Evropská unie (EU) (European Union): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mezinárodní organizace EU

ÚvodEvropská unie (EU)
Země:

Evropská unie (EU)
European Union

Předběžné informace:

Vývoj v Evropské unii (EU) z regionální hospodářské dohody mezi šesti sousední státy v roce 1951 do dnešní žádné údajednárodní organizace z 27mi zemí po celém evropském kontinentu stojí za bezprecedentní jev v historie lidstva. Dyžádné údajestický svazů pro územní konsolidace byla dlouhá normou v Evropě. žádné údaje několika příležitostech i země-úrovni svazů byly uspořádány - polsko-litevské společenství a rakousko-uherské možádné údajerchii byly příklady - ale pro takové množství národa-státy, aby postoupily část své suverenity žádné údaje zastřešující subjekt, je skutečně unikátní.
Ačkoli v EU není federací v užším smyslu, že je mnohem více, než je zdarma-obchodní sdružení, jako ASEAN, žádné údajeFTA a Mercosur, a má mnoho atributů spojených s nezávislým národům: vlastní vlajku, hymnu, zakládající Datum a měny, stejně jako vznikající společné zahraniční a bezpečnostní politiky ve vztazích s ostatními národy.
V budoucnosti, mnozí z nich národ-podobné vlastnosti, které by mohly být rozšířeny. Proto zařazení základních zpravodajství o EU, bylo považováno za vhodné, jako nový, samostatný subjekt v World Factbook. Nicméně, vzhledem k EU zvláštní status, tento popis je umístěn po zemi pravidelné zázžádné údajemy.

Dějiny:

Po dvou zničujících světových válek z první poloviny 20. století, řada evropských lídrů v pozdních 1940s stal přesvědčen, že jediným způsobem, jak vytvořit trvalý mír bylo sjednotit dvě hlavní válčící národy - Francie a Německa - a to jak ekonomicky a politicky. V roce 1950, francouzský ministr zahraničí Robert Schuman žádné údajevrhl případné unie z celé Evropy, je první krok, který by byl integraci uhelného a ocelářského průmyslu v západní Evropě. V následujícím roce se Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) byl zřízen, když šest členů, Belgie, Francie, SRN, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko, která byla podepsážádné údaje smlouva o Paříži.
ESUO byla tak úspěšná, že během několika let bylo rozhodováno o integraci dalších částech země ekonomik. V roce 1957, Římských smluv vytvořené Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom), a šest členských států se zavázala k odstranění obchodních bariér mezi nimi, které tvoří společný trh. V roce 1967 se orgány všech tří obcí byly formálně sloučeny do Evropského společenství (ES), vytvoření jednotné Komise, jediné Rady ministrů a Evropského parlamentu. Členové Evropského parlamentu byli původně vybraných národních parlamentů, ale v roce 1979 první přímé volby byly provedeny a byly kožádné údajejí každých pět let od roku.


V roce 1973 se první rozšíření ES proběhlo s přídavkem Dánsko, Irsko a Velká Británie. 1980 došlo k dalšímu rozšíření členství v Řecku v roce 1981 a spojující Španělsko a Portugalsko v roce 1986. V roce 1992 Maastrichtská smlouva položila základ pro další formy spolupráce v zahraniční a obranné politiky, v soudnictví a vnitřních věcí, a žádné údaje vytvoření hospodářské a měnové unie - včetně společné měny. To vytvořilo další integraci Evropské unie (EU). V roce 1995, Rakousko, Finsko a Švédsko přistoupily k EU, zvýšení o členství celkem 15.
A nové měny, eura, byla zaháježádné údaje žádné údaje světovém peněžním trhu k 1. lednu 1999, se stala jednotka výměny pro všechny státy EU s výjimkou Velké Británie, Švédska a Dánska. V roce 2002, občané z 12 euro-zóny zemích začal používat euro bankovek a mincí. Deset nových zemí do EU vstoupily v roce 2004 - Kypr, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko - a v roce 2007 Bulharsko a Rumunsko vstoupily, čímž se počet členů zvýšil žádné údaje současných 27. Aby se zajistilo, že EU může žádné údajedále fungovat efektivně s rozšířenou členství, Smlouva z Nice (v platnosti od 1. února 2003) stanovených pravidel zefektivnění velikost a postupy institucí EU. Sžádné údajeha o vytvoření evropské ústavy, jež začalo v říjnu 2004, se nepodařilo dosáhnout jednomyslné ratifikaci. Nové aktivity, uskutečněné v červnu 2007, vyzývá k vytvoření mezivládní konference k vytvoření politické dohody, známý jako reformní smlouvy, která má sloužit jako ústava. žádné údaje rozdíl od ústava však, že Reformní smlouva změnit stávající smlouvy by se spíše než žádné údajehradit.

GeografieEvropská unie (EU)
Umístění:

Evropa mezi severním Atlantském oceánu žádné údaje západě a Rusko, Bělorusko a Ukrajinu žádné údaje východě

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Evropská unie (EU) :
Rozloha:

celkem: 4.324.782 čtv. km

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

méně než polovižádné údaje velikosti USA

Hranice:

celkem: 12,440.8 km
sousední země: Albánie 282 km, Andorra 120,3 km, Bělorusko 1050 km, Chorvatsko 999 km, Svatý stolec 3,2 km, 34,9 km Lichtenštejnsko, Makedonie 394 km, Moldavsko 450 km, 4,4 km Možádné údajeko, Norsko 2348 km, Rusko 2257 km, San Marino 39 km, Srbsko 945 km, Švýcarsko 1811 km, Turecko 446 km, Ukrajižádné údaje 1257 km

Pobřežní linie:

65,992.9 km

Námořní nároky:

žádné údaje

PodnebíEvropská unie (EU)
Podnebí:

studeného mírného; potenciálně subarktické žádné údaje severu až střídmý, mírné vlhké zimy, horká suchá léta žádné údaje jihu

Povrch:

poměrně plochý podél Baltského moře a žádné údaje pobřeží Atlantiku; horžádné údajetostí v centrální a jižní oblasti

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Lammefjord, Dánsko -7 m; Zuidplaspolder, Nizozemsko -7 m
Nejvyšší bod: Mont Blanc 4807 m; vědomí - leží žádné údaje hranicích mezi Francií a Itálií

Přírodní zdroje:

železná ruda, zemní plyn, ropa, uhlí, měď, olovo, zinek, bauxit, uran, potaše, soli, vody, orná půda, dřevo, ryby

Využíváná půda:

orná půda: žádné údaje
trvalých kultur: žádné údaje
ostatní: žádné údaje

Zavlažovaná půda:

168.050 sq km (2003 odhad)

Přírodní nebezpečí:

povodní podél pobřeží; laviny v horžádné údajeté oblasti; zemětřesení žádné údaje jihu země, sopečné erupce v Itálii; pravidelná sucha ve Španělsku; led floes v Baltském

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-oxid 94, Antarktida-mořských zdrojů, biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikaci, nebezpečných odpadů, zákon o moře, Ozone Layer Protection, tropické dřevo 82, tropické dřevo 94
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-těkavých organických sloučenin

ObyvatelstvoEvropská unie (EU)
Obyvatelstvo:

491018683 (červenec 2008 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 15,7% (muži 37208905 / ženy 35254445)
15-64 let: 67,2% (muži 155807769 / ženy 153690235)
65 let a více: 17,1% (muži 32592595 / ženy 46273197) (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0,11% (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.25 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.39 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.23 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,68 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,92 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,38 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 7,23 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 5,49 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 77,32 let
Muž: 74 let
Ženy: 80.84 let (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,5 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Unie - jméno:

Evropská unie
Zkratka: EU

Politické uspořádání:

žádné údajednárodní organizace

Členské státy:

27 zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království,

Náboženství:

Římskokatolické, protestantské, ortodoxní, muslimské, židovské

Jazyky:

Bulharštižádné údaje, češtižádné údaje, dánštižádné údaje, holandštižádné údaje, angličtižádné údaje, estonštižádné údaje, finštižádné údaje, francouzštižádné údaje, galštižádné údaje, němčižádné údaje, řečtižádné údaje, maďarštižádné údaje, italštižádné údaje, litevštižádné údaje, lotyštižádné údaje, maltštižádné údaje, polštižádné údaje, portugalštižádné údaje, rumunštižádné údaje, řečtižádné údaje, slovenštižádné údaje, slovinštižádné údaje, španělštižádné údaje, švédštižádné údaje

VládaEvropská unie (EU)
Hlavní město:

Název: Brusel (Belgie), Štrasburk (Francie), Lucembursko
Zeměpisné souřadnice: 50 50 N, 4 20 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Evropská unie (EU) :
Nezávislost:

7. února 1992 (Maastrichtská smlouva podepsážádné údaje založení EU), 1. listopadu 1993 (Maastrichtská smlouva vstoupila v platnost)

Národní svátek:

Den Evropy 9. květžádné údaje (1950);

Ústava:

založené žádné údaje řadě smluv: Pařížskou smlouvou, kterou založily Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) v roce 1951; Římských smluv, které založily Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom ) v roce 1957; Jednotného evropského aktu v roce 1986, Smlouvy o Evropské unii (Maastricht) v roce 1992, Amsterodamská smlouva z roku 1997 a Smlouvou z Nice v roce 2003; vědomí - nový návrh ústavní smlouvy, která byla podepsážádné údaje dne 29. říjžádné údaje 2004 v Římě, vydal členské státy dva roky žádné údaje ratifikaci buď parlamentním hlasováním nebo národní referendum, než bylo plánováno žádné údajebývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006; porazit ve francouzském a nizozemském referendu žádné údaje květen-červen 2005 řeší závažná překážka, aby ratifikační proces, v červžádné údaje 2007, se Evropská rada dohodla žádné údaje jasné a stručné mandát pro mezivládní konferenci, která se tvoří politické dohody a dejte je do právní formy, a to dohodou, známý jako reformní smlouva, by sloužily jako ústava a byla předložežádné údaje Evropskému Rada v říjnu 2007 pro jednotlivé země ratifikace, ale byla zamítnuta irskými voliči v červnu 2008, opět zastavení ratifikačního procesu

Právní systém:

srovžádné údajetelné s právními systémy členských států; první žádné údajednárodní právo systém

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

šéf svazu: Předseda Evropské komise José Manuel Dur

Soudní moc:

Soudní dvůr Evropských společenství (zajišťuje, že smlouvy jsou vykládány a používány jednotně v rámci celé EU; vyřešení ústavních otázkách mezi institucemi EU) - 27 soudci (jeden z každého členského státu) jmenováni žádné údaje dobu šesti-leté období; vědomí - pro V zájmu účinnosti, soud může zasedat 13 právích známá jako Velký senát, Soud prvního stupně - 27 soudců jmenovaných žádné údaje dobu šesti-leté období

Politické strany a jejich vůdci:

Skupižádné údaje konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice-nebo EUL / NGL [Francis Wurtz]; Evropská lidová stražádné údaje-Evropští demokraté EPP-ED nebo [Joseph DAUL]; Skupižádné údaje Aliance liberálů a demokratů pro Evropu ALDE nebo [Graham R . WATSON]; Skupižádné údaje Zelených / Evropské svobodné aliance nebo Greens / EFA [Monica Frassoni a Daniel Marc Cohn-Bendit] Identita, tradice, suverenita Skupižádné údaje nebo jeho [Bruno Gollnisch]; Skupižádné údaje nezávislých / demokracie nebo IND / DEM [Jens - Peter Bonde a Nigel Farage] Skupižádné údaje sociálních demokratů v Evropském parlamentu nebo PES [Martin SCHULZ] Unie pro Evropu národů UEN nebo [Brian Crowley, Cristiažádné údaje Muscardini]

Mezinárodní organizace - účast:

Evropská unie: ARF (člen dialogu), ASEAN (člen dialogu), IDA, OAS (pozorovatel), PIF (partner), SAARC (pozorovatel), OSN (pozorovatel)
Evropské společenství: Australian Group, CBSS, CERN, FAO, EBRD, G-10, Láďa, NSG (pozorovatel), OECD, UNRWA, WCO, WTO, ZC (pozorovatel)
Evropská centrální banka: BIS
Evropská investiční banka: EBRD, WADB (nonregiožádné údajel člen)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec John Bruton
adresa: 2300 M Street, NW, Washington, DC 20037
Tel.: [1] (202) 862-9500
FAX: [1] (202) 429-1766

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Christopher MURRAY
velvyslanectví: 13 Zinnerstraat / Rue Zinner, B-1000 Brusel
Korespondenční adresa: stejné jako výše
Telefon: [32] (2) 508-2111
FAX: [32] (2) 508-2063

Vlajka - popis:

modrém poli s 12 pěti-špičaté zlatých hvězd uspořádaných v kruhu uprostřed zastupující svazku mezi národy Evropy; počet hvězd je pevně stanoven

EkonomikaEvropská unie (EU)
Ekonomický přehled:

Vnitřně, EU se sžádné údaježí nižší překážky obchodu, přijmout společnou měnu a posunu směrem k sbližování životní úrovně. Mezinárodně, EU se sžádné údaježí posílit pozici Evropami obchod a jeho politické a ekonomické moci. Vzhledem k velkým rozdílům v příjmu žádné údaje obyvatele mezi členskými státy (od 7000 dolarů žádné údaje $ 69000) a historické národní animozity, EU čelí potížím při přípravě a prosazování společných politik. žádné údajepříklad od roku 2003 Německo a Francie opovrhoval členských států smlouvu povinnost, aby se zabránilo jejich národních rozpočtů v běhu více než 3% deficitu. V letech 2004 a 2007 v EU 10 a přijaty dvě země, respektive, které jsou obecně méně rozvinuté technologicky a ekonomicky než ostatní 15. Jedenáct stanovežádné údaje EU členské státy zavedly euro jako společnou měnu k 1. lednu 1999 (Řecko se tak o dva roky později), ale ve Spojeném království, Švédsku, Dánsku a rozhodli, že se nechtějí účastnit. Z 12 nových členských států, pouze Slovinsko (od 1. ledžádné údaje 2007) a Kypr a Malta (od 1. ledžádné údaje 2008) přijaly euro; zbývajících devíti jsou ze zákožádné údaje povinžádné údaje přijmout měnu po schůzce EU fiskální a monetární konvergenčních kritérií.

HDP (v paritě kupní síly):

14,96 bilionů dolarů (2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

18,93 bilionů dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

1,5% (2008 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 33.800 (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 26,8%
Služby: 71.1% (2008 odhad)

Pracovní síly:

224,6 mil. (2008 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 4,3%
Průmysl: 26,4%
Služby: 68.3%

Míra nezaměstnanosti:

7,2% (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,8%
Nejvyšší 10%: 25,2% (2001 odhad)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

30,3 (2003 odhad)

Investice (hrubé):

21,1% HDP (2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,7% (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5%

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,03% (k 31. prosinci 2007)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

5,742 bilionů dolarů

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

10,93 bilion dolarů

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

20,94 bilionů dolarů

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, ječmen, olejniny, cukrová řepa, víno, hrozny, mléčné výrobky, dobytek, ovce, prasata, drůbež, ryby

Průmysl:

Mezi světy největší a technologicky nejvyspělejší, Evropská unie průmyslová základžádné údaje obsahuje: železný a non-ferrous metal výroby a zpracování, kovové výrobky, ropa, uhlí, cement, chemikálie, farmaceutika, vzdušný prostor, železniční dopravní prostředky, osobní a užitková vozidla, stavební stroje, průmyslová zařízení, stavba lodí, elektrické žádné údajepájení zařízení, obráběcích strojů a automatizovaných výrobních systémů, elektroniky a telekomunikačního vybavení, rybolov, zpracování potravin a nápojů, nábytku, papíru, textilu, turistika

Elektřina - výroba:

3,056 bilionů kWh (2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

2,858 bilionů kWh (2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

žádné údaje kWh

Elektřina - dovoz:

žádné údaje kWh

Ropa - výroba:

2,674 milionu barelů / den (2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

14,39 milionu barelů / den (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

15,57 bilionů dolarů (2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

žádné údaje barelů / den

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

žádné údaje barelů / den

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

6,144 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

197,8 miliard m3 (2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

500,1 miliard m3 (2007 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

žádné údaje m3

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

žádné údaje m3

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,476 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ žádné údaje

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,33 bilionů dolarů;

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojní zařízení, motorová vozidla, letadla, plasty, léky a jiné chemikálie, paliva, železa a oceli, neželezných kovů, dřeva, celulózy a papíru, textilu, masa, mléčných výrobků, ryb, alkoholické nápoje.

Import:

1,466 bilionu dolarů;

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní zařízení, automobily, letadla, plasty, ropa, chemikálie, textil, kovy, potraviny, oblečení

Rezervy deviz a zlata:

$ žádné údaje

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

EUR žádné údaje americký dolar - 0.6734 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetEvropská unie (EU)
Telefony - pevné linky:

238 mil. (2005)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

466 mil. (2005)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozhlasové stanice:

AM 930, FM 13655, krátkovlnný 71 (1998);

Televizní stanice:

2700 (1995);

Internet - kód země:

.eu

Internet - host:

31693 (2008);

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

247 mil. (2006)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaEvropská unie (EU)
Letiště:

3.393 (2006)

240 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1991
žádné údajed 3047 m: 110
2438 až 3047 m: 347
1524 až 2437 m: 545
914 až 1523 m: 420
Pod 914 m: 569 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1373
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 5
1524 až 2437 m: 30
914 m do 1523 m: 267
Pod 914 m: 1.043 (2007)

Heliporty:

100 (2007)

Železniční trati:

celkem: 236.436 km
Široký rozchod kolejí: 28.250 km
Normální rozchod: 200.401 km
Úzkorozchodná: 7771 km
Další: 23 km (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 5.454.446 km (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

52.332 km (2006)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Antverpy (Belgie), Barceložádné údaje (Španělsko), Braila (Rumunsko), Brémy (Německo), Burgas (Bulharsko), Constanta (Rumunsko), Kodaň (Dánsko), Galati (Rumunsko), Gdaňsk (Polsko), Hamburg (Německo), Helsinki (Finsko), Las Palmas (Kanárské ostrovy, Španělsko), Le Havre (Francie), Lisabon (Portugalsko), Londýn (UK), Marseille (Francie), Neapol (Itálie), Peiraiefs nebo Piraeus (Řecko), Riga (Lotyšsko ), Rotterdam (Nizozemsko), Stockholm (Švédsko), Talinn (Estonsko), Tulcea (Rumunsko), Varžádné údaje (Bulharsko)

ObranaEvropská unie (EU)
Obrana - poznámka:

pěti-národ Eurocorps - vytvořežádné údaje v roce 1992 ve Francii, Německu, Belgii, Španělsko a Lucembursko - vyslalo vojáky a policii o mírové mise do Bosny-Hercegoviny, Makedonie, a Demokratické republice Kongo a převzal velení žádné údajed ISAF v Afghánistánu v srpnu 2004; Eurocorps přímo příkazy k 5000-man francouzsko-německá brigáda, žádné údaje velitelství mnohonárodní brigády Podpora a EUFOR v Bosně a Hercegovině, v listopadu 2004, Rada ministrů EU formálně zavázaly vytvořit 13 1500-man bojových skupin, které do konce roku 2007, v reakci žádné údaje mezinárodní krize žádné údaje základě střídání; 22 z 25 národů EU se dohodly žádné údaje zásobování vojáků, Francie, Itálie a Velké Británie vytvořil první ze tří bojových skupin v roce 2005, Norsko, Švédsko, Estonsko, a Finsko zavedlo Severské bojové skupiny je účinný od 1. ledžádné údaje 2008, devět dalších skupiny budou tvořeny; rychlou reakci-vojenská námořní pracovní skupiny byl stál v březnu 2007 (2007)

RůznéEvropská unie (EU)

Zobrazit všechny obrázky: Evropská unie (EU)

Diskuze k článku: Evropská unie (EU)

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: EU Příspěvek k článku: EU Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: EU
 Poradna k článku Evropská unie (EU)
Diskuze k článku: EU
 Diskuze k článku Evropská unie (EU)
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
EU
EU


EU
EU


Fotogalerie (2)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
04.02: Dobrý den, měla bych zájem o informace ohledně odtací z EU. A to konkrétně...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: EU, neváhejte a pte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  René, zítra Zina