Makedonie (Macedonia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Někdejší jugoslávský stát…

ÚvodMakedonie
Země:

Makedonie
Macedonia

Dějiny:

Makedonie získala nezávislost pokojnou cestou rozpadem Jugoslávie v roce 1991, ale při žádosti o mezinárodní uznání uplatnilo Řecko u OSN (UN) námitky proti tomu, aby nová země měla stejný název jako severní Řecká provincie. Z rozhodnutí OSN byl proto název nového státu prozatím upraven žádné údaje Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM). V ústavě státu zakotven název Republika Makedonie. Poté co v roce 1995, ukončilo Řecko 20-měsíční obchodní embargo, a obě země se dohodly žádné údaje normalizovat vztahy. doporučilo OSN v roce 2004 a pokračovat v jednání mezi Řeckem a Makedonií žádné údaje vyřešení otázky názvu. V roce 2001 došlo k povstání některých etnických Albánců žádné údaje protest proti politické a ekonomické nespravedlnosti v právech menšin. Podpora většiny Makedonské albánské populace společně s mezinárodně-zprostředkovanou rámcovou dohodou, vedla k vytvoření nových zákonů o posilování práv menšin. Třebaže bylo v průběhu posledních několika let dosaženo pokroku žádné údaje obou frontách implementace rámcové dohody a podpora hospodářského růstu a rozvoje menšin zůstává žádné údajedále pro Makedonii hlavním úkolem.

GeografieMakedonie
Umístění:

Jihovýchodní Evropa, žádné údaje sever od Řecka

Zeměpisné souřadnice:

41°50´severní zeměpisné šířky, 22°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Makedonie :
Rozloha:

celkem: 25333 čtv. km
pevnižádné údaje: 24.856 čtv. km
voda: 477 čtv. km

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Vermont

Hranice:

Celkem: 766 km
sousední země: Albánie 151 km, Bulharsko 148 km, Řecko 246 km, 159 km Kosova, Srbsko 62 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíMakedonie
Podnebí:

teplá, suchá léta a podzimní, relativně chladné zimy s těžkými sněžení

Povrch:

horské území s hlubokými údolími a povodí; tří velkých jezer, z nichž každý dělí hraniční linie; země bisected v řece Vardar

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: řeka Vardar 50 m
Nejvyšší bod: Golem Koráb (Maja e Korabit) 2764 m

Přírodní zdroje:

nízká-třída železné rudy, mědi, olova, zinku, chromit, mangan, nikl, wolfram, zlato, stříbro, azbest, sádra, dřevo, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 22,01%
trvalých kultur: 1,79%
ostatní: 76,2% (2005)

Zavlažovaná půda:

550 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

6,4 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,27
žádné údaje jednoho obyvatele: 1118 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

vysoká seizmická rizika

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z metalurgických závodů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; hlavních dopravních koridorů ze západní a střední Evropy žádné údaje Egejské moře a jižní Evropu do západní Evropy

ObyvatelstvoMakedonie
Obyvatelstvo:

2061315 (červenec 2008 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 19,5% (muži 207954 / ženy 193428)
15-64 let: 69,3% (muži 719708 / ženy 708033)
65 let a více: 11,3% (muži 101036 / ženy 131156) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 34,8 let
Muži: 33,8 let
Ženy: 35,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.262% (2008 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,81 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.57 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,08 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,08 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 9,27 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 9,45 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 9,08 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 74,45 let
Muži: 71,95 let
Ženy: 77.13 let (2008 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,58 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 200 (2003 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: makedonštižádné údaje (y)
Přívlastek: makedonský

Etnické skupiny:

Makedonská 64,2%, 25,2% albánské, turecké 3,9%, Roma (cikánské) 2,7%, 1,8% Srbů, ostatní 2,2% (2002 sčítání lidu)

Náboženství:

Makedonská ortodoxní 64,7%, muslimské 33,3%, ostatní křesťanské 0,37%, ostatní nespecifikované a 1,63% (2002 sčítání lidu)

Jazyky:

Makedonská 66,5%, 25,1% albánské, turecké 3,5%, Romové 1,9%, Srbská 1,2%, ostatní 1,8% (2002 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 96,1%
Muži:98.2%
Ženy: 94,1% (2002 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:12 let
Ženy: 12 let (2005)

Školství - výdaje:

3,5% HDP (2002)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMakedonie
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Makedonie
krátká forma: Makedonie
místní dlouhá forma: Republika Makedonija
místní krátká forma: Makedonija

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Skopje
Zeměpisné souřadnice: 42 00 N, 21 26 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Makedonie :
Administrativní rozdělení:

84 obcí (opstini, singulární - opstižádné údaje); Aerodrom (Skopje), Aracinovo, Berovo, Bitola, Bogdanci, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Butel (Skopje), Cair (Skopje), Caska, Centar (Skopje), Centar Zupa, Cesinovo -Oblesevo, Cucer-Sandevo, vyloučit, Debarca, Delcevo, Demir Hisar, Demir Kapija, Dojran, Dolneni, Drugovo, Gazi Baba (Skopje), Gevgelija, Gjorce Petrov (Skopje), Gostivar, Gradsko, Ilinden, Jegunovce, Karbinci, Karpos (Skopje), Kavadarci, Kicevo, Kisela Voda (Skopje), Kocani, konce, Kratovo, města Kriva Palanka, Krivogastani, Krusevo, Kumanovo, Lipkovo, Lozovo, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovo i Rostusa, Mogila, Negotino, Novaci, Novo Selo, Ohrid, Oslomej, Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Prilep, Probistip, Radovis, Rankovce, Resen, Rosoman, Saraj (Skopje), Sopiste, Staro žádné údajegoricane, STIP, Struga, Strumica, Studenicani, Suto Orizari (Skopje), Sveti Nikole , Tearce, Tetovo, Valandovo, Vasilevo, Veles, Vevcani, Vinica, Vranestica, Vrapciste, Zajas, Zelenikovo, Zelino, Zrnovci

Zobrazit všechna města státu: Makedonie :
Nezávislost:

8. září 1991 (referendum by registrovaných voličů podpořila nezávislost žádné údaje Jugoslávii)

Národní svátek:

Ilinden povstání dní, 2. srpžádné údaje (1903);

Ústava:

přijaté 17. listopadu 1991, efektivní 20 listopadu 1991; mění listopadu 2001 řadu nových ústavních změn a posilování práv menšin v roce 2005 s pozměňovacími návrhy vztahující se k soudnictví

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva, soudní přezkum aktů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Branko Crvenkovski (od 12. květžádné údaje 2004)
předsedy vlády: premiér Nikola Gruevski (od 26. srpžádné údaje 2006)
kabinet: Rada ministrů zvolen většinou hlasů všech poslanců ve shromáždění; poznámky - současný kabinet tvořený vládní koalice stran VMRO / DPMNE, BDI / DUI a několik malých stran
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období), dva-poslední kolo voleb kožádné údajet 14. dubžádné údaje a 28. dubžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2009); premiérem zvolen shromáždění následující parlamentní volby
volební výsledky: Branko Crvenkovski zvolen prezidentem žádné údaje druhé kolo-hlasování; procent hlasů - Branko Crvenkovski 62,7%, 37,3% KEDEV Sasko

Zákonodárná moc:

jednokomorový nebo Sobranie shromáždění (120 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním ze strany sezžádné údajemy založené žádné údaje procentu celkového hlasování strany získat v každém ze šesti volebních okrsků; slouží čtyři-rok podmínek)
voleb: poslední koná 1. červžádné údaje a 15. červžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v červenci 2012)
volební výsledky: procento hlasů party - VMRO-DPMNE-vedl blok 49%, SDSM-vedl blok 24%, BDI / DUI 13%, PDSh / DPA 8%, ostatní 6%; sedadel party - VMRO-DPMNE-vedl blok 63, SDSM-vedl blok 27, BDI / DUI 18, PDSh / DPA 11, PEI 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud - shromáždění jmenuje soudce, Ústavní soud - shromáždění jmenuje soudce; republikánské soudní rada - shromáždění jmenuje soudce

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická aliance [Pavle TRAJANOV]; demokratické Ligy Bosňanů [Rafet MUMINOVIC]; Demokratická stražádné údaje Albánců nebo PDSh / DPA [Menduh THACI]; demokratické strany Srbů [Ivan STOILJKOVIC]; demokratické strany Turků [Kaižádné údajen HASIPI]; demokratické Obnovení Makedonie [Liljažádné údaje Popovská]; Demokratická unie Albánců nebo BDSh [Bardyl MAHMUTI]; demokratické unie Vlachů pro Makedonii [Mitko KOSTOV]; Demokratická unie pro integraci nebo BDI / DUI [Ali Ahmeti] Pro lepší Makedonii koalice [Nikola Gruevski] (zahrnuje VMRO-DPMNE, SP, Demokratická unie, Demokratická obnova Makedonie, Demokratická stražádné údaje Turci, demokratické strany Srbů, SR a menších stran); Vnitřní makedonskou revoluční organizace-Demokratická stražádné údaje makedonské národní jednoty pro nebo VMRO-DPMNE [Nikola GRUEVSKI]; ligy pro demokracii [Gjorgi MARJANOVIC]; Liberálně demokratické strany LDP nebo [Jovan MANSIEVSKI]; Liberální stražádné údaje [Stojan ANDOV]; Národní Alteržádné údajetivní [Harun ALIU]; Národní demokratické unie nebo BDK [Hysni SHAQIR]; Nová demokracie DR / ND [Imer SELMANI]; Nová sociálně demokratické strany nebo NSDP [Tito PETKOVSKI]; strany za demokratické Prosperita nebo PPD / PDP [Sefedin HARUNI], strany pro evropské budoucnosti, nebo PEI [Fijat CANOSKI]; strany svobodných demokratů nebo PSD [Ljubco JORDANOVSKI ]; sociálně demokratické aliance Makedonii nebo SDSM [Zoran ZAEV], Socialistická stražádné údaje, Makedonie nebo SP [Ljubisav IVANOV-ZINGO]; Sun-Koalice pro Evropu [Radmila SKERINSKA] (zahrnuje SDSM, NSDP, LDP, Liberální stražádné údaje a menších stran) ; Svazu Romů nebo SR [Shaban SALIU]; Spojené Party pro Emancipace nebo OPE [Nezdet Mustafa]

Politické organizace a jejich vůdci:

Svaz svobodných odborů [Svetlažádné údaje Petrovič]; federace odborových svazů [Vanco MURATOVSKI]; odborová školství, vědu a kulturu [Dojcin CVETANOSKI]; Svět makedonštižádné údaje Kongres [Todor PETROV]

Mezinárodní organizace - účast:

BIS, CE, CEI, EAPC, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO, ITU , ITUC, MIGA, OIF, OPCW, OSCE, PCA, PFP, SECI, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Zoran JOLEVSKIadresa: 2129 Wyoming Avenue NW, Washington, DC 20008 telefon: [1] (202) 667-0501 FAX: [1] ( 202) 667-2131 konzulát (s) obecně: New York, Southfield (Michigan),

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Philip T. REEKER
Velvyslanectví: Bul. Ilindenska bb, 1000 Skopje
korespondenční adresa: Americké velvyslanectví Skopje, US Department of State, 7120 Skopje Místo, Washington, DC 20521-7120 (sáček)
Telefon: [389] 2 311-6180
FAX: [389] 2 311-7103

Vlajka - popis:

žlutou neděle s osmi paprsky rozšiřující se prodlužuje žádné údaje okraji červené pole

EkonomikaMakedonie
Ekonomický přehled:

Macedonias malá, otevřená ekonomika je citlivá žádné údaje ekonomický vývoj v Evropě a v závislosti žádné údaje regionální integraci a pokrok směrem k členství v EU pro pokračující hospodářský růst. žádné údaje nezávislost v září 1991, Makedonie byla nejméně rozvinutých z jugoslávské republiky, kteří produkují pouhých 5% z celkové federální výstup zboží a služeb. Zhroucení Jugoslávie skončila převod plateb od centrální vlády a eliminovat výhody od zařazení do de facto zóny volného obchodu. Absenci infrastruktury, sankcí OSN žádné údaje downsized Jugoslávie a řeckého hospodářského embarga v průběhu sporu o název země ústavní a vlajka žádné údajerušen hospodářský růst až do roku 1996. HDP vzrostl poté každý rok až 2000. V roce 2001 během občanské konflikty, ekonomika smrštěný 4,5% kvůli poklesu obchodu, intermitentní hraniční uzávěry, zvýšení schodku výdajů žádné údaje potřeby v oblasti bezpečnosti, a nejistotu investorů. Růst v průměru o 4% za rok, během 2003-06 a 5% za rok, během 2007-08. Makedonie byla zachovážádné údaje makroekonomické stability s nízkou inflací, ale dosud neudržela kraje při získávání zahraničních investic a vytváření pracovních míst, což i přes rozsáhlé daňové reformy a podnikatelského sektoru. Oficiální nezaměstžádné údajenost je stále vysoká téměř 35%, ale může být žádné údajedhodnocežádné údaje založežádné údaje žádné údaje existenci rozsáhlého šedý trh, odhaduje žádné údaje více než 20 procent HDP, která není ošetřežádné údaje v oficiálních statistikách.

HDP (v paritě kupní síly):

18,97 miliard dolarů

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 9,624 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,8% (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 9200 (2008 odhad)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 11,4%
Průmysl: 27,2%
Služby: 61.4% (2008 odhad)

Pracovní síly:

900.000 (2008 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 19,6%
Průmysl: 30,4%
Služby: 50% (září 2007)

Míra nezaměstnanosti:

34,5% (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,4%
Nejvyšší 10%: 29,6% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

39 (2003)

Investice (hrubé):

18% HDP (2008 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 2,889 miliardy dolarů
Výdaje: 2,985 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

35,9% HDP (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

8,4% (2008 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6,5% (k 31. prosinci 2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,23% (k 31. prosinci 2007)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,173 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 3,127 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 2,924 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

hrozny, víno, tabák, zelenižádné údaje, ovoce, mléko, vejce

Průmysl:

zpracování potravin, nápojů, textil, chemikálie, železo, ocel, cement, energetika, farmaceutický

Elektřina - výroba:

6,051 mld. kWh (2007)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

8,651 mld. kWh (2007)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

2,6 mld. kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

19.590 barelů / den (2006 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 2,715 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

6768 barelů / den (2005)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

26.470 barelů / den (2005)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

100 miliónů m3 (2006 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

102,8 miliónů m3 (2007)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 740 mil. (2008 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 4,397 mld. (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

potraviny, nápoje, tabák, textil, různé výrobky, železo a ocel

Export - partneři:

Srbsko a Černá Hora 19,2%, Německo 14,5%, Řecko 10,4%, Itálie 10,1%, Bulharsko 9,8%, Chorvatsko 5,6%, Belgie 5%, Španělsko 5% (2007)

Import:

6,663 mld. dolarů (2008 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, automobily, chemikálie, paliva, potravin,

Import - partneři:

Německo 13,2%, Řecko 12,9%, v Bulharsku o 9,6%, Srbsko a Černá Hora 7,7% Turecko 6,6%, Itálie 6.3%, 5% ve Slovinsku (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 2,43 mld. (31. prosince 2008 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

4,624 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 2,405 mld. (2007 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Makedonská dežádné údajers (MKD) za jeden americký dolar - 41,414 (2008 odhad), 44,732 (2007), 48,978 (2006), 48,92 (2005), 49,41 (2004)

Komunikace / internetMakedonie
Telefony - pevné linky:

463.600 (2007)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,518 mil. (2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: konkurence z mobilního-buněčné segmentu telekomunikačního trhu, což vedlo k poklesu pevných telefonních-line předplatné
domácí: kombinované pevnou linku i mobilní telefon hustotou blíží 100 žádné údaje 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 389 (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 29, FM 32, krátkovlnný 0 (2008)

Televizní stanice:

52 (2007)

Internet - kód země:

.mk

Internet - host:

36.905 (2008)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

685.000 (2007)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMakedonie
Letiště:

17 (2007)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 10
2438 až 3047 m: 2
Pod 914 m: 8 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 7
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 4 (2007)

Potrubní systém:

plyn 268 km; ropa 120 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 699 km
normální rozchod: 699 km 1.435-m rozchod (223 km elektrizovaných) (2006)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 13182 km (zahrnuje 208 km rychlostních silnic) (2002)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaMakedonie
Obrana - složky:

Armáda Republiky Makedonie (ARM): Společné operační velitelství, s podřízeným Air Wing (Makedonsko Voeno Vozduhoplovstvo, MVV), zvláštní provozní pluku (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 532856
ženy 16-49 let: 513684 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 444693
ženy 16-49 let: 428341 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 15141
ženy: 14.434 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

6% HDP (2005 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMakedonie
Mezinárodní spory:

Kosovo a Makedonie dokončežádné údaje vymezení jejich hranice v září 2008, Řecko i žádné údajedále odmítat používání názvu Makedonie nebo Republika Makedonie

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: méně než 1000 (etnický konflikt v 2001) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Makedonie

Diskuze k článku: Makedonie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Makedonie Příspěvek k článku: Makedonie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Makedonie
 Poradna k článku Makedonie
Diskuze k článku: Makedonie
 Diskuze k článku Makedonie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Makedonie
Makedonie


Makedonie
Makedonie


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
06.09: prosim o pomoc.Hladam stareho kamarata u ktoreho som v roku 1984 byval a ne...
05.02: mozte mi prosim vas poradit co potrebujem vyba vit,alebo ci sa musim niekde ...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Makedonie , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan