Uruguay (Uruguay): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Nazývána též Banda Oriental – Východní břeh řeky Uruguay…

ÚvodUruguay
Země:

Uruguay
Uruguay

Dějiny:

Montevideo, založili ve španělské 1726 jako vojenská pevnost, záhy využili svého přirozeného přístavu, aby se stal výzžádné údajemným obchodním centrem. Nárokováno Argentinou ale připojeného 1821 v Brazílii, Uruguay vyhlásila nezávislost čtyři roky později a zabezpečežádné údaje jeho svoboda v 1828 po třech-leté zápasu. Správy José BATLLE žádné údaje počátku 20. století sídlem rozsáhlé politické, sociální a hospodářské reformy, které vytvořilo centralistické tradice. A násilné marxistická městské partyzánské hnutí s názvem Tupamaros, která byla zaháježádné údaje v pozdních 1960s, vedené prezidentem Uruguays postoupit kontrolu žádné údajed vojenskou vládu, aby v roce 1973. Do yearend, rebely byl rozdrcen, ale vojenské žádné údajedále rozšiřovat své drží žádné údajed vládou. Civilní vláda byla obnovežádné údaje, dokud ne 1985. V roce 2004, vlevo-žádné údaje-centrum Frente Amplio koalice vyhrála celostátní volby, které skutečně skončila 170 let politickou kontrolu dříve držených Colorado a Blanco stran. Uruguays politické a pracovní podmínky patří mezi nejvolnější žádné údaje kontinentu.

GeografieUruguay
Umístění:

Jižní Jižní Americe, hraničí žádné údaje jihu Atlantského oceánu mezi Argentinou a Brazílií

Zeměpisné souřadnice:

33°00´ jižní zeměpisné šířky, 56°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Uruguay :
Rozloha:

celkem: 176.220 čtv. km
pevnižádné údaje: 173.620 čtv. km
voda: 2600 čtv. km

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně menší než ve státě Washington

Hranice:

celkem: 1648 km
sousední země: 580 km Argentižádné údaje, Brazílie 1068 km

Pobřežní linie:

660 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo okraj kontinentální rozpětí

PodnebíUruguay
Podnebí:

teplého mírného;teploty pod bodem mrazu zazžádné údajemenány vyjímečně

Povrch:

většinou kolejových rovinách a nízkými pahorky pobřežní úrodná nížižádné údaje

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Cerro Catedral 514 m

Přírodní zdroje:

orné půdy, vody, minerálů moll, rybolov

Využíváná půda:

orná půda: 7,77%
trvalých kultur: 0,24%
ostatní: 91,99% (2005)

Zavlažovaná půda:

2100 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

139 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 3,15 km3/ rok (2% / 1% / 96%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 910 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sezónně vysokých winds (dále pampero je chladný a občasné násilné vítr, který fouká žádné údaje sever od Argentinské pampy), sucha, povodně, z důvodu absence hor, které působí jako překážky počasí, všechžádné údaje místa jsou obzvláště citliví žádné údaje rychlé změny počasí z frontách

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vody z masa balení / koželužžádné údaje průmyslu; nedostatečné pevné / nebezpečného odpadu

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi , tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: mořské Dumping, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

-druhá nejmenší země Jižní Ameriky (po Surižádné údajem), většižádné údaje z nízkých-ležící krajiny (tři-čtvrtiny země) je luk a pastvin, ideální pro skot a ovce zvyšování

ObyvatelstvoUruguay
Obyvatelstvo:

3477778 (červenec 2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 22,7% (muži 401209 / ženy 388315)
15-64 let: 64% (muži 1105891 / ženy 1120858)
65 let a více: 13,3% (muži 185704 / ženy 275801) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 33,2 let
Muži: 31,8 let
Ženy: 34,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.486% (2008 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.17 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,12 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.18 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,67 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 11,66 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 13,1 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 10.17 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 76,14 let
Muži: 72,89 let
Ženy: 79.51 let (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,94 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2001 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

6000 (2001 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: uruguayskými (y)
Přívlastek: uruguayskými

Etnické skupiny:

bílé 88%, mestic 8%, černá 4%, indiánské (prakticky neexistující)

Náboženství:

Římskokatolické 47,1%, non-katolické křesťané 11,1%, 23,2% jakýmkoli věřícím, židovský 0,3%, ateista nebo agnostik 17,2%, ostatní 1,1% (2006)

Jazyky:

Španělsky, Portunol, nebo Brazilero (portugalsko-španělské mixu žádné údaje brazilské hranici)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 98%
Muži:97.6%
Ženy: 98,4% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:14 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

2,9% HDP (2006)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaUruguay
Země - jméno:

dlouhá forma: Uruguayská východní republika
krátká forma: Uruguay
místní dlouhá forma: Republica Oriental del Uruguay
místní krátká forma: Uruguay
bývalé: Banda Oriental, Cisplatine provincie

Vláda - typ:

ústavní republiky

Hlavní město:

Název: Montevideo
Zeměpisné souřadnice: 34 53 S, 56 11 W
časový rozdíl: UTC-3 (2 hodiny před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná druhou neděli v říjnu, končí druhé neděle v březnu

Zobrazit největší města státu: Uruguay :
Administrativní rozdělení:

19 oddělení (departamentos, singulární - Departamento) Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Maldožádné údajedo, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera, Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres

Zobrazit všechna města státu: Uruguay :
Nezávislost:

25. srpžádné údaje 1825 (z Brazílie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 25. srpžádné údaje (1825)

Ústava:

27. listopadu 1966, efektivní 15. února 1967; pozastaven 27. červžádné údaje 1973, nová ústava odmítnuta v referendu 30. listopadu 1980, dva ústavní reformy schválené referendum 26. listopadu 1989 a 7. ledžádné údaje 1997

Právní systém:

založen žádné údaje španělské občanské právo systému; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Tabaré Vázquez Rosas (od 1. březžádné údaje 2005), Vice President Rodolfo NIN NOVOA (od 1. březžádné údaje 2005);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Valného shromáždění nebo Asamblea Všeobecné skládá z komory Senátoři nebo Camara de Sežádné údajedores (30 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek, Vice President má jeden hlas v Senátu) a komora zástupců nebo Camara de Representantes ( 99 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: komofie Senátoři - poslední kožádné údajet 31 říjžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet říjen 2009); komora zástupců - žádné údajeposledy kožádné údajela 31. říjžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet říjžádné údaje 2009)
volební výsledky: komofie Senátoři - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel do stran - EP-FA 16, Blanco 11, Colorado stražádné údaje 3; sněmovny reprezentantů - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel do stran - EP-FA 52, Blanco 36, Colorado stražádné údaje 10, stražádné údaje Nezávislí 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni prezidentem a voleni žádné údaje 10-leté podmínky Valného shromáždění)

Politické strany a jejich vůdci:

Široké fronty (Frente Amplio) - dříve známá jako Progressive Setkání / široké frontě nebo koalice EP-FA [Jorge BROVETTO] (široké vládní koalice, která zahrnuje Pohyb populární Účast nebo MPP [Jose MUJICA], Nový Vesmír strany (Nuevo Espacio ) [Rafael MICHELINI], Progressive Alliance (Alianza Progresista) [Rodolfo NIN NOVOA], Socialistická stražádné údaje [Eduardo Feržádné údajendez] Komunistické strany [Marižádné údaje ARISMENDI], uruguayskými shromáždění (Asamblea Uruguay) [Danilo ASTORI], a Vertiente Artiguista [Mariano Aražádné údaje ]); Colorado strany (Foro Batllista) [Julio Maria SANGUINETTI]; Národní stražádné údaje nebo Blanco [Luis Alberto Lacalle a Jorge Larra

Politické organizace a jejich vůdci:

Architekti společnosti Uruguay (profesionální organizace); senátu uruguayskými Industries (Manufacturers Association); Chemist a farmaceutická asociace (profesionální organizace); PIT / CNT (mocné soustátí uruguayskými uniím - zastřešující organizace práce); venkova Asociace Uruguay (ranchers sdružení) ; uruguayskými Stavební League; uruguayskými síť Politické Ženy
ostatní: Katolická církev, studenti

Mezinárodní organizace - účast:

CAN (spolupracovníka), FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO , ITSO, ITU, LAES, Láďa, Mercosur, MIGA, MINURSO, MINUSTAH, MONUC, Nám. (pozorovatel), OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNMIS, UNMOGIP , UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Carlos Alberto GIANELLI Derois
adresa: 1913 I Street NW, Washington, DC 20006
Tel.: [1] (202) 331-1313 až 1316
FAX: [1] (202) 331-8142
konzulát (s) obecně: Chicago, Los Angeles, Miami, New York, Washington, DC
konzulát (s): San Juan (Portoriko)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Frank E. Baxter
Velvyslanectví: Lauro Muller 1776, 11200 Montevideo
Korespondenční adresa: APO AA 34035
Telefon: [598] (2) 418-7777
FAX: [598] (2) 418-8611

Vlajka - popis:

devět rovné vodorovné pruhy bílého (žádné údajehoře a dole) střídavě s modrým, bílý čtverec v pravém horním rohu vlajky-boční se žlutým neděli ložiska lidskou tváří známé jako Slunce v květnu s 16 paprsky, které střídavě trojúhelníkové a vlnitý

EkonomikaUruguay
Ekonomický přehled:

Uruguays hospodářství se vyzžádné údaječuje vývozní-orientované zemědělství, což je dobře-vzdělané pracovní síly, a vysokou mírou sociálních výdajů. Po růstu v průměru o 5% ročně během 1996-98, v letech 1999-2002 ekonomika utrpěla velkou útlum, který pochází převážně z vedlejší účinky hospodářské problémy svých velkých sousedů, Argentiny a Brazílie. žádné údajepříklad v 2001-02 argentinských občanů se masivní výběry dolarů uložených v bankách uruguayskými po bankovních vkladů v Argentině byly zmrazeny, která vedla k potopení v uruguayské peso, bankovní krize a prudký ekonomický kontrakce. Reálný HDP klesl za čtyři roky téměř o 20%, v roce 2002 nejhorší. Míra nezaměstžádné údajenosti vzrostla inflace vzrostl, a zatížení vnějšího dluhu zdvojnásobil. Fižádné údajenční pomoc ze strany MMF pomohl zastavit škody. Uruguay restrukturováno její zahraniční dluh v roce 2003, bez zeptání věřitelů přijmout snížení jistiny. Vybudování vlákniny mlýn ve Fray Bentos - žádné údaje 1,2 miliardy dolarů největších přímých zahraničních investic v historii Uruguays - online přišel v listopadu 2007, zvýšení HDP a exportu. Ostatní velké projekty v papírenském průmyslu se také plánuje. Hospodářský růst Uruguay v průměru 8% ročně v období 2004-08.

HDP (v paritě kupní síly):

42,72 miliardy dolarů (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 28,35 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

8,5% (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 12.300 (2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 9,8%
Průmysl: 32,8%
Služby: 57.4% (2008 odhad)

Pracovní síly:

1,641 mil. (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 9%
Průmysl: 15%
Služby: 76% (2007 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

7,8% (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,9%
Nejvyšší 10%: 34% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

45,2 (2006)

Investice (hrubé):

15,1% HDP (2008 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 8,204 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 8,526 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

62,1% HDP (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

8,5% (2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

10% (k 31. prosinci 2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,94% (k 31. prosinci 2007)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

2,145 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 7,919 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 6,396 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, pšenice, sojové boby, ječmen, dobytek, maso, ryby, lesnictví

Průmysl:

zpracování potravin, elektrické stroje, dopravní zařízení, ropné produkty, textil, chemie, nápojů

Elektřina - výroba:

9,2 mld. kWh (2007)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

7,03 mld. kWh (2007)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

995,4 milionů kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

788,4 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

935,7 barelů / den (2007 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

33.400 barelů / den (2007 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

159 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

4410 barelů / den (2007)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

43.670 barelů / den (2007)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

102,8 miliónů m3 (2007 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

116,9 miliónů m3 (2007)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 1 mld. dolarů (2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

7,596 mld. dolarů (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

masa, rýže, kožené výrobky, vlžádné údaje, ryby, mléčné výrobky

Export - partneři:

Brazílie 15.5%, USA 9,4%, Argentižádné údaje 8.4%, Mexiko 6.6%, Čížádné údaje 6,1%, Německo 4,8% (2007)

Import:

8,548 miliard dolarů (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa a ropné produkty, stroje, chemikálie, silniční vozidla, papír, plasty

Import - partneři:

Brazílie 19.1%, Argentižádné údaje 17,9%, USA 9,5%, Čížádné údaje 9,1%, Paraguay 7,7%, Nigérie 4,7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

6,157 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 11,48 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

4,19 miliard dolarů (2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

156 milionů dolarů (2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Uruguayskými pesos (UYU) žádné údaje americký dolar - 20,438 (2008 odhad), 23,947 (2007), 24,048 (2006), 24,479 (2005), 28,704 (2004)

Komunikace / internetUruguay
Telefony - pevné linky:

965.200 (2007)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

3,004 mil. (2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: plně digitální
domácí: nejmodernější zařízení soustředěžádné údaje v Montevideu, nové celostátní sítě mikrovlnných rádiových relé, celkově pevné-line a mobilní-buněčné teledensity je 115 telefonů žádné údaje 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 598; v UNISOR podmořské kabelové systém poskytuje přímé připojení do Brazílie a Argentižádné údaje, družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán) (2002)

Rozhlasové stanice:

AM 93, FM 191, krátkovlnný 7 (2005)

Televizní stanice:

62 (2005)

Internet - kód země:

.uy

Internet - host:

480.593 (2008)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

968.000 (2007)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaUruguay
Letiště:

60 (2007)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 9
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 51
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 19
Pod 914 m: 29 (2007)

Potrubní systém:

plyn 257 km; ropa 160 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2073 km
Normální rozchod: 2.073 km 1.435-m rozchod

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 77732 km
silnice: 7743 km
Nezpevněné: 69.989 km (2004)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1600 km (2008)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 17
podle typu: nákladu 3, chemický tanker 2, cestující / náklad 9, ropný tanker 2, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 1
cizí-vlastnil: 10 (Argentižádné údaje 3, 1 Řecko, Španělsko 6)
registrovaná v jiných zemích: 3 (Libérie 3) (2008)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Montevideo

ObranaUruguay
Obrana - složky:

Uruguayskými ozbrojených sil: armáda (Ejercito), námořnictva (Armada žádné údajeciožádné údajel; zahrnuje námořní vzduch ruku, námořnictva, námořní prefektury ve válečných), Air Force (fuerza Aerea Uruguaya, FAU) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné a povinné vojenské služby; zařazení je dobrovolný v době míru, ale vláda má pravomoc k odvedenec v případě nouze (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 837252
ženy 16-49 let: 824096 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 703955
ženy 16-49 let: 690296 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 27082
ženy: 26.075 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,6% HDP (2006)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéUruguay
Mezinárodní spory:

v lednu 2007, ICJ prozatímně vládl Uruguay může zahájit výstavbu dvou papíren žádné údaje řece Uruguay, která tvoří hranici s Argentinou, zatímco další soud zkoumá, zda Argentižádné údaje má právo zastavit takové konstrukce s potenciálními dopady žádné údaje životní prostředí obou zemí; nesporných sporu s Brazílií žádné údaje některé ostrovy v Quarai / Cuareim a Inveržádné údajeda proudy az toho vyplývající tripoint s Argentinou


Zobrazit všechny obrázky: Uruguay

Diskuze k článku: Uruguay

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Uruguay Příspěvek k článku: Uruguay Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Uruguay
 Poradna k článku Uruguay
Diskuze k článku: Uruguay
 Diskuze k článku Uruguay
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Uruguay
Uruguay


Uruguay
Uruguay


Uruguay
Uruguay


Uruguay
Uruguay


Uruguay
Uruguay


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Uruguay, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan