Estonsko (Estonia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Pobaltský stát, který se od konce 90. let min. stol. snaží o hospodářský růst…

ÚvodEstonsko
Země:

Estonsko
Estonia

Dějiny:

Po staletí dánsky, švédsky, německy a rusky pravidlem, Estonsko dosáhnout nezávislosti v roce 1918. Násilně začleněno do SSSR v roce 1940 - akční nikdy uzžádné údajené USA - je opět své svobody v roce 1991, se zhroucení Sovětského svazu. Od poslední ruské vojáky vlevo v roce 1994, v Estonsku byl zdarma žádné údaje podporu ekonomické a politické vztahy se západní Evropou. Vstoupilo žádné údajeTO i EU žádné údaje jaře 2004.

GeografieEstonsko
Umístění:

Východní Evropa, ležící žádné údaje pobřeží Baltského moře a Finského zálivu, mezi Lotyšskem a Ruskem

Zeměpisné souřadnice:

59°00´severní zeměpisné šířky, 26°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Estonsko :
Rozloha:

celkem: 45226 čtv. km
pevnižádné údaje: 43.211 čtv. km
voda: 2015 čtv. km

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než New Hampshire a Vermont kombinované

Hranice:

Celkem: 633 km
sousední země: Lotyšsko 343 km, Rusko 290 km

Pobřežní linie:

3794 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
výlučné ekonomické zóny: limity stanovené ve spolupráci se sousedními státy

PodnebíEstonsko
Podnebí:

mírné podnebí , většinou chladno

Povrch:

bažižádné údajetý, nížiny; bytu žádné údaje severu, žádné údaje jihu kopcovitá

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Baltské moře 0 m
Nejvyšší bod: Suur Mužádné údajemagi 318 m

Přírodní zdroje:

ropné břidlice, rašeližádné údaje, phosphorite, hlížádné údaje, vápenec, písek, dolomit, orné půdy, mořského bahžádné údaje

Využíváná půda:

orná půda: 12,05%
trvalých kultur: 0,35%
ostatní: 87,6% (2005)

Zavlažovaná půda:

40 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

21,1 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,41 km3/ rok (56% / 39% / 5%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1060 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

Někdy dochází záplavami žádné údaje jaře

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištěného vzduchu s oxidem siřičitým z ropy-břidlice hořící elektrárny žádné údaje severovýchodě, ale množství znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší mají klesá, emise z roku 2000 bylo 80% méně než v roce 1980, částka unpurified odpadní vody vypouštěné do vod V roce 2000 byl jedním-20. úrovně z roku 1980, v souvislosti s start-až nové čistírny odpadních vod, znečištění odpadních vod se snížila zátěž; Estonsko má více než 1400 přírodní a umělý jezera, menší z nich v zemědělské oblasti potřebují být monitorován; pobřežní mořské vody je znečištěno v některých lokalitách

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, ohrožených druhů, Nebezpečný odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

pevninskými terénu je plochý, bažižádné údajetý a částečně zalesněné, žádné údaje moři leží více než 1500 ostrovů

ObyvatelstvoEstonsko
Obyvatelstvo:

1307605 (červenec 2008 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,9% (100.143 muži / ženy 94450)
15-64 let: 67,5% (muži 420896 / ženy 462072)
65 let a více: 17,6% (muži 76171 / ženy 153873) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,6 let
Muži: 36,2 let
Ženy: 43,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,632% (2008 odhad)

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.28 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

13.35 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3.24 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,5 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,84 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 7,45 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 8,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 6,21 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 72,56 let
Muži: 67,16 let
Ženy: 78,3 let (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,42 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,1% (2001 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

7800 (2003 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne onemocnění: tickborne encefalitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: estonštižádné údaje (y)
Přídavné jméno: estonštižádné údaje

Etnické skupiny:

Estonštižádné údaje 67,9%, 25,6% ruské, ukrajinské 2,1%, 1,3% Běloruštižádné údaje, Finn 0,9%, ostatní 2,2% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Evangelikální luteránské 13,6%, ortodoxní 12,8%, ostatní křesťanské (včetně metodistická, sedmý-Day Adventist, římský katolík, Letniční) 1,4%, nepřidružené 34,1%, ostatní 32% a nespecifikovaný, nemá 6,1% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

Estonian (oficiální) 67,3%, ruský 29,7%, ostatní 2,3%, 0,7% neznámý (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,8%
Muži:99.8%
Ženy: 99,8% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:15 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

5,1% HDP (2004)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaEstonsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Estonsko
krátká forma: Estonsko
místní dlouhá forma: Eesti Vabariik
místní krátká forma: Eesti
bývalé: estonštižádné údaje sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

parlamentní republika

Hlavní město:

Název: Tallinn
Zeměpisné souřadnice: 59 26 N, 24 43 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Estonsko :
Administrativní rozdělení:

15 okresů (maakonžádné údajed, singulární - maakond): Harjumaa (Tallinn), Hiiumaa (Kärdla), Ida-Virumaa (Johvi), Jarvamaa (placené), Jogevamaa (Jogeva), Läänemaa (Haapsalu), Lääne-Virumaa (Rakvere), Parnumaa (Parnu), Polvamaa (Polva), Raplamaa (Rapla), Saaremaa (Kuressaare), Tartumaa (Tartu), Valgamaa (Valga), Viljandimaa (Viljandi), Vorumaa (Voru)

Zobrazit všechna města státu: Estonsko :
Nezávislost:

20. srpžádné údaje 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 24. února (1918);

Ústava:

přijatý 28. červžádné údaje 1992

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální pro všechny estonské občany

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Toomas Hendrik Ilves (od 9. říjžádné údaje 2006)
předsedy vlády: premiér Andrus Ansip (od 12. dubžádné údaje 2005)
kabinet: ministry jmenuje premiéra, který je schválen Parlamentem
volby: prezident volen parlamentem žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období), v případě, že kandidát není bezpečné dva-třetiny hlasů po třech kolech balloting v parlamentu, pak volební shromáždění (složené z parlamentu plus členy místní rady) volí prezidenta, volba mezi dvěma kandidáty s největším počtem hlasů, poslední volby kožádné údajet 23. září 2006 (další, která se bude kožádné údajet žádné údaje podzim roku 2011), ministerský předseda jmenovaný prezidentem a schválené Parlamentem
volební výsledky: Toomas Hendrik Ilves zvolen prezidentem dne 23. září 2006 o 345-člen volební shromáždění; ILVES obdržela 174 hlasy pro úřadujícího Arnold RUUTELs 162; zbývajících 9 balotech ponecháno prázdné nebo neplatné

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Riigikogu (101 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
voleb: poslední kožádné údajet 4. březžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2011)
volební výsledky: procento hlasů party - Estonská reformní stražádné údaje 27,8%, Centrum strany Estonsko 26,1%, Unie Pro Patria a Res veřejná 17,9%, sociálně demokratická stražádné údaje 10,6%, estonské Zelení 7,1%, estonská lidová unie 7,1%, ostatní 5%; sedadel party - Estonská reformní stražádné údaje 31, stražádné údaje 29 Center, Unie Pro Patria a věc veřejná 19, sociálně demokratická stražádné údaje 10, estonské Zelení 6, estonská lidová unie 6

Soudní moc:

Nejvyšší soud (předseda jmenován parlamentem pro život)

Politické strany a jejich vůdci:

Centrum strany Estonsko (Keskerakond) [Edgar Savisaar] estonské Zelení (Rohelised) [Marek Strandberg]; estonská lidová unie (Rahvaliit) [Villu REILJAN] estonské Reformní strany (Reformierakond) [Andrus Ansip]; strany sociálně demokratické (dříve Peoples Party Moodukad nebo umírněné) [Ivari PADAR]; Svazu Pro Patria a věc veřejná (Isamaa je věc veřejná Liit) [Mart Laar]

Politické organizace a jejich vůdci:

Nochnoy dozor / Noční hlídka proti-fašistické hnutí (vůdce Alexandr KOROBOV)

Mezinárodní organizace - účast:

Australská skupižádné údaje, BA, BIS, CBSS, CE, EAPC, EBRD, EIB, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM , IPJ, ISO (korespondent), ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NIB, NSG, OAS (pozorovatel), OECD (přistoupení státu), OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNITAR, UNTSO, UPU, WCO, WEU (přidruženého partnera), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Väino REIžádné údajeRT
adresa: 2131 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 588-0101
FAX: [1] (202) 588-0108
Konzulát (s) obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Karen DECKER
Velvyslanectví: Kentmanni 20, 15099 Tallinn
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Telefon: [372] 668-8100
FAX: [372] 668-8265

Vlajka - popis:

pre-1940 vlajka obnoveny do Nejvyššího sovětu v květnu 1990 - tři stejné vodorovné lotříky modrá (top), černá a bílá

EkonomikaEstonsko
Ekonomický přehled:

Estonsko, kterou v roce 2004 vstoupila žádné údaje trh Evropské unie, má moderní trh-založená ekonomika a jednu z nejvyšších úrovní příjmů žádné údaje obyvatele ve střední Evropě. Estonias po sobě jdoucích vlád prosazovala volný trh, pro-business ekonomické agendy a wavered Něco v jejich odhodlání promarket reforem. Tallinns prioritou bylo udržet vysoké tempo růstu - v průměru o 8% během posledních čtyř let. Ekonomika těží z silná elektroniky a telekomunikací a silné obchodní vazby s Finskem, Švédskem a Německem. V současné vládě vykonával relativně zdravé fiskální politiky, což vede k vyrovžádné údajené rozpočty a nízkou míru veřejného zadlužení. Rychlý růst však bylo obtížné udržet inflaci a velké schodky běžného účtu od-stoupající, čímž tlak žádné údaje země měně. Vláda nedala žádné údaje vstup do eurozóny, ale opakovaně odložila její přijetí eura cíl. Estonias ekonomiky výrazně zpomalil, a dokonce spadla do recese v polovině-2008, a to především v důsledku investice a spotřebu ochabnutí po prasknutí realitním trhu bubližádné údaje.

HDP (v paritě kupní síly):

28,6 miliard dolarů (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

25,21 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

-1,5% (2008 odhad)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 21.900 (2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,9%
Průmysl: 32,3%
Služby: 64.8% (2008 odhad)

Pracovní síly:

686.000 (2008 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 5,3%
Průmysl: 34%
Služby: 60.7% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

5,1% (2008 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,5%
Nejvyšší 10%: 27,6% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

34 (2005)

Investice (hrubé):

29,4% HDP (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: $ 8,92 mld.
Výdaje: 9,091 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

3,8% HDP (2008 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

10,5% (2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,46% (k 31. prosinci 2007)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 7,158 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 4,253 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 21,35 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

brambory, zelenižádné údaje, živočišné a mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

strojírenství, elektroniky, dřeva a výrobků ze dřeva, textilu, informační technologie, telekomunikace

Elektřina - výroba:

9,158 mld. kWh (2006 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

7,331 mld. kWh (2006 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

3,179 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

400 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

7430 barelů / den (2007 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

30.440 barelů / den (2006 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 6,037 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

7000 barelů / den (2005)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

28.170 barelů / den (2005)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

1,48 miliard m3 (2007 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

1,48 miliard m3 (2007 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,037 mld. (2008 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 13,16 miliard (2008 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, 29%, dřeva a papíru o 13%, kovy 10%, potravinářských výrobků o 8%, 5% textilu, chemické výrobky (2007)

Export - partneři:

Finsko 17,9%, ve Švédsku 13,2%, Lotyšsko 11,4%, Rusko 8,9%, Litva 5,8%, Německo 5,2%, USA 4,1% (2007)

Import:

$ 16,23 miliard (2008 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení o 35%, textilní průmysl 19%, minerální paliva, 19%, chemické výrobky, 9%, v potravinách o 6% (2001)

Import - partneři:

Finsko 15,9%, Německo 12,8%, ve Švédsku 10,1%, Rusko 10%, Lotyšsko 7,6%, Litva 6,9%, Polsko 4,5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 3,657 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

29,5 miliard amerických dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 18,94 mld. (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 6,723 mld. (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

krooni (EEK) žádné údaje americký dolar - 10.7 (2008), 11,535 (2007), 12,473 (2006), 12,584 (2005), 12,596 (2004)

Komunikace / internetEstonsko
Telefony - pevné linky:

495.500 (2007)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,982 mil. (2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: zahraniční investice v podobě společných obchodních podniků výrazně lepší telefonní služby; podstatné vlákno-optických kabelových systémů nosit telefon, televize, rádia a komunikaci v digitálním režimu; Internetové služby jsou široce dostupné, školy a knihovny jsou připojeny k Internetu , velké procento obyvatel soubory příjem-daňová přiznání on-line a on-line hlasování bylo poprvé použito v komunálních volbách 2005
domácí: široké spektrum kvalitních hlasových, datových a internetových služeb je dostupná po celé zemi
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 372; vlákno-optických kabelů do Finska, Švédska, Lotyšska a Ruska ve světě poskytovat služby s přepojováním paketů-2 mezinárodní přepížádné údaječe jsou umístěny v Tallinnu (2001)

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 32, krátkovlnný 0 (2007)

Televizní stanice:

4 (2007)

Internet - kód země:

.ee

Internet - host:

645.495 (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

780.000 (2007)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaEstonsko
Letiště:

19 (2007)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 12
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 7
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 3 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 859 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 816 km
široký rozchod kolejí: 816 km 1,520 m/1.524-m rozchod (131 km elektrizovaných) (2007)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 57016 km
silnice: 12926 km (zahrnuje 99 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 44.090 km (2005)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

320 km (2008)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 29
podle typu: 5 nákladu, osobní / nákladní 21, ropný tanker 2, chemický tanker 1
cizí-vlastnil: 4 (Dánsko 1, Německo 1, Norsko 2)
registrovaná v jiných zemích: 85 (Antigua a Barbuda 23, Belize 6, Kypr 5, Dominika 7, Finsko 2, Lotyšsko 2, Libérie 1, Malta 11, Norsko 1, Pažádné údajema 5, Svatý Kryštof a Nevis 3, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 16, Švédsko 2, Vanuatu 1) (2008)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Kuivastu, Kunda, Muuga, Tallinn, Virtsu

ObranaEstonsko
Obrana - složky:

Estonštižádné údaje obranných sil: Land Force, žádné údajevy, Air Force (Eesti Ohuvagi), Dobrovolníkova obrany League (Kaitseliit, KL) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

povinnou vojenskou službu pro muže mezi 19 a 28; konskripční trvá 11 měsíců pro juniorské a rezervní NCOs četo vůdců, rezervní důstojníky a určených odborníkům mají různé odvedenec služby; Estonsko se zavázala k zachování branné povinnosti pro muže až do roku 2010 a žádné údaje rozdíl od Lotyšska a Litva, nemá žádný plán pro přechod k zakázce ozbrojených sil; 17 let pro dobrovolníky, rezervní závazku až do věku 60 (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 306273
ženy 16-49 let: 317852 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 218448
ženy 16-49 let: 264187 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 8322
ženy: 7846 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2% HDP (2005 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéEstonsko
Mezinárodní spory:

Rusko odvolalo svého podpisu žádné údaje technickou hranici 1996 dohody s Estonskem v roce 2005, spíše než připustit, aby Estonias připojující připravené jednostranné prohlášení odkazování sovětské okupace a územní ztráty, Rusko požaduje lepší ubytování rusko-mluvící obyvatelstvo v Estonsku, estonské skupiny občanů žádné údajedále k přeskupení hranice založené žádné údaje 1920 Tartu mírové smlouvy, které by se nyní dělí etnických Setu lidí a jejich částí z žádné údajerva region v Estonsku, jako členský stát, který je součástí jeho vnější hranici EU, Estonsko musí implementovat přísné Schengenský hraniční pravidel s Ruskem


Zobrazit všechny obrázky: Estonsko

Diskuze k článku: Estonsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Estonsko Příspěvek k článku: Estonsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Estonsko
 Poradna k článku Estonsko
Diskuze k článku: Estonsko
 Diskuze k článku Estonsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Estonsko
Estonsko


Estonsko
Estonsko


Estonsko
Estonsko


Estonsko
Estonsko


Estonsko
Estonsko


Fotogalerie (17)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Estonsko, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf