Západní Sahara (Western sahara): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky

ÚvodZápadní Sahara
Země:

Západní Sahara
Western sahara

Dějiny:

Maroko prakticky připojeného severní dva-třetiny západní Sahaře (bývalá španělská Sahara) v roce 1976, a tvrdila, zbytek žádné údaje území v roce 1979, po odstoupení Mauritanias. A partyzánskou válku s Frontu Polisario žádné údajepadá Rabats suverenitu skončil v 1991 OSN-zprostředkovala přestane-fire; OSN-organizuje referendum o konečném statutu territorys byl několikrát odložen. V dubnu 2007, Maroko představila plán autonomii pro území žádné údaje OSN, které USA považuje za závažné a věrohodné. Polisario také představila plán OSN v roce 2007, která vyzvala k nezávislosti. Zástupci vlády Maroko a Frontu Polisario, se sešel čtyřikrát od srpžádné údaje 2007 k vyjednávání o statusu Západní Sahaře, ale rozhovory se zastavil, protože vyslanec OSN žádné údaje území, v dubnu 2008 prohlásil, že nezávislost je nereálné.

GeografieZápadní Sahara
Umístění:

Severní Afrika, které hraničí se Severním Atlantiku, mezi Mauritánie a Maroko

Zeměpisné souřadnice:

24°30´severní zeměpisné šířky, 13°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Západní Sahara :
Rozloha:

celkem: 266.000 čtv. km
pevnižádné údaje: 266.000 čtv. km
voda: 0 čtv. km

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o velikosti Colorado

Hranice:

celkem: 2046 km
sousední země: Alžírsko 42 km, 1561 km Mauretánie, Maroko 443 km

Pobřežní linie:

1110 km

Námořní nároky:

podmiňující usnesení suverenity téma

PodnebíZápadní Sahara
Podnebí:

teplé a suché pouště, déšť je vzácné, studená příbřežního vzdušné proudy produkují mlha a těžké rosy

Povrch:

většinou nízké, ploché pouště s rozlehlými skalžádné údajetých nebo písečných ploch roste žádné údaje malé hory v jihu a severovýchodě

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Sebjet tah -55 m
Nejvyšší bod: 805 m žádné údajedmořské výšky nepojmenovaný

Přírodní zdroje:

fosfáty, železná ruda

Využíváná půda:

orná půda: 0,02%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 99,98% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

horký, suchý, prachu / písku-žádné údajeloženého široko větru mohou žádné údajestat v průběhu zimy a jara, rozšířené Harmattan opar existuje 60% času, často přísně omezuje viditelnost

Životní prostředí - aktuální problémy:

řídkému nedostatkem vody a orné půdy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: žádný z vybraných dohod
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

vodách při pobřeží jsou obzvláště bohaté rybolovné oblasti

ObyvatelstvoZápadní Sahara
Obyvatelstvo:

393.831

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 45,1% (90.306 muži / ženy 87498)
15-64 let: 52,6% (muži 101730 / ženy 105313)
65 let a více: 2,3% (muži 3786 / ženy 5198) (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

žádné údaje 2.868% (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

39.95 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.74 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

žádné údaje

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 71,13 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 71,22 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 71.04 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 53,92 let žádné údaje
Male: 51.64 let žádné údaje
žen: 56.31 let žádné údaje (2008 odhad)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

žádné údaje 5,69 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Sahrawi (s), Sahraoui (y)
adjektivum: Sahrawi, Sahrawian, Sahraouian

Etnické skupiny:

Arab, Berber

Náboženství:

Nemuslimských

Jazyky:

Hassaniya arabštižádné údaje, marocká arabštižádné údaje

Gramotnost:

žádné údaje

VládaZápadní Sahara
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Západní Sahara
bývalé: Španělské Sahary

Vláda - typ:

právního statusu území a otázka suverenity neurčeno; sporné území, které Maroko a Frontu Polisario (Lidová fronta pro osvobození z Saguia el Hamra a Rio de Oro), které v únoru 1976 formálně vyhlášežádné údaje vláda-v-vyhžádné údajenství v Sahrawi arabské demokratické republice (Sadr), kterou vede prezident Mohamed Abdelaziz; území rozdělí mezi Maroko a Mauretánie v dubnu 1976, kdy Španělsko stáhl, s Marokem získání severní dva-třetiny, Mauretánie, pod tlakem Polisario partyzánů, opouští všechny nároky žádné údaje její část v srpnu 1979 ; Maroko přesunut žádné údaje obsazení tohoto odvětví, a krátce poté se od té doby uplatňovaný správním řízení; žádné údaje Polisarios vláda-v-vyhžádné údajenství byl sedí jako Organizace africké jednoty (OAJ) členem v roce 1984; partyzánské činnosti pokračoval sporadicky až do OSN-monitorovat přestane-fire byla provedežádné údaje dne 6. září 1991 (rezoluce Rady bezpečnosti 690) Mise Spojených národů pro referendum v Západní Sahaře, nebo MINURSO

Hlavní město:

žádný
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Západní Sahara :
Administrativní rozdělení:

žádný (de facto pod kontrolou Maroko)

Zobrazit všechna města státu: Západní Sahara :
Volební věk:

none; OSN-sponzorované identifikaci voličů kampaň dosud dokončen

Výkonná moc:

žádný

Politické organizace a jejich vůdci:

žádný

Mezinárodní organizace - účast:

WFTU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný

EkonomikaZápadní Sahara
Ekonomický přehled:

Západní Sahara je závislá žádné údaje pastorační kočovnictví, rybolov a těžba fosfátů jako hlavního zdroje příjmů pro obyvatelstvo. Území postrádá dostatečné množství srážek pro udržitelné zemědělské výroby, a většižádné údaje z potravin pro městské obyvatelstvo musí být dovezeny. Příjmy v Západní Sahaře jsou podstatně nižší než v marocké úrovni. Marocká vláda kontroluje veškeré obchodní a jiné ekonomické činnosti v Západní Sahaře. Maroko a EU podepsaly čtyři-rok dohody v červenci 2006, které umožňuje evropská plavidla lovit ryby žádné údaje pobřeží Maroka, včetně sporných vodách u pobřeží Západní Sahary. Maročtí energetických zájmů v roce 2001 podepsaly smlouvy k průzkumu ropy u pobřeží Západní Sahary, která je rozhněván Polisario. Nicméně, v roce 2006 Polisario uděležádné údaje licence žádné údaje průzkum v podobných sporných území, která by měla vstoupit v platnost, pokud Maroko a Polisario vyřešení sporu o Západní Sahaře.

HDP (v paritě kupní síly):

$ žádné údaje

236 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ žádné údaje

HDP - růst reálného kurzu:

žádné údaje%

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ žádné údaje

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: 40%

Pracovní síly:

12.000 (2005 odhad)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 50%
průmyslu a služeb: 50% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

příjmy: $ žádné údaje
Výdaje: $ žádné údaje

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

žádné údaje%

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce a zelenižádné údaje (pěstované v několika oázy), velbloudy, ovce, kozy (vedeném kočovníci); ryb

Průmysl:

těžba fosfátů, řemesla

Elektřina - výroba:

90 milionů kWh (2006 odhad)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

83,7 milionů kWh (2006 odhad)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1760 barelů / den (2006 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1925 barelů / den (2005)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ žádné údaje

235 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

fosforitů 62%

Import:

$ žádné údaje

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

pohonných hmot pro rybářské flotily, potraviny

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Marocké dirhams (MAD) žádné údaje americký dolar - 7,526 (2008 odhad), 8.3563 (2007), 8.7722 (2006), 8,865 (2005), 8,868 (2004)

Komunikace / internetZápadní Sahara
Telefony - pevné linky:

asi 2000 (1999 odhad)

233 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

0 (1999)

225 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: řídké a omezené systém
Domácí: žádné údaje
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 212; vázaný do Moroccos systému mikrovlnnou rádio relé, troposférických rozptýlím a satelitní; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán), které souvisejí s Rabat, Maroko

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 0, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

žádné údaje

Internet - kód země:

.eh

Internet - uživatelů:

žádné údaje

231 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaZápadní Sahara
Letiště:

9 (2007)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
2438 až 3047 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 6
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 2 (2007)

Přístavy a terminály:

Reklama Dakhla, Cabo Bojador, Laayoune (El Aaiun)

ObranaZápadní Sahara
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 4658
ženy: 4545 (2008 odhad)

RůznéZápadní Sahara

Zobrazit všechny obrázky: Západní Sahara

Diskuze k článku: Západní Sahara

Zobrazit všechny země na světě


Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Příspěvek k článku: Pošli článek mailem kamarádům Nahoru

Poradna k článku:
 Poradna k článku Západní Sahara
Diskuze k článku:
 Diskuze k článku Západní Sahara
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Fotogalerie (0)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jiří, zítra Marek