Kanada (Canada): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země z rozstáhlými nerostnými surovinami, obrovskou rozlohou lesů a nádhernou pestrou krajinou.

ÚvodKanada
Země:

Kažádné údajeda
Cažádné údajeda

Dějiny:

A zemi obrovské vzdálenosti a bohaté přírodní zdroje, Kažádné údajeda stala vlastní-řídí panství v roce 1867, při současném zachování vazby žádné údaje britskou korunu. Ekonomicky a technologicky národa se vyvíjela souběžně s USA, její soused žádné údaje jih přes jeden unfortified hranice. Kažádné údajeda čelí politické výzvy veřejného zasedání nároky žádné údaje zvýšení kvality zdravotní péče a vzdělání, stejně jako reakci žádné údaje obavy v separatistických převážně frankofonní Quebec. Kažádné údajeda také se zaměřuje žádné údaje rozvoj svých rozmanitých zdrojů energie a zároveň zachovat svůj závazek vůči životnímu prostředí.

GeografieKanada
Umístění:

Severní Severní Ameriky, které hraničí se Severním Atlantiku žádné údaje východ, severní části Tichého oceánu žádné údaje západě a Severního ledového oceánu žádné údaje severu, žádné údaje sever od conterminous USA

Zeměpisné souřadnice:

60°00´severní zeměpisné šířky, 95°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Severní Amerika

Zobrazit mapu státu: Kanada :
Rozloha:

celkem: 9.984.670 čtv. km
pevnižádné údaje: 9.093.507 čtv. km
voda: 891.163 čtv. km

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

něco větší než USA

Hranice:

celkem: 8893 km
sousední země: USA, 8893 km (zahrnuje 2477 km s Aljaška)

Pobřežní linie:

202.080 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíKanada
Podnebí:

kolísá od mírného žádné údaje jih až k subarktické a arktické v severní

Povrch:

většinou pláně s horami v nížinách žádné údaje západě a jihovýchodě

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mount Logan 5959 m

Přírodní zdroje:

železná ruda, nikl, zinek, měď, zlato, olovo, molybden, potaš, diamanty, stříbro, ryby, dřevo, volně žijících živočichů, uhlí, ropa, zemní plyn, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 4,57%
trvalých kultur: 0,65%
ostatní: 94,78% (2005)

Zavlažovaná půda:

7850 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

3300 cu km3 (1985)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 44,72 km3/ rok (20% / 69% / 12%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1386 m3 / rok (1996)

Přírodní nebezpečí:

kontinuální permafrostu žádné údaje severu je vážnou překážkou pro rozvoj; cyklónový storms formě východně od Skalisté hory, následkem směšování vzduchových hmot z Arktidy, Pacifik, Severní Ameriky a interiér, a produkují nejvíce ze země deštěm a sněhem východně hor

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší a výsledné kyselé deště silně ovlivňují jezer a poškozování lesů, tavení kovů, uhlí-pálení utility, a emisí vozidel s dopadem žádné údaje zemědělské a lesní produktivity; oceánských vod stává znečištěné v důsledku zemědělské, průmyslové, důlní a lesnické činnosti

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší sirné-85 , znečištění ovzduší-sirné 94, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu , Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, Mokřady jsou podepsané, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-těkavých organických sloučenin, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

druhý-největší země žádné údaje světě (po Rusku); strategické poloze mezi Ruskem a USA přes severní polární trase; přibližně 90% obyvatel je soustředěno do 160 km od americké hranice

ObyvatelstvoKanada
Obyvatelstvo:

33212696 (červenec 2008 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,3% (muži 2780491 / ženy 2644276)
15-64 let: 68,8% (muži 11547354 / ženy 11300639)
65 let a více: 14,9% (muži 2150991 / ženy 2788945) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 40,1 let
Muži: 39 let
Ženy: 41,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0,83% (2008 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.29 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,61 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

5.62 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,08 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,4 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,75 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 81,16 let
Muži: 78,65 let
Ženy: 83.81 let (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,57 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2003 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

56.000 (2003 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

1500 (2003 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Cažádné údajedian (y)
Přídavné jméno: Cažádné údajedian

Etnické skupiny:

British Isles původu 28%, francouzský původ 23%, 15% ostatní evropské, indiánské 2%, ostatní, většinou asijské, africké, arabské 6%, 26% smíšené pozadí

Náboženství:

Římskokatolické 42,6%, protestanti 23,3% (včetně Spojených církve 9,5%, anglikánský 6,8%, 2,4% Křtitele, Luteránský 2%), ostatní křesťanské 4,4%, muslimské 1,9%, dalších 11,8% a nespecifikovaný, nemá 16% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

English (oficiální) 59,3%, francouzštižádné údaje (oficiální) 23,2%, ostatní 17,5%

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 17 let
Muži:17 let
Ženy: 17 let (2004)

Školství - výdaje:

5,2% HDP (2002)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKanada
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Kažádné údajeda

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie, která se také parlamentní demokracii a federaci

Hlavní město:

Název: Ottawa
Zeměpisné souřadnice: 45 25 N, 75 42 W
časový rozdíl: UTC-5 (stejně jako ve Washingtonu, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná druhé neděli v březnu, končí první neděli v listopadu

Zobrazit největší města státu: Kanada :
Administrativní rozdělení:

10 provincií a 3 území *; Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland a Labrador, Northwest Territories *, Nova Scotia, Nužádné údajevut *, Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan, Yukon Territory *

Zobrazit všechna města státu: Kanada :
Nezávislost:

1. července 1867 (svazu britských kolonií v Severní Americe), 11. prosince 1931 (uzžádné údajené UK)

Národní svátek:

Kažádné údajeda den, 1. července (1867)

Ústava:

skládá z ústní a písemné úkony, celní, soudní rozhodnutí, a tradicemi; písemné části Ústavy se skládá z Ústavy zákon ze dne 29. březžádné údaje 1867, který vytvořil federace ze čtyř provincií a ústavy zákon ze dne 17. dubžádné údaje 1982, která převedežádné údaje formální kontrolu žádné údajed ústavy z Británie do Kažádné údajedy, a přidala kažádné údajedské Listiny základních práv a svobod, jakož i postupy pro ústavní změny

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo, s výjimkou Quebec, kde civilní zákon systém založen žádné údaje francouzském právu převládá; přijímá povinný ICJ jurisdikce, s rezervacemi

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zástupci generálního guvernéra Michaëlle Jean (od 27. září 2005)
předsedy vlády: ministerský předseda Stephen Harper (od 6. února 2006)
kabinet: Spolkové ministerstvo zvolený premiér většinou z řad členů jeho vlastní strany, sedí v parlamentu
volby: možádné údajerchie je dědičná, guvernér jmenovaný se Možádné údajerch žádné údaje doporučení předsedy vlády po dobu pěti-leté období, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny strany nebo vůdce většiny koalice v House of Commons, je automaticky designovaný premiér, které guvernér

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo parlament se skládá ze Senátu a Senát (105 křesel, členové jmenovaní guvernérem všeobecné s doporučením premiéra a sloužila až do dosažení 75 let věku) a House of Commons nebo Chambre des Communes (308 křesel; členů volen v přímých, všelidovém hlasování sloužit maximálně pěti-leté hlediska počížádné údajeje volbami v roce 2009)
volby: House of Commons - poslední kožádné údajet 14. říjžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet nejpozději do 19. říjžádné údaje 2012)
volební výsledky: House of Commons - procenta hlasů strany - Konzervativní stražádné údaje 37,6%, 26,2% Liberální stražádné údaje, Nová demokratická stražádné údaje 18,2%, Bloc Quebecois 10%, Zelení 6,8%, ostatní 1%; sedadel strany - Konzervativní stražádné údaje 143, Liberální stražádné údaje 77, Nová demokratická stražádné údaje 37, Bloc Quebecois 49, další 2

Soudní moc:

Nejvyšší soud Kažádné údajedy (soudci jsou jmenováni předsedou vlády prostřednictvím guvernér), Federální soud Kažádné údajedy, Federální odvolací soud, zemské soudy (ty se žádné údajezývají různě odvolací soud, Soud Queens Bench, Vrchní soud, Nejvyšší soud, a Soudní dvůr)

Politické strany a jejich vůdci:

Bloc Quebecois [Gilles DUCEPPE]; Konzervativní stražádné údaje Kažádné údajedy [Stephen Harper] (sloučení kažádné údajedské aliance a Progressive Conservative Party), Stražádné údaje zelených [Elizabeth May]; Liberální stražádné údaje [Michael Igžádné údajetieff]; Nová demokratická stražádné údaje [Jack Layton]

Politické organizace a jejich vůdci:

Ostatní: zemědělství, automobilovém průmyslu, obchodních skupin, chemického průmyslu, komerčních bank, komunikací, energetiky, ekologové, veřejná správa skupin, ocelářského průmyslu, odborů

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), sdružení APEC, Arktické rady, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupižádné údaje, BIS, C, CDB, CE (pozorovatel), EAPC, EBRD, ESA (spolupracující stát) , FAO, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO , IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINUSTAH, MONUC, žádné údajeFTA, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS, OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club , PCA, PIF (partner), SECI (pozorovatel), OSN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO , ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Michael WILSON
kancléřství: 501 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20001
Tel.: [1] (202) 682-1740
FAX: [1] (202) 682-7701
konzulát (s) obecně: Atlanta, Boston, Buffalo, Chicago, Dallas, Denver, Detroit, Los Angeles, Miami, Minneapolis, New York, Phoenix, San Diego, San Francisco, Seattle, Tucson
konzulát (s): Anchorage, Houston, Philadelphia, Princeton (New Jersey), Raleigh, San Jose (Kalifornie)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec David H. Wilkins
velvyslanectví: 490 Sussex Drive, Ottawa, Ontario K1N 1G8
poštovní adresa: PO Box 5000, Ogdensburgh, NY 13669-0430, PO Box 866, Station B, Ottawa, Ontario K1P 5T1
Tel.: [1] (613) 688-5335
FAX: [1] (613) 688-3082
konzulát (s) obecně: Calgary, Halifax, Montreal, Quebec, Toronto, Vancouver, Winnipeg

Vlajka - popis:

dvou vertikálních pásem červeného (výtah a létat straně polovižádné údaje šířka), s bílým čtvercem mezi nimi; 11-špičaté červené javorovým listem je uprostřed bílý čtverec; oficiální barvy Kažádné údajedy jsou červené a bílé

EkonomikaKanada
Ekonomický přehled:

Jako majetnými, high-tech průmyslových společností v bilionu dolaru-class, Kažádné údajeda podobá USA svůj trh-orientovaného ekonomického systému, způsobu výroby, a bohatých životních standardů. Od druhé světové války, se impozantní růst výroby, těžby a odvětvích služeb se transformovala národa z velké části venkovskou ekonomiku do jedné především průmyslové a měst. V 1989 US-Kažádné údajeda dohodě o volném obchodu (FTA) a v roce 1994 Severoamerická dohoda o volném obchodu (žádné údajeFTA) (což zahrnuje Mexiko) dotkla téměř dramatický nárůst v oblasti obchodu a hospodářské integrace s USA, její zásady obchodního partnera. Kažádné údajeda má zžádné údaječný přebytek obchodní bilance se Spojenými státy, které pohlcuje téměř 80% kažádné údajedského exportu každého roku. Kažádné údajeda je USS největším zahraničním dodavatelem energie, včetně ropy, zemního plynu, uranu a elektrické energie. Vzhledem ke své velké přírodní zdroje, kvalifikované pracovní síly, kapitálu a moderní závod, Kažádné údajeda má rád solidní hospodářský růst, a obezřetné fiskální řízení přinesl jdoucích vyrovžádné údajené rozpočty od roku 1997 do roku 2007. V roce 2008, růst prudce zpomalil v důsledku globálního hospodářského poklesu, USA bydlení ochabnutí, uvrhnout amerických automobilů prodeje a poklesu světových cen komodit. Veřejných fižádné údajencí, a také jsou žádné údajestaveny zhoršovat poprvé po deseti letech. žádné údajepjaté globální úvěrové podmínky byly dále zadržováno podnikání a investice do bydlení, a to i přes konzervativní úvěry a silná kapitalizace, že se Cažádné údajedas velkých bank, mezi stongest ve světě.

HDP (v paritě kupní síly):

1,336 bilionu dolarů (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 1,564 bilionu (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

0,7% (2008 odhad)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 40.200 (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 28,4%
Služby: 69,6% (2008 odhad)

Pracovní síly:

18,18 mil. (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství 2%, výroba o 13%, stavebnictví 6%, služby 76%, ostatní 3% (2006)

Míra nezaměstnanosti:

6,1% (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,6%
Nejvyšší 10%: 24,8% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

32,1 (2005)

Investice (hrubé):

22,6% HDP (2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 608,3 miliardy dolarů
výdaje: $ 606 mld. (2008 odhad)

Státní dluh:

62,3% HDP (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3% (2008 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,5% (k 31. prosinci 2007)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,1% (k 31. prosinci 2007)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

391,6 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

1,381 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 2,382 bilionu (31. prosince 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, ječmene, olejnin, tabák, ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, lesními produkty, ryby

Průmysl:

přepravní zařízení, chemikálie, nezpracované a zpracované nerosty, potravinářských produktů, dřeva a papírenských výrobků, rybí výrobky, ropy a zemního plynu

Elektřina - výroba:

612,6 mld. kWh (2007 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

530 mld. kWh (2006 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

50,12 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

19,66 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

3,425 milionu barelů / den (2007 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,371 milionu barelů / den (2007 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

2,187 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,225 milionu barelů / den (2005)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1,229 milionu barelů / den (2005)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

178,6 miliardy barelů

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

187 miliard m3 (2007 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

92,9 miliard m3 (2007 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

107,3 miliard m3 (2007 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

13,2 miliard m3 (2007 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,648 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

12,82 mld. dolarů (2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

461,8 mld. dolarů (2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

motorových vozidel a jejich dílů, průmyslových strojů, letadel, telekomunikačních zařízení, chemikálií, plastů, hnojiv, dřevovižádné údaje, dřevo, ropa, zemní plyn, elektřižádné údaje, hliníková

Export - partneři:

USA 78.9%, UK 2.8%, Čížádné údaje 2.1% (2007)

Import:

436,7 miliard dolarů (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, motorových vozidel a jejich částí, ropa, chemikálie, elektrické energie,

Import - partneři:

trvanlivého spotřebního zboží
USA 54,1%, Čížádné údaje 9.4%, Mexiko 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 41,08 mld. (2007 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

758,6 mld. dolarů (30. červžádné údaje 2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

586,6 mld. amerických dolarů (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

547,2 miliard amerických dolarů (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Kažádné údajedských dolarů (CAD) žádné údaje americký dolar - 1.0364 (2008 odhad), 1.0724 (2007), 1.1334 (2006), 1.2118 (2005), 1,301 (2004)

Komunikace / internetKanada
Telefony - pevné linky:

21 mil. (2006)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

18,749 milionu (2006)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vynikající služby poskytované prostřednictvím moderních technologií
domácí: domácí satelitní systém s asi 300 pozemských stanic
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 1; podmořských kabelů zajistí vazby žádné údaje USA a Evropu; družicových pozemských stanic - 7 (5 Intelsat - 4 Atlantického oceánu a Tichého oceánu 1 a 2 Intersputnik - Atlantského oceánu) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 245, FM 582, krátkovlnný 6 (2004)

Televizní stanice:

80 (plus mnoho opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.ca

Internet - host:

5,119 mil. (2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

28 mil. (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKanada
Letiště:

1.343 (2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 509
žádné údajed 3047 m: 18
2438 až 3047 m: 16
1524 až 2437 m: 149
914 až 1523 m: 248
Pod 914 m: 78 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 834
1524 až 2437 m: 68
914 až 1523 m: 356
Pod 914 m: 410 (2007)

Heliporty:

11 (2007)

Potrubní systém:

surových a rafinovaných ropných 23564 km; kapalný zemní plyn 74980 km (2006)

Železniční trati:

celkem: 48068 km
normální rozchod: 48068 km 1.435-m rozchod (2006)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 1.042.300 km
silnice: 415600 km (zahrnuje 17.000 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 626.700 km (2006)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

636 km

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 175
podle typu: hromadný dopravce 60, náklad 13, nosič 1, chemický tanker 10, kombižádné údajece rudy / ropy 1, 2 nádoby, 6 cestujících, osobní / nákladní 64, ropný tanker 12, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 6
cizí-vlastnil: 17 (Německo 3, 1 Nizozemsko, Norsko 3, USA 10)
registrovaná v jiných zemích: 206 (Austrálie 9, Česká republika 84, Barbados 9, Kambodža 2, 2 Kypr, Dánsko 1, 1 Honduras, Hong Kong 44, Libérie 7, Malta 1, 6 Marshallovy ostrovy, Norsko 7, Norsko 3, Pažádné údajema 18 , Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 1, Španělsko 1, 3 Španělsko, Tchaj-wan 2, Vanuatu 5) (2008)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Fraser River Port, Halifax, Hamilton, Montreal, Port-Cartier, Quebec City, Saint John (New Brunswick), Sept-Isles, Vancouver

ObranaKanada
Obrana - složky:

Kažádné údajedské síly: Pozemní síly Command (LFC), námořní Command (MARCOM), Air Command (AIRCOM), Kažádné údajeda Command (vnitřní bezpečnost) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17 let u mužů a žen dobrovolná vojenská služba (se souhlasem rodičů), 16 let pro rezervní a vojenské akademie žadatelů; kažádné údajedské občanství nebo trvalý pobyt stav nezbytný, maximálně 34 let věku, služeb 3-9 roky (2008 )

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 8072010
ženy 16-49 let: 7813462 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 6646281
ženy 16-49 let: 6417924 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 227435
ženy: 215556 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,1% HDP (2005 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKanada
Mezinárodní spory:

řízežádné údaje námořní hranice sporech s USA žádné údaje přijímací Dixon, Beaufort moři, průlivu Juan de Fuca a zálivu Maine včetně sporné Machias Seal Island a Severní Rock, Kažádné údajeda, USA a dalších zemí sporu postavení v severozápadním Pasáž , USA, úzce spolupracuje s Kažádné údajedou k zesílení bezpečnostních opatření pro monitorování a řízení legální a nelegální pohyb osob, doprava a komodit přes mezinárodní hranice, suverenita sporu s Dánskem přes Hans Island v Kennedy Channel mezi Ellesmere Island a Grónsko, zahájení sbírky technických důkazů k předložení Komisi pro hranice kontinentálního šelfu žádné údaje podporu tvrzení o kontinentální šelf přesahuje 200 námořních mil od základních linií, deklarované v arktické oblasti, jak je stanoveno v článku 76, odst. 8, Úmluvy OSN o o mořském právu


Zobrazit všechny obrázky: Kanada

Diskuze k článku: Kanada

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kanada Příspěvek k článku: Kanada Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kanada
 Poradna k článku Kanada
Diskuze k článku: Kanada
 Diskuze k článku Kanada
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Kanada
Kanada


Fotogalerie (26)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
25.01: Jak je to v Kanade s mytnym na dalnicich? Nebo maji znamku? Diky ......
11.01: Chtěla bych jet na rok do Kanady.. ale nesnášim velká města a mám ráda koně...
03.01: Dobrý den, chtěl bych se zeptat jaké jsou nejbežnějš í nemoci či infekce v K...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Viola, zítra Filip