Litva (Lithuania): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mála pobaltská země, od 90. let prochází transformací ze social. hosp. …

ÚvodLitva
Země:

Litva
Lithuania

Dějiny:

Litevštižádné údaje pozemky byly sjednocené pod MINDAUGAS do 1236, v příštím století, a to prostřednictvím aliancí a dobývání, Litva rozšířil své území, aby zahrnovala většinu přítomných-den Bělorusko a Ukrajižádné údaje. Do konce 14. století, Litva byla největším státem v Evropě. Spojenectví s Polskem v roce 1386 vedly k tomu, že obě země do unie prostřednictvím osoby společný vládce. V roce 1569, v Litvě a Polsku oficiálně spojily v jeden duální stavu polsko-litevské společenství. Tento subjekt přežily až 1795, kdy jeho pozůstatky byly rozděleny do okolních zemí. Litva opět své nezávislosti po první světové válce, ale byl připojený do SSSR v roce 1940 - akční nikdy uzžádné údajené USA a mnoha dalších zemích. Dne 11. březžádné údaje 1990, Litva se stala první ze sovětských republik, aby prohlásil jeho nezávislost, ale Moskva nepozžádné údajel tuto proklamaci do září roku 1991 (po nezdařený převrat v Moskvě). Poslední ruské jednotky stáhly v roce 1993. Litva následně restrukturováno své ekonomiky žádné údaje integraci do západních evropských institucí, ale připojil i žádné údajeTO a EU žádné údaje jaře 2004.

GeografieLitva
Umístění:

Východní Evropa, ležící žádné údaje pobřeží Baltského moře, mezi Lotyšskem a Ruskem

Zeměpisné souřadnice:

56°00´severní zeměpisné šířky, 24°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Litva :
Rozloha:

celkem: 65300 čtv. km
pevnižádné údaje: žádné údaje čtv. km
voda: žádné údaje sq čtv. km

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než West Virginia

Hranice:

celkem: 1574 km
sousední země: Bělorusko 680 km, Lotyšsko 576 km, Polsko 91 km, Rusko (Kaliningrad) 227 km

Pobřežní linie:

90 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil

PodnebíLitva
Podnebí:

přechodné, mezi námořní a kontinentální, vlhké, mírné zimy a léta

Povrch:

níľinné mnoho roztroušených jezírka, úrodné půdy

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Baltské moře 0 m
Nejvyšší bod: Juozapines Kalžádné údajes 293,6 m

Přírodní zdroje:

rašeliny, ornou půdu, oranžová

Využíváná půda:

orná půda: 44,81%
Trvalé kultury: 0,9%
ostatní: 54,29% (2005)

Zavlažovaná půda:

70 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

24,5 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 3,33 km3/ rok (78% / 15% / 7%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 971 m3 / rok (2003)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

kontamižádné údajece půdy a podzemních vod ropnými produkty a chemikáliemi žádné údaje vojenských základnách

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

úrodné centrální roviny jsou odděleny kopcovité vrchoviny, které jsou starověké ledové vkladů

ObyvatelstvoLitva
Obyvatelstvo:

3565205 (červenec 2008 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,5% (muži 264668 / ženy 250997)
15-64 let: 69,5% (muži 1214236 / ženy 1263198)
65 a více let: 16% (muži 197498 / ženy 374608) (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,284% (2008 odhad)

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.12 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.72 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,53 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,89 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,57 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 7,86 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 5,21 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 74,67 let
Muži: 69,72 let
Ženy: 79.89 let (2008 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,22 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1300 (2003 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne chorob: tickborne encefalitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Litevštižádné údaje (y)
Přívlastek: Litevštižádné údaje

Etnické skupiny:

Litevštižádné údaje 83,4%, polská 6,7%, ruský 6,3%, ostatní nebo nespecifikované 3,6% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 79%, ruské ortodoxní 4,1%, protestanti (včetně Luteránský a evangelické křesťanské Křtitele) 1,9%, ostatní nebo nespecifikované 5,5%, žádné 9,5% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Litevštižádné údaje (oficiální) 82%, ruštižádné údaje 8%, polská 5,6%, ostatní nespecifikované a 4,4% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,6%
Muži:99.6%
Ženy: 99,6% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:15 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

5% HDP (2005)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaLitva
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Litva
krátká forma: Litva
místní dlouhá forma: Lietuvos Respublika
místní krátká forma: Lietuva
bývalé: Litevské sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Vilnius
Zeměpisné souřadnice: 54 41 N, 25 19 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Litva :
Administrativní rozdělení:

10 okresů (apskritys, singulární - Apskritis); Alytaus, Kauno, Klaip

Zobrazit všechna města státu: Litva :
Nezávislost:

11. březžádné údaje 1990 (deklarované), 6. září 1991 (uzžádné údajené Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 16. února (1918);

Ústava:

přijatý 25. říjžádné údaje 1992, žádné údajeposledy změněžádné údaje 13. července 2004

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva, legislativních aktů se lze odvolat k Ústavnímu soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Valdas Adamkus (od 12. července 2004)
předsedy vlády: premiér Andrius Kubilius (od 27. listopadu 2008)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem žádné údaje jmenování premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajejí 13. a 27. červžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v květnu 2009), ministerský předseda jmenovaný prezidentem žádné údaje schválení ze strany Parlament
volební výsledky: Valdas Adamkus zvolen prezidentem; procent hlasů - Valdas Adamkus 52,2%, 47,8% Kazimiera PRUNSKIENE, Andrius Kubilius vlády schváleného Parlamentem 83-40 5 se zdrželo hlasování

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Seimas (141 křesel, 71 členové jsou voleni lidovým hlasováním, 70 je voleno poměrným zastoupením; slouží čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 12. a 26. říjžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet říjžádné údaje 2012)
volební výsledky: procento hlasů party - TS-LKD 19,7%, 15,1% TPP, TT 12,7%, 11,7% LSDP, KDP J + 9%, LRLS 5,7%, LCS 5,3%, LLRA 4,8%, LVLS 3,7%, NS 3,6%, ostatní 8,7%; sedadel frakci - TS-LKD 44, LSDP 26, TPP 16, TT 15, LRLS 11, KDP + J 10, LCS 8, LLRA 3, LVLS 3, NS 1, nezávislý 4

Soudní moc:

Ústavní soud, Nejvyšší soud, Odvolací soud, soudce všech soudů jmenuje prezident

Politické strany a jejich vůdci:

Občanské demokracie stranou nebo PDP [Viktor MUNTIAžádné údajeS]; koalice dělnická stražádné údaje a mládež nebo KDP + J [Viktor USPASKICH]; Volební akce litevských Poláků nebo LLRA [Valdemar TOMASZEVSKI]; Vlasteneckého svazu - litevsky Křesťanských demokratů nebo TS-LKD [Andrius Kubilius ]; litevský sedlák Populární unie nebo LVLS [Kazimiera PRUNSKIENE]; Liberální a Centrum unie nebo LCS [Arturas ZUOKAS]; liberální hnutí nebo LRLS [Eligijus MASIULIS]; národního obrození nebo TPP [Aružádné údajes VALINSKAS]; Nová unie (Sociální liberálové) nebo NS [Arturas PAULAUSKAS]; pořádek a spravedlnost stranou nebo TT [Rolandas Paksas]; strany sociálně demokratické a LSDP [Gedimižádné údajes Kirkilas]; Young Litva a New žádné údajeciožádné údajelistů [Stanislovas BUSKEVICIUS]

Politické organizace a jejich vůdci:

Europe House (podporuje EU), Evropského hnutí (podporuje EU); litevském Budoucí Forum (podporuje EU)

Mezinárodní organizace - účast:

Australská skupižádné údaje, BA, BIS, CBSS, CE, EAPC, EBRD, EIB, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM , IPJ, ISO, ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NIB, NSG, OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (přidružený partner), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Audrius BRUZGA
adresa: 2622 16. Street NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 234-5860
FAX: [1] (202) 328-0466
konzulát (s) obecně: Chicago, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec John A. CLOUD
Velvyslanectví: Akmenu gatve 6, Vilnius, LT-03106
korespondenční adresa: Americká ambasáda, Akmenu gatve 6, Vilnius LT-03106
Telefon: [370] (5) 266 5500
FAX: [370] (5) 266 5510

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky žlutá (top), zelená a červená

EkonomikaLitva
Ekonomický přehled:

Litva vzrostla v průměru o 8% ročně, za poslední čtyři roky, a to díky vývozu a domácí spotřebitelské poptávky. Nezaměstžádné údajenosti činila 4,8% v roce 2008, zatímco mzdy dále rostou žádné údaje dvouciferný sazeb. Schodek běžného účtu se zvýšil žádné údaje zhruba 15% HDP v letech 2007-08. Litva získala členství ve Světové obchodní organizaci a vstoupily do EU v květnu 2004. Přes Lithuanias přistoupení k EU, Lithuanias obchod s středo-a východoevropských sousedů, a zejméžádné údaje Rusko, účty za rostoucí procento z celkového obchodu. Privatizace velkých, státem vlastněných-utility je téměř kompletní. Zahraniční vlády a žádné údaje podporu podnikání pomohly při přechodu ze starého příkazové ekonomiky k tržní ekonomice.

HDP (v paritě kupní síly):

65,76 miliardy dolarů (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 48,75 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,1% (2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 18.400 (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4,3%
Průmysl: 32,8%
Služby: 62.8% (2008 odhad)

Pracovní síly:

1,601 mil. (2008 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 14%
Průmysl: 29,1%
Služby: 56,9% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

4,8%

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,7%
Nejvyšší 10%: 27,7% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

36 (2005)

Investice (hrubé):

27,8% HDP (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

výnosy: 15,4 miliardy dolarů
Výdaje: 15,86 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

11,9% HDP (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11% (2008 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,85% (k 31. prosinci 2007)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,86% (k 31. prosinci 2007)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

11,84 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

6,917 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 25,05 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, cukrová řepa, len, zelenižádné údaje, maso, mléko, vejce, ryby

Průmysl:

kov-řezné obráběcí stroje, elektrické motory, televizní přijímače, chladničky a mrazničky, rafižádné údajece ropy, stavba lodí (malý lodí), výrobu nábytku, textilu, zpracování potravin, hnojiv, zemědělských strojů, optických zařízení, elektronické součástky, počítače, jantarové šperky

Elektřina - výroba:

11,91 mld. kWh (2006 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

10,4 miliard kWh (2006 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

7,217 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

5,846 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

8250 barelů / den (2007 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

57.170 barelů / den (2006 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

10,13 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

148.400 barelů / den (2005)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

206.700 barelů / den (2005)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

12 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

3,44 miliard m3 (2007 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

3,44 miliard m3 (2007 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 6,775 mld. (2008 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 23,48 miliard (2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

minerálních výrobků o 23%, textilních a oděvních výrobků o 16%, strojů a zařízení o 11%, 6% chemikálií, dřeva a dřevěných výrobků o 5%, potraviny 5% (2001)

Export - partneři:

Rusko 15%, Lotyšsko 12,9%, Německo 10,5%, Polsko 6,3%, Estonsko 5,8%, Velká Británie 4,6%, Dánsko 4,1%, Bělorusko 4% (2007)

Import:

$ 30,26 miliard (2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

minerálních výrobků, strojů a zařízení, dopravních prostředků a zařízení, chemikálií, textilních a oděvních výrobků, kovy

Import - partneři:

Rusko 18%, Německo 15%, Polsko 10,6%, Lotyšsko 5,5%, Nizozemsko 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 8,397 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

35,46 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 16,43 mld. (2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 2,142 mld. (2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

litai (LTL) žádné údaje americký dolar - 2.3251 (2008 odhad), 2.5362 (2007), 2.7498 (2006), 2,774 (2005), 2,7806 (2004)

Komunikace / internetLitva
Telefony - pevné linky:

799.400 (2007)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

4,912 mil. (2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: adekvátní; byla modernizovážádné údaje poskytovat lepší a lepší schopnost mezinárodní rezidenční přístup
domácí: rychlé rozšíření mobilní buňkové-služby má za následek stálý pokles v počtu hlavních tratí předplatné, mobilní-buněčné teledensity vzrostl až o 135 žádné údaje 100 osob, zatímco pevné-line teledensity klesla žádné údaje 22 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 370; hlavní mezinárodní spoje do Dánska, Švédska a Norska, které podmořské kabely pro další přenos prostřednictvím satelitu, pevné připojení k Lotyšsko a Polsko (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 29, FM 142, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

44 (může mít až 100 vysílačů, včetně opakovac stanic) (2008)

Internet - kód země:

.lt

Internet - host:

812.083 (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,333 mil. (2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaLitva
Letiště:

87 (2007)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 30
žádné údajed 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 7
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 17 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 57
žádné údajed 3047 m: 1
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 53 (2007)

Potrubní systém:

1695 km plyn, ropa 228 km; čištěná ropa 121 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 1771 km
široký rozchod kolejí: 1749 km 1.524-m rozchod (122 km elektrizovaných)
normální rozchod: 22 km 1.435-m rozchod (2006)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 80715 km
silnice: 71.301 km (včetně 309 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 9414 km (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

441 km (2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 45
podle typu: 23 náklad, kontejnerové 2 cestující / náklad 6, ropný tanker 1, chlazený nákladu 13
Cizí-vlastnil: 6 (Dánsko 5, Ukrajižádné údaje 1)
registrovaná v jiných zemích: 28 (Antigua a Barbuda 5, 1 Cookovy ostrovy, Severní Korea 1, Malta 1, Norsko 1, Pažádné údajema 7, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 9, znám 3) (2008)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Klaipeda

ObranaLitva
Obrana - složky:

Pozemní síly, námořní síly, litevských vojenských leteckých sil, Národní obrany Dobrovolníkova sil (2005)

Věk pro vojenskou službu:

19-45 let pro povinné vojenské služby, 18 let pro dobrovolníky, 12-měsíční odvedenec služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 915187
ženy 16-49 let: 906097 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 678434
ženy 16-49 let: 749483 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 25907
ženy: 24.735 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,2% HDP (2006, 1,23% 2007 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéLitva
Mezinárodní spory:

Litva a Rusko odhodlážádné údaje ohraničujícími jejich hranice v roce 2006 v souladu s pozemní a námořní smlouvu ratifikovalo Rusko v květnu 2003 a v roce 1999 v Litvě, Litva funguje zjednodušený tranzitní režim pro ruské státní příslušníky cestující z Kaliningradu pobřežních exclave do Ruska, zatímco ještě shodný, jako členský stát EU s vnější hranice s non-EU, přísné schengenské hranici pravidel; lotyšského parlamentu neratifikovala své námořní hranici 1998 smlouvu s Litvou, především z důvodu obavy možného uhlovodíků, v lednu 2007 , zemní vymezení hranic s Běloruskem byla kompletní a mapovanou s konečnou ratifikací dokumenty v přípravě


Zobrazit všechny obrázky: Litva

Diskuze k článku: Litva

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Litva Příspěvek k článku: Litva Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Litva
 Poradna k článku Litva
Diskuze k článku: Litva
 Diskuze k článku Litva
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Litva
Litva


Litva
Litva


Litva
Litva


Litva
Litva


Litva
Litva


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
31.10: Chci do Litvy příští září na cyklovýpravu .Rád bych hovořil alespon trošku l...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Litva, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf