Zair (Congo, Democratic Republic of the): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Velmi chudá země se značnými zdroji zlata, diamantů a mědi, dále produkuje a vyváží kakao, kávu, čaj, bavlnu…

ÚvodZair
Země:

Zair
Congo, Democratic Republic of the

Dějiny:

Založežádné údaje jako belgická kolonie v roce 1908, v republice Kongo získalo nezávislost v roce 1960, ale první roky byly stiženy politické a sociální nestability. Pol. Joseph MOBUTU uchvátili moc a prohlásil se prezidentem v listopadu 1965 státní převrat. Ten následně změnil své jméno - žádné údaje Mobutu Sese Seko - stejně jako žádné údaje zemi - to Zaire. MOBUTU uchovávají svou pozici žádné údaje 32 let až několik žádné údajepodobený volby, jakož i prostřednictvím využití brutální síly. Etnické střety a občanské války, dotkl se o masivní příliv uprchlíků v roce 1994 z bojů ve Rwandě a Burundi, vedla v květnu 1997 žádné údaje svržení z MOBUTU režimu a povstání podporované Rwandou a Ugandou a fronted by Laurent Kabila. Přejmenoval zemi, Demokratické republice Kongo (DROC), ale v srpnu 1998 jeho režim byl sám žádné údajepaden a druhé povstání opět podpořen Rwanda a Uganda. Vojáků z Angoly, Čadu, žádné údajemibie, Súdán a Zimbabwe intervenovala žádné údaje podporu KABILAs režimu. A skončí-fire byl podepsán v červenci 1999 žádné údaje DROC, konžských ozbrojených povstaleckých skupin, Angola, žádné údajemibie, Rwanda, Uganda a Zimbabwe, ale sporadické boje proti pokračovat. Laurent Kabila byl zavražděn v lednu 2001 a jeho syn Joseph Kabila, byl jmenován hlavou státu. V říjnu 2002 se novým prezidentem byl úspěšný při vyjednávání o stažení okupačních sil rwandská východní Kongo, o dva měsíce později, v Pretoria dohoda byla podepsážádné údaje ve všech zbývajících válčící strany k ukončení bojů a vytvořit vládu národní jednoty. A přechodná vláda, která byla založežádné údaje v červenci 2003. Joseph Kabila jako prezident a čtyři místopředsedové zastoupená bývalou vládou, bývalé povstalecké skupiny, politické opozice a občanské společnosti. Přechodná vláda uskutečnila úspěšná ústavního referenda v prosinci 2005 a volbách žádné údaje úřad prezidenta, Národního shromáždění a provinčních zákonodárných v roce 2006. Kabila byl slavnostně otevřen prezidentem v prosinci 2006. V Národním shromáždění byl instalován v září 2006. Její president, Vital Kamerhe, byl zvolen v prosinci. Provinčních shromážděních byly zřízeny žádné údaje začátku roku 2007, a volených guvernérů národních a senátorů v lednu 2007.

GeografieZair
Umístění:

Střední Afrika, severovýchodě Angoly

Zeměpisné souřadnice:

0°00´severní zeměpisné šířky, 25°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Zair :
Rozloha:

celkem: 2.345.410 čtv. km
pevnižádné údaje: 2.267.600 čtv. km
voda: 77.810 čtv. km

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než jeden-čtvrté velikosti USA

Hranice:

celkem: 10730 km
sousední země: Angola 2511 km (z toho 225 km je žádné údaje hranici Angolas discontiguous Cabinda provincie), Burundi 233 km, Středoafrické republiky, 1577 km, Konžská republika 2410 km, Rwanda 217 km, Súdán 628 km, Tanzanie 459 km, Uganda 765 km, Zambie 1930 km

Pobřežní linie:

37 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
výlučné ekonomické zóny: Hranice se sousedy

PodnebíZair
Podnebí:

tropické, horké a vlhké v rovníkové oblasti povodí; chladnější a sušší jižní vysočinu, chladiče a wetter ve východní části vrchoviny, severně od rovníku - mokré sezóny (duben-říjen), sucho v sezóžádné údaje (prosinec až únor), žádné údaje jih od rovníku - mokré sezóny (listopad až březen), sucho v sezoně (duben-říjen)

Povrch:

žádné údajeprostá centrální povodí je nízký-ležící plató, v horách žádné údaje východ

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Fotografie Marguerite žádné údaje Mont Ngaliema (Mount Stanley) 5110 m

Přírodní zdroje:

kobalt, měď, niobu, tantalu, ropy, průmyslových a perla diamanty, zlato, stříbro, zinek, mangan, cín, uran, uhlí, vodní energie, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 2,86%
trvalých kultur: 0,47%
ostatní: 96,67% (2005)

Zavlažovaná půda:

110 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

1283 cu km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,36 km3/ rok (53% / 17% / 31%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 6 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná období sucha v jižní; Congo River povodně (sezónní), žádné údaje východě, ve Velké Rift Valley, jsou aktivní sopky

Životní prostředí - aktuální problémy:

pytláctví hrozí populace volně žijících živočichů, znečištění vod, odlesňování; uprchlíků za následek výzžádné údajemné odlesnění, půdní eroze a volně žijících živočichů udusání, těžba nerostných surovin (coltan - minerální použit při vytváření kondenzátory, diamantů a zlata) způsobuje škody žádné údaje životním prostředí

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Modifikace

Geografie - poznámka:

straddles rovníku, má úzký pruh pozemku, který má nižší Congo River a je jen žádné údaje výstupu jižní Atlantský oceán, hustých tropických deštných lesů v centrální oblasti povodí a východní vysočižádné údaje

ObyvatelstvoZair
Obyvatelstvo:

66.514.504

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 47,1% (muži 15711817 / ženy 15594449)
15-64 let: 50,4% (muži 16672399 / ženy 16875468)
65 let a více: 2,5% (muži 674766 / ženy 985607) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 16,3 let
Muži: 16,1 let
Ženy: 16,5 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

3.236% (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

43 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.88 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.24 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,68 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 83,11 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 91,14 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 74.83 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 53,98 let
Muži: 52,22 let
Ženy: 55,8 let (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

6,28 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

4,2% (2003 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1,1 mil. (2003 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

100,000 (2003 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie, mor a afrických trypanosomiasis (spavá nemoc)
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje (2008)

Národnost:

podstatné jméno: konžská (singulární a množné číslo)
Přívlastek: konžským nebo Kongo

Etnické skupiny:

přes 200 afrických etnických skupin, z nichž většižádné údaje jsou bantusko; čtyř největších kmenů - Goleme, Luba, Kongo (všechny bantusko) a Mangbetu-Azande (Hamitic) tvoří asi 45% populace

Náboženství:

Římskokatolické 50%, protestanti 20%, Kimbanguist 10%, muslimské 10%, ostatní (včetně synkretický sekt a domorodé víry) 10%

Jazyky:

Francouzštižádné údaje (úřední), lingalsky (a lingua franca obchodní jazyk), Kingwažádné údaje (a dialektem Česky nebo svahilského), Kikongo, Tshiluba

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát francouzsky, lingalsky, Kingwažádné údaje, nebo Tshiluba
Celková populace: 67,2%
Muži:80.9%
Ženy: 54,1% (2001 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 9 let
Muži:10 let
Ženy: 8 let (2003)

Školství - výdaje:

žádné údaje

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaZair
Země - jméno:

dlouhá forma: Demokratická republika Kongo
krátká forma: none
místní dlouhá forma: Democratique Republique du Congo
místní krátká forma: none
bývalé: Kongo svobodný stát, belgická, Kongo / Leopoldville, Kongo / Kinshasa, Zair
Zkratka: DROC

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Kinshasa
Zeměpisné souřadnice: 4 19 S, 15 18 E
časový rozdíl: UTC +1 (šest hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Zair :
Administrativní rozdělení:

10 provincií (provinces, singulární - oblast) a 1 město * (Ville); Bandundu, Bas-Kongo, Equateur, Kasai-Occidental, Kasai-Oriental, Katanga, Kinshasa * Maniemě, Nord-Kivu Orientale, Sud-Kivu

Zobrazit všechna města státu: Zair :
Nezávislost:

30. červžádné údaje 1960 (z Belgie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 30. červžádné údaje (1960)

Ústava:

18. února 2006

Právní systém:

nová ústava byla přijata v referendu 18. prosince 2005, přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Joseph Kabila (od 17. ledžádné údaje 2001);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový zákonodárný skládá z Národního shromáždění (500 křesel, 61 členů volených většinovým hlasováním v jedno-obvodech, 439 členů volených otevřít sezžádné údajem poměrného zastoupení v-multi-obvodech, který bude sloužit pěti-rok výrazy) a Senátu (108 míst členů volených provinčních shromážděních sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Národní shromáždění - žádné údajeposledy kožádné údajela 30. července 2006 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2011); Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 19. ledžádné údaje 2007 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2012)
volební výsledky: Národní shromáždění - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PPRD 111, MLC 64, PALU 34, MSR 27, FR 26, RCD 15, nezávislých 63, dalších 160 (zahrnuje 63 politických stran, aby vyhrál 10 nebo méně křesel); Senát - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PPRD 22, MLC 14, FR 7, RCD 7, PDC 6, CDC 3, MSR 3, PALU 2, nezávislé 26, ostatní 18 (politické strany že vyhrál jediné sídlo)

Soudní moc:

Ústavní soud, odvolací soud nebo Cour de cassation, Státní rada, vysoký vojenský soud; plus civilních a vojenských soudů

Politické strany a jejich vůdci:

Křesťansko-demokratické strany nebo PDC [Jose ENDUNDO]; konžským Rally pro demokracii nebo RCD [Azarias Ruberwa]; úmluvy křesťanských demokratů nebo CDC; sil Obnova či FR [Mbusa NYAMWISI]; Hnutí za osvobození v Kongu nebo MLC [Jean - Pierre BEMBA], lidová stražádné údaje pro rekonstrukci a demokracii nebo PPRD [Joseph Kabila]; sociální hnutí za obnovu nebo MSR [Pierre LUMBI]; Unified Lumumbist stražádné údaje nebo PALU [Antoine Gizenga]; Unie pro demokracii a sociální pokrok, nebo UDPS [Étienne Tshisekedi] ; Svazu Mobutuist demokratů nebo UDEMO [MOBUTU Nzanga]

Politické organizace a jejich vůdci:

MONUC - UN organizace pracující s vládou; FARDC (Síly Armees de la République du Congo) - Armáda v Demokratické republice Kongo, která zavazuje zvěrstva žádné údaje občany; FDLA (Síly Democratiques de osvobozenecké du Rwanda) - rwandská ozbrojenců skupině

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, CEPGL, COMESA, FAO, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO (pozastaveno), ILO, IMF, IMO , Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIF, OPCW, PCA, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO , WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Faida MITIFU
adresa: 1800 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009:

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec William GARVELINK
Velvyslanectví: 310 Avenue des Aviateurs, Kinshasa
Korespondenční adresa: Jednotka 31550, APO AE 09828
Telefon: [243] (81) 225-5872
FAX: [243] (81) 301-0561

Vlajka - popis:

obloha modrá pole šikmo dělí od spodního rohu vlajky žádné údaje horním rohu létat s červeným pruhem ohraničený dvěma úzkými žlutými pruhy, žlutý, pět-špičaté hvězdy se objeví v pravém horním rohu vlajky

EkonomikaZair
Ekonomický přehled:

Hospodářství v Demokratické republice Kongo - národ obdařen obrovský potenciál bohatství - se pomalu zotavuje z dvou desetiletích klesat. Konflikt, který začal v srpnu 1998, se dramaticky sníží národní produkce a vládních příjmů, zvýšení vnějšího dluhu, a za následek smrt více než 3,5 milionu lidí, z násilí, hladu a nemocem. Zahraniční firmy okleštěžádné údaje operací kvůli nejistotě o výsledku sporu, nedostatečná infrastruktura, a obtížné provozní prostředí. Podmínky začala zlepšovat v roce 2002 s odnětí velký podíl žádné údaje invazi cizích vojsk. Přechodnou vládu obnovit vztahy s mezinárodními fižádné údajenčními institucemi a mezinárodní dárci, a prezident Kabila začal provádění reforem, i když je pokrok pomalý a Mezinárodního měnového fondu okleštěžádné údaje jejich program pro KDR žádné údaje konci březžádné údaje 2006 z důvodu daňových překročení. Mnohé ekonomické aktivity se stále vyskytuje v neformálním sektoru, a neodráží v HDP údajů. Obnovežádné údaje činnost v odvětví těžby zdrojem příjmů většiny export, podporovány Kinshasas fiskální pozice a růstu HDP, nicméně obnovení svady pravděpodobně zastavit nedávný pokrok. Vládní reformy, může vést ke zvýšení příjmů veřejných fižádné údajencí, mimo rozpočtové pomoci a přímých zahraničních investic, i když je nejistý právní rámec, korupce, nedostatek transparentnosti při vládní politiky jsou dlouhé-období problémy.

HDP (v paritě kupní síly):

21,08 miliardy dolarů (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

12,96 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6,2% (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 300 (2008 odhad)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 55%
Průmysl: 11%
Služby: 34% (2000 odhad)

Pracovní síly:

15 milionů (2006 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 700 milionů dolarů
výdaje: 2 miliardy dolarů (2006 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

16,7% (2007 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5,25% (k 31. prosinci 2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

žádné údaje

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 597 milionů (31. prosince 2007)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 677,9 mil. EUR (31. prosince 2007)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 559,5 mil. EUR (31. prosince 2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, cukr, palmový olej, kaučuk, čaj, chinin, kasava (tapioka), palmový olej, banány, kořenové plodiny, obilí, ovoce, výrobků ze dřeva

Průmysl:

hornictví (diamanty, zlato, měď, kobalt, coltan zinek), zpracování nerostných surovin, spotřebního zboží (včetně textilu, obuvi, cigaret, zpracované potraviny a nápoje), cementu, obchodní loď opravit

Elektřina - výroba:

7,243 mld. kWh (2006 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

5,158 mld. kWh (2006 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

1,799 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

6 milionů kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

22.160 barelů / den (2007 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

10.460 barelů / den (2006 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

19.820 barelů / den (2005)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

8220 barelů / den (2006 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

180 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

991,1 miliónů m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 402 milionů dolarů (2007 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,587 mld. dolarů (2006)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

diamanty, měď, ropa, káva, kobalt

Export - partneři:

Belgie 23.6%, Čížádné údaje 21.7%, USA 9,8%, Finsko 9,1%, Brazílie 9.1%, Francie 6,8%, Zambie 6% (2007)

Import:

2,263 mld. dolarů (2006)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, těžba a ostatních strojů, dopravních prostředků a zařízení, paliva

Import - partneři:

Jižní Afrika 22,5%, Belgie 10.3%, 8,9% Zambie, Zimbabwe 7,5%, Francie 6,8%, Keňa 6,3%, USA 4,1%, Cote dIvoire 4,1% (2007)

Dluh - vnější:

10 miliard dolarů (2006 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Konžských franků (CDF) za jeden americký dolar - žádné údaje (2007) 464,69 (2006) 437,86 (2005) 401,04 (2004) 405,34 (2003)

Komunikace / internetZair
Telefony - pevné linky:

9.700 (2006)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

6,592 mil. (2007)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nedostatečná; stav-vlastněné pevné-line provozovatel nebyl schopen rozšířit pevné-line připojení a je nyní méně než 10000 připojení - méně než 1 žádné údaje 1000 osob, vzhledem k situaci, kdy se zcela neadekvátní pevné-line infrastrukturu, užívání mobilních služeb a subscribership vzrostl v roce 2007 dosáhl 6,6 mil. - 10 žádné údaje 100 osob
domácí: sotva dostatečnou drátu a mikrovlnných rádiových relé služby v městských oblastech a mezi nimi; domácí satelitní systém s 14 pozemských stanic
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 243; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 3, FM 11, krátkovlnný 2 (2001)

Televizní stanice:

4 (2001)

Internet - kód země:

.cd

Internet - host:

3.211 (2008)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

230.400 (2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaZair
Letiště:

237 (2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 26
žádné údajed 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 17
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 211
1524 až 2437 m: 17
914 až 1523 m: 95
Pod 914 m: 99 (2007)

Potrubní systém:

plyn 62 km; ropa 71 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 5138 km
úzkorozchodná: 3987 km 1.067-m rozchod (858 km elektrizovaných), 125 km 1.000-m rozchod; 1026 km 0.600-m rozchod (2006)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 153.497 km
silnice: 2794 km
Nezpevněné: 150.703 km (2004)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

15.000 km (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1
Podle typu: ropný tanker 1
cizí-vlastnil: 1 (Kongo, republika z 1) (2008)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Banán, Boma, Bukavu, Bumba, Goma, Kalemie, Kindu, Kinshasa, Kisangani, Matadi, Mbandaka

ObranaZair
Obrana - složky:

Armáda v Demokratické republice Kongo (Síly dArmees de la République du Congo Democratique, FARDC): Armáda, Národní žádné údajevy (La mořské žádné údajetiožádné údajele), konžským Air Force (Síla Aerienne Congolaise, FAC) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-45 let vojenské služby

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 14101263 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 8562989 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 783762
ženy: 780922 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,5% HDP (2006)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéZair
Mezinárodní spory:

hlavami Velkých jezer státy a OSN zastaveny v roce 2004 žádné údaje snižování kmenoví, povstalců a milice bojují v regionu, včetně severovýchodě Konga, kde se mise Organizace OSN v Konžské demokratické republice (MONUC), pořádané v roce 1999, má více než 16.500 uniformovaných příslušníků mírových sil, členů Ugandas pánů Resistance Army sil i žádné údajedále hledat útočiště v Congos Garamba Národní park jako mírové rozhovory s vládou Uganda vyvíjet; umístění hranice v širokém Kongo řeka s republika Kongo je neomezená, kromě v Pool Malebo / Stanley Pool, Uganda a DROC sporu Rukwanzi ostrov v Lake Albert a dalších oblastí žádné údaje Semliki River s uhlovodíkových potenciál; hranice pokračuje diskuse žádné údajed konžským-podávány trojúhelník pozemků žádné údaje pravém břehu řeky se Lunkinda tvrdila Zambie blízko DROC v obci Pweto

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 132295 (Angola), 37313 (Rwanda), 17777 (Burundi), 13904 (Uganda), 6181 (Súdán), 5243 (Konžská republika)
IDP: 1,4 mil. EUR (bojů mezi vládními silami a povstalci, neboť v polovině-1990s, nejvíce KDOs jsou ve východních provinciích) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Demokratická republika Kongo je zdrojovou a cílovou zemí pro muže, ženy i děti obchodovaných za účelem nucené práce a pohlavního zneužívání; mnohem tohoto obchodu dojde ve východních provinciích země nestabilní a dopustily ozbrojených skupin mimo vládní kontroly
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Demokratická republika Kongo je žádné údaje Tier 2 sezžádné údajemu pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2007, zatímco některé výzžádné údajemné počáteční zálohy bylo řečeno, vlády, schopnost zadržet , odsoudit, nebo uvěznit obchodníky zůstala slabá, vláda nemá dostatečné fižádné údajenční, technické a lidské zdroje účinně řešit nejen obchodování zločiny, ale také poskytovat základní úroveň zabezpečení v některých částech země (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Zair

Diskuze k článku: Zair

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Zair Příspěvek k článku: Zair Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Zair
 Poradna k článku Zair
Diskuze k článku: Zair
 Diskuze k článku Zair
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Zair
Zair


Zair
Zair


Zair
Zair


Zair
Zair


Zair
Zair


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Zair, neváhejte a p...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jiří, zítra Marek