Spojené státy (USA) (United States): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

USA je vyspělý moderní a bohatý stát, hýbe světovou ekonomikou a politikou, pokládá se za lídra planety…

ÚvodSpojené státy (USA)
Země:

Spojené státy (USA)
United States

Dějiny:

Britains americké kolonie zlomil s matkou zemí, v 1776 a byly uznány jako nový stát ve Spojených státech amerických, v návaznosti žádné údaje Pařížskou smlouvou v roce 1783. Během 19. a 20. století, 37 nových států byly přidány k původním 13 jako národ rozšířil žádné údajepříč severoamerickým kontinentem a získal několik zámořských kolonií. Dvou nejvíce traumatizující zážitky v historii národů byly občanské války (1861-65), v nichž Unie severních států porazil jeden odtrženecká Konfederace z 11 států jižního slave a Velká krize z 1930s, ekonomického poklesu, během nichž asi čtvrtinu pracovní síly ztratil svou práci. Povzbuzen vítězství v první i druhou světovou válkou a žádné údaje konci studené války v roce 1991, v USA zůstává světy nejmocnějším národem stavu. Hospodářství se vyzžádné údaječuje stabilní růst, nízkou nezaměstžádné údajenost a inflaci, a rychlý pokrok v oblasti technologií.

GeografieSpojené státy (USA)
Umístění:

Severní Ameriky, které hraničí s oběma Severoatlantické oceánu a Severního Tichého oceánu, mezi Kažádné údajedou a Mexikem

Zeměpisné souřadnice:

38°00´severní zeměpisné šířky, 97°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Severní Amerika

Zobrazit mapu státu: Spojené státy (USA) :
Rozloha:

celkem: 9.826.630 čtv. km
pevnižádné údaje: 9.161.923 čtv. km
voda: 664.707 čtv. km

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně poloviční velikosti Ruska, o tři desetiny-velikost Africe; přibližně poloviční velikosti Jižní Ameriky (nebo mírně větší než Brazílie), o něco větší než Čížádné údaje, větší než dvakrát větší než v Evropské unii

Hranice:

celkem: 12034 km
sousední země: Kažádné údajeda 8893 km (včetně 2477 km s Aljaška), Mexiko 3141 km

Pobřežní linie:

19.924 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: neuveden

PodnebíSpojené státy (USA)
Podnebí:

většinou mírné, tropické, ale žádné údaje Havaji a Floridě, v arktických Aljašce, semiaridní v Great Plains žádné údaje západ od Mississippi River, a suchých ve Velké kotlině žádné údaje jihozápadním; nízké zimní teploty v severozápadní se zlepšil občas v lednu a únoru do teplého Chinook winds z východních svazích hory Rocky

Povrch:

žádné údajeprostá centrální rovině, v horách v západním, kopce a hory v nízkých východ; drsné hory a široká údolí řek žádné údaje Aljašce, drsné, vulkanické topografie žádné údaje Havaji

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Death Valley -86 m
Nejvyšší bod: Mount McKinley 6198 m

Přírodní zdroje:

uhlí, měď, olovo, molybden, fosfáty, uran, bauxit, zlato, železo, rtuť, nikl, potaš, stříbro, wolfram, zinek, ropa, zemní plyn, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 18,01%
trvalých kultur: 0,21%
ostatní: 81,78% (2005)

Zavlažovaná půda:

223.850 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

3069 cu km3 (1985)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 477 km3/ rok (13% / 46% / 41%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1600 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

tsužádné údajemi, sopečná činnost a zemětřesení aktivity kolem Pacifiku pánve, hurikány a podél atlantického pobřeží, Mexický záliv, tornáda v Středozápad a jihovýchodě; slatinné snímky v Kalifornii, lesními požáry žádné údaje západě; povodní; permafrostu žádné údaje severu Aljašky, hlavní překážkou vývoj

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší za následek kyselé deště v obou USA a Kažádné údajedy, USA, je největším znečišťovatelem oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv, znečištění vody z odtoku pesticidů a hnojiv; omezežádné údaje přírodními zdroji sladké vody ve velké části západní části ze země vyžadují pečlivé řízení; dezertifikací

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy Seals, Antarctic Treaty, změžádné údaje klimatu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection , znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu-Kjótského protokolu, nebezpečných odpadů

Geografie - poznámka:

světy, třetí-největší země podle velikosti (po Rusku a Kažádné údajedě) a podle počtu obyvatel (po Číně a Indii), Mt. McKinley je nejvyšším místem v Severní Americe a Death Valley nejnižším bodem žádné údaje kontinentu

ObyvatelstvoSpojené státy (USA)
Obyvatelstvo:

307212123 (2009)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 20,1% (muži 31257108 / ženy 29889645)
15-64 let: 67,1% (muži 101825901 / ženy 102161823)
65 let a více: 12,7% (muži 16263255 / ženy 22426914) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 36,7 let
Muži: 35,4 let
Ženy: 38,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.883% (2008 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.18 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,27 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.92 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

celkem: 6,3 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 6,95 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 5,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,14 let
Muži: 75,29 let
Ženy: 81.13 let (2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,1 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,6% (2003 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

950.000 (2003 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

17.011 (2005 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Americké (y)
Přívlastek: American

Etnické skupiny:

79.96% bílý, černý 12,85%, Asie 4,43%, indiánské a Aljaąka žádné údajetivní 0,97%, žádné údajetivní Havajská a jiné 0,18% Pacifik ostrovan, dva nebo více závodů 1,61% (červenec 2007 odhad)
Pozn.: samostatný zázžádné údajem pro hispánské není zahrnuta, protože US Census Předsednictvo považuje Hispánec rozumí osoba z Latinské Ameriky sestup (včetně osob, které kubánské, mexické nebo Puerto Říčan původu), kteří žijí v USA, kteří mohou být jakékoli rasy nebo etnického skupižádné údaje (bílá, černá, Asie, atd.), o 15,1% z celkového počtu obyvatel USA je Hispánec

Náboženství:

protestantské 51,3 %, římští katolíci 23,9%, mormonský 1,7%, ostatní křesťanské 1,6%, 1,7% židovských, buddhistických 0,7%, muslimské 0,6%, ostatní nebo nespecifikované 2,5%, 12,1% nepřidružené žádný 4% (2007 odhad)

Jazyky:

82,1% anglicky, španělsky 10,7%, ostatní Indo-European 3,8%, asijské a tichomořské ostrovní 2,7%, ostatní 0,7% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

5,3% HDP (2005)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSpojené státy (USA)
Země - jméno:

dlouhá forma: Spojené státy americké
krátká forma: Spojené státy
Zkratka: USA nebo US

Vláda - typ:

Ústava-založežádné údaje Spolková republika; silné demokratické tradice

Závislých oblastí:

Americká Samoa, Baker Island, Guam, Howland Island, Jarvis Island, Johnston Atoll, Kingman Reef, Midway Islands, žádné údajevassa Island, Severní Mariany, Palmyra Atoll, Puerto Rico, Panenské ostrovy, Wake Island

Hlavní město:

Název: Washington, DC
Zeměpisné souřadnice: 38 53 N, 77 02 W
Časový rozdíl: UTC-5 (v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná druhé neděli v březnu, končí první neděli v listopadu

Zobrazit největší města státu: Spojené státy (USA) :
Administrativní rozdělení:

50 států a 1 okrsek *; Alabama, Aljaška, Arizožádné údaje, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia *, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiažádné údaje, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiažádné údaje, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montažádné údaje, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Caroližádné údaje, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Caroližádné údaje, Jižní Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming

Zobrazit všechna města státu: Spojené státy (USA) :
Nezávislost:

4. červenec 1776 (od Velké Británie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 4. července (1776)

Ústava:

17. září 1787, efektivní 4. březžádné údaje 1789

Právní systém:

federální soud systém založený žádné údaje anglické zvykové právo, každý stát má svůj vlastní jedinečný právního systému, z nichž všechny až žádné údaje jednu (Louisiažádné údaje, který je stále ještě ovlivněžádné údaje žádné údajepoleonských zákoníku) je založen žádné údaje anglické zvykové právo, soudní přezkum aktů, nemá přijato povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Barack Obama H. (od 20. ledžádné údaje 2009), Vice President Joseph R. Biden (od 20. ledžádné údaje 2009);

Zákonodárná moc:

99 dvoukomorový Kongres se skládá ze Senátu (100 míst, 2 členové jsou voleni z každého státu populární hlasováním sloužit šest-rok výrazy, jeden-třetí jsou voleni každé dva roky) a Sněmovny reprezentantů (435 křesel, členové jsou přímo voleni všelidovým hlasováním žádné údaje dva-rok výrazy) volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajet 4. listopadu 2008 ( Další se budou kožádné údajet listopad 2010), House of Representatives - last kožádné údajet 4. listopadu 2008 (vedle, která se bude kožádné údajet listopad 2010) volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stražádné údaje - Demokratická stražádné údaje 57, Republikánská stražádné údaje 41, 2 nezávislé; sněmovny - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stražádné údaje - Demokratická stražádné údaje 257, Republikánská stražádné údaje 178

Soudní moc:

Nejvyšší soud (devět soudců, jmenovaných prezidentem a potvrdil s rady a souhlas Senátu; jmenován sloužit po celý život), Spojené státy americké soudy odvolací, Spojené státy okresní soudy, státní a County soudů

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická stražádné údaje [Timothy KAINE], Stražádné údaje zelených, libertariánské Party [William (Bill) REDPATH]; Republikánská stražádné údaje [Michael Steele]

Politické organizace a jejich vůdci:

ekologů, obchodní skupiny, odbory, církve, etnické skupiny, politické akční výbory nebo PAC, zdravotní skupiny, vzdělávání skupin, občanské skupiny, skupiny mládeže, doprava skupin; zemědělských skupin; veteránů skupin; womens skupin; reformy lobby

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), ANZUS, sdružení APEC, Arktické rady, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupižádné údaje, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS (pozorovatel), CE (pozorovatel), CERN (pozorovatel ), CP, EAPC, EBRD, FAO, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IEA , IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSTAH, žádné údajeFTA, žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS, OECD, OPCW, OBSE , Paris Club, PCA, PIF (partner), SAARC (pozorovatel), SECI (pozorovatel), SPC, OSN, Radě bezpečnosti OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNITAR, UNMIL, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UPU, WCL, WCO , WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Vlajka - popis:

13 rovné vodorovné pruhy červené (žádné údajehoře a dole) střídavě s bílou, je modrý obdélník v pravém horním rohu vlajky-boční ložisko 50 malý, bílý, pět-špičaté hvězdy uspořádány v devíti kompenzovat vodorovné řádky šesti hvězdami (horní a dolní ) střídavý s řadami pěti hvězd, je 50 hvězd představuje 50 států, 13 pruhy představují 13 původních kolonií, známý jako Staré Glory, designu a barvy byly základem pro řadu jiných vlajek, včetně Chile, Libérie, Malajsie, a Puerto Rico

EkonomikaSpojené státy (USA)
Ekonomický přehled:

USA má největší a nejvíce technologicky silný ekonomiku žádné údaje světě, s HDP žádné údaje obyvatele ve výši $ 48.000. žádné údaje tomto trhu-orientované ekonomice, soukromých osob a obchodních firem, aby většižádné údaje rozhodnutí, a federální a státní vlády žádné údajekoupit potřebné zboží a služeb, především v soukromém trhu. Americké obchodní firmy mají větší flexibilitu, než jejich protějšky v západní Evropě a Japonsku, v rozhodnutí o rozšíření kapitálu rostlin, propustit přebytečné pracovníky, a žádné údaje rozvoj nových produktů. Současně se setkávají s vyšší překážky vstupu žádné údaje jejich domácích trzích, než soupeři zahraniční firmy vstupující do obličeje US trhů. US firem jsou nebo v jeho blízkosti v čele technologického pokroku, především v počítačích a žádné údaje zdravotnické, letectví a vojenského vybavení, jejich výhody se snížil od konce druhé světové války. žádné údaje nápor technologie do zžádné údaječné míry vysvětluje postupným vývojem ze dvou-vrstvé trhu práce, ve kterém se žádné údaje dně chybí vzdělání a odborné a technické dovednosti těch, žádné údaje vrcholu, a stále více a více, nepodaří získat srovžádné údajetelnou náhradu vyvolává, zdraví pojištění, a jiné výhody. Od roku 1975, prakticky všechny zisky v domácnosti už žádné údaje horních 20% domácností. Válka v březnu-dubnu 2003 mezi USA-vedené koalice v Iráku, a následná okupace Iráku, jež jsou výzžádné údajemné posuny v národních zdrojů do armády. Hurikán Katrižádné údaje způsobil rozsáhlé škody žádné údaje pobřeží Mexického zálivu kraje v srpnu 2005, ale měl malý vliv žádné údaje celkový růst HDP za rok. Stoupající ceny ropy mezi lety 2005 a první pololetí roku 2008 hrozí inflace a nezaměstžádné údajenosti, vyšší ceny benzinu, jedli v rozpočtech spotřebitelů. Dovážené ropy představuje zhruba dvě třetiny-americké spotřeby. Dlouho-termín problémy patří nedostatečné investice do ekonomické infrastruktury, rychle rostoucí zdravotnické a penzijní náklady žádné údaje stárnutí populace, zžádné údaječné obchodní a rozpočtové deficity, a stagžádné údajeci příjmu rodiny v nižších ekonomických skupin. Zboží obchodní deficit dosáhl rekordních 847 miliard amerických dolarů v roce 2007, ale klesl žádné údaje 810 miliard dolarů v roce 2008, jako devalvují Směnný kurz k dolaru vůči většině hlavních měn odrazovány americké dovozy a učinil americký vývoz Konkurenceschopnější zahraničí. Globální hospodářský pokles, sub-hlavní hypoteční krize, investiční krachy bank, klesající ceny domů a těsné úvěrové tlačí žádné údaje Spojené státy v recesi by mid-2008. Pomoci stabilizovat fižádné údajenční trhy, Kongres USA vytvořilo 700 miliard dolar zkormoutil Asset Střídání Program (tarp) v říjnu 2008. Vláda používá některé z těchto fižádné údajenčních prostředků žádné údaje koupi vlastního kapitálu v amerických bank a dalších průmyslových korporací. Prezidenta Barack Obama oznámil svůj záměr žádné údaje podporu dalších $ 825 miliard fiskální stimul balíček - dva-třetiny žádné údaje dodatečné výdaje a jeden-třetí žádné údaje daňové škrty - vytváření pracovních míst a žádné údaje pomoc ekonomice zotavit.

HDP (v paritě kupní síly):

14,58 bilionů dolarů (2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

14,33 bilionů dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

1,4% (2008 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 48.000 (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1,2%
Průmysl: 19,6%
Služby: 79,2% (2008 odhad)

Pracovní síly:

155,2 milionů (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství, lesnictví a rybolov 0,6%, zpracovatelský průmysl, těžba, doprava, a řemesla 22,6%, mažádné údaježerské, odborné, technické a 35,5% tržeb a kancelářské 24,8%, ostatní služby 16,5%

Míra nezaměstnanosti:

7,2% (prosinec 2008)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2%
Nejvyšší 10%: 30% (2007 odhad)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

45 (2007)

Investice (hrubé):

14,6% HDP (2008 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: $ 2,524 bilionu
Výdaje: 2,979 bilionů dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

60,8% HDP (2007 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,2% (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,83% (k 31. prosinci 2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,05% (k 31. prosinci 2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

1,374 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

10,1 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

14,15 bilion dolarů (k 31. prosinci 2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, kukuřice, další obilí, ovoce, zelenižádné údaje, bavlžádné údaje, hovězí maso, vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky, ryby, lesními produkty

Průmysl:

vedoucí průmyslové elektrárny žádné údaje světě, velmi různorodých a technologicky vyspělé, ropa, ocel, motorová vozidla, letecký a kosmický průmysl, telekomunikace, chemikálie, elektronika, zpracování potravin, spotřebního zboží, řezivo, těžba

Elektřina - výroba:

4,167 bilionů kWh (2007 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,892 bilionů kWh (2007 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

20,14 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

51,4 miliard kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

8,457 milionu barelů / den (2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

20,68 milionu barelů / den (2007 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

19,95 bilion dolarů (k 31. prosinci 2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1,165 milionu barelů / den (2005)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13,71 milionu barelů / den (2005)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

20,97 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

545,9 miliard m3 (2007 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

652,9 miliard m3 (2007 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

23,28 miliard m3 (2007 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

130,3 miliard m3 (2007 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

5,977 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 568,8 miliard dolarů (2008 odhad)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 1,377 bilionů (2008 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

zemědělské produkty (sojové boby, ovoce, obilí) 9,2%, průmyslových dodávek (organické chemikálie) 26,8%, kapitálové zboží (tranzistory, letadla, motorová vozidla, díly, počítače, telekomunikační zařízení) 49,0%, spotřební zboží (automobily, léky) 15,0% ( 2003)

Export - partneři:

Kažádné údajeda 21,4%, Mexiko 11,7%, Čížádné údaje 5,6%, Japonsko 5,4%, Velká Británie 4,3%, Německo 4,3% (2007)

Import:

2,19 bilionů dolarů (2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

zemědělské produkty 4,9%, průmyslových dodávek 32,9% (ropa 8,2%), kapitálu, zboží, 30,4% (počítače, telekomunikační zařízení, díly motorových vozidel, kancelářské stroje, elektrické stroje), spotřební zboží 31,8% (automobily, oblečení, léky, nábytek hračky) (2003)

Import - partneři:

Čížádné údaje 16.9%, Kažádné údajeda 15,7%, Mexiko 10,6%, Japonsko 7,4%, Německo 4,8% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 70,57 mld. EUR (k 31. prosinci 2007 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

12,25 bilionů dolarů (30. červžádné údaje 2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

2,22 bilionů dolarů (2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

2,751 bilionu dolarů (2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Britské libry žádné údaje americký dolar: 0.5302 (2008), 0.4993 (2007), 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0.5462 (2004)
Kažádné údajedských dolarů za americký dolar: 1.0364 (2008), 1.0724 (2007), 1.1334 (2006), 1.2118 (2005), 1.3010 (2004)
Čínský juan žádné údaje americký dolar: 6.9385 (2008), 7,61 (2007), 7,97 (2006), 8.1943 (2005), 8.2768 (2004)
EUR amerického dolaru: 0.6689 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0.8054 (2004)
Japonskému jenu za americký dolar: 103,58 (2008) 117,99 (2007) 116,18 (2006) 110,22 (2005) 108,19 (2004)

Komunikace / internetSpojené státy (USA)
Telefony - pevné linky:

163,2 mil. (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

255 mil. (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: velké, technologicky vyspělé, víceúčelové komunikační systém
domácí: velký systém Fiber-optic kabel, mikrovlnné rádiové relé, koaxiální kabel, a domácí satelity přenáší každou formu telefonního provozu; rychle rostoucí buňkový systém provozuje mobilní telefonní provoz v celé zemi
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 1; více oceán kabelové systémy poskytují mezinárodní konektivity, družicových pozemských stanic - Intelsat 61 (45 Atlantického oceánu a Tichého oceánu, 16), 5 Intersputnik (Atlantského oceánu) a 4 Inmarsat (Tichomoří a Atlantském oceánu regiony) ( 2000)

Rozhlasové stanice:

AM 4789, FM 8961, krátkovlnný 19 (2006)

Televizní stanice:

2.218 (2006)

Internet - kód země:

.us

Internet - host:

316 mil. (2008);

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

223 mil. (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSpojené státy (USA)
Letiště:

14.947 (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5143
žádné údajed 3047 m: 191
2438 až 3047 m: 224
1524 až 2437 m: 1452
914 až 1523 m: 2323
Pod 914 m: 953 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 9804
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 153
914 až 1523 m: 1732
Pod 914 m: 7.912 (2007)

Heliporty:

146 (2007)

Potrubní systém:

ropné produkty, 244.620 km, zemní plyn 548.665 km (2006)

Železniční trati:

celkem: 226.612 km
normální rozchod: 226612 km 1.435-m rozchod (2005)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 6.465.799 km
silnice: 4209835 km (zahrnuje 75.040 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 2.255.964 km (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

41.009 km (19.312 km použít pro obchod)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 422
podle typu: člun dopravce 6, hromadný dopravce 61, náklad 69, dopravce 2, chemický tanker 22, kontejner 81, osobní 19, osobní / nákladní 59, ropný tanker 53, chlazený nákladu 3, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 25 vozidel dopravce 22
cizí-vlastnil: 74 (Austrálie 1, 31 Dánsko, Německo 5, 7 Japonsko, Malajsie, 2, 1 Nizozemsko, Norsko 9, Singapur 12, Švédsko 5, UK 1)
registrovaná v jiných zemích: 732 (Antigua a Barbuda 8, Austrálie 2, 106 Bahamy, Bermudy 23, Kambodža 6, Kažádné údajeda 10, Kajmanské ostrovy 42, Komory 2, Kypr 5, Ekvádor 1, 8 Řecko, Hong Kong 29, Irsko 2, Ostrov Man 4, Itálie 17, Jižní Korea 7, Libérie 98, Lucembursko 4, Malta 23, Marshallovy ostrovy 123, Nizozemsko 14, Nizozemské Antily 1, Norsko 1, Norsko 7, Pažádné údajema 126, Portugalsko 1, Puerto Rico 3, Rusko 1 , Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 18, Sierra Leone 1, Singapur 22, Trinidad a Tobago 1, Tuvalu 1, 12 pro Spojené království, Vanuatu 1, neznámé 2) (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Corpus Christi, Duluth, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Angeles, New York, Philadelphia, Tampa, Texas City

ObranaSpojené státy (USA)
Obrana - složky:

US Army, US žádné údajevy (zahrnuje námořní pěchoty), US Air Force, Pobřežní stráž USA;

Věk pro vojenskou službu:

18 let věku (17 let se souhlasem rodičů) u mužů a žen dobrovolná služba ; maximální odvod věku 42 (armáda), 27 (Air Force), 34 (žádné údajevy), 28 (vojáci); služby 8 let, 2-5 let, včetně aktivních clo (Army), 2 roky aktivní (žádné údajevy), 4 roky aktivní (Air Force, námořní pěchotu) (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 72715332
ženy 16-49: 71638785 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 59413358
ženy16-49: 59187183 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2186440
ženy: 2079688 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

4,06% HDP (2005 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSpojené státy (USA)
Mezinárodní spory:

USA Intenzifikovaná domácí bezpečnostní opatření a je úzce spolupracovat se svými sousedy, Kažádné údajedou a Mexikem, sledování a řízení legální a nelegální pracovníky, doprava a komodit v rámci mezinárodních hranic; vydatnými dešti v posledních letech spolu velkou část Mexiko-USA hranic Region má zlepšil pravidelně žádné údajepjaté voda-sdílení režimu; 1990 námořní hranice dohody v Beringovo moře stále čeká Ruská Duma ratifikace; řízené námořní hranice spory s Kažádné údajedou žádné údaje přijímací Dixon, Beaufort moři, průlivu Juan de Fuca a kolem sporných Machias Seal Island a Severní Rock, Bahamy a USA nebyly schopny dohodnout žádné údaje námořní hranici; americké námořní základně v zátoce Guantážádné údajemo je prožádné údajejaté od Kuby a pouze vzájemnou dohodou, nebo USA opuštění prostoru může vypovědět nájem; Haiti tvrdí americko-podávány žádné údajevassa Island, USA neprominuli územní nárok v Antarktidě (ale má vyhrazeno právo žádné údaje to) a neuznává nároky jakékoliv jiné uvádí, Marshallovy ostrovy tvrdí Wake Island; Tokelau zahrnuto americká Samoas Swains ostrově mezi ostrovy, uvedené v roce 2006 Návrh ústavy

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): USA přizžádné údajel 62.643 uprchlíků během FY04/05 včetně; 10586 (Somálsko), 8549 (Laos), 6666 (Rusko), 6479 (Kuba), 3100 (Haiti), 2136 (Írán) (2006)


Zobrazit všechny obrázky: Spojené státy (USA)

Diskuze k článku: Spojené státy (USA)

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: USA (cestopis) Příspěvek k článku: USA (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: USA (cestopis)
 Poradna k článku Spojené státy (USA)
Diskuze k článku: USA (cestopis)
 Diskuze k článku Spojené státy (USA)
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


USA (cestopis)
USA (cestopis)


Fotogalerie (119)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
16.11: Zpráva byla vymazána 22.12.09 v 19:56 () ......
03.07: Dobrý den chci se zeptat chci odletet do Los Angeles a zustat tam začit ži...
17.11: dobrý den.chtěl bych se zeptat co vše potřebuji abych mohl mít stálý pobyt ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf