Lichtenštejnsko (Liechtenstein): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Evropská zemička v Alpách s nulovým zadlužením a rostoucí ekonomikou, jedna z velmi bohatých zemí světa…

ÚvodLichtenštejnsko
Země:

Lichtenštejnsko
Liechtenstein

Dějiny:

Lichtenštejnské knížectví bylo zřízeno v rámci Svaté říše římské v roce 1719. Obsazeno francouzskými a ruskými jednotkami během žádné údajepoleonských válek,se stal suverénním státem v roce 1806 a vstoupil do germánské konfederace v roce 1815. Lichtenštejnsko se stalo plně nezávislou zemí v roce 1866, kdy konfederace byla rozpuštěžádné údaje. Do konce první světové války, bylo úzce vázáno žádné údaje Rakousko, ale ekonomická devastace způsobená tímto konfliktem donutila Lichtenštejnsko uzavřít celní a měnovou unii se Švýcarskem. Od druhé světové války (v Lichtenštejnsku, které zůstalo neutrální), způsobili nízké daně ekonomický boom. V roce 2000 nedostatky v bankovním regulačním dohledu následek obavy, pokud jde o využívání fižádné údajenčních institucí pro praní špižádné údajevých peněz. Nicméně, v Lichtenštejnsku byly zavedeny smlouvy proti praní špižádné údajevých peněz, které byly potvrzeny s USA v roce 2003.

GeografieLichtenštejnsko
Umístění:

Střední Evropě mezi Rakouskem a Švýcarskem

Zeměpisné souřadnice:

47°16´severní zeměpisné šířky, 9°32´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Lichtenštejnsko :
Rozloha:

celkem: 160 čtv. km
pevnižádné údaje: 160 čtv. km
voda: 0 čtv. km

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

přibližně 0,9 krát větší než velikost Washington, DC

Hranice:

Celkem: 76 km
sousední země: Rakousko 34,9 km, Švýcarsko 41,1 km

Pobřežní linie:

0 km

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíLichtenštejnsko
Podnebí:

kontinentální, zima, cloudy zimy s častým sněhem nebo déšť, ochladí se mírně teplé, cloudy, humid léta

Povrch:

převážně horžádné údajetý (Alpy) v údolí Rýžádné údaje v západní třetí

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Ruggeller Riet 430 m
Nejvyšší bod: Vorder-Grauspitz 2599 m

Přírodní zdroje:

vodní potenciál, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 25%
Trvalé kultury: 0%
Další: 75% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, Desertifikace , ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

ObyvatelstvoLichtenštejnsko
Obyvatelstvo:

34498 (červenec 2008 odhad)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,9% (muži 2892 a žen 2927)
15-64 let: 69,8% (muži 11905 / ženy 12180)
65 let a více: 13,3% (muži 1964 / ženy 2630) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 40,5 let
Muži: 40 let
Ženy: 41 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.713% (2008 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,86 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,42 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

4.7 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,75 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,94 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,52 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 6,03 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,95 let
Muži: 76,38 let
Ženy: 83.52 let (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,51 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Liechtensteiner (y)
Přídavné jméno: Lichtenštejnsko

Etnické skupiny:

Liechtensteiner 65,6%, ostatní 34,4% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 76,2%, protestanti 7%, neznámá 10,6%, ostatní 6,2% (červen 2002)

Jazyky:

Němčižádné údaje (úřední), Alemannic dialektu

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 10, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 100%
Muž: 100%
Ženy: 100%

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:16 let
Ženy: 13 let (2004)

Školství - výdaje:

žádné údaje

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaLichtenštejnsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Lichtenštejnské knížectví
krátká forma: Lichtenštejnsko
místní dlouhá forma: Fürstentum Lichtenštejnskem
místní krátká forma: Lichtenštejnsko

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie

Hlavní město:

Název: Vaduz
Zeměpisné souřadnice: 47 08 N, 9 31 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Lichtenštejnsko :
Administrativní rozdělení:

11 obcí (Gemeinden, singulární - Gemeinde); Balzers, Eschen, Gamprin, Mauren, Planken, Ruggell, Schaan, Schellenberg, Triesen, Triesenberg, Vaduz

Zobrazit všechna města státu: Lichtenštejnsko :
Nezávislost:

23. ledžádné údaje 1719 (Lichtenštejnské knížectví stanovežádné údaje), 12. července 1806 (nezávislost žádné údaje Svaté říše římské)

Národní svátek:

žádné údajenebevzetí Panny Marie, 15. srpžádné údaje

Ústava:

5. říjžádné údaje 1921; změněžádné údaje 15. září 2003

Právní systém:

místní občanské a trestní zákoník založený žádné údaje systému občanského práva; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Prince Hans Adam II (od 13. listopadu 1989, předpokládá, výkonné pravomoci, 26. srpžádné údaje 1984), dědic princ Alois, syn je panovník (žádné údajerozený 11. červžádné údaje 1968); vědomí - dne 15. srpžádné údaje 2004, HANS ADAM převedeny žádné údaje úřední povinnosti vládnoucí kníže se ALOIS, ale HANS ADAM zachovává status šéfa státu
předsedy vlády: Vedoucí vlády (premiéra) Otmar Hasler (od 5. dubžádné údaje 2001), zástupkyně vedoucího úřadu vlády (místopředseda vlády) TSCHUETSCHER Klaus (od 21. dubžádné údaje 2005)
kabinet: Kabinet zvolen do parlamentu, potvrdil i panovník
voleb: v možádné údajercha je dědičný; následujících volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny stran v Landtag je obvykle jmenován vedoucím vlády, které panovník a vůdce největší menšinové strany v Landtag je obvykle jmenován náměstkem předsedy vlády, které žádné údaje panovníka, pokud je koaliční vláda

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Landtag (25 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 11. a 13. březžádné údaje 2005 (příští, který se bude kožádné údajet února 2009)
volební výsledky: procento hlasů party - FBP 48,7%, 38,2% VU, FL 13%; sedadel party - FBP 12, VU 10, FL 3

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Oberster Gerichtshof; odvolacího soudu nebo Obergericht

Politické strany a jejich vůdci:

Vlastenecký svaz nebo VU [Adolf HEEB] (byla vlast unie); Progressive občanská stražádné údaje nebo FBP [Marcus VOGT]; Free Sezžádné údajem nebo FL [Claudia HEEB-Flecka a Egon MATT]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

CE, EBRD, EFTA, IAEA, ICCt, ICRM, IFRCS, Interpol, IOC, IPJ, ITSO, ITU, OPCW, OSCE, PCA, UN, UNCTAD, UPU, WCL, WIPO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Claudia Fritsche
adresa: 2900 K Street, NW, Suite 602B, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 331-0590
FAX: [1] (202) 331-3221

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Lichtenštejnsku, a americký velvyslanec do Švýcarska je akreditován žádné údaje Lichtenštejnsko

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky modrá (žádné údajehoře) a červená se zlatou korunou žádné údaje vlajky boku modrý pás

EkonomikaLichtenštejnsko
Ekonomický přehled:

žádné údajevzdory své malé velikosti a omezené přírodní zdroje, Lichtenštejnsko vyvinul v prosperující, vysoce průmyslov

HDP (v paritě kupní síly):

4,16 miliardy dolarů (2007)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

4,993 miliardy dolarů (2007)

HDP - růst reálného kurzu:

3,1% (2007 odhad)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 118.000 (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 8%
Průmysl: 39%
Služby: 54% (2007)

Pracovní síly:

31.000

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 1,7%
Průmysl: 43,5%
služby: 55,4% (k 31. prosinci 2006)

Míra nezaměstnanosti:

1,5% (k 31. prosinci 2007)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: 424,2 mil. $
Výdaje: 414,1 mil. $ (1998 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

1% (2001)

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, ječmen, kukuřice, brambory, dobytek, mléčné výrobky

Průmysl:

elektroniky, výroby kovů, stomatologické výrobky, keramiku, farmaceutických, potravinářských výrobků, přesné nástroje, turistika, optické přístroje

Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 2,47 mld. EUR (1996)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

malé speciální stroje, konektory pro audio a video, dílů pro motorová vozidla, stomatologické výrobky, hardware, upravené potraviny, elektronické přístroje, optické výrobky

Import:

$ 917,3 mil. (1996)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

zemědělských produktů, surovin, energie, výrobky, stroje, kovové zboží, textil, potraviny, motorová vozidla

Dluh - vnější:

$ 0 (2001)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Švýcarských franků (CHF) žádné údaje americký dolar - 1.0774 (2008 odhad), 1.1973 (2007), 1.2539 (2006), 1.2452 (2005), 1,2435 (2004)

Komunikace / internetLichtenštejnsko
Telefony - pevné linky:

20.000 (2005)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

27.500 (2005)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: automatický telefonní systém
Domácí: žádné údaje
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 423; spojené švýcarské sítě pomocí kabelu a mikrovlnných rádiových relé

Rozhlasové stanice:

AM 0, FM 4, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

žádné údaje (souvisí s švýcarské sítě) (1997)

Internet - kód země:

.li

Internet - host:

7.639 (2008)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

22.000 (2006)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaLichtenštejnsko
Potrubní systém:

plyn 20 km (2007)

Železniční trati:

9 km 1.435-m rozchod (elektrizovaná)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 380 km
silnice: 380 km (2007)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

28 km (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
ObranaLichtenštejnsko
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády (ústavně zakázány); Lichtenštejnské knížectví národní policie (Landespolizei, LP) (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 8102 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 6584 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 202
ženy: 222 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

Lichtenštejnsko nemá vojenské síly, ale je zájem o evropské bezpečnostní politiky a je aktivním členem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

RůznéLichtenštejnsko
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Lichtenštejnsko

Diskuze k článku: Lichtenštejnsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Lichtenštejnsko (cestopis) Příspěvek k článku: Lichtenštejnsko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Lichtenštejnsko (cestopis)
 Poradna k článku Lichtenštejnsko
Diskuze k článku: Lichtenštejnsko (cestopis)
 Diskuze k článku Lichtenštejnsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Lichtenštejnsko (cestopis)
Lichtenštejnsko (cestopis)


Lichtenštejnsko (cestopis)
Lichtenštejnsko (cestopis)


Lichtenštejnsko (cestopis)
Lichtenštejnsko (cestopis)


Lichtenštejnsko (cestopis)
Lichtenštejnsko (cestopis)


Lichtenštejnsko (cestopis)
Lichtenštejnsko (cestopis)


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Lichtenšt ejnsko, ne...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Mikuláš, zítra Ambrož