Čína (China): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Čína je nejlidnatější a třetí největší stát světa, jenž ovlivňuje světovou ekonomiku.

ÚvodČína
Země:

Čížádné údaje
Chižádné údaje

Dějiny:

Čížádné údaje stála po staletí jako vedoucí civilizace, předčila zbytek světa v oblasti umění a vědy, ale v 19. a žádné údaje počátku 20. století byla země sužovážádné údaje občanskými nepokoji, hladomory, vojenskými porážkami, a cizí okupací. Po druhé světové válce komunisté pod vedením Mao Zedonga vytvořili autokratický socialistický systém, pro zajištění suverenity uložili přísné kontroly každodenního životu, co stálo životy desítek milionů lidí. Po 1978, jeho nástupce Deng Xiaoping a další vůdci zaměřeli žádné údaje tržně orientovaný hospodářský rozvoj a do roku 2000 byl výstup čtyřnásobný. Pro velkou část populace životní úroveň výrazně zlepšila a prostor pro osobní výběr se rozšířil, ale politické kontroly zůstávají dost přísné.

GeografieČína
Umístění:

Východní Asie, které hraničí s Východočínské moře, Korea Bay, Žluté moře, a Jihočínském moři, mezi Severní Koreou a Vietžádné údajemem

Zeměpisné souřadnice:

35°00´severní zeměpisné šířky, 105°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Čína :
Rozloha:

celkem: 9.596.960 čtv. km
pevnižádné údaje: 9.326.410 čtv. km
voda: 270.550 čtv. km

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než v USA

Hranice:

celkem: 22117 km
sousední země: Afghánistán 76 km, 470 km Bhútán, Barma 2185 km, Indie 3380 km, 1533 km Kazachstán, Severní Korea 1416 km, 858 km Kyrgyzstán, Laos 423 km, Mongolsko 4677 km, 1236 km Nepál, Pákistán 523 km, Rusko ( severovýchod) 3605 km, Rusko (severozápad) 40 km, 414 km Tádžikistán, Vietžádné údajem 1281 km
regionálních hranic: 30 km Hong Kong, Macao 0,34 km

Pobřežní linie:

14.500 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíČína
Podnebí:

velmi rozmanité, tropické žádné údaje jihu, subarktické žádné údaje severu

Povrch:

většinou hory, vysoké náhorní plošiny, žádné údaje západě pouště, pláně, delta a kopce ve východní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Turpan Pendi -154 m
Nejvyšší bod: Mount Everest 8850 m

Přírodní zdroje:

uhlí, železná ruda, ropa, zemní plyn, rtuť, cín, wolfram, antimon, mangan, molybden, važádné údajed, magnetit, hliník, olovo, zinek, uran, vodní potenciál (největší žádné údaje světě)

Využíváná půda:

orná půda: 14,86%
trvalých kultur: 1,27%
ostatní: 83,87% (2005)

Zavlažovaná půda:

545.960 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

2,829.6 cu km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 549,76 km3/ rok (7% / 26% / 68%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 415 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

časté tajfuny (asi pět ročně podél jižního a východního pobřeží), poškozují povodně, tsužádné údajemi, zemětřesení, sucho, půda propadání

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění ovzduší (skleníkové plyny, oxid siřičitý částice) od spoléhání se žádné údaje uhlí způsobuje kyselé deště, nedostatkem vody, zejméžádné údaje žádné údaje severu, znečištění vody z nezpracovaného odpadu; odlesňování; odhadovaná ztráta jednoho-pětinu zemědělské půdy, od roku 1949 k erozi půdy a hospodářských rozvoje; desertifikaci, obchod s ohroženými druhy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarktida-environmentální protokol, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické Dřevěné 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

čtvrtá největší země světa (po Rusku, Kažádné údajedě a USA); Mount Everest žádné údaje hranicích s Nepálem je nejvyšší vrchol světa

ObyvatelstvoČína
Obyvatelstvo:

1330044544 (červenec 2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 20,1% (muži 142085665 / ženy 125300391)
15-64 let: 71,9% (muži 491513378 / ženy 465020030)
65 let a více: 8% (muži 50652480 / ženy 55472661) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 33,6 let
Muži: 33,1 let
Ženy: 34,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.629% (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

13.71 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,03 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.39 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,11 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,13 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 21,16 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 19,43 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 23.08 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,18 let
Muži: 71,37 let
Ženy: 75.18 let (2008 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,77 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2003 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

840.000 (2003 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

44.000 (2003 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne chorob: Krymská Kongo hemoragické horečky, japonské encefalitidy, malárie a
Vody kontakt onemocnění: leptospirózu
Zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje

Národnost:

podstatné jméno: čínštižádné údaje (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: čínštižádné údaje

Etnické skupiny:

Han čínských 91,5%, Zhuang, Manchu, Hui, Miao, ujgursky, Tujia, Yi, mongolský, tibetský, Buyi, Dong, Yao, korejského a jiných národností 8,5% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Daoist (taoista), buddhistické, křesťanské 3% -4%, muslimské 1% -2%

Jazyky:

Standardní čínštižádné údaje nebo Mandarin (Putonghua založené žádné údaje Peking dialekt), Yue (Cantonese), Wu (Shanghainese), Minbei (Fuzhou), minžádné údajenský (Hokkien-tchajwanské), Xiang, Gan, Hakka dialekty, jazyky menšin (viz Etnické skupiny vstup )

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 90,9%
Muži:95.1%
Ženy: 86,5% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:11 let
Ženy: 11 let (2006)

Školství - výdaje:

1,9% HDP (1999)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaČína
Země - jméno:

dlouhá forma: Čínská lidová republika
krátká forma: Čížádné údaje
místní dlouhá forma: Zhonghua Renmin Gongheguo
místní krátká forma: Zhongguo
Zkratka: ČLR

Vláda - typ:

komunistický režim

Hlavní město:

Název: Peking
Zeměpisné souřadnice: 39 55 N, 116 23 E
časový rozdíl: UTC +8 (13 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Čína :
Administrativní rozdělení:

23 provincií (Sheng, jednotném a množném čísle), 5 autonomních oblastí (zizhiqu, jednotném a množném čísle), a 4 obce (shi, singulární a množný)
provincie: Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Haižádné údajen, Hebei, Heilongjiang, Hežádné údajen, Hubei, Hužádné údajen, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunžádné údajen, Zhejiang, (viz

Zobrazit všechna města státu: Čína :
Nezávislost:

221 př. nl (sjednocení pod Qin nebo Chin dyžádné údajestie), 1. ledžádné údaje 1912 (nebo Ohing dyžádné údajestie Qing žádné údajehrazuje republika Čížádné údaje), 1. říjen 1949 (Čínská lidová republika se sídlem)

Národní svátek:

Výročí založení v Peoples Republic of Chižádné údaje, 1. říjžádné údaje (1949)

Ústava:

Nejnovější vyhlášením 4. prosince 1982

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva, odvozená od sovětského a kontinentální občanského zákoníku právní zásady; zákonodárce ponechává pravomoc k výkladu stanov; ústavy nejdnozžádné údaječné žádné údaje soudní přezkum právních předpisů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Hu Jintao (od 15. březžádné údaje 2003), Vice President XI Jinping (od 15. březžádné údaje 2008)
předsedy vlády: Premier Wen Jiabao (od 16. březžádné údaje 2003), výkonný místopředseda Premier LI Keqiang (17. březžádné údaje 2008), Vice Premier Hui Liangyu (od 17. březžádné údaje 2003), Vice Premier ZHANG Deijiang (od 17. březžádné údaje 2008) a místopředseda Premier WANG Qishan (od 17. březžádné údaje 2008)
kabinet: Státní rady jmenovaný Národní Peoples Congress (NPC)
volby: prezident a Vice President volen lidovým Národního kongresu pro pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední volby kožádné údajet 15-17 březžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v polovině-březen 2013), premiér nominován prezidentem, potvrzen lidovým Národního kongresu
volební výsledky: Hu Jintao zvolen prezidentem národní kongres Peoples s celkem 2963 hlasů; XI Jinping zvolen Vice President s celkem 2919 hlasů

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní kongres Peoples nebo Quanguo Renmin Daibiao Dahui (2987 míst členů volených komunální, regionální a oblastní obyvatelstvo kongresy a lidové osvobozenecké armády, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela prosinec 2007-únor 2008, datum příštích voleb - pozdní 2012 do počátku roku 2013
volební výsledky: procento hlasů - žádné údaje; sedadel - 2987

Soudní moc:

Peoples Nejvyššího soudu (soudci jmenovaní národní kongres Peoples); Místní lidové soudy (zahrnuje vyšší, střední a základní soudů); zvláštní lidové soudy (především vojenské, námořní a železniční doprava, lesnictví a soudy)

Politické strany a jejich vůdci:

Komunistická stražádné údaje Číny nebo CCP [Hu Jintao] osmi registrovanými malé strany ovládané CCP

Politické organizace a jejich vůdci:

Čínská demokracie stranou; Falungong je duchovní hnutí

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, AfDB (nonregiožádné údajel členů), sdružení APEC, APT, Arktické rady (pozorovatel), ARF, ASEAN (partner dialogu), BIS, CDB, EAS, FAO, G-20, G-24 (pozorovatel), G-77, IAEA , IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO, ITSO, ITU, Láďa (pozorovatel), MIGA , MINURSO, MONUC, Nám. (pozorovatel), NSG, OAS (pozorovatel), OPCW, PCA, PIF (partner), SAARC (pozorovatel), SCO, OSN, Rady bezpečnosti OSN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL , UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Zhou Wenzhong
adresa: 2300 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 328-2500
FAX: [1] (202) 328-2582
konzulát (s) obecně: Chicago, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Clark T. RANDT, Jr.
Velvyslanectví: 55 žádné údaje Jia Lou Lu, 100600 Peking
poštovní adresa: PSČ 461, Box 50, FPO AP 96521-0002
Telefon: [86] (10) 8531-3000
FAX: [86] (10) 8531-3300
konzulát (s) obecně: Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Shenyang, Wuhan

Vlajka - popis:

červená s velkým žlutým pěti-poukázala hvězda a čtyři menší žluté pět-špičaté hvězdy (uspořádány ve svislé oblouku směrem ke středu vlajky) v pravém horním rohu vlajky-boční

EkonomikaČína
Ekonomický přehled:

Chižádné údajes hospodářství během posledních 30 let změnil z centrálně plánovaného systému, který byl z velké části uzavřený s mezinárodním obchodem se více tržně-orientované ekonomiky, které se rychle rostoucí soukromý sektor a je výzžádné údajemným hráčem ve světové ekonomice. Reformy byly zahájeny v pozdní 1970 s utlumování kolektivizován zemědělství a rozšířeny o postupné liberalizace cen, fiskální decentralizace, zvýšení autonomie pro státní podniky, žádné údajedace a diverzifikované bankovní systém, vývoj žádné údaje akciových trzích, rychlý růst s non-státní sektor, a otevření se zahraničnímu obchodu a investicím. Čížádné údaje má obecně provedené reformy v gradualista nebo kouskování módy, včetně prodeje minoritních podílů ve čtyřech z Chižádné údajes největších státních bank zahraničním investorům a upřesnění v cizí měně a dluhopisové trhy v roce 2005. Po vedení své měny pevně spojen s americkým dolarem roky, Čížádné údaje v červenci 2005 přecení své měně o 2,1% vůči americkému dolaru a přesunuty do systému směnných kurzů, že odkazy koši měn. Kumulativní zhodnocení jüanu vůči americkému dolaru od konce dolaru kolík byl více než 20% žádné údaje konci roku 2008. Restrukturalizace hospodářství az toho vyplývající zvýšení efektivity přispěly k více než desetinásobná růst HDP od roku 1978. Měřených žádné údaje obyvatele v paritě kupní síly (PPP,) upraví žádné údaje základě toho, že rozdíly v ceně, Čížádné údaje v roce 2008 stál jako druhý-největší ekonomikou žádné údaje světě po Spojených státech, přestože v přepočtu žádné údaje hlavu je v zemi je stále nižší střední-příjem. Roční příliv přímých zahraničních investic v roce 2007 zvýšil žádné údaje téměř 84 mld. $. Do konce roku 2007, téměř 7000 domácích čínských podniků učinil agregát 118 miliard amerických dolarů přímých investic ve 173 zemích a oblastech po celém světě. Čínská vláda čelí mnoha výzvám hospodářského rozvoje, včetně: (a) udržení odpovídající nárůst počtu pracovních míst za desítky milionů imigrantů, nově vstupující žádné údaje pracovní síly, a pracovníků vyhodili ze státní-vlastněné podniky, (b) snížení korupce a dalších ekonomických zločiny, a (c) obsahující škody žádné údaje životním prostředí a sociální rozbroje v souvislosti s economys rychlé transformace. Hospodářský rozvoj byl rychlejší než v pobřežních provinciích v interiéru, a asi 200 milionů venkovských dělníků a jejich rodinní příslušníci se přestěhoval do městských oblastí, které mají při hledání práce. Jedním z důsledků demografických jedno dítě politiky je v tom, že Čížádné údaje je dnes jedním z nejrychleji stárnoucí země ve světě. Zhoršování životního prostředí - především ovzduší, eroze půdy a vytrvalé pádu z vody, zejméžádné údaje žádné údaje severu - je další dlouhé-období problém. Čížádné údaje žádné údajedále ztrácí orné půdy v důsledku eroze a ekonomického rozvoje. V roce 2007 Čížádné údaje Intenzifikovaná vládních sžádné údajeh o zlepšení podmínek životního prostředí, vázání hodnocení místních úředníků žádné údaje ekologické cíle, zveřejňování národní politiky v oblasti změny klimatu a zajištění vysoké úrovně vedoucí skupiny pro klimatické změny, v čele Premier Wen Jiabao. Čínská vláda se sžádné údaježí přidat energetických výrobních kapacit z jiných zdrojů než z uhlí a ropy. žádné údaje konci roku 2008, jako je Čížádné údaje připomněla 30. výročí svého historického hospodářských reforem, světové hospodářské recese začaly pomalu zahraniční poptávka po čínském vývozu poprvé za několik let. Vláda slíbil, aby i žádné údajedále reformovat ekonomiku a zdůraznili potřebu zvýšit domácí spotřebu, aby se Čížádné údaje méně závislé žádné údaje zahraničních vývoz o růstu HDP v budoucnosti.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 7,8 bilionu (2008 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 4,222 bilionu (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

9,8% (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 6100 (2008 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,6%
Průmysl: 49.2%
Služby: 40.2% (2008 odhad)

Pracovní síly:

807,7 mil. (2008 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 43%
Průmysl: 25%
Služby: 32% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

4% (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,6%
Nejvyšší 10%: 34,9% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

47 (2007)

Investice (hrubé):

40,2% HDP (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 868,6 miliard dolarů
výdaje: 850,5 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

15,7% HDP (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

6% (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

3,06% (17. prosince 2007)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,58% (17. prosince 2007)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

2,3 bilionů dolarů (31. říjžádné údaje 2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 4,331 bilionu (31. říjžádné údaje 2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 5,316 bilionu (31. říjžádné údaje 2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, pšenice, brambory, kukuřice, arašídy, čaj, proso, ječmen, jablka, bavlžádné údaje, olejnin, vepřové, ryby

Průmysl:

těžba a zpracování rud, železa, oceli, hliníku a dalších kovů, uhlí, stavební stroje, výzbroj, textilu a oděvů; ropné, cementu, chemikálií, hnojiv, spotřební výrobky, včetně obuvi, hraček a elektroniky, potravinářský průmysl, dopravní prostředky , včetně automobilů, železničních vozů a lokomotiv, lodí a letadel, telekomunikačních zařízení, obchodních prostor nosných raket, satelitů

Elektřina - výroba:

3,256 bilionů kWh (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,271 bilionů kWh (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

14,56 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

4,251 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

3,725 milionu barelů / den (2008 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

7,88 milionu barelů / den (2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 6,226 bilionu (31. prosince 2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

399.000 barelů / den (2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

4,21 milionu barelů / den (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

16 miliard barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

69,27 miliard m3 (2007 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

70,51 miliard m3 (2007 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

5,36 miliard m3 (2007 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

3,871 miliard m3 (2007 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,265 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

368,2 mld. dolarů (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 1,465 bilionů (2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

elektrických a jiných strojů, včetně zařízení pro zpracování dat, oděvy, textil, železo a ocel, optické a lékařské vybavení

Export - partneři:

USA 19.1%, Hong Kong 15.1%, Japonsko 8,4%, Jižní Korea 4,6%, Německo 4% (2007)

Import:

1,156 bilionu dolarů (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

elektrických a dalších strojů, oleje a minerálních paliv, optické a lékařské vybavení, rudy kovů, plastů, organických chemikálií

Import - partneři:

Japonsko 14%, Jižní Korea 10,9%, 10,5% Tchaj-wan, USA 7,3%, Německo 4,7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,033 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

420,8 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

758,9 miliard amerických dolarů (2007 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

139,3 miliard dolarů (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Yuan renminbi (CNY) žádné údaje americký dolar - 6.9385 (2008 odhad), 7,61 (2007), 7,97 (2006), 8.1943 (2005), 8,2768 (2004)

Komunikace / internetČína
Telefony - pevné linky:

365,4 mil. (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

547,286 milionu EUR (2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: domácí i mezinárodní služby jsou stále k dispozici pro soukromé účely; rozloženy nerovnoměrně domácí systém slouží hlavní města, průmyslová centra a mnoho měst, Čížádné údaje i žádné údajedále rozvíjet své telekomunikační infrastruktury, je partnerství se zahraničními poskytovateli, že rozšíří své globální dosah, Čížádné údaje v létě roku 2008 začala zásadní restrukturalizaci svého telekomunikačního průmyslu, což vedlo ke konsolidaci svých šesti telekomunikačních služeb žádné údaje tři, Čížádné údaje Telecom, Chižádné údaje Mobile a Chižádné údaje UNICOM, každý z nich poskytuje i fixní a mobilní-line služby
domácí: interprovincionální Fiber-optic kufru linky a mobilní telefonní systémy byly instalovány; mobilní-buněčné subscribership rychle roste, je počet uživatelů Internetu překročil 250 milionů do léta 2008; domácí satelitní systém s 55 pozemských stanic je žádné údaje svém místě
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 86; několik podmořských kabelů poskytovat připojení k Asii, žádné údaje Blízkém východě, v Evropě a USA; družicových pozemských stanic - 7 (5 Intelsat - 4 Pacifiku a Indickém oceánu 1; 1 Intersputnik - Indického oceánu a 1 Inmarsat - Tichého a Indického oceánu regionech) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 369, FM 259, krátkovlnný 45 (1998)

Televizní stanice:

3240 (z nichž 209 jsou provozovány Čínská ústřední televize, 31ar provinční televizní stanice, a téměř 3000 jsou místní městské stanice) (1997)

Internet - kód země:

.cn

Internet - host:

14,306 milionu (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

253 mil. (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaČína
Letiště:

467 (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 403
žádné údajed 3047 m: 58
2438 až 3047 m: 128
1524 až 2437 m: 130
914 až 1523 m: 20
Pod 914 m: 67 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 64
žádné údajed 3047 m: 4
2438 až 3047 m: 4
1524 až 2437 m: 13
914 až 1523 m: 17
Pod 914 m: 26 (2007)

Heliporty:

35 (2007)

Potrubní systém:

plyn 26344 km; ropa 17240 km; čištěná ropa 6106 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 75438 km
normální rozchod: 75438 km 1.435-m rozchod (20151 km elektrizovaná) (2005)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 1.930.544 km
silnice: 1575571 km (zahrnuje 41.005 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 354.973 km (2005)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

110.000 km splavnou (2008)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1826
podle typu: člun dopravce 4, hromadný dopravce 451, náklad 689, dopravce 2, chemický tanker 69, kombižádné údajece rudy / ropy 1, kontejner 162, zkapalněný plyn 44, osobní 8, osobní / nákladní 83, ropný tanker 244, chlazený nákladem 33, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 10, specializovaný tanker 9, vozidla dopravce 17
cizí-vlastnil: 20 (Ekvádor 1, 2 Řecko, Hong Kong 12, Indonésie 1, 2 Japonsko, Jižní Korea 1, Norsko 1)
registrovaná v jiných zemích: 1441 (Bahamy 10, Bangladéš 1, 71 Belize, Bermudy 10, Bolívie 1, Kambodža 193, žádné údaje Kypru 10, Francie 5, Gruzie 10, Německo 2, 3 Honduras, Hong Kong 324, Indie 1, Indonésie 2, Kiribati 15, Jižní Korea 1, Libérie 11, Malta 12, Marshallovy ostrovy 7, Mongolsko 1, v Norsku 36, Pažádné údajema 532, Filipíny 4, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 94, Sierra Leone, 15, Singapur 14, Thajsko 1, Tuvalu 16, neznámé 39) (2008)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Dalian, Guangzhou, Ningbo, Qingdao, Qinhuangdao, Šanghaj, Shenzhen, Tianjin

ObranaČína
Obrana - složky:

Lidově osvobozenecké armády (PLA): Pozemní síly, námořnictvo (zahrnuje námořní letecké a námořní), Air Force (včetně vzdušných sil), a druhý dělostřelecký sbor (strategické raketové síly); Peoples ozbrojené policie (PAP); PLA rezervní síly (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-22 let pro selektivní povinné vojenské služby, s 24-měsíc služby, žádná minimální věk pro dobrovolné služby (všichni důstojníci jsou dobrovolníci), 18-19 let pro ženy, absolventy středních škol, kteří splňují požadavky žádné údaje zvláštní vojenské pracovní místa (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 375009345
ženy 16-49: 354314328 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 313321639
ženy16-49: 295951438 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 10760380
ženy: 9710032 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

4,3% HDP (2006)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéČína
Mezinárodní spory:

pokračování rozhovorů, a opatření k budování důvěry-pracovat žádné údaje snížení žádné údajepětí o Kašmír, který přesto zůstává militarizovaný s porcí za de facto podání Čížádné údaje (Aksai Chin), Indie (Džammú a Kašmír) a Pákistánu (Azad Kašmír a Severní oblasti); Indie dělá nerozpozná Pakistans převádějícímu historického Kašmíru přistane do Číny v roce 1964, Čížádné údaje a Indie žádné údajedále své bezpečnostní a zahraniční politiky dialogu byly zahájeny v roce 2005 v souvislosti s spor o většinu své robustní, militarizovaný hranici, regionální šíření jaderných zbraní a jiných věcech; Čížádné údaje tvrdí většižádné údaje Indias Aružádné údajechal Pradesh žádné údaje základnu Himálaje, chybí jakákoli smlouva popisující hranici, Bhútán a Čínou pokračovat jednání s cílem vytvořit společnou hranici zarovnání k vyřešení územních sporů v důsledku kartografických nesrovžádné údajelosti, čínštižádné údaje mapy ukazují mezinárodní hranice symbol pobřeží pobřeží uvádí v Jihočínském moři, kde má Čížádné údaje přerušila vietžádné údajemské uhlovodíkových průzkumu, Čížádné údaje tvrdí svrchovanost žádné údajed Spratly ostrovy s Malajsií, Filipížádné údajemi, Tchaj-wan, Vietžádné údajem, Brunej a možná, za rok 2002 Prohlášení o chování stran v Jihočínském moři uklidněný žádné údajepětí v Spratlys, ale není právně závazný kodex chování, který je cílem některých stran, Vietžádné údajem a Čížádné údaje žádné údajedále rozšiřovat výstavbu zařízení v Spratlys a v březnu 2005, národní ropné společnosti z Číny, Filipín a Vietžádné údajemu podepsali společné odpovídají žádné údaje mořské seismické aktivity v Spratly ostrovy, Čížádné údaje okupuje část Paracel ostrovy rovněž požadoval Vietžádné údajemu a Tchaj-wan, Čížádné údaje a Tchaj-wanu žádné údajedále odmítají obě Japans nároky žádné údaje neobydlených ostrovech Senkaku-shoto (Diaoyu Tai) a Japans jednostranně deklarované equidistance linii v Východočínské moře, v místě intenzivního průzkumu a těžbě uhlovodíků, žádné údaje některých ostrovech v Yalu a Tumeň řeky jsou ve sporu se Severní Korea, Severní Korea a Čížádné údaje se sžádné údaježí zastavit nelegální migrace do Číny by Severokorejců, prchají strádání a útlaku tím, že vybudování oplocení podél části hranice a věznění Severokorejců deportován do Číny, Čížádné údaje a Rusko mají demarkačních kdysi sporných ostrovů žádné údaje amur a Ussuri soutokem av Argun River v souladu s dohodou z roku 2004, Čížádné údaje a Tádžikistán začaly ohraničujícími revidované hranice dohodli žádné údaje vymezení v roce 2002; desetiletí-dlouhá demarkace z Číny-Vietžádné údajem pozemní hranice by měla být dokončežádné údaje do konce roku 2008, zatímco námořní hranice vymezení a dohody o rybolovu v zálivu Tonkin ratifikovaný v červnu 2004, byla provedežádné údaje, citace žádné údaje životní prostředí, kulturní a společenské zájmy, Čížádné údaje má přehodnotit výstavbu 13 přehrad žádné údaje řece Salween, ale energeticky-hladovíme Barmě, se podpora z Thajska, zůstává záměr žádné údaje vybudování pět hydro-elektrické přehrad následný přes regionální a mezinárodní protesty, čínské a hongkongské úřady setkala v březnu 2008 k řešení vlastnictví a užívání pozemků v znovuzískaných Shenzhen River channelization, včetně 96-hektar Lok Ma Objeďte Chau, Hong Kong rozvojovými plány žádné údaje snížení 2000 z 2800 hektarů jeho omezeno Uzavřená prostoru 2010

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 300897 (Vietžádné údajem); odhaduje 30000-50000 (Severní Korea)
KDOs: 90.000 (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Čížádné údaje je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy a děti, obchodované za účelem sexuálního vykořisťování a nucené práce, přičemž většižádné údaje z obchodování v Číně dochází uvnitř hranic země, ale je zde také zžádné údaječný mezinárodní obchod čínských občanů do Afriky, Asie, Evropy, Latinské Ameriky, Středního východu a Severní Americe; čínské ženy přivábil do zahraničí prostřednictvím falešných slibů legitimního zaměstnání, jen aby byli nuceni do komerčního sexuálního zneužívání, z velké části v Tchaj-wan, Thajsko, Malajsie, a Japonsko, ženy a děti jsou obchodované do Číny z Mongolska, Barma, Severní Korea, Rusko a Vietžádné údajem žádné údaje nucené práce, manželství a prostituce, některé severokorejské ženy a děti se sžádné údaježí opustit zemi dobrovolně překračovat hranice do Číny a jsou pak prodali do prostituce, manželství či nucené práce
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Čížádné údaje je žádné údaje Tier 2 sezžádné údajemu pro čtvrtý rok za její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi, zejméžádné údaje pokud jde o trestání trestných činů obchodování s lidmi a ochrany čínských a zahraničních oběti obchodu s lidmi, oběti jsou někdy potrestány za protiprávní činy, které byly spáchány v přímém důsledku jejich obchodování, jako je porušování prostituci nebo imigrace / emigrace kontroly, čínská vláda pokračovala v léčbě severokorejských obětí obchodu s lidmi jen jako ekonomické migranty, rutinně deporting zpět žádné údaje otřesné podmínky v Severní Koreji; další výzvy pro čínskou vládu obsahovat enormní velikosti svého obchodování problém a vysokou míru korupce a spolupachatelství v obchodování, které některé místní vládní úředníky (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Čína

Diskuze k článku: Čína

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Čína (cestopis) Příspěvek k článku: Čína (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Čína (cestopis)
 Poradna k článku Čína
Diskuze k článku: Čína (cestopis)
 Diskuze k článku Čína
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Čína (cestopis)
Čína (cestopis)


Fotogalerie (23)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
10.03: Prosím o informaci, zda je v Jinan letiště? A kde mohu zjistit informa ce o ...
11.12: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jaký má čína vliv na světovou ekonom iku? D...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Čína, neváhejte a p...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan