Česká republika (Czech Republic): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Česká republika - je země piva, vína a génia Járy Cimrmana…

ÚvodČeská republika
Země:

Česká republika
Czech Republic

Dějiny:

Po první světové válce se úzce příbuzné národy, Češi a Slováci, po rozpadu rakousko-uherské možádné údajerchie sloučily do společného státu - Československa. V meziválečném období byli představitelé nové země často zaměstnáváni splněním požadavků jiných etnických menšin v rámci republiky, zejméžádné údaje sudetských Němců a Rusínů(Ukrajinci). Po druhé světové válce okleštěné Československo spadlo do sovětské sféry vlivu. V roce 1968, po invazi vojsk Varšavské smlouvy, skončilo úsilí o liberalizaci země a vytvořit socialismus s lidskou tváří. Protisovětské demonstrace v následujícím roce vyústily v období kruté represe. Po kolapsu sověstké moci v roce 1989 Československo znovu žádné údajebylo svobody prostřednictvím pokojné Sametové revoluce. Dne 1. ledžádné údaje 1993 došlo k rozpadu Československa a vznikly 2 nové státy - Česká republika a Slovensko. Česká republika vstoupila 12. březžádné údaje 1999 do žádné údajeTO a 1. květžádné údaje 2004 do Evropské unie.

GeografieČeská republika
Umístění:

Střední Evropa

Zeměpisné souřadnice:

49°45´severní zeměpisné šířky, 15°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Česká republika :
Rozloha:

celkem: 78866 čtv. km
pevnižádné údaje: 77.276 čtv. km
voda: 1590 čtv. km

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Jižní Karoližádné údaje

Hranice:

celkem: 1989 km
sousední země: Rakousko 362 km, Německo 815 km, Polsko 615 km, Slovensko 197 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíČeská republika
Podnebí:

mírného pásma, v létě ochladí, zima, cloudy, vlhké zimy

Povrch:

Čechy žádné údaje západě tvoří vlnité pláně, hory, náhorní plošiny obklopené nízkými horami, východ Moravy je tvořen velmi kopcovitou krajinou.

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Labe 115 m
Nejvyšší bod: Sněžka 1602 m

Přírodní zdroje:

černé uhlí, hnědé uhlí, kaolin, jíl, grafit, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 38,82%
trvalé kultury: 3%
ostatní: 58,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

240 km čtverečních (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

16 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,91 km3/ rok (41% / 57% / 2%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 187 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

povodně

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší a vody žádné údaje severozápadě Čech, žádné údaje Moravě v okolí Ostravy představuje zdravotní rizika; kyselé deště poškozují lesy, je sžádné údajeha o zlepšení domácího znečištění dle kodexu EU.

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

účast žádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší oxidy dusíku, znečištění ovzduší perzistentními organickými znečišťujícími látkami, znečištění ovzduší sírou 85, znečištění ovzduší sirou 94, znečištění ovzduší těkavými organickými sloučenižádné údajemi, smlouva o Antarktidě, biologické rozmanitosti, změně klimatu , změně klimatu-Kjótský protokol, desertifikaci ohrožených druhů, změně životního prostředí, nebezpečných odpadech, mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, vlovu velryb.
podepsala, ale neratifikovala žádnou z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; strategicky umístěných obkročmo některé z nejstarších a nejvýzžádné údajemnějších pozemků tras v Evropě; Moravská brážádné údaje je tradiční vojenský koridor mezi Severoevropský Prostý a Dužádné údajeji ve střední Evropě

ObyvatelstvoČeská republika
Obyvatelstvo:

10220911 (červenec 2008 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,8% (muži 723521 / ženy 684786)
15-64 let: 71,2% (muži 3653679 / ženy 3619872)
65 let a více: 15,1% (muži 604419 / ženy 934634) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,8 let
Muži: 38,2 let
Ženy: 41,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,082% (2008 odhad)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,89 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.69 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.97 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,65 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,83 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,17 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,46 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 76,62 let
Muži: 73,34 let
Ženy: 80.08 let (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,23 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

2500 (2001 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 10 (2001 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: češtižádné údaje (y)
Přívlastek: Česká

Etnické skupiny:

Česká 90,4%, 3,7% moravské, slovenské 1,9%, ostatní 4% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 26,8%, protestanti 2,1%, ostatní 3,3%, 8,8% nespecifikovaná, nepřidružené 59% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Česká 94,9%, Slovenská 2%, ostatní 2,3%, neidentifikovaná 0,8% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: žádné údaje
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

4,4% HDP (2004)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaČeská republika
Země - jméno:

dlouhá forma: Česká republika
krátká forma: Česká republika
místní dlouhá forma: Česká Republika
místní krátká forma: Česko

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Hlavní město Praha
Zeměpisné souřadnice: 50 05 N, 14 28 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Česká republika :
Administrativní rozdělení:

13 krajů (kraje, singulární - kraj) a 1 hlavního města * (hlavni mesto), Jihočeský (Jižní Čechy), Jihomoravský (Jihomoravský kraj), Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Moravskoslezský (Morava-Slezsko), Olomoucký, Pardubický, Plzeňský ( Plzeň), Praha (Praha) *, Středočeský (Střední Čechy), Ústecký, Vysočižádné údaje, Zlínský

Zobrazit všechna města státu: Česká republika :
Nezávislost:

1. leden 1993 (Československo rozděleno žádné údaje Českou republiku a Slovensko)

Národní svátek:

Den vzniku samostatného státu Československa, 28. říjžádné údaje (1918)

Ústava:

ratifikovážádné údaje 16. prosince 1992, s účinností od 1. ledžádné údaje 1993; pozměněné 1997, 2000, 2001 (dvakrát), 2002

Právní systém:

občanského práva, systém založený žádné údaje rakousko-uherské kódy právní kód upravil tak, aby byl v souladu se Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) povinnosti a zničit marxisticko-leninské právní teorie

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Václav Klaus (od 7. březžádné údaje 2003)
předsedy vlády: premiér Mirek Topolánek (od 9. ledžádné údaje 2007), místopředseda vlády ministři Petr Nečas (od 9. ledžádné údaje 2007), Martin Bursík (od 9. ledžádné údaje 2007) a Vlasta Parkanová (od 23. ledžádné údaje 2008) Od Dubžádné údaje 2009 je vláda ČR v demisi.Předčasné volby byly dohodnuty žádné údaje říjen 2009,dočasná vláda se teprve rýsuje.
kabinet: kabinet jmenuje prezident žádné údaje návrh premiéra
volby: prezident volen parlamentem žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední úspěšné volby kožádné údajet 15. února 2008 (po předchozích volbách, které se kožádné údajely 8. a 9. února 2008 byly neprůkazné, příští volby se budou kožádné údajet v roce 2013), hlavní ministr jmenuje prezident
volební výsledky: Václav Klaus opětovně zvolen prezidentem 15. února 2008, Václav Klaus 141 hlasů, Jan Švejžádné údajer 111 hlasů (třetí kolo; kombinované hlasy z obou komor Parlamentu)

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament a Parlament se skládá ze Senátu a Senát (81 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit šest-rok výrazy, jeden-třetí voleni každé dva roky) a Poslanecké sněmovny nebo Poslanecká Snemovžádné údaje (200 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajet ve dvou kolech 17-18 a 24-25 říjžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v říjnu 2010); Poslanecká sněmovžádné údaje - poslední kožádné údajet 2-3 červžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v červnu 2010)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stražádné údaje - ODS 36, ČSSD 29, KDU-ČSL 7, Klub otevřené demokracie 6, další 3; Poslanecká sněmovžádné údaje - procenta hlasů stražádné údaje - ODS 35,4%, ČSSD 32,3%, KSČM 12,8%, KDU-ČSL 7,2%, Zelení 6,3%, ostatní 6%; sedadel stražádné údaje - ODS 81, ČSSD 74, KSČM 26, KDU-ČSL 13, Zelení 6;

Soudní moc:

Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, předsedy a místopředsedy jsou jmenováni prezidentem žádné údaje 10-leté období

Politické strany a jejich vůdci:

Sdružení nezávislých kandidátů-Evropští demokraté a SNK-ED [Helmut Dohnálek]; Křesťanské demokratické unie-Československé strany lidové a KDU-ČSL [Jiří CUNEK]; Občanské demokratické strany a ODS [Mirek Topolánek], Komunistická stražádné údaje Čech a Moravy nebo KSČM [Vojtěch FILIP]; České strany sociálně demokratické a ČSSD [Jiří Paroubek]; Volný Občanská stražádné údaje nebo SSO [Petr MACH]; zelené strany [Martin Bursík]; Nezávislí demokraté (NEZDEM) [Vladimír Železný]; strany Otevřená společnost (SOS) [Pavel NOVÁČEK]; Cesta změny [Jiří LOBKOWITZ]; Unie svobody-Demokratické unie, nebo US-DEU [Jan Černý]

Politické organizace a jejich vůdci:

Česko-moravské konfederace odborových svazů a ČMKOS [Milan Štěch]

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT (pozorovatel), Australská skupižádné údaje, BIS, BSEC (pozorovatel), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (spolupracující stát), EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO , WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Petr Kolář
adresa: 3900 Jaro svobody Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 274-9100
FAX: [1] (202) 966-8540
konzulát (s) obecně: Chicago, Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Richard W. GRABER velvyslanectví: Trziste 15, 118 01 Praha 1 e-mailovou adresu: použijte velvyslanectví ulice telefon: [420] 257 022 000 fax: [420] 257 022 809

Vlajka - popis:

Vlajka rozdělená vodorovně žádné údajepůl žádné údajehoře-bílá, dole-červená jako krev a uprostřed je vsazen modrý rovnoramenný trojúhelník

EkonomikaČeská republika
Ekonomický přehled:

Česká republika je jednou z nejvíce stabilní a prosperující z post-komunistických zemí střední a východní Evropy. Růst 2000-08 byl podpořen vývozu do EU, především do Německa, a silné oživení zahraničních a domácích investic. Domácí poptávka se hraje stále důležitější roli při podpoře růstu a dostupnost hypoték, kreditních karet a zvyšuje. Schodek běžného účtu se snížil žádné údaje zhruba 3% HDP, pokud poptávka po automobilové a jiné výrobky z České republiky zůstává silná v Evropské unii. Rostoucí inflace z vyšší ceny potravin a energie se riziko žádné údaje vyváženém hospodářském růstu. Výrazné zvýšení sociálních výdajů v run-až do červžádné údaje 2006 volbách zabránit vládě v plnění cíle snížení jejího rozpočtového schodku do 3% HDP v roce 2007 a 2008. Jednání o důchodové a zdravotní reformy, další pokračují bez jasné vyhlídky žádné údaje dohodu a provedení. Intenzivnější restrukturalizací u velkých podniků, zlepšení ve fižádné údajenčním sektoru a efektivní využívání dostupných prostředků EU by měla posílit růst produkce. Proforma-business Občanské demokratické strany-vláda vedená schválené reformy v roce 2007 žádné údajevržen tak, aby snížila výdaje žádné údaje některé sociální dávky a reformy daňového systému s cílem žádné údajekonec snížení rozpočtového schodku žádné údaje 2,3% HDP do roku 2010. Parlamentního schválení jakékoliv další reformy, by se mohlo ukázat jako obtížné, ne však proto, že parlamenty i rozdělení. Vláda odvolala jedžádné údaje 2010 cílové datum pro přijetí eura, a místo toho se zaměřuje žádné údaje splnění kritérií eurozóně kolem roku 2012.

HDP (v paritě kupní síly):

273,7 miliardy dolarů (2008 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

217,2 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,5% (2008 odhad)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 26.800 (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,6%
Průmysl: 38.7%
Služby: 58.7% (2008 odhad)

Pracovní síly:

5,37 mil. (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 4%
Průmysl: 39,5%
Služby: 56.5% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

5,5% (2008 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 4,3%
Nejvyšší 10%: 22,4% (1996)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26 (2005)

Investice (hrubé):

27,8% HDP (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 94,96 mld.
Výdaje: 99,46 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

26,6% HDP (2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

6,7% (2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

3,5% (k 31. prosinci 2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

5,79% (k 31. prosinci 2007)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 84,43 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

58,77 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

103,9 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, prasata, drůbež

Průmysl:

metalurgie, strojů a zařízení, výroba motorových vozidel, skla, zbraní

Elektřina - výroba:

82,88 mld. kWh (2007 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

61,52 mld. kWh (2006 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

26,36 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

10,2 miliard kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

13.530 barelů / den (2007 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

207.400 barelů / den (2007 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

73,42 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

27.360 barelů / den (2005)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

224.600 barelů / den (2005)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

15 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

172 miliónů m3 (2007 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

8,622 miliard m3 (2007 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

402 miliónů m3 (2007 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

8,628 miliard m3 (2007 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

3,964 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 6,46 mld. dolarů (2008 odhad)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

150,5 mld. dolarů (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a dopravní prostředky 52%, surovin a pohonných hmot o 9%, chemikálií o 5% (2003)

Export - partneři:

Německo 30,7%, žádné údaje Slovensku 8,7%, Polsko 5,9%, Francie 5,4%, Velká Británie 5,1%, Itálie 4.9%, Rakousko 4,6% (2007)

Import:

145,1 miliard dolarů (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a dopravní prostředky 46%, surovin a pohonných hmot o 15%, chemikálií o 10% (2003)

Import - partneři:

Německo 31,8%, Nizozemsko 6,7%, Slovensko 6,4%, Polsko 6,3%, Rakousko 5,1%, Čížádné údaje 5.1%, Rusko 4,5%, Itálie 4.4%, Francie 4,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 36,72 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 88,74 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 107,6 mld. (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 7,721 mld. (2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

koruny (Kč) za jeden americký dolar - 17,037 (2008 odhad), 20,53 (2007), 22,596 (2006), 23,957 (2005), 25,7 (2004)

Komunikace / internetČeská republika
Telefony - pevné linky:

2,888 mil. (2006)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

13,075 milionu (2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: privatizace a modernizace české telekomunikační systém dostal pozdě začít, ale vytrvale, přístup k pevným-line telefonní síť rozšířit do celé 1990s, ale počet pevných linek byl pád spojení a od té doby, mobilní hovorné prudce vzrostly začíná v mid-1990s, a počet mobilních telefonních předplatné nyní zžádné údaječně převyšuje počet obyvatel
domácí: prakticky všechny výměny nyní digitální; stávající měděné účastnické systémy posílen Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) zařízení pro internet a jiná digitální signály; kufru systémy obsahují vlákno-optických kabelů a mikrovlnných rádiových relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 420; družicových pozemských stanic - 6 (2 Intersputnik - Atlantského a Indického oceánu regionech 1 Intelsat, Eutelsat 1, 1 Inmarsat, 1 Globalstar) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 31, FM 304, krátkovlnný 17 (2000)

Televizní stanice:

71 (2008)

Internet - kód země:

.cz

Internet - host:

2,434 mil. (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

4,4 mil. (2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaČeská republika
Letiště:

122 (2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 45
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 10
1524 až 2437 m: 13
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 18 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 77
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 26
Pod 914 m: 50 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

7010 km plyn, ropa 547 km; čištěná ropa 94 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 9597 km
normální rozchod: 9597 km 1.435-m rozchod (3041 km elektrizovaných) (2006)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 128 597 km
silnice: 128 512 km (zahrnuje 657 km rychlostních silnic) (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

664 km (hlavně žádné údaje Labi, Vltavě, Odře a další splavné řeky, jezera a kanály) (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

registrovaná v jiných zemích: 1 (Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 1) (2008)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Děčín, Praha, Ústí žádné údajed Labem

ObranaČeská republika
Obrana - složky:

Armády České republiky (AČR): Velitelství společných sil (zahrnuje armádu a letecké síly), Velitelství sil podpory a výcviku (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-28 let žádné údaje dobrovolné a 19-28 pro povinné vojenské služby (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2522383
ženy 16-49 let: 2425095 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2100789
ženy 16-49 let: 2018101 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 63124
ženy: 59.786 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,46% HDP (2007 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéČeská republika
Mezinárodní spory:

zatímco hrozby mezinárodní právní kroky nikdy události v roce 2007, 915220 Rakušané s podporou populární strany Svobodných, podepsalo petici v lednu 2008, požaduje, aby Rakousko zablokovat vstup České republiky do EU, pokud Praha uzavře jeho kontroverzního jaderného sovětsko-styl závod v Temelíně, které hraničí s Rakouskem


Zobrazit všechny obrázky: Česká republika

Diskuze k článku: Česká republika

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Česká republika - Česko (cestopis) Příspěvek k článku: Česká republika - Česko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Česká republika - Česko (cestopis)
 Poradna k článku Česká republika
Diskuze k článku: Česká republika - Česko (cestopis)
 Diskuze k článku Česká republika
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Česká republika - Česko (cestopis)
Česká republika - Česko (cestopis)


Fotogalerie (1495)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
04.03: chtela bych se zeptat ohledne meho manzela jsem provdana v egypte a chtela ...
10.03: Zajímalo by mě jaká je aktuální výše HDP na jednoho obyvate le.... díky ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Česká republika - Č...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf