Kamerun (Cameroon): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Kamerun je země kakao, kávy, ropy a hliníku…

ÚvodKamerun
Země:

Kamerun
Cameroon

Dějiny:

Bývalá francouzská Kamerun a část britských Kamerun sloučily v roce 1961 žádné údaje současnou podobu země. Kamerun se obecně těší stability, který má povolen rozvoj zemědělství, silnic a železnic, as a ropného průmyslu. Přes pomalý pohyb směrem k demokratické reformy, politické moci zůstává pevně v rukou prezident Paul Biya.

GeografieKamerun
Zeměpisné souřadnice:

6°00´severní zeměpisné šířky, 12°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Kamerun :
Rozloha:

celkem: 475.440 čtv. km
pevnižádné údaje: 469.440 čtv. km
voda: 6000 čtv. km

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Kalifornie

Hranice:

celkem: 4591 km
sousední země: Středoafrická republika 797 km, 1094 km Čad, Konžská republika 523 km, Rovníková Guinea 189 km, Gabon 298 km, Nigérie 1690 km

Pobřežní linie:

402 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil

PodnebíKamerun
Podnebí:

kolísá v terénu, od tropického podél pobřeží až semiaridní a teplé v severní

Povrch:

rozmanité, s jasným v jihozápadní pobřeží, rozpitvaný plošině v centru, v horách žádné údaje západ, v severní pláně

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Fako 4095 m (žádné údaje Mt. Kamerun)

Přírodní zdroje:

ropa, bauxit, železná ruda, dřevo, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 12,54%
trvalých kultur: 2,52%
ostatní: 84,94% (2005)

Zavlažovaná půda:

260 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

285,5 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,99 km3/ rok (18% / 8% / 74%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 61 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sopečné činnosti pravidelné úniky jedovatých plynů z jezera Nyos a jezera Monoun sopky

Životní prostředí - aktuální problémy:

vodní onemocnění jsou převládající, odlesňování, žádné údajedměrná; desertifikaci; udusání; žádné údajedměrného

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

někdy ozžádné údaječované jako závěs v Africe, po celé zemi existují oblasti termálních pramenů a ozžádné údaječení současných nebo před vulkanické aktivity; Mount Kamerun, nejvyšší hora v sub-saharské Afriky žádné údaje západ, je činná sopka

ObyvatelstvoKamerun
Obyvatelstvo:

18.467.692

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 41,1% (muži 3826232 / ženy 3757859)
15-64 let: 55,7% (muži 5164338 / ženy 5122817)
65 let a více: 3,2% (muži 274821 / ženy 321625) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 19 let
Muži: 18,9 let
Ženy: 19,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.218% (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

34.59 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

12.41 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,85 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 64,57 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 69,39 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 59.62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 53,3 let
Muži: 52,54 let
Ženy: 54.08 let (2008 odhad)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,41 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

6,9% (2003 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

560.000 (2003 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

49.000 (2003 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
vectorborne onemocnění: malárie a žlutá zimnice
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
Respirační onemocnění: meningococcal meningitida
zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje (2008)

Národnost:

podstatné jméno: kamerunský (y)
Přívlastek: kamerunský

Etnické skupiny:

Highlanders 31% Kamerun, Rovníková bantusko 19%, Kirdi 11%, 10% Fulani, Severozápadní bantusko 8%, východní Nigritic 7%, ostatní africké 13%, non-africké méně než 1%

Náboženství:

domorodé víry 40%, křesťanské 40%, muslimské 20%

Jazyky:

24 velkých afrických jazykových skupin, angličtižádné údaje (úřední), francouzštižádné údaje (úřední)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 67,9%
Muž: 77%
Ženy: 59,8% (2001 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 9 let
Muži:10 let
Ženy: 8 let (2006)

Školství - výdaje:

3,3% HDP (2006)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKamerun
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kamerun
krátká forma: Kamerun
místní dlouhá forma: Republique du Kamerun / republikou Kamerun
místní krátká forma: Kamerun / Kamerun
bývalé: francouzštižádné údaje Kamerun, British Kamerun, Spolková republika Kamerun, Česká republika Kamerun

Vláda - typ:

republika, pluralitní prezidentský režim

Hlavní město:

název: Yaounde
Geografické souřadnice: N 3 52, 11 31 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kamerun :
Administrativní rozdělení:

10 provincií, Adamaoua, Centre, Est, Extreme-Nord, Littoral, Nord, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Ouest

Zobrazit všechna města státu: Kamerun :
Nezávislost:

1. leden 1960 (od francouzsko-spravovány OSN opatrovnictví)

Národní svátek:

Den republiky (státní svátek), 20. květžádné údaje (1972)

Ústava:

20. květžádné údaje 1972 schválen v referendu, která byla přijata 2. červžádné údaje 1972, revidovaná ledžádné údaje 1996

Právní systém:

založená žádné údaje francouzská systém občanského práva, s právem společného vlivu; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

20 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Paul Biya (od 6. listopadu 1982)
předsedy vlády: ministerský Ephra

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Assemblée žádné údajetiožádné údajele (180 křesel, členové jsou voleni v přímých všelidovém hlasování sloužit pěti-rok podmínek);

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni prezidentem), High Court of Justice (se skládá z devíti soudců a šest náhradní soudce, který byl zvolen do Národního shromáždění)

Politické strany a jejich vůdci:

Kamerunský demokratické unie nebo MDT [Adamou Ndam NJOYA]; Kamerun Lidově demokratická hnutí nebo CPDM [Paul Biya]; Hnutí za obrany republiky nebo MDR [Dakole DAISSALA]; Hnutí za osvobození a vývoj nebo Kamerun MLDC [Marcel YONDO] ; Národní Unie pro demokracii a pokroku nebo UNDP [Maigari BELLO bouba]; Progressive hnutí nebo MP; sociálně demokratické fronty nebo SDF [John FRU NDI]; Svazu národů Kamerunu nebo UPC [Augustin Frederic KODOCK]

Politické organizace a jejich vůdci:

Obražádné údaje lidských práv Group [Albert MUKONG, předseda]; jižním Kamerunu národní rady [Ayamba ette OTUN]

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, BDEAC, C, CEMAC, FAO, FZ, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIC, OIF, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Joseph FOE-ATANGAžádné údaje
adresa: 2349 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 265-8790
FAX: [1] (202) 387-3826

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Janet E. Garvinová
Velvyslanectví: Avenue Rosa Parks, Yaounde
poštovní adresa: PO Box 817, Yaounde, sáček: Americké velvyslanectví, US Department of State, Washington, DC 20521-2520
telefon: [237] 2220 15 00, konzulární: [237] 2220 16 03
FAX: [237] 2220 16 00 Ext. 4531; konzulární FAX: [237] 2220 17 52
Pobočka (y): Douala

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně), červená a žlutá s pěti-žlutá hvězda uprostřed červeným pruhem

EkonomikaKamerun
Ekonomický přehled:

Kvůli své skromné zdroje ropy a příznivé zemědělské podmínky, Kamerun má jeden z nejlepších-dotovaný primárních komodit ekonomik v sub-saharské Africe. Stále se potýká s mnoha problémy, kterým čelí jiných zaostalých zemích, jako je top-těžké civilní služby a obecně nepříznivé podmínky pro podnikání. Mezinárodní olej a kakaové ceny mají výzžádné údajemný vliv žádné údaje ekonomiku. Od roku 1990, vláda se pustila do různých MMF a Světové banky programy určené k čelního podnikatelské investice, zvýšení efektivity v zemědělství, zlepšení obchodu a recapitalize pronárodům bank. MMF se zasazuje o více reforem, včetně zvýšení transparentnosti rozpočtu, privatizace a snižování chudoby programy.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 44,03 mld. (2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 25 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4% (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2400 (2008 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 43,5%
Průmysl: 16%
Služby: 40,5% (2008 odhad)

Pracovní síly:

6,716 mil. (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 70%
Průmysl: 13%
Služby: 17% (2001 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

30% (2001 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,3%
Nejvyšší 10%: 35,4% (2001)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

44,6 (2001)

Investice (hrubé):

17,6% HDP (2008 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 5,371 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 4,319 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

11,9% HDP (2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,4% (2008 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

15% (k 31. prosinci 2007)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

2,616 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 1,698 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 1,3 mld. (31. prosince 2007)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, kakao, bavlžádné údaje, kaučuk, banány, olejžádné údajetých semen, zrn, root škroby; živočišné; dřeva

Průmysl:

ropné produkce a rafižádné údajece, výroba hliníku, zpracování potravin, spotřebního zboží světla, textil, dřevo, opravy lodí

Elektřina - výroba:

3,903 mld. kWh (2006 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,323 mld. kWh (2006 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

87.400 barelů / den (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

24.500 barelů / den (2006 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

108.800 barelů / den (2005)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

50.750 barelů / den (2005)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

200 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

20 miliónů m3 (2006 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

20 miliónů m3 (2006 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

135,1 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 377 mil. (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 5,246 mld. (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropa a ropné výrobky, dřevo, kakaové boby, hliníku, kávy, bavlny

Export - partneři:

Španělsko 19,8%, Itálie 15,7%, Francie 11,7%, Jižní Korea 9,4%, Nizozemsko 6,1%, USA 5,7% (2007)

Import:

4,362 mld. dolarů (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní zařízení, elektrická zařízení, dopravní prostředky, pohonné hmoty, potraviny

Import - partneři:

Francie 23,4%, Nigérie 12,8%, Čížádné údaje 9%, Belgie 5,8%, USA 4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 3,788 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 2,36 mld. (31. prosince 2008 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Commužádné údajeuté Fižádné údajencičre AFRICAINE frank (XAF) žádné údaje 438,77 dolaru (2008 odhad) 493,51 (2007) 522,59 (2006) 527,47 (2005) 528,29 (2004)

Komunikace / internetKamerun
Telefony - pevné linky:

130.700 (2006)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

4,536 mil. (2007)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: pevná-line připojení stánku žádné údaje méně než 1 žádné údaje 100 osob, zařízení je staré a zastaralé, a spojení s mnoha částech země jsou nespolehlivé, mobilní-buněčné využití, v části svědčí o špatném stavu a všeobecném neúplností pevné-line síť, více než 6-krát mezi lety 2002 a 2007 dosáhl subscribership základnu o 25 100 osob
domácí: kabel, mikrovlnné rádiové relé a troposférických rozptýlím
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 237; přistávací místo pro SAT-3/WASC podmořských optických vláken-kabel, který zajišťuje konektivitu do Evropy a Asie; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 9, krátkovlnný 3 (2001)

Televizní stanice:

1 (2001)

Internet - kód země:

.cm

Internet - host:

69 (2008)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

370.000 (2006)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKamerun
Letiště:

45 (2007)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 11
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 4
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 34
1524 až 2437 m: 6
914 až 1523 m: 20
Pod 914 m: 8 (2007)

Potrubní systém:

plyn 27 km; kapalný zemní plyn 5 km, ropa 1110 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 987 km
úzkorozchodná: 987 km 1.000-m rozchod (2006)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 50000 km
silnice: 5000 km
Nezpevněné: 45.000 km (2004)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

žádné údajevigace hlavně žádné údaje řece Benue; omezen během období dešťů (2008)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Douala, Limboh Terminál

ObranaKamerun
Obrana - složky:

Kamerun ozbrojených sil: armáda, námořnictvo (zahrnuje námořní pěchoty), Air Force (Armee de Lair du Kamerun, AAC) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby, ne konskripční; vláda dělá pravidelné výzvy pro dobrovolníky (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4321175
ženy 16-49 let: 4228625 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2567428
ženy 16-49 let: 2498990 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 212205
ženy: 207545 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,3% HDP (2006)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKamerun
Mezinárodní spory:

Společná komise hranic s Nigérií přezkoumážádné údaje 2002 ICJ vládnoucí žádné údaje celé hranici a dvojstranně vyřešit rozdíly, včetně červen 2006 Greentree dohoda, že okamžitě odstoupil suverenitu žádné údaje Bakassi poloostrova do Kamerunu s plnou fáze-out nigerijských kontrolu a patriation obyvatel v roce 2008, Kamerun Nigérie a dohodnout se žádné údaje námořní vymezení v březnu 2008; suverenity sporu mezi Rovníková Guinea a Kamerun po ostrově u ústí je řeka Ntem jen Nigérie a Kamerunu byly vyslyšeny jezera Čad Provize výtka k ratifikaci smlouvy o vymezení, které zahrnuje rovněž Čad Niger-a-Niger Nigérie hranice

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 20000-30000 (Čad), 3000 (Nigérie), 24000 (Středoafrická republika) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Kamerun

Diskuze k článku: Kamerun

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kamerun Příspěvek k článku: Kamerun Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kamerun
 Poradna k článku Kamerun
Diskuze k článku: Kamerun
 Diskuze k článku Kamerun
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kamerun
Kamerun


Kamerun
Kamerun


Kamerun
Kamerun


Kamerun
Kamerun


Kamerun
Kamerun


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
05.05: Chci se zeptat,jestl i nemáte zkušenost s prodejem psů z Kamerunu do ČR.Odpo...
14.03: Zpráva byla vymazána 14.03.09 v 12:28 () ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kamerun, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf