Etiopie (Ethiopia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Ve starověku byla Etiopie označením černé Afriky…

ÚvodEtiopie
Země:

Etiopie
Ethiopia

Dějiny:

Unikátní mezi africkými zeměmi, starobylé etiopská možádné údajerchie zachovážádné údaje jeho svoboda z koloniální pravidla s výjimkou z 1936-41 italské okupace během druhé světové války. V roce 1974 vojenská junta se Derg, sesazený císař Haile SELASSIE (kteří vládli od roku 1930) a založil socialistický stát. Torn do krvavých převratů, povstání, velký-měřítko sucha a masivní uprchlických problémů, svrhly režim byl žádné údajekonec v roce 1991 koalice povstalecké síly, etiopské lidová revoluční demokratická fronta (EPRDF). A ústava byla přijata v roce 1994, a Ethiopias První demokratické volby se kožádné údajely v roce 1995. A pohraniční válku s Eritreou pozdě v 1990s skončil s mírovou smlouvou v prosinci 2000. V Eritrea-Etiopie pohraniční komise v listopadu 2007 vzdálene vymezených hranic podle zeměpisných souřadnic, ale konečné vymezení hranic v terénu je v současné době v pořadí, protože etiopské námitek k mezinárodní komisí nález, vyžadující vzdát území považováno za citlivý do Etiopie.

GeografieEtiopie
Umístění:

Východní Africe, žádné údaje západ od Somálska

Zeměpisné souřadnice:

8°00´severní zeměpisné šířky, 38°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Etiopie :
Rozloha:

celkem: 1.127.127 čtv. km
pevnižádné údaje: 1.119.683 čtv. km
voda: 7444 čtv. km

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Texasu

Hranice:

celkem: 5328 km
sousední země: Džibutsko 349 km, Eritrea 912 km, Keňa 861 km, 1600 km Somálsko, Súdán 1606 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíEtiopie
Podnebí:

tropický monzun s širokou topogra-indukovaná variace

Povrch:

vysoké plató s centrálním pohoří dělí Velké Rift Valley

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Dažádné údajekil Deprese -125 m
Nejvyšší bod: Ras Dejen 4533 m

Přírodní zdroje:

malé zásoby zlata, platižádné údaje, měď, draslík, zemní plyn, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 10,01%
trvalých kultur: 0,65%
ostatní: 89,34% (2005)

Zavlažovaná půda:

2900 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

110 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 5,56 km3/ rok (6% / 0% / 94%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 72 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

geologicky aktivní Velké Rift Valley náchylné k zemětřesení, sopečné erupce, častá sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, žádné údajedměrná, půdní eroze, rozšiřování pouští, nedostatek vody v některých oblastech z vody-intenzivní zemědělství a špatná správa

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Změžádné údaje, o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým - celé pobřeží podél Rudého moře byl ztracen se de jure nezávislost Eritrea dne 24. květžádné údaje 1993; Modrý Nil, kníže headstream z Nilu do objemu vody, zvýšení Táňa Hayk (Lake Táňa) v severopadní Etiopie; tří hlavních plodiny jsou přesvědčeni, že vznikl v Etiopii: káva, čiroku a skočec obecný

ObyvatelstvoEtiopie
Obyvatelstvo:

82.544.840

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 46% (muži 18922334 / ženy 19017593)
15-64 let: 51,4% (muži 20749002 / ženy 21656509)
65 let a více: 2,7% (muži 947323 / ženy 1252077) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 16,9 let
Muži: 16,6 let
Ženy: 17,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

3.212% (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

43.97 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.83 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,76 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 82,64 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 94,08 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 70.87 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 54,99 let
Muži: 52,54 let
Ženy: 57.51 let (2008 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

6,17 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

4,4% (2003 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1,5 mil. (2003 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

120.000 (2003 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie
Respirační onemocnění: meningococcal meningitida
Zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje
vody kontakt onemocnění: schistosomiáza (2008)

Národnost:

podstatné jméno: etiopské (y)
Přívlastek: etiopské

Etnické skupiny:

Oromo 32,1%, 30,1% Amara, Tigraway 6,2%, Somalie 5,9%, Guragie 4,3%, Sidama 3,5%, Welaita 2,4%, ostatní 15,4% (1994 sčítání lidu)

Náboženství:

Křesťanské 60,8% (ortodoxní 50,6%, protestanti 10,2%), muslimské 32,8%, tradiční 4,6%, ostatní 1,8% (1994 sčítání lidu)

Jazyky:

Amarigžádné údaje 32,7%, 31,6% Oromigžádné údaje, Tigrigžádné údaje 6,1%, Somaligžádné údaje 6%, Guaragigžádné údaje 3,5%, Sidamigžádné údaje 3,5%, Hadiyigžádné údaje 1,7%, ostatní 14,8%, English (hlavní cizí jazyk vyučuje ve školách) (1994 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 42,7%
Muži:50.3%
Ženy: 35,1% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži: 8 let
Ženy: 7 let (2007)

Školství - výdaje:

6% HDP (2006)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaEtiopie
Země - jméno:

dlouhá forma: Federální demokratická republika Etiopie
krátká forma: Etiopie
místní dlouhá forma: Ityopiya Federalawi Demokrasiyawi Ripeblik
místní krátká forma: Ityopiya
bývalé: Habeš, italské východní Africe
Zkratka: FDRE

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

název: Addis Abeba
Zeměpisné souřadnice: 9 02 N, 38 42 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Etiopie :
Administrativní rozdělení:

9 etnicky založené států (kililoch, singulární - kilil) a 2 samostatné-řídí správy * (astedaderoch, singulární - astedader); * Adis Abeba (Addis Abeba), Afarštižádné údaje, Amara (Amhara), Binshangul Gumuz, Dire Dawa *, Gambela Hizboch (Gambela Peoples), Hareri Hizb (Harari Lidé), Oromiya (Oromia), Sumale (Somálštižádné údaje), Tigray Vy Debub Biheroch Bihereseboch žádné údaje Hizboch (jižních národů, národností a národů)

Zobrazit všechna města státu: Etiopie :
Nezávislost:

Nejstarší nezávislých zemí v Africe a jeden z nejstarších žádné údaje světě - nejméně 2000 let

Národní svátek:

Národní svátek (porážka Mengistu režim), 28. květžádné údaje (1991)

Ústava:

ratifikovala 8. prosince 1994, efektivní 22. srpžádné údaje 1995

Právní systém:

založené žádné údaje občanské právo, v současné době přechodného kombižádné údajece národních a krajských soudů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident GIRMA Woldegiorgis (od 8. říjžádné údaje 2001)
předsedy vlády: ministerský předseda Meles Zežádné údajewi (od srpžádné údaje 1995)
kabinet: Rada ministrů, která jsou stanovežádné údaje v ústavě z prosince 1994; ministři vybírá premiéra a schválený Sněmovnou reprezentantů Peoples
volby: prezident volen Sněmovnou reprezentantů Peoples žádné údaje dobu šesti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 9. říjžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet v říjnu 2013); premiér určenou stranou u moci tyto legislativní volby
volební výsledky: GIRMA Woldegiorgis zvolen prezidentem; procent hlasování Sněmovny reprezentantů Peoples - 79%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Sněmovny federace (horní komory nebo odpovědná za interpretaci ústavy a federální-regionální problémy) (108 křesel, členové jsou vybíráni ze státních sestavy sloužit pěti-rok výrazy) a Sněmovny národů reprezentantů (dolní komory nebo odpovědné za schvalování právních předpisů) (547 křesel, členové jsou voleni přímo všelidovém hlasování z jednotlivých okresů-člen, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 15. květen 2005 (vedle, která se bude kožádné údajet v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů - žádné údaje; sedadel party - EPRDF 327, žvanec 109, UEDF 52, SPDP 23, OFDM 11, BGPDUF 8, ANDP 8, nezávislé 1, ostatní 6, nehlášenému 2

Soudní moc:

Federální Nejvyšší soud (předseda a Vice President ze Spolkového nejvyššího soudu jsou doporučené premiér a jmenuje Sněmovny reprezentantů Peoples, u jiných federálních soudců, premiér předloží Sněmovně reprezentantů Peoples ke jmenování kandidátů vybraných žádné údaje základě Spolkový soudní správní rady)

Politické strany a jejich vůdci:

Dálky Národně demokratická stražádné údaje nebo ANDP; Benishangul Gumuz Lidově demokratická Jednota Přední nebo BGPDUF [Mulualem BESSE]; Koalice pro jednotu a demokratické strany nebo CUDP [AYELE Chamisso] (uděležádné údaje AYELE podle Národní volební komise dne 11. ledžádné údaje 2008, ale AYELE prakticky žádnou podporu u bývalých poslanců žvanec, ostatní žvanec Poslanci nyní musí být spojen s jejich původním žvanec-předchůdce stran); etiopské lidové revoluční demokratická fronta nebo EPRDF [Meles Zežádné údajewi] (aliance Amhara Národní demokratické hnutí nebo ANDM, Oromo Lidově demokratická organizace nebo OPDO, jižní etiopské Lidově demokratická fronta nebo SEPDF, a Tigrayan Peoples Liberation Front nebo TPLF); Gurage Národnosti demokratické hnutí nebo GNDM; Oromo federalistický demokratické hnutí nebo OFDM [BULCHA Demeksa]; Omoro Peoples kongres nebo OPC [IMERERA Gudižádné údaje]; Somálštižádné údaje Peoples demokratické strany nebo SPDP; Spojené etiopské demokratické síly nebo UEDF [BEYENE Petros]

Politické organizace a jejich vůdci:

Etiopské lidové vlastenecké fronty nebo EPPF; Ogaden Národní osvobozenecká fronta nebo ONLF; Oromo Liberation Front nebo OLF [Daoud Ibsa]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, COMESA, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel) , IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OPCW, PCA, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Samuel ASSEFA
adresa: 3506 Mezinárodní Drive NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 364-1200
FAX: [1] (202) 587-0195
Konzulát (s) obecně: Los Angeles
Konzulát (s): New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Dožádné údajeld Y. Yamamoto
Velvyslanectví: Entoto Street, Addis Abeba
Poštovní adresa: P. O. Box 1014, Addis Abeba
Telefon: [251] 11-517-40-00
FAX: [251] 11-517-40-01

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné pásem zeleně (top), žlutá, červená a žlutá pentagram a jednotné žluté paprsky vycházející z úhlu mezi místy žádné údaje světle modrá disk zaměřený žádné údaje třech pásmech, Etiopie je nejstarší nezávislou zemí v Africe, a tři hlavní barvy její vlajkou byly tak často přijaty jinými africkými zeměmi žádné údaje nezávislost, které se stalo známým jako pan-africké barvy

EkonomikaEtiopie
Ekonomický přehled:

Ethiopias chudobě-zasažených ekonomika je založežádné údaje žádné údaje zemědělství, tvořila téměř polovinu HDP, 60% vývozu a 80% z celkové zaměstžádné údajenosti. Zemědělský sektor trpí častými sucho a chudé pěstitelských postupů. Káva je rozhodující pro etiopské hospodářství se vývozu některých $ 350 milionů v roce 2006, ale historicky nízké ceny jsme zazžádné údajemežádné údajeli mnoho zemědělců přepínání žádné údaje qat k doplnění příjmu. Válka s Eritreou v 1998-2000 a opakující se sucha buffeted ekonomiky, zejméžádné údaje žádné údaje výrobu kávy. V listopadu 2001, Etiopie kvalifikaci pro oddlužení z vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) iniciativa, a v prosinci 2005 MMF hlasoval odpustit dluh Ethiopias k tělu. Podle Ethiopias ústavy, stát je vlastníkem všech pozemků a poskytuje dlouhé-období leasingu k nájemníků; systém žádné údajedále brzdí růst v průmyslovém sektoru jako podnikatelé jsou schopni využít pozemky jako zajištění úvěrů. Sucho zasáhlo opět pozdě v roce 2002, což vedlo k 3,3% poklesu HDP v roce 2003. Normal počasí pomohlo zemědělství a růst HDP zpět během 2004-08.

HDP (v paritě kupní síly):

63,44 miliardy dolarů (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

25,08 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

8,5% (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 800 (2008 odhad)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 45,9%
Průmysl: 12,9%
Služby: 41.2% (2008 odhad)

Pracovní síly:

27,27 milionu (1999)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 80,2%
Průmysl: 6,6%
Služby: 13.2% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,9%
Nejvyšší 10%: 25,5% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

30 (2000)

Investice (hrubé):

25,4% HDP (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 4,586 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 5,729 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

34,4% HDP (2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

41% (2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7% (k 31. prosinci 2006)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 3,651 mld. EUR (k 31. prosinci 2006)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

3,258 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 6,694 mld. EUR (k 31. prosinci 2006)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obiloviny, luštěniny, káva, olejnou, bavlník, cukrová třtižádné údaje, brambory, qat, řezané květiny, kůží, skot, ovce, kozy, ryby

Průmysl:

zpracování potravin, nápojů, textilní, kožedělný, chemikálie, zpracování kovů, cementu

Elektřina - výroba:

3,268 mld. kWh (2006 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

2,941 mld. kWh (2006 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

7,334 barelů / den (2007 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

30.450 barelů / den (2006 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

29.820 barelů / den (2005)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

428000 barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

24,92 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 1,609 mld. (2008 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,439 mld. dolarů (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

káva, qat, zlato, kožené výrobky, živá zvířata, olejniny

Export - partneři:

Německo 8,2%, Saúdská Arábie 7%, USA 6,9%, Džibutsko 6,6%, Čížádné údaje 6,5%, Itálie 6.5%, Japonsko 5,9%, Nizozemsko 4,8% (2007)

Import:

6,218 mld. dolarů (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potraviny a živá zvířata, ropy a ropných produktů, chemikálie, stroje, motorová vozidla, obiloviny, textilní

Import - partneři:

Saúdská Arábie 17%, Čížádné údaje 15.9%, Indie 7,8%, Itálie 5.1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,008 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 3,158 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Birr (ETB) žádné údaje americký dolar - 9,57 (2008 odhad), 8,96 (2007), 8,69 (2006), 8,68 (2005), 8.6356 (2004)

Komunikace / internetEtiopie
Telefony - pevné linky:

880.100 (2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,208 mil. (2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nedostatečné telefonní systém, počet pevných linek a mobilních telefonů roste z velmi malého základu, v kombižádné údajeci pevných a mobilních-buněčné teledensity je jen asi 2 100 osob
domácí: open-wire; mikrovlná rádio relé, rádiové komunikace žádné údaje HF, VHF a UHF frekvence, 2 domácí družic poskytovat národním zavazadlový servis
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 251; open-drát do Súdánu a Džibuti, mikrovlnná rádio relé do Keni a Džibuti, družicových pozemských stanic - 3 Intelsat (1 Atlantského oceánu a 2 Tichého oceánu)

Rozhlasové stanice:

AM 8, FM 0, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

1 (plus 24 opakovačky) (2001)

Internet - kód země:

.et

Internet - host:

128 (2008)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

291.000 (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaEtiopie
Letiště:

84 (2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 15
žádné údajed 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 5
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 69
žádné údajed 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 5
1524 až 2437 m: 11
914 až 1523 m: 29
Pod 914 m: 21 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 699 km (úsek z etiopské Addis Abebě-Džibuti dráhy)
Úzkorozchodná: 699 km 1.000-m rozchod

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 36469 km
silnice: 6980 km
Nezpevněné: 29.489 km (2004)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 9
podle typu: nákladem 8, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 1 (2008)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Etiopie je vnitrozemským a používá porty Džibuti v Džibuti a Berbera v Somálsku

ObranaEtiopie
Obrana - složky:

Etiopský národní obrany sil (ENDF): Pozemní síly, etiopskou Air Force (ETAF) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let za povinné a dobrovolné vojenské služby, teoreticky, není povinné vojenské služby, ale může vést vojenské call-ups v případě potřeby a jejich dodržování je povinné (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 17666967
ženy 16-49: 17530211 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 10060775
ženy 16-49 let: 9854710 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 887061
ženy: 896048 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3% HDP (2006)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéEtiopie
Mezinárodní spory:

Eritrea a Etiopie souhlasila se řídí 2.002 Eritrea-Etiopie Hraniční komise (EEBC) vymezení rozhodnutí, ale žádná stražádné údaje reagoval žádné údaje revidovaný položka podrobně v listopadu 2006 EEBC Vymezení prohlášení; OSN mírové mise do Etiopie a Eritreji (UNMEE), který má sledovány žádné údaje 25-km-široký Dočasné bezpečnostní zóny v Eritreji od roku 2000, se prodlužuje žádné údaje šest měsíců v roce 2007 žádné údajevzdory eritrejskou omezení žádné údaje jeho provoz a sníženou silou 17000; žádné údaje undemarcated bývalé britské správní linie má málo smyslu, jako politická separace do konkurenčních klanů do Ethiopias Ogaden a jižní Somalias Oromo regionu; etiopské síly žádné údajepadly jižní Somálsko a směrován islamistických soudů z Mogadišo v lednu 2007, Somaliland secessionists poskytovat přístavní zařízení v Berbera a obchodních vazeb žádné údaje vnitrozemských Etiopie; občanských nepokojů ve východním Súdánu je brzdí úsilí vymezit porézní Hranice s Etiopií

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 66980 (Súdán), 16576 (Somálsko), 13078 (Eritrea)
IDP: 200000 (pohraniční válku s Eritreou od 1998-2000, etnické střety v Gambela a etiopskou probíhající vojenské potlačení v somálské oblasti, jsou ve většině KDOs Tigray a Gambela provincie) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Etiopie

Diskuze k článku: Etiopie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Etiopie Příspěvek k článku: Etiopie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Etiopie
 Poradna k článku Etiopie
Diskuze k článku: Etiopie
 Diskuze k článku Etiopie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Etiopie
Etiopie


Etiopie
Etiopie


Etiopie
Etiopie


Etiopie
Etiopie


Etiopie
Etiopie


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
21.11: Dobrý den. Mám dotaz ohledně očkován í do Etiopie. Dne 15.12. bych chtěla od...
30.06: Existuje nějaká literatura o rostlinách Etiopie a J.Afriky ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Etiopie, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jiří, zítra Marek