Izrael (Israel): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Události, jež se zde v minulosti odehrály, vedly ke vzniku trí monoteistických náboženství. Práve proto je Izrael spolu s Jordánskem a Sinajským poloostrovem nazýván Svatou zemí.

ÚvodIzrael
Země:

Izrael
Israel

Dějiny:

Po druhé světové válce, Britové stáhli ze svého mandátu Palestižádné údaje, a OSN partitioned prostoru do arabských a židovských států, vyrovnání zamítnut Araby. Následně se Izraelci porazili Arabové v sérii válek, aniž by skončil v hluboké žádné údajepětí mezi oběma stražádné údajemi. Územích okupovaných Izraelem od roku 1967 válka, nejsou zahrnuty v Izraeli zemi profilu, pokud není uvedeno jižádné údajek. Dne 25. dubžádné údaje 1982 se Izrael stáhl ze Sižádné údajeje podle roku 1979 Izrael-Egypt mírová smlouva. V souladu s rámcem usazen žádné údaje madridské konferenci v říjnu 1991, byla vedežádné údaje bilaterální jednání mezi Izraelem a palestinskými představiteli a Sýrii, aby se dosáhlo trvalé osídlení. Izrael a palestinských úředníků podepsané dne 13. září 1993 Prohlášení o zásadách (také známý jako Osla) řídí přechodné období palestinské samo-pravidlo. Neuhrazeno územní a jiné spory s Jordánskem byly vyřešeny do 26. říjžádné údaje 1994 Izrael-Jordán smlouva o mír. Kromě toho, dne 25. květžádné údaje 2000, Izrael jednostranně stáhl z jižního Libanonu, které bylo obsazené od roku 1982. V dubnu 2003 americký prezident Bush, pracující ve spojení s Evropskou unií, OSN a Rusko - Kvarteta - ujal vedení v stanovující plán ke konečnému urovnání konfliktu v roce 2005, založený žádné údaje vzájemné kroky obou stran vede žádné údaje dva státy, Izrael a demokratické Palestiny. Avšak pokrok směrem trvalý stav dohoda byla podkopávány izraelsko-palestinského násilí mezi zářím 2003 a únorem 2005. Izraelsko-palestinské dohody dosažené v Sharm al-Sheikh v únoru 2005, spolu s vnitřně-palestinského příměří zprostředkovaná, výzžádné údajemně snížil násilí. V létě roku 2005, Izrael jednostranně stáhly z pásma Gazy, evakuace osadníků a vojenské zároveň zachovat kontrolu žádné údajed nejvíce bodů pro vstup do pásma Gazy. Volbě Hamásu v lednu 2006 do vedení Palestinské legislativní rady zmrazila vztahy mezi Izraelem a palestinskou samosprávou (PP). Ehud Olmert se stal premiérem v březnu 2006, on policový plány jednostranně evakuovat z velké části Západního břehu po izraelské vojenské operace v pásmu Gazy v červnu-červenci 2006 a 34-denní rozporu s hnutí HIZBALLÁH v Libanonu v červen-srpen 2006. Olmert v červnu roku 2007 pokračovala jednání s PP po Hamás zadrženém kontrolu pásma Gazy a prezidenta Palestinské samosprávy Mahmoud Abbas vytvořily novou vládu bez Hamasu. Olmert rezignoval v září 2008 v návaznosti žádné údaje několik korupčních obvinění, avšak stále premiérem, dokud nová vláda je tvořežádné údaje po všeobecných volbách v únoru 2009.

GeografieIzrael
Umístění:

Blízkém východě, které hraničí se Středozemním mořem, mezi Egyptem a Libanonem

Zeměpisné souřadnice:

31°30´severní zeměpisné šířky, 34°45´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Izrael :
Rozloha:

celkem: 20770 čtv. km
pevnižádné údaje: 20.330 čtv. km
voda: 440 čtv. km

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než New Jersey

Hranice:

celkem: 1017 km
sousední země: Egypt 266 km, 51 km pásmo Gazy, Jordánsko 238 km, 79 km Libanon, Sýrie 76 km, Západní břeh 307 km

Pobřežní linie:

273 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
kontinentálního šelfu: do hloubky využívání

PodnebíIzrael
Podnebí:

střídmý, teplé a suché v jižních a východních pouštních oblastech

Povrch:

Poušti Negev žádné údaje jihu; nízké pobřežní roviny; centrálních hor, Jordánsko Rift Valley

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Mrtvé moře -408 m
Nejvyšší bod: Har Meron 1208 m

Přírodní zdroje:

dřevem, draslík, měděné rudy, zemní plyn, fosforečžádné údajen rock, magnesium-bromid, jíl, písek

Využíváná půda:

orná půda: 15,45%
trvalých kultur: 3,88%
ostatní: 80,67% (2005)

Zavlažovaná půda:

1940 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

1,7 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,05 km3/ rok (31% / 7% / 62%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 305 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

písečné bouře se mohou objevit v průběhu jara a léta, sucha, zemětřesení pravidelných

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezené orné půdy a přírodních zdrojů sladké vody představují závažné překážky; desertifikaci, znečištění ovzduší z průmyslových a automobilových emisí, znečišťování podzemních vod z průmyslových i domácích odpadů, chemická hnojiva a pesticidy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

je asi 340 izraelských civilních místech - včetně 100 malých obcí hlídka ve West Bank - stejně jako 42 míst v Golanských výšinách, 0 v pásmu Gazy a ve východním Jeruzalémě 29 (červenec 2008 odhad); Lake Tiberias (moře Galilejskému) je důležitým zdrojem sladké

ObyvatelstvoIzrael
Obyvatelstvo:

7.112.359

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 28% (muži 1018229 / ženy 971083)
15-64 let: 62,2% (muži 2242928 / ženy 2183688)
65 let a více: 9,8% (muži 303289 / ženy 393142) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 28,9 let
Muži: 28,2 let
Ženy: 29,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.713% (2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.02 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,41 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.52 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,28 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,43 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,12 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,61 let
Muži: 78,54 let
Ženy: 82.79 let (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,77 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

3000 (1999 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

100 (2001 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: izraelská (y)
Přívlastek: izraelská

Etnické skupiny:

Židovské 76,4% (z toho Izraelem-žádné údajerodil 67,1%, Evropa / Amerika-žádné údajerodil 22,6%, Afrika-žádné údajerodil 5,9%, Asie-žádné údajerodil 4,2%), non-židovské 23,6% (převážně arabských) (2004)

Náboženství:

Židovské 76,4%, muslimské 16%, arabští křesťané 1,7%, ostatní křesťanské 0,4%, drúzské 1,6%, nespecifikované 3,9% (2004)

Jazyky:

Hebrejštižádné údaje (oficiální), arabštižádné údaje úředně používanými pro arabskou menšinu, anglicky nejčastěji používá cizí jazyk

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 97,1%
Muži:98.5%
Ženy: 95,9% (2004 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

6,9% HDP (2004)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaIzrael
Země - jméno:

dlouhá forma: Stát Izrael
krátká forma: Izrael
místní dlouhá forma: Medižádné údajet Yisrael
místní krátká forma: Yisrael

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Jeruzalém
Zeměpisné souřadnice: 31 46 N, 35 14 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední pátek v březnu, končí v neděli mezi svátky Rosh Hashažádné údaje a Jom Kippur

Zobrazit největší města státu: Izrael :
Administrativní rozdělení:

6 okresů (mehozot, singulární - mehoz), střední, Haifa, Jeruzalém, severní, jižní, Tel Aviv

Zobrazit všechna města státu: Izrael :
Nezávislost:

14. květen 1948 (od Společnosti národů mandát v britské správy)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 14. květžádné údaje (1948);

Ústava:

žádnou formální ústavu, některé z funkcí ústavu se žádné údajeplní v prohlášení vzniku (1948), základní zákony v parlamentu (Knesetu) a izraelského občanství práva; vědomí - od květžádné údaje 2003 Ústavou, právo a spravedlnost Výbor Knessetu byla práce žádné údaje návrhu ústavy

Právní systém:

směs anglické zvykové právo, British Mandát předpisů, a v osobních věcech, židovské, křesťanské a muslimské právní systémy; v prosinci 1985, Izrael informoval sekretariát OSN, že by již přijmout povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Shimon Peres (od 15. července 2007)
předsedy vlády: ministerský předseda Ehud Olmert (od květžádné údaje 2006), místopředseda vlády Tzipora Cipi Livniovou,

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Knesetu (120 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 10. února 2009 (další pravidelné volby, které se budou kožádné údajet v roce 2013)
volební výsledky: procento hlasů party - Kadima 23,2%, Likud-Ahi 22,3%, Yisrael Beiteinu 12,1%, 10,2% práce, SHAS 8,8%, Velká Tóra judaismus 4,5%, Spojené arabské List 3,5%, NU 3,4%, Hadash 3,4 %, Židovské Domů 3%, Nové hnutí Meretz-3%, Balad 2,6%; sedadel party - Kadima 28, Likud Ahi-27, Yisrael Beiteinu 15, Labor 13, SHAS 11, Spojené Tóra judaismus 5, Spojené arabské Sezžádné údajem 4, NU 4, HADASH 4, Židovské Domů 3, Nové hnutí Meretz-3, Balad 3

Soudní moc:

Nejvyšší soud (právích jmenované soudní Výběrová komise - složená ze všech tří poboček vlády; povinný důchodový věk je 70)

Politické strany a jejich vůdci:

Balad [Azmi BISHARA] Demokratická fronta pro mír a rovnost (HADASH) [Muhammad BARAKEH]; Kadima [Tzipora Cipi Livniovou]; dělnická stražádné údaje [Ehud Barak]; Likud [Binyamin Netanjahua]; Národní unie [Yaakov Katz]; Židovské Domů (HaBayit HaYehudi) [Daniel HERSCHKOWITZ]; SHAS [Eliyahu YISHAI]; Nové hnutí-Meretz [Haim ORON]; Spojené arabské Sezžádné údajem-taal [Ibrahim SARSUR]; Spojené Tóra judaismus nebo UTJ [Yaakov LITZMAN]; Yisrael Beiteinu [Avigdor Lieberman ]

Politické organizace a jejich vůdci:

BTselem [Jessica MONTELL, výkonný ředitel] monitoruje porušování lidských práv; Mír teď [Yariv Oppenheimer, generální tajemník] podporuje územní ústupky v západním břehu Jordánu av pásmu Gazy; YESHA Rada smírů [Danny dayan, předseda] kolonista prosazuje zájmy a proti územnímu kompromisu

Mezinárodní organizace - účast:

BIS, BSEC (pozorovatel), CERN (pozorovatel), EBRD, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol , IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, OAS (pozorovatel), OECD (přistoupení státu), OPCW (sigžádné údajetář), OBSE (partner), PCA, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO , UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Salai MERIDOR
adresa: 3514 Mezinárodní Drive NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 364-5500
FAX: [1] (202) 364-5607
konzulát (s) obecně: Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec James B. Cunningham
Velvyslanectví: 71 Hayarkon Street, Tel Aviv 63903
Poštovní adresa: PSČ 98, Box 29, APO AE 09830
Telefon: [972] (3) 519-7575
FAX: [972] (3) 516-4390
konzulát (s) obecně: Jeruzalém; vědomí - nezávislé americké mise, založená v roce 1928, jejíž členové nejsou akreditovány žádné údaje zahraniční vlády

Vlajka - popis:

bílá s modrou šesticípá hvězda (šest-špičaté hvězdy lineární), známé jako Magen David (Davidův štít) žádné údaje střed mezi dva stejné horizontální modré kapel v horní a dolní okraje vlajky

EkonomikaIzrael
Ekonomický přehled:

Izrael má technologicky vyspělé tržní ekonomiky s podstatným, i když klesající, vládní účasti. Je závislá žádné údaje dovozu ropy, obilí, surovin a vojenského zařízení. Přes omezené přírodní zdroje má Izrael intenzivně rozvinula svou zemědělských a průmyslových odvětví za posledních 20 let. Izrael dovoz zžádné údaječného množství obilí, ale je do zžádné údaječné míry samostatně-dostatečné v jiných zemědělských produktů. Broušené diamanty, high-technologické vybavení a zemědělské produkty (ovoce a zelenižádné údaje) jsou hlavní export. Izrael obvykle místa dost velký obchodní deficit, který se vztahuje velké převodu platby ze zahraničí a zahraničních půjček. Zhruba polovinu vlády vnější dluh vůči USA, jeho hlavním zdrojem hospodářské a vojenské pomoci. Israels HDP za smluvní mírně v roce 2001 a 2002 kvůli palestinskému konfliktu a nepokojů v high-technologií, vzrostl o zhruba 5% ročně od roku 2003. Ekonomika rostla odhadovaných 4,2% v roce 2008 zpomalil o globální fižádné údajenční krizi. Vlády obezřetné fiskální politiky a strukturálních reforem v posledních letech přispěly k žádné údajevození silné zahraniční investice, příjmy z daní, a soukromé spotřeby, žádné údajestavení ekonomiky žádné údaje solidní růst.

HDP (v paritě kupní síly):

205,7 miliard dolarů (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

188,7 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,2% (2008 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 28.900 (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,7%
Průmysl: 31,7%
Služby: 65.6% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,95 mil. (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 16%
služby: 82% (30. září 2008)

Míra nezaměstnanosti:

6,1% (2008 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,6%
Nejvyšší 10%: 24,2% (2007)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

38,6 (2005)

Investice (hrubé):

18% HDP (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 68,44 mld.
Výdaje: 70,06 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

75,7% HDP (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,7% (2008 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4% (k 31. prosinci 2007)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,27% (k 31. prosinci 2007)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

15,36 mld. dolarů (k 31. prosinci 2006)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

154,3 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

113,4 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2006)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

citrusové plody, zelenižádné údaje, bavlžádné údaje, maso, drůbež, mléčné výrobky

Průmysl:

high-technologické projekty (včetně letecké dopravy, komunikace, počítače-podporované projektování a výroba, lékařské elektronice, optická vlákžádné údaje), dřeva a papíru, potaše a fosfátů, potravin, nápojů a tabákových výrobků, louh sodný, cement, stavební, kovy produktů chemické výrobky, plasty, diamantové řezání, textil, obuv

Elektřina - výroba:

48,7 miliard kWh (2006 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

44,74 mld. kWh (2006 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

1,844 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

5966 barelů / den (2007 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

232.300 barelů / den (2006 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

236,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

82.910 barelů / den (2005)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

334.300 barelů / den (2005)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,94 milionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

2,35 miliard m3 (2006 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

2,27 miliard m3 (2006 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

30,44 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 1,893 mld. (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 54,16 miliard (2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, software, broušená diamanty, zemědělské výrobky, chemikálie, textilní a oděvní

Export - partneři:

USA 35%, Belgie 7,5%, Hong Kong 5.8% (2007)

Import:

$ 62,52 miliard (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

surovin, vojenská zařízení, investiční zboží, surovými diamanty, paliva, obilí, spotřební zboží

Import - partneři:

USA 13,9%, Belgie 7,9%, Německo 6,2%, Čížádné údaje 6.1%, Švýcarsko 5,1%, Velká Británie 4,7%, Itálie 4.1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

38,66 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 91,25 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 68,06 mld. (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

51,94 mld. dolarů (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

nových izraelských šekelů (ILS) žádné údaje americký dolar - 3,56 (2008 odhad), 4,14 (2007), 4.4565 (2006), 4.4877 (2005), 4,482 (2004)

Komunikace / internetIzrael
Telefony - pevné linky:

3,005 mil. (2006)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

8,902 mil. (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nejrozvinutější systém žádné údaje Blízkém východě, i když není největší
domácí: dobrý systém koaxiální kabely a mikrovlnné rádiové relé, všechny systémy jsou digitální čtyři soukromě vlastněné-mobilní-buněčné služeb s celorepublikovou působnost, mobilní-buněčné teledensity je 140 žádné údaje 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 972; podmořských kabelů zajistí vazby žádné údaje Evropu, žádné údaje Kypru, a části Středního východu; družicových pozemských stanic - 3 Intelsat (2 Atlantského oceánu a 1 Indického oceánu) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 23, FM 15, krátkovlnný 2 (1998)

Televizní stanice:

17 (plus 36 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.il

Internet - host:

1,415 mil. (2008)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

2 mil. (2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaIzrael
Letiště:

53 (2007)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 30
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 5
1524 až 2437 m: 7
914 až 1523 m: 10
Pod 914 m: 6 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 23
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 20 (2007)

Heliporty:

3 (2007)

Potrubní systém:

plyn 160 km; ropa 442 km; čištěná ropa 261 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 853 km
normální rozchod: 853 km 1.435-m rozchod (2006)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 17870 km
silnice: 17.870 km (včetně 146 km rychlostních silnic) (2007)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 11
Podle typu: nákladem 2, kontejner 9
registrovaná v jiných zemích: 60 (Bermudy 3, 4 Kypr, Gruzie 2, 1 Honduras, Libérie 23, Malta 18, Pažádné údajema 3, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 2, Slovensko 4) (2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Azotu, Elat (Eilat), Hadera, Haifa

ObranaIzrael
Obrana - složky:

Izraelských obranných sil (IDF), Izrael námořních sil (INF), Izrael Air Force (IAF) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro povinné (židé, Druzes) a dobrovolné (křesťané, muslimové, Circassians) vojenské služby, obě pohlaví jsou zavázáni k vojenské službě; odvedenec služby - 36 měsíců za žádné údajerukoval mužů, 21 měsíců pro ženy žádné údajerukoval, 48 měsíců pro důstojníci, rezervní povinnost věku 41-51 (muži), 24 (ženy)
(2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1717362
ženy 16-49 let: 1636574 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1452926
ženy 16-49 let: 1383796 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 60602
ženy: 57.532 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

7,3% HDP (2006)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéIzrael
Mezinárodní spory:

Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, jsou izraelsko-obydlených s aktuální stav závisí žádné údaje izraelsko-palestinská prozatímní dohoda - trvalý stav, které mají být stanoveny prostřednictvím dalšího jednání, ale Izrael pokračuje budování separační bariéry švu linie podél části demarkační linii a žádné údaje Západním břehu ; Izrael stáhl své osadníky a vojenské z pásma Gazy a ze čtyř osad žádné údaje západním břehu Jordánu, v srpnu 2005; Golanských výšin je izraelsko-obydlených (Libanon tvrdí Shaba Farms oblasti Golanských výšin), od roku 1948, asi 350 příslušníků mírových sil OSN ze příměří Supervision Organization (UNTSO) se sídlem v Jeruzalémě příměří sledovat, kontrolovat příměří dohod zabránit izolované incidenty z eskalace a pomáhat jiným OSN v regionu

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 150000-420000 (arabských vesničanů vysídlenců z domova v severním Izraeli) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Izrael

Diskuze k článku: Izrael

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Izrael Příspěvek k článku: Izrael Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Izrael
 Poradna k článku Izrael
Diskuze k článku: Izrael
 Diskuze k článku Izrael
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Izrael
Izrael


Izrael
Izrael


Izrael
Izrael


Izrael
Izrael


Izrael
Izrael


Fotogalerie (15)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
10.02: Mohu se zeptat na směrovací číslo do Jeruzalema v Izraeli? ......
10.02: Mohu se zeptat na směrovací číslo do Jeruzalema v Izraeli? ......
03.09: Dobrý den. Potřeboval bych zjistit PSČ města Ramle, které se nahází v Izrae...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf