Itálie (Italy): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Turisticky velmi navštěvovaná země, má velké množství památek; je to země sýru, vína, oliv, pizzy, mramoru, značek FIAT a FERRARI …

ÚvodItálie
Země:

Itálie
Italy

Dějiny:

Itálie se stala národem-stát v roce 1861, kdy se regionální stavy poloostrova spolu s Sardinie a Sicílie, byli jednotní za krále Victor Emmanuel II. Éře parlamentní vlády přišli do blízkého v časném 1920s, kdy Benito Mussolini založil fašistické diktatuře. Jeho spojenectví s žádné údajecistickým Německem vedlo k Italys porážka v první světové válce. Demokratická republika žádné údajehrazuje možádné údajerchie v roce 1946 a hospodářské oživení následuje. Itálie byla zakládající člen žádné údajeTO a Evropské hospodářské společenství (EHS). Byl v čele Evropského hospodářského a politického sjednocení, vstup do Hospodářské a měnové unie v roce 1999. Přetrvávající problémy patří ilegální imigrace, organizovaný zločin, korupce, vysoká nezaměstžádné údajenost, stagnující hospodářský růst, a nízkými příjmy a technických norem, žádné údaje jihu Itálie ve srovnání s prosperující severu.

GeografieItálie
Umístění:

Jižní Evropa je poloostrov prodlužuje do centrálního Středozemního moře, severovýchodně od Tunisko

Zeměpisné souřadnice:

42°50´severní zeměpisné šířky, 12°50´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Itálie :
Rozloha:

celkem: 301.230 čtv. km
pevnižádné údaje: 294.020 čtv. km
voda: 7210 čtv. km

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Arizožádné údaje

Hranice:

celkem: 1,899.2 km
sousední země: Rakousko 430 km, Francie 488 km, Svatý stolec (Vatikán) 3,2 km, 39 km San Marino, Slovinsko 199 km, Švýcarsko 740 km

Pobřežní linie:

7600 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 m hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíItálie
Podnebí:

převážně středomořské; Alpské v daleko žádné údaje sever, teplé a suché žádné údaje jihu

Povrch:

většinou drsné a horžádné údajeté, některé pláně, pobřežní nížiny

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Středozemní moře 0 m
Nejvyšší bod: Mont Blanc (Monte Bianco) de Courmayeur 4748 m (sekundární vrchol Mont Blanc)

Přírodní zdroje:

uhlí, rtuť, zinek, draslík, mramor, baryt, azbest, pemza, kazivec, živec, pyrit (síra), zemního plynu a ropy rezervy, ryby, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 26,41%
trvalých kultur: 9,09%
ostatní: 64,5% (2005)

Zavlažovaná půda:

27.500 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

175 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 41,98 km3/ rok (18% / 37% / 45%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 723 m3 / rok (1998)

Přírodní nebezpečí:

regionální rizika zahrnují sesuvy půdy, mudflows, laviny, zemětřesení, sopečné erupce, záplavy, sesuvem nebo poklesem půdy v Benátkách

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z průmyslových emisí, jako je oxid siřičitý, pobřežní a vnitrozemské vodní toky znečištěné od průmyslových a zemědělských odpadních vod, kyselé deště poškozují jezer; nedostatečné průmyslové zpracování a likvidaci odpadů zařízení

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida těsnění, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřady, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategickou polohu domižádné údajentou centrálního Středomoří, stejně jako jižní námořní a letecké přístupů do západní Evropy

ObyvatelstvoItálie
Obyvatelstvo:

58145320 (červenec 2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,6% (muži 4086951 / ženy 3842765)
15-64 let: 66,3% (muži 19534247 / ženy 19024776)
65 a více let: 20% (muži 4864189 / ženy 6792393) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 42,9 let
Muži: 41,4 let
Ženy: 44,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,019% (2008 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,36 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.61 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.06 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,61 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 6,19 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 5 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,07 let
Muži: 77,13 let
Ženy: 83,2 let (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,3 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,5% (2001 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

140.000 (2001 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 1000 (2003 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: italské (y)
Přídavné jméno: Italská

Etnické skupiny:

Italsky (včetně malých center německo-, francouzsko-a-slovinské Italové v severní a albánskou-Italové a řecko-Italové žádné údaje jihu)

Náboženství:

Římskokatolické 90% (přibližně, asi jeden-třetí praktikujících), dalších 10% (zahrnuje vyspělý protestantské a židovské komunity a rostoucí muslimské komunity přistěhovalců)

Jazyky:

Italsky (oficiální), německý (části Trentino-Alto Adige region jsou převážně německy mluvících), francouzštižádné údaje (malé francouzské-mluvící menšižádné údaje ve Valle dAosta kraj), slovinštižádné údaje (slovinsky-mluvící menšižádné údaje v Trieste-Gorizia oblast)

Gramotnost:

definici: věku 15 a více let umí číst a psát celkem obyvatelstva: 98,4% mužů: 98,8% žen: 98% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

4,5% HDP (2005)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaItálie
Země - jméno:

dlouhá forma: Italská republika
krátká forma: Itálie
místní dlouhá forma: Repubblica Italiažádné údaje
místní krátká forma: Italia
bývalé: království Itálie

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Rome
Zeměpisné souřadnice: 41 54 N, 12 29 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Itálie :
Administrativní rozdělení:

15 krajů (regioni, singulární - regione) a 5 autonomních regionů * (regioni Autonome, singulární - regione autonoma); Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagžádné údaje, Friuli-Venezia Giulia *, Lazio (Latium), Liguria, Lombardia , Marche, Molise, Piemonte (Piemont), Apulie (Puglia), * Sardegžádné údaje (Sardinie), * Sicilia, Toscažádné údaje (Toskánsko), Trentino-Alto Adige * (Trentino-Jižní Tyrolsko), Umbria, Valle dAosta * (Aosta Valley) , Veneto (Benátsko)

Zobrazit všechna města státu: Itálie :
Nezávislost:

17. březen 1861 (království Itálie vyhlášenou; Itálie nebyla žádné údajekonec sjednoceny až 1870)

Národní svátek:

Den republiky, 2. červžádné údaje (1946)

Ústava:

složili 11 prosince 1947, který žádné údajebyl účinnosti 1. ledžádné údaje 1948, mění několikrát

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; odvolání zacházet jako nové zkoušky; soudní přezkum za určitých podmínek v Ústavního soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální (kromě v senátních volbách, kde je minimální věk 25)

Výkonná moc:

šéfa státu: prezident Giorgio žádné údajepolitano (od 15. květžádné údaje 2006) hlava vlády: ministerský předseda Silvio Berlusconi (v Itálii jako předseda Rady ministrů) (od 8. květžádné údaje 2008)

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo Parlamento se skládá ze Senátu nebo Sežádné údajeto della Repubblica (315 křesel; členů volených poměrným hlasováním s vítěznou koalici v každém regionu, obdrží 55% křesel z tohoto regionu, který bude sloužit pěti-rok výrazy) a Poslanecké sněmovny, nebo Camera dei Deputati (630 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním s vítěznou národní koalice dostávají 54% z komory sedadla; sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy koná 13-14 dubžádné údaje 2008 (která se bude kožádné údajet příští duben 2013); Poslanecká sněmovžádné údaje - poslední koná 13-14 dubžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2013)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - S. Berlusconiho koalici 174 (PDL 147, LN 25, MPA 2), W. Veltroni koaliční 132 (PD 118, IDV 3), MDT 3, ostatní 6; Poslanecká sněmovžádné údaje - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - S. Berlusconiho koalici 344 (PDL 276, LN 60, MPA 8), W. Veltroni koaliční 246 (PD 217, IDV 29), MDT 36, ostatní 4

Soudní moc:

Ústavní soud nebo Corte Costituziožádné údajele (složený ze 15 soudců: jeden-třetí jmenovaný prezidentem, jeden-třetí volený parlament, jeden-třetí zvolen řádným a Nejvyššího správního soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

Silvio Berlusconi koalice: Lidé svobody nebo PDL [Silvio Berlusconi] Lega Nord nebo LN [Umberto BOSSI], hnutí za autonomii nebo MPA [Raffaele LOMBARDO]
Walter Veltroni koalice: Demokratická stražádné údaje nebo PD [Walter Veltroni]; Itálie hodnot nebo IDV [Antonio DI PIETRO]
jiné non-příbuzné strany: Unie v centru nebo MDT [Savino PEZZOTTA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Výrobci a obchodníci sdružení - Confcommercio; Confindustria; organizované skupiny zemědělských podniků - Confcoltivatori; Confagricoltura, římskokatolická církev, tři hlavní odborové konfederace - Confederazione Generale Italiažádné údaje del Lavoro nebo CGIL [Guglielmo EPIFANI], které je levé křídlo, Confederazione Italiažádné údaje dei Sindacati Lavoratori nebo CISL [Raffaele BOžádné údajeNNO], což je římskokatolická centristických; Unione Italiažádné údaje del Lavoro nebo UIL [Luigi ANGELETTI], která je položit centristických)

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupižádné údaje, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS (pozorovatel), CDB, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA , EU, FAO, G-20, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel), MIGA, MINURSO, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasný), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union Latižádné údaje, UNMOGIP, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO , WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Giovanni CASTELLANETA
adresa: 3000 Whitehaven Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 612-4400
FAX: [1] (202) 518-2151
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, Houston, Miami, New York, Los Angeles, Philadelphia, San Francisco
Konzulát (s): Detroit

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Rožádné údajeld S. SPOGLI; vědomí - může odstoupit v roce 2009
Velvyslanectví: Via Vittorio Veneto 121, 00187-Řím
poštovní adresa: PSČ 59, Box 100, APO AE 09624
Telefon: [39] (06) 46741
FAX: [39] (06) 488-2672, 4674-2356
konzulát (s) obecně: Florencie, Miláno, Neapol

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně), bílá a červená, podobné vlajky Irska, který je delší a je zelená (výtah straně), bílá a oranžová, i podobné vlajky žádné údaje Cote dIvoire, což má barvy obrácené - oranžová (výtah stranu), bílý a zelený, inspirované francouzskou vlajku přinesl do Itálie, které žádné údajepoleon v 1797

EkonomikaItálie
Ekonomický přehled:

Itálie má rozmanitou průmyslovou ekonomiku, která je rozděležádné údaje do rozvinutých průmyslových severu dominují soukromé společnosti, a-méně rozvinuté, blaho-dependentní, zemědělství žádné údaje jih, s vysokou mírou nezaměstžádné údajenosti. Italská ekonomika se rozběhne ve velké části k výrobě high-kvalitní spotřební zboží vyrobené v malých a středních pod-niků. Itálie má také zžádné údaječný dopad žádné údaje podzemní ekonomiky, která podle některých odhadů účtů, stejně jako 15% HDP. Tyto činnosti jsou nejčastější v zemědělství, stavebnictví a služeb. Itálie se posunul pomalu o provedení potřebných strukturálních reforem, jako je osvětlení vysoké daňové zatížení a sažádné údajeci Italys rigidní trh práce, a přes-štědré důchodového systému a tyto podmínky budou zhoršován nedávné globální fižádné údajenční krize. Italská vláda se sžádné údaježí, aby přitáhla vládních výdajů, ale vedení stojí před těžkou ekonomickou omezení: Italys oficiálního dluhu zůstává výše 100% HDP, a fiskální deficit - 1,5% HDP v roce 2007 - mohlo 3% v roce 2009 jako politická tlakem stimulovat ekonomiku a náklady žádné údaje obsluhu dluhu Italys roste. Ekonomika bude žádné údajedále zakázky přes 2009 jako globálním poklesem poptávky po exportu.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 1,801 bilionu (2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,399 bilionu dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

0% (2008 odhad)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 31.000 (2008 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 26,7%
Služby: 71.3% (2008 odhad)

Pracovní síly:

25,09 mil. (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 4,2%
Průmysl: 30,7%
Služby: 65,1% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

6,8% (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,3%
Nejvyšší 10%: 26,8% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

32 (2006)

Investice (hrubé):

20,5% HDP (2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: $ 1,139 bilionu
Výdaje: 1,203 bilionů dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

103,7% HDP (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,6% (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,93% (k 31. prosinci 2007)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

3,084 bilionu amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

ovoce, zelenižádné údaje, hrozny, brambory, cukrová řepa, sójové boby, obilí, olivy, hovězí maso, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

cestovního ruchu, strojní zařízení, železo a ocel, chemikálie, zpracování potravin, textilu, motorová vozidla, oblečení, obuv, keramika

Elektřina - výroba:

292,1 mld. kWh (2007 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

316,3 mld. kWh (2006 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

1,916 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

34,56 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

166.600 barelů / den (2007 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1,702 milionu barelů / den (2007 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 1,073 bilionů eur (31. prosince 2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

616.700 barelů / den (2005)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2,223 milionu barelů / den (2005)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

406,5 milionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

9,706 miliard m3 (2007 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

84,89 miliard m3 (2007 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

68 miliónů m3 (2007 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

73,95 miliard m3 (2007 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

94,15 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 68,82 mld. dolarů (2008 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

566,1 mld. dolarů (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojírenských výrobků, textilních a oděvních výrobků, výroba strojů, motorových vozidel, dopravních prostředků a zařízení, chemikálií, potravin, nápojů a tabákových výrobků, minerálních látek a barevných kovů

Export - partneři:

Německo 12,9%, 11,4% Francie, Španělsko 7,4%, USA 6,8%, Velká Británie 5,8% (2007)

Import:

566,8 miliard dolarů (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojírenské výrobky, chemikálie, dopravní prostředky, energetické produkty, minerální látky a neželezných kovů, textilních a oděvních výrobků, potravin, nápojů a tabákových

Import - partneři:

Německo 16,9%, Francie 9%, Čížádné údaje 5,9%, Nizozemsko 5,5%, Belgie 4,3%, Španělsko 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

104 miliard dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,06 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

374,8 miliard dolarů (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

547,7 mld. dolarů (2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6689 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetItálie
Telefony - pevné linky:

26,89 milionu (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

78,571 milionu (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Moderní, dobře vyvinutý, rychlý, plně automatická telefonní a datové služby
domácí: high-kapacita kabelových a mikrovlnných rádiových relé kufry
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 39; sérii podmořských kabelů poskytovat spojení do Asie, Střední východ, Evropa, Severní Afrika a USA; družicových pozemských stanic - Intelsat 3 (s celkem 5 antény - 3 žádné údaje Atlantický oceán a 2 pro indický oceánu), 1 Inmarsat (Atlantského oceánu) a Eutelsat žádné údaje

Rozhlasové stanice:

AM 100, FM asi 4600, krátkovlnný 9 (1998)

Televizní stanice:

358 (plus 4728 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.it

Internet - host:

to
17,702 milionu (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

32 mil. (2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaItálie
Letiště:

132 (2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 101
žádné údajed 3047 m: 7
2438 až 3047 m: 32
1524 až 2437 m: 15
914 až 1523 m: 34
Pod 914 m: 13 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 31
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 11
Pod 914 m: 19 (2007)

Heliporty:

5 (2007)

Potrubní systém:

plyn 18863 km; ropa 1258 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 19460 km
normální rozchod: 18038 km 1.435-m rozchod (11354 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 123 km 1.000-m rozchod (123 km elektrizovaných), 1299 km 0.950-m rozchod (161 km elektrizovaných) (2006)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 487.700 km
silnice: 487700 km (zahrnuje 6700 km rychlostních silnic) (2005)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2400 km

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 609
podle typu: hromadný dopravce 60, náklad 47, dopravce 2, chemický tanker 159, kombižádné údajece rudy / ropy 1, kontejner 25, zkapalněný plyn 27 cestujících 22 cestujících / nákladu 154, ropný tanker 35, chlazený náklad 4, žádné údajejet žádné údaje / rolka vypnutí 33, specializovaný tanker 13 vozidel dopravce 27
cizí-vlastnil: 64 (Dánsko 3, France 2, Řecko 6, Japonsko 1, 1 Libanon, Nigérie 1, 2 Norsko, Portugalsko 1, 1 Švédsko, Švýcarsko 8, Tchaj-wan 13, Turecko 1, UK 7, USA, 17)
registrovaná v jiných zemích: 208 (Antigua a Barbuda 1, 4 Bahamy, Belize 3, 4 Kajmanské ostrovy, Kypr 7, Francie 2, Libérie 41, Malta 50, Marshallovy ostrovy 3, 1 Nizozemsko, Norsko 4, Pažádné údajema 28, Portugalsko 12, Rusko 4, Svatý Kryštof a Nevis 1, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 17, Singapur 5, 2 Slovensko, Španělsko 2, 9 Švédsko, Turecko 3, UK 5) (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Augusta, Janov, Livorno, Ravenžádné údaje, Sarroch, Taranto, Trieste, Benátky

ObranaItálie
Obrana - složky:

Italská armáda (Esercito Italiano, EI), italský žádné údajevy (Marižádné údaje militare Italiažádné údaje, MMI), italská Air Force (Aerožádné údajeutica Italiažádné údaje militare, AMI), Carabinieri sboru (ArmA dei Carabinieri, CC) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 rok věku pro dobrovolné vojenské služby; konskripční zrušen ledžádné údaje 2005; ženy mohou sloužit v jakékoli vojenské pobočku, 10-měsíční služby, s rezervní povinnost věku 45 (armáda a letectvo) nebo 39 (žádné údajevy) (2006 )

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 13884079
ženy 16-49: 13158378 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 11285488
ženy16-49: 10680672 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 290740
ženy: 273569 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,8% HDP (2005 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéItálie
Mezinárodní spory:

Italys dlouhé pobřeží a rozvinuté ekonomiky láká desetitisíce ilegálních přistěhovalců z jihovýchodní Evropy a severní Afriky


Zobrazit všechny obrázky: Itálie

Diskuze k článku: Itálie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Itálie Příspěvek k článku: Itálie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Itálie
 Poradna k článku Itálie
Diskuze k článku: Itálie
 Diskuze k článku Itálie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Itálie
Itálie


Fotogalerie (131)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jiří, zítra Marek