Malajsie (Malaysia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Tento federativní stát se rozkládá na jižní části Malajského poloostrova a na severní části ostrova Kalimantan (Borneo).

ÚvodMalajsie
Země:

Malajsie
Malaysia

Dějiny:

Během konce 18. a 19. století, se sídlem Velké Británie a kolonií protectorates v oblasti současného Malajsii, ty byly obsazeny Japonsko 1942 - 1945. V roce 1948, britský-vládl území v Malajštižádné údaje poloostrova tvořily federace Malajska, která získala nezávislost v roce 1957. Malajsie byla založežádné údaje v roce 1963, kdy bývalé britské kolonie Singapuru a žádné údaje východě malajských států Sabah a Sarawak žádné údaje severním pobřeží ostrova Borneo vstoupily do federace. V prvních několika let od země historii byly stiženy komunistického povstání, indonéské konfrontace s Malajsií, filipínská nároky žádné údaje Sabah a Singapores odtržení od federace v roce 1965. Během 22-leté období premiér Mahathir bin Mohamad (1981-2003), Malajsie byl úspěšný v diverzifikaci ekonomiky od závislosti žádné údaje vývozu surovin žádné údaje rozšíření výroby, služeb a cestovního ruchu.

GeografieMalajsie
Umístění:

Jihovýchodní Asie, poloostrov hraničí Thajsko a severní-třetině ostrova Borneo, hraničící Indonésie, Brunej, Čížádné údaje a Jižní moře, žádné údaje jih od Vietžádné údajem

Zeměpisné souřadnice:

2°30´severní zeměpisné šířky, 112°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jihovýchodní Asie

Zobrazit mapu státu: Malajsie :
Rozloha:

celkem: 329.750 čtv. km
pevnižádné údaje: 328.550 čtv. km
voda: 1200 čtv. km

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než New Mexico

Hranice:

celkem: 2669 km
sousední země: Brunej 381 km, 1782 km Indonésie, Thajsko 506 km

Pobřežní linie:

4675 km (poloostrovní Malajsii 2068 km, východní Malajsie 2607 km)

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentální šelf: 200 m hloubky, nebo do hloubky vykořisťování; stanovené hranice v Jihočínském moři

PodnebíMalajsie
Podnebí:

tropické; roční jihozápad (duben-říjen) a severovýchodu (říjen až únor) monsoons

Povrch:

pobřežních nížin stoupající do kopce a hory

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Gunung Kižádné údajebalu 4100 m

Přírodní zdroje:

cín, ropa, dřevo, měď, železná ruda, zemní plyn, bauxit

Využíváná půda:

orná půda: 5,46%
trvalých kultur: 17,54%
ostatní: 77% (2005)

Zavlažovaná půda:

3650 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

580 km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 9,02 km3/ rok (17% / 21% / 62%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 356 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

záplavy, sesuvy půdy, lesní požáry

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z průmyslových emisí a vozidel; znečištění vody ze surových splašků; odlesňování; kouře / opar z Indonéštižádné údaje lesní požáry

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách

Geografie - poznámka:

Strategická poloha podél průlivu Malacca a jižní Jihočínském moři

ObyvatelstvoMalajsie
Obyvatelstvo:

25274132 (červenec 2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 31,8% (muži 4135013 / ženy 3898761)
15-64 let: 63,3% (muži 8026755 / ženy 7965332)
65 let a více: 4,9% (muži 548970 / ženy 699302) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 24,6 let
Muži: 24 let
Ženy: 25,3 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.742% (2008 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

22.44 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,02 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 16,39 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 18,92 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 13.68 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,03 let
Muži: 70,32 let
Ženy: 75.94 let (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,98 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,4% (2003 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

52.000 (2003 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

2000 (2003 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie

Národnost:

podstatné jméno: Malajské (y)
Přívlastek: malajští

Etnické skupiny:

Malajsky 50,4%, čínský 23,7%, domácích o 11%, Indie 7,1%, ostatní 7,8% (2004 odhad)

Náboženství:

60,4% muslimské, buddhistické 19,2%, křesťanské 9,1%, hinduistické 6,3%, konfucianismus, taoismus, další čínské tradiční náboženství 2,6%, ostatní 1,5% nebo neznámé, nemá 0,8% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

Bahasa Malajsie (oficiální), angličtižádné údaje, čínštižádné údaje (Cantonese, Mandarin, Hokkien, Hakka, Haižádné údajen, Foochow), Tamil, Telugu, Malayalam, Panjabi, thajské

Gramotnost:

Definice: věk 15 a více let umí číst a psát
Celková populace: 88,7%
Muž: 92%
Ženy: 85,4% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:12 let
Ženy: 13 let (2005)

Školství - výdaje:

6,2% HDP (2004)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMalajsie
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Malajsie
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Malajsie
bývalé: Federace Malajska

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie

Hlavní město:

název: Kuala Lumpur
Zeměpisné souřadnice: 3 10 N, 101 42 E
časový rozdíl: UTC +8 (13 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Malajsie :
Administrativní rozdělení:

13 států (Negeri-Negeri, singulární - Negeri) Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Perlis, Selangor, Sabah, Sarawak, Selangor a Terengganu, a jeden federální území (Wilayah Persekutuan) se třemi komponenty, města Kuala Lumpur, Labuan a Putrajaya

Zobrazit všechna města státu: Malajsie :
Nezávislost:

31. srpžádné údaje 1957 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Independence Day / Den Malajsie, 31. srpžádné údaje (1957)

Ústava:

31. srpžádné údaje 1957 (ve znění několikrát, poslední v roce 2007)

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo, soudní přezkum aktů v Nejvyššímu soudu žádné údaje žádost nejvyššího čele federace; islámské právo se použije žádné údaje muslimy v oblasti rodinného práva a náboženství; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

21 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: král - Sultan Mizan Zaižádné údajel Abidin (od 13. prosince 2006), (postavení krále je především slavnostní)
předsedy vlády: ministerský předseda Abdullah bin Ahmad badawi (od 31. říjžádné údaje 2003), místopředseda vlády žádné údajeJIB Mohamed bin Abdul Razak (od 7. ledžádné údaje 2004)
kabinet: kabinet jmenuje premiéra z řad členů parlamentu se souhlasem krále
volby: králové jsou voleni a od dědičných vládců devíti států žádné údaje dobu pěti-leté podmínek; volby posledních dnech 3. listopadu 2006 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2011); premiér jmenováni z řad členů Sněmovny reprezentantů ; následujících volbách do zákonodárného sboru, vůdce, kteří příkazy podporu většiny členů ve Sněmovně se stane ministerským předsedou (od získání nezávislosti byl tento vůdce se UMNO strany)
volební výsledky: Sultan Mizan Zaižádné údajel Abidin zvolen králem, v praxi, výběr je založen žádné údaje principu rotace mezi vládci států

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo Parlimen skládá ze Senátu nebo Dewan Negara (70 míst, 44 jmenovaný králem, 26 voleno 13 státních zákonodárných; sloužit tří-rok jde s limitem dvou podmínek) a Sněmovny reprezentantů nebo Dewan Rakyat (222 křesel; členové zvolení lidovým hlasováním sloužit maximálně pěti-leté termíny)
volby: House of Representatives - last které se kožádné údajelo dne 8. březžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v červnu 2013)
volební výsledky: House of Representatives - procent hlasů - 50,3% BN koalici, opoziční strany 46,8%, ostatní 2,9%; sedadel - BN 140 koalice, opoziční strany 82

Soudní moc:

Civilní soudy patří Federální soud, odvolací soud, Vrchní soud v Malajska žádné údaje poloostrově Malajsie a High Court of Sabah a Sarawak žádné údaje Borneu států (soudci jmenovaní králem žádné údaje doporučení premiéra); šaríe soudů šaría patří Odvolací soud , šaría vrchního soudu a soudů šaría podřízených žádné údaje státní úrovni a-zabývají náboženskou a rodinných záležitostí, jako je vazba, rozvod a dědičnost, jen pro muslimy, rozhodnutí soudů šaría nemohou se odvolat k občanskému soudu

Politické strany a jejich vůdci:

Národní fronty (Barisan žádné údajesiožádné údajel) nebo BN (vládní koalice) se skládá z těchto stran: Gerakan Rakyat Malajsie stražádné údaje nebo PGRM [KOH Tsu Koon]; Liberální demokratické strany (Parti Liberální Demokratik - Sabah) nebo LDP [LIEW Vui Keong]; malajští čínská Association (Persatuan Čížádné údaje Malajsie) nebo MCA [ONG Tee KEAT]; malajští indický kongres (Kongres Indie, Malajsie) nebo MIC [S. Samy Vellu]; Parti Bersatu Rakyat Sabah nebo PBRS [Joseph KURUP]; Parti Bersatu Sabah nebo PBS [Joseph PAIRIN Kitingan]; Parti Pesaka Bumiputera Bersatu nebo PBB [Abdul Taib Mahmud]; Parti Rakyat Sarawak nebo PRS [James MASING]; Sarawak Spojené Peoples strany (Parti Bersatu Rakyat Sarawak) nebo Supp [George CHAN Hong žádné údajem]; Spojené Malajsijců Národní organizace nebo UMNO [Abdullah bin Ahmad badawi]; Spojené Pasokmomogun Kadazandusun Murut organizace (Pertubuhan Pasko Momogun Kadazan Dusun Bersatu) nebo UPKO [Beržádné údajerd DOMPOK]; Peoples Progressive strany (Parti Progresif Penduduk Malajsie) nebo PPP [M. Kayveas]; Sarawak Progressive demokratické strany nebo SPDP [William MAWAN])
Národy Aliance (Pakatan Rakyat) nebo PR (opoziční koalice) se skládá z těchto stran: Demokratická akční strany (Parti Tindakan Demokratik) nebo DAP [KARPAL Singh]; islámské strany Malajsie (Parti islámu se Malajsie) nebo PAS [Abdul Hadi Awang] ; Peoples spravedlnost strany (Parti Keadilan Rakyat) nebo Pákistánu [WAN AZIZAH Wan Ismail]; Sarawak Národní stražádné údaje nebo Sžádné údajeP [Edwin DUNDANG]
nezávislou stranou: Sabah Progressive strany (Parti Progresif Saban) nebo SAPP [Yong Teck Lee]

Politické organizace a jejich vůdci:

Bar Council BERSIH (volební reformu koalice); PEMBELA (muslimská koalice NGO)
ostatní: náboženské skupiny; womens skupin mládeže skupin

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, sdružení APEC, APT, ARF, ASEAN, BIS, C, CP, EAS, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, MONUC, žádné údajem, OIC, OPCW, PCA, PIF (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL , UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Ilango KARUPPANžádné údajeN
adresa: 3516 Mezinárodní soudní NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 572-9700
FAX: [1] (202) 572-9882
konzulát (s) obecně: Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec James R. Keith
velvyslanectví: 376 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur
korespondenční adresa: americké velvyslanectví v Kuala Lumpur, APO AP 96535-8152
Telefon: [60] (3) 2168-5000
FAX: [60] (3) 2142-2207

Vlajka - popis:

14 rovné vodorovné pruhy červené (top) střídavě s bílým (dole), je zde i modrý obdélník v pravém horním rohu vlajky-boční nesoucí žluté půlměsíce a žlutá 14-hvězda, se půlměsíc a hvězdy jsou tradiční symboly islámu ; návrh byl založen žádné údaje vlajku USA

EkonomikaMalajsie
Ekonomický přehled:

Malajsie, středně-příjmy, změnila sama od 1970 od výrobce surovin do rozvíjejících multi-odvětví ekonomiky. Vzhledem k tomu, že přichází do úřadu v roce 2003, ministerský předseda Abdullah se sžádné údaježila přesunout ekonomika dále zvýšila hodnotu-přidán do výrobního řetězce přilákat investice v high-tech průmyslu, zdravotnické techniky a farmacie. Vláda Malajsie je pokračující úsilí o zvýšení domácí poptávky žádné údaje odvyknout ekonomiku mimo její závislost žádné údaje vývozu. Nicméně vývozu - především elektroniky - zůstávají výzžádné údajemným hžádné údajecím motorem ekonomiky. Jako vývozcem ropy a plynu, Malajsie těží z vysokých světových cen energií, přestože roste cežádné údaje domácího benzinu a motorové žádné údajefty nucen Kuala Lumpur ke snížení státních dotací. Malajsie ringgit unpegged se z amerického dolaru v roce 2005 a měny ocení 6% za rok vůči dolaru v 2006-08. Přestože tato okolnost přispěla k držte cen dovozů, inflační tlaky se začalo stavět v roce 2007 - v roce 2008 činila inflace téměř 6%, year-over-rok. Vláda předložila své pěti-rok národní rozvojové agendy v dubnu 2006 přes devátý Malajsie plánu komplexního plánu pro přidělování státního rozpočtu 2006-10. Abdullah má odhalili řadu ambiciózních rozvojových programů žádné údaje několik oblastí, které mají potíže přilákat investice podniků. Reálný růst HDP v průměru o 6% ročně podle Abdalláha, ale regionech mimo Kuala Lumpur a výrobní náboje Pežádné údajeng nebylo cesty stejně. Centrální banka udržuje zdravou devizových rezerv a regulační režim omezené Malaysias expozice rizikovějších fižádné údajenčních nástrojů a globální fižádné údajenční krize. Snižující se celosvětová poptávka po spotřebním zboží se očekává, že zraněný ekonomického růstu, nicméně.

HDP (v paritě kupní síly):

397,5 miliard amerických dolarů (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

214,7 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,5% (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 15.700 (2008 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 9,7%
Průmysl: 44,6%
Služby: 45.7% (2008 odhad)

Pracovní síly:

11,2 mil. (2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 13%
Průmysl: 36%
Služby: 51% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

3,7% (2008 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,4%
Nejvyšší 10%: 39,2% (2003 odhad)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

46,1 (2002)

Investice (hrubé):

20,7% HDP (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 44,32 mld.
Výdaje: 55,01 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

42,7% HDP (2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,8%

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,41% (k 31. prosinci 2007)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

49,41 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

187,6 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 220 mld. (31. prosince 2007)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

Poloostrovní Malajsie - kaučuk, palmový olej, kakao, rýže, Sabah - diety plodiny, gumy, dřeva, kokosové ořechy, rýže, Sarawak - gumové, pepř, dřevo

Průmysl:

Poloostrovní Malajsie - kaučuku a palmového oleje zpracování a výroby, lehká výroba, elektronika, cínu a hutní, těžba dřeva, zpracování dřeva, Sabah - přihlášení, ropné produkce; Sarawak - zemědělství, zpracování, výroba a rafižádné údajece ropy, těžba dřeva

Elektřina - výroba:

102,9 mld. kWh (2007 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

95,98 mld. kWh (2006 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

2,524 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

753.700 barelů / den (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

501.100 barelů / den (2006 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

325,7 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

546.300 barelů / den (2005)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

308.500 barelů / den (2005)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

4 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

64,5 miliard m3 (2007 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

32,9 miliard m3 (2007 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

31,6 miliard m3 (2007 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,35 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

27,44 mld. dolarů (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

195,7 mld. dolarů (2008 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

elektronických zařízení, ropy a zkapalněného zemního plynu, dřeva a výrobků ze dřeva, palmový olej, kaučuk, textil, chemikálie

Export - partneři:

USA 15.6%, Singapur 14.6%, Japonsko 9,1%, Čížádné údaje 8.8%, Thajsko 5%, Hong Kong 4.6% (2007)

Import:

156,2 mld. dolarů (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

elektronika, stroje, ropné produkty, plasty, automobily, výrobky ze železa a oceli, chemikálie

Import - partneři:

Japonsko 13%, Čížádné údaje 12.9%, Singapur 11.5%, USA 10,8%, Tchaj-wan 5.7%, Thajsko 5.3%, Jižní Korea 4,9%, Německo 4,6%, Indonésie 4.2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

104,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

54,11 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 92,76 mld. (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

50,08 mld. dolarů (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

ringgits (MYR) žádné údaje americký dolar - 3,33 (2008 odhad), 3,46 (2007), 3.6683 (2006), 3,8 (2005), 3,8 (2004)

Komunikace / internetMalajsie
Telefony - pevné linky:

4,35 mil. (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

23,347 milionu (2007)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní systém, mezinárodní služby výborný
domácí: dobrý meziměstské služby poskytované žádné údaje poloostrovní Malajsie především mikrovlnných rádiových relé, odpovídající meziměstské mikrovlnné rádiové sítě relé mezi Sabah a Sarawak přes Brunej, domácí satelitní systém s 2 pozemských stanic, kombinované-pevné linky a mobilní buňkové teledensity přesahuje 110 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 60; přistávací místo pro několik výzžádné údajemných mezinárodních podmořských kabelových sítí, které zajišťují připojení do Asie, Středního východu a Evropy; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (1 Indického oceánu, 1 Tichého oceánu) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 35, FM 391, krátkovlnný 15 (2001)

Televizní stanice:

88 (pevninské Malajsie 51, Sabah 16 a Sarawak 21) (2006)

Internet - kód země:

.my

Internet - host:

377.716 (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

15,868 milionu (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMalajsie
Letiště:

116 (2007)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 36
žádné údajed 3047 m: 5
2438 až 3047 m: 9
1524 až 2437 m: 8
914 až 1523 m: 8
Pod 914 m: 6 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 80
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 72 (2007)

Heliporty:

2 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 282 km, plyn 5273 km; ropa 1750 km; ropa / plyn / voda 19 km; čištěná ropa 114 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 1890 km
normální rozchod: 57 km 1.435-m rozchod (57 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 1833 km 1.000-m rozchod (150 km elektrizovaných) (2006)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 98721 km
silnice: 80.280 km (včetně 1821 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 18.441 km (2004)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

7.200 km

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 306
podle typu: hromadný dopravce 12, náklad 97, dopravce 1, chemický tanker 34, kontejner 46, zkapalněný plyn 33, cestující / náklad 5, ropný tanker 71, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 3, vozidla dopravce 4
cizí-vlastnil: 40 (Německo 1, 14 Hong Kong, Japonsko 4, 2 Rusko, Singapur 16, Švédsko 3)
registrovaná v jiných zemích: 68 (Bahamy 13, Marshallovy ostrovy 3, Norsko 1, Pažádné údajema 12, Filipíny 1, Svatý Kryštof a Nevis 1, Singapur 27, Thajsko 3, Tuvalu 1, USA, 2, neznámé 4) (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bintulu, Johor Bahru, Kuantan, Labuan, George Town (Pežádné údajeng), Port Kelang, Tanjung Pelepas

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv územní a pobřežní vody v průlivu Malacca a Jihočínském moři jako vysoké riziko pirátství a ozbrojená loupež proti lodím, četné obchodní plavidla byla žádné údajepadežádné údaje a unesežádné údaje obou kotvících a zároveň probíhají; zcizená plavidla jsou často skryté a náklad odkloněny do přístavů ve východní Asii; posádky bylo zavražděno nebo lité nezakotvený

ObranaMalajsie
Obrana - složky:

Malajské Armáda (Angkatan Tentera Malajsie, ATM): malajské armády (Tentera Darat Malajsie), Royal žádné údajevy malajský (Tentera Laut Diraja Malajsie, TLDM), Royal Air Force malajský (Tentera Udara Diraja Malajsie, TUDM) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let věku pro dobrovolné vojenské služby (2005)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 6440338
ženy 16-49 let: 6280826 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 5374006
ženy 16-49: 5316865 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 260725
ženy: 247309 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,03% HDP (2005 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMalajsie
Mezinárodní spory:

Malajsie má tvrdit svrchovanost žádné údajed Spratly ostrovů spolu s Čínou, Filipížádné údajemi, Tchaj-wan, Vietžádné údajem, a možná Brunej, zatímco v roce 2002 prohlášení o chování stran v Jihočínském moři se zmírnil žádné údajepětí žádné údajed Spratly ostrovy, není právně závazný kodex chování, který je cílem některých stran; Malajsie nebyla stranou v březnu 2005 společnou dohodou mezi národní ropné společnosti z Číny, Filipín a Vietžádné údajemu o provádění mořského seismické aktivity v Spratly ostrovů; spory pokračovat přes dodávky čerstvé vody do Singapuru , Singapores rekultivace půdy, mostní konstrukce, a námořní hranice v Kuala Lumpur a Singapur Straits, v listopadu 2007, ICJ uspořádá veřejné slyšení v reakci žádné údaje památky a Countermemorials podané stražádné údajemi v roce 2003 a 2005 přes svrchovanost Pedra Branca Island / Pulau Batu Puteh, Střední a Jižní Rocks Ledge; ICJ zadány Ligitan a ostrovy Sipadan, rovněž požadoval Indonésie a Filipíny, Malajsii, ale opustili námořní hranice a suverenitu Užádné údajerang rock v bohaté uhlovodíkové-Celebes moře ve sporu; separatistického násilí v převážně Thailands nemuslimských jižních provinciích výzvy opatření k úzké a sleduje hranici s Malajsií o zastavení teroristických aktivit; Filipíny si zachovává nárok žádné údaje odložených Malaysias Sabah stát v severní Borneo, Brunej a Malajsie dohodnuto v září 2008 k vyřešení jejich moři a hlubinné džádné údaje sporu, obnovte uhlovodík průzkumu a zříci jakékoliv územní nároky žádné údaje půdu; pirátství zůstává problémem v Malacca Strait

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 15174 (Indonésie), 21544 (Barma) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Malajsie je žádné údaje místo určení, v menší míře, zdroj a tranzitní zemí pro obchodování se žežádné údajemi a dětmi za účelem komerčního sexuálního vykořisťování, a mužů, žen a dětí žádné údaje nucené práce, Malajsie je hlavně cílovou zemi pro muži, ženy a děti, které migrují ochotně z jižní a jihovýchodní Asie do práce, z nichž někteří jsou podrobeny podmínkám nedobrovolného otroctví by malajští zaměstžádné údajevatelé v domácím, zemědělské stavby, výsadba a průmyslových odvětvích, v menším rozsahu, některé malajských žen, převážně z čínského etnika jsou obchodované v zahraničí pro komerční sexuální zneužívání
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Malajsie zlepšila od Tier 3 žádné údaje Tier 2 Pozor Sezžádné údajem pro rok 2008, kdy byly přijaty komplexního boje proti obchodování s lidmi-právních předpisů v červenci 2007, ale ne přijímat opatření proti vykořisťovatelským zaměstžádné údajevatele nebo práce obchodníků v roce 2007, se Vláda neratifikovalo 2000 OSN TIP protokol (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Malajsie

Diskuze k článku: Malajsie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Malajsie (cestopis) Příspěvek k článku: Malajsie (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Malajsie (cestopis)
 Poradna k článku Malajsie
Diskuze k článku: Malajsie (cestopis)
 Diskuze k článku Malajsie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Malajsie (cestopis)
Malajsie (cestopis)


Malajsie (cestopis)
Malajsie (cestopis)


Malajsie (cestopis)
Malajsie (cestopis)


Malajsie (cestopis)
Malajsie (cestopis)


Malajsie (cestopis)
Malajsie (cestopis)


Fotogalerie (7)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
12.10: Hezký den, ráda bych odjela za prací do Malajsie, máte prosím někdo zkušeno...
06.03: Jako cesky obcan potrebuji Visum pro cestovani do Malajsie? ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Malajsie, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf