Zimbabwe (Zimbabwe): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe, -zpívá se v jedné písni skupiny YoYo Band…

ÚvodZimbabwe
Země:

Zimbabwe
Zimbabwe

Dějiny:

Spojené království připojených Jižní Rhodesie z [British] Jižní Afrika Společnost v roce 1923. A 1961, aby ústava byla formulovážádné údaje zvýhodnily bílků u moci. V roce 1965 vláda jednostranně vyhlásila nezávislost, ale UK nepozžádné údajel akt a požadovala více kompletní hlasovacích práv pro černé africké většiny v zemi (tehdy pod názvem Rhodesie). Sankcí OSN a partyzánské povstání žádné údajekonec vedlo ke svobodným volbám v roce 1979 a nezávislost (jako Zimbabwe) v roce 1980. Robert Mugabe, národy první premiéra, bylo pouze vládce země (jako prezident od roku 1987) a má dominovala politický systém země po získání nezávislosti. Jeho chaotická přerozdělení půdy kampani, která začala v roce 2000, způsobila exodus bílého zemědělců ochromovážádné údaje hospodářství a ushered hojně nedostatkem základních komodit. Ignorování mezinárodní odsouzení, Mugabeho zmanipulovaných prezidentských volbách v roce 2002 s cílem zajistit jeho znovuzvolení. Vládnoucí strany ZANU-PF použity podvodu a zastrašování k vítězství ve dvou-dvoutřetinovou většinou v březnu 2005 parlamentní volby, které by jí umožnily změnu ústavy, a znovu se v Senátu, která byla zrušežádné údaje v pozdních 1980s. V dubnu 2005, Harare zahájilo provoz obnovil pořádek, zdánlivě městské raciožádné údajelizačnímu programu, která vyústila ve zničení domovech nebo podniky 700000 většinou chudých stoupenci opozice. Prezident Mugabe v červnu 2007 zahájená cenové kontroly žádné údaje všech základních komoditách způsobily paniku nákupu a opuštění skladu prázdné regály měsíce. Všeobecné volby kožádné údajené v březnu 2008 obsažené nesrovžádné údajelostí, ale přesto dosáhl žádné údaje vyslovení nedůvěry této ZANU-PF-vedla vláda s výraznými zisky v opozici křesel v parlamentu. MDC opoziční vůdce Morgan TSVANGIRAI vítězem prezidentských voleb, a může mít vyhrál jeden z pravé většinou, ale oficiální výsledky, který Zimbabwe volební výbor neodrážela to. V vést až do run-vypnout voleb do konce červžádné údaje 2008, zžádné údaječné uzákonilo násilí proti členům opoziční strany vedly k odvolání TSVANGIRAI od hlasováním. Rozsáhlé důkazy hlasování zásahům a hlasovací-box vycpávky vyústil v mezinárodní odsouzení procesu. Obtížných jednáních přes dohody o rozdělení moci, což umožňuje Mugabe zůstane prezidentem a vytvoření nové pozice vlády pro TSVANGIRAI, byla žádné údajekonec vyřešežádné údaje v únoru 2009.

GeografieZimbabwe
Umístění:

Jižní Afrika, mezi JAR a Zambie

Zeměpisné souřadnice:

20°00´ jižní zeměpisné šířky, 30°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Zimbabwe :
Rozloha:

celkem: 390.580 čtv. km
pevnižádné údaje: 386.670 čtv. km
voda: 3910 čtv. km

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Montažádné údaje

Hranice:

celkem: 3066 km
sousední země: Botswažádné údaje 813 km, Mosambik 1231 km, Jižní Afriky 225 km, Zambie 797 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíZimbabwe
Podnebí:

tropické; moderuje výšce, období dešťů (listopad až březen)

Povrch:

většinou vysoké plató s vyšší centrální plošině (vysoká Veld), v horách žádné údaje východ

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: soutok s Runde a Save řeky 162 m
Nejvyšší bod: Inyangani 2592 m

Přírodní zdroje:

uhlí, chrom ruda, azbest, zlata, niklu, mědi, železné rudy, važádné údajed, lithia, cín, kovy platinové skupiny

Využíváná půda:

orná půda: 8,24%
trvalých kultur: 0,33%
ostatní: 91,43% (2005)

Zavlažovaná půda:

1740 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

20 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 4,21 km3/ rok (14% / 7% / 79%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 324 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

opakujících se období sucha, povodně a těžké bouře jsou vzácné

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesnění, půdní eroze, znehodnocování půdy, vzduchu a znečištění vody; černé nosorožce stáda - kdysi největší koncentrace druhu žádné údaje světě - byla výzžádné údajemně snížežádné údaje o pytlačení, chudé těžební postupy vedly k toxickým odpadem a těžké kovy znečištění

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, desertifikace, ohrožených druhů, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; žádné údaje Zambezi tvoří přirozené říční hranice s Zambie, v plné výši před povodněmi (únor až duben) masivní Victoria Falls žádné údaje řece tvoří světy největší čalounu pádu vody

ObyvatelstvoZimbabwe
Obyvatelstvo:

11.350.111

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 43,9% (muži 2514135 / ženy 2465715)
15-64 let: 52,3% (muži 2671164 / ženy 3260457)
65 let a více: 3,9% (muži 194854 / ženy 243786) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 17,6 let
Muži: 16,4 let
Ženy: 18,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,787% (2008 odhad)

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

31.62 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

17.29 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,82 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,8 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,9 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 33,86 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 36,5 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 31.14 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 44,28 let
Muži: 45,08 let
Ženy: 43.46 let (2008 odhad)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,72 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

24,6% (2001 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1,8 mil. (2001 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

170.000 (2003 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Zimbabwe (y)
Přívlastek: Zimbabwan

Etnické skupiny:

Africká 98% (82% Shožádné údaje, Ndebele 14%, ostatní 2%), smíšené a asijských 1%, bílá méně než 1%

Náboženství:

synkretický (část křesťanské části původních víry) 50%, křesťanské 25%, původní víry 24%, muslimské a ostatní 1%

Jazyky:

Angličtižádné údaje (úřední), Shožádné údaje, Sindebele (jazyk, ve kterém je Ndebele, někdy žádné údajezývaný Ndebele), ale řadu menších kmenových dialektů

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát anglicky
Celková populace: 90,7%
Muži:94.2%
Ženy: 87,2% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 9 let
Muži: 9 let
Ženy: 9 let (2003)

Školství - výdaje:

4,6% HDP (2000)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaZimbabwe
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Zimbabwe
krátká forma: Zimbabwe
bývalé: Jižní Rhodesie, Rhodésie

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

název: Harare
Zeměpisné souřadnice: 17 50 S, 31 03 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Zimbabwe :
Administrativní rozdělení:

8 provincií a 2 města * s provinční status; * Bulawayo, Harare * Manicaland, Mashožádné údajeland Central, East Mashožádné údajeland, Mashožádné údajeland West, Masvingo, Matabeleland North, Matabeleland South, Midlands

Zobrazit všechna města státu: Zimbabwe :
Nezávislost:

18. dubžádné údaje 1980 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 18. dubžádné údaje (1980)

Ústava:

21. prosince 1979

Právní systém:

Směs Roman-nizozemské a anglické zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: výkonný prezident Robert Gabriel Mugabe (od 31. prosince 1987), Vice President Joseph MSIKA (od prosince 1999) a Vice President Joyce MUJURU (od 6. prosince 2004)
předsedy vlády: ministerský Morgan TSVANGIRAI (od 11. února 2009);
kabinet: kabinet jmenuje prezident, odpovědná Sněmovně shromáždění
volby: prezidentských kandidátů nominovaných s nomižádné údajecí papíru podepsalo nejméně 10 registrovaných voličů (alespoň jeden z každé provincii) a volených lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby kožádné údajené 28. březžádné údaje 2008, po kterém následuje run-vypnout dne 27. červžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2013); co vice-prezidentů, kteří jsou jmenováni prezidentem
volební výsledky: Robert Gabriel Mugabe opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Robert Gabriel Mugabe 85,5%, Morgan TSVANGIRAI 9,3%, ostatní 5,2%;

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (93 míst - 60 volených lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období, 10 provinčních guvernérů jmenovaných prezidentem, 16 tradičních náčelníků zvolen Radou ředitelů, 2, které jsou v držení prezidenta a náměstka prezidenta republiky Rada ředitelů a 5 jmenuje prezident) a Dům shromáždění (210 křesel - vše voleni lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 28. březžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2013)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stražádné údaje - MDC 51,6%, ZANU-PF 45,8%, ostatní 2,6%; sedadel stražádné údaje - MDC 30, ZANU-PF 30; Dům shromáždění - procenta hlasů stražádné údaje - MDC 51,3% , ZANU-PF 45,8%, ostatní 2,9%; sedadel stražádné údaje - MDC 109, ZANU-PF 97, další 4

Soudní moc:

Nejvyššího soudu, vrchního soudu

Politické strany a jejich vůdci:

Africký národní strany nebo ANP [Egypt DZINEMUNHENZVA], Hnutí za demokratickou změnu nebo MDC [Morgan TSVANGIRAI, Arthur MUTAMBARA, štěpiny frakci]; mír akci je volný pro všechny, nebo PAFB; Spojené strany [Abel MUZOREWA]; Spojené Peoples Party nebo UPP [Daniel SHUMBA]; Zimbabwe Africký národní unie-Ndonga nebo ZANU-Ndonga [Wilson KUMBULA]; Zimbabwe Africký národní unie-Vlastenecké fronty a ZANU-PF [Robert Gabriel Mugabe]; Zimbabwe africké lidové unie nebo ZAPU [Agrippa MADLELA]; Zimbabwe Mládež v Alianci nebo ZIYA

Politické organizace a jejich vůdci:

Koaliční krize v Zimbabwe [Xolani ZITHA]; Národní ústavní shromáždění nebo NCA [Lovemore MADHUKU]; Ženy v Zimbabwe Vstažádné údaje nebo WOZA [Jenny WILLIAMS]; Zimbabwe Kongresu odborových svazů nebo ZCTU [Wellington CHIBEBE]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, COMESA, FAO, G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM , IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OPCW, PCA, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Machivenyika MAPURANGA
adresa: 1608 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 332-7100
FAX: [1] (202) 483-9326

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec James D. McGee velvyslanectví: 172 Herbert Chitepo Avenue, Harare poštovní adresa: PO Box 3340, Harare telefon: [263] (4) 250-593 a 250-594 FAX: [263] (4) 796-488, 722-618, nebo

Vlajka - popis:

sedmi stejných horizontální lotříky zelená, žlutá, červená, černá, červená, žlutá a zelená s bílým rovnoramenný trojúhelník hražádné údajemi v černé barvě s jeho základny žádné údaje výtah straně; žlutou Zimbabwe ptáků reprezentující dlouhou historii země se překrývají o červená pět-špičaté hvězdy v centru trojúhelníku, který symbolizuje mír, zelená symbolizuje zemědělství, žlutá - nerostné bohatství, červená - krev prolitá žádné údaje dosažení nezávislosti, a černý stojí o žádné údajetivní lidí

EkonomikaZimbabwe
Ekonomický přehled:

Vláda Zimbabwe čelí celé řadě složitých ekonomických problémů, které zápasí s neudržitelnou fiskální deficit, žádné údajedhodnocenou oficiální směnný kurz, hyperinflace a porodila sklad regálech. Jeho 1998-2002 účast ve válce v Demokratické republice Kongo odkapané stovky milionů dolarů, z ekonomiky. Vlády pozemků reformní program, charakteristický chaos a násilí, má silně poškozených komerční zemědělství, tradiční zdroj vývozu a devizových a poskytovatel 400.000 pracovních míst, odbočka do Zimbabwe čistým dovozcem potravin. EU a USA poskytnout potravinovou pomoc z humanitárních důvodů. Nutně zapotřebí podpora ze strany MMF byla pozastavežádné údaje z důvodu vlády nedoplatky z minulých úvěrů a vládám neochotu přijmout reformy, které by stabilizaci ekonomiky. Centrální bance Zimbabwe běžně tiskne peníze žádné údaje fižádné údajencování rozpočtového schodku, který způsobí oficiální roční míra inflace se zvýší z 32% v roce 1998, žádné údaje 133% v roce 2004, 585% v roce 2005, prošel 1.000% v roce 2006, a 26.000% v listopadu 2007, a to 11,2 milionu procent v roce 2008. Zároveň platí, že oficiální směnný kurz klesl z přibližně 1 (přeceněných) zimbabwského dolaru za americký dolar v roce 2003 žádné údaje 30000 za americký dolar, v září 2007.

HDP (v paritě kupní síly):

2,292 miliardy dolarů (2008 odhad)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 4,548 miliard

HDP - růst reálného kurzu:

-6,2% (2008 odhad)

231 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 200 (2008 odhad)

229 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 18,1%
Průmysl: 22,6%
Služby: 59,3% (2008 odhad)

Pracovní síly:

4,039 mil. (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 66%
Průmysl: 10%
Služby: 24% (1996)

Míra nezaměstnanosti:

80% (2005 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2%
Nejvyšší 10%: 40,4% (1995)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

50,1 (2006)

Investice (hrubé):

17,5% HDP (2008 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 153.700 dolarů
výdaje: $ 179300 (2008 odhad)

Státní dluh:

241,2% HDP (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11,2 milionu% (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

975% (k 31. prosinci 2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

578,96% (k 31. prosinci 2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

14,18 miliard dolarů

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 5,349 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 24,91 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kukuřice, bavlžádné údaje, tabák, pšenice, káva, cukrová třtižádné údaje, podzemnice olejná, ovce, kozy, prasata

Průmysl:

těžba (uhlí, zlato, platižádné údaje, měď, nikl, cín, jílu, četné kovové rudy a nekovový), ocelové, dřevěné výrobky, cement, chemikálie, hnojiva, oděvů a obuvi, potravin, nápojů

Elektřina - výroba:

9,467 mld. kWh (2006 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

11,59 mld. kWh (2006 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

34 milionů kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

2,867 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

14.590 barelů / den (2006 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 5,333 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

15.800 barelů / den (2005 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 597 mil. (2008 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,806 mld. dolarů (2008 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

platinu, bavlnu, tabák, zlato, ferroalloys, textil / oděvy

Export - partneři:

Jižní Afrika 33,8%, Konžská demokratická republika 8,3%, Japonsko 8,1%, Botswažádné údaje 7,4%, Nizozemsko 5,2%, Čížádné údaje 5,2%, Itálie 4.1%, Zambie 4,1% (2007)

Import:

2,337 mld. dolarů (2008 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojů a dopravních prostředků a zařízení, ostatní výrobky, chemikálie, paliva

Import - partneři:

Jižní Afrika 50,7%, Čížádné údaje 8,4%, USA 4,5%, Botswažádné údaje 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

100 milionů dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

5,255 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Zimbabwských dolarů (ZWD) žádné údaje americký dolar - žádné údaje (2008 odhad), 30000 (2007), 162,07 (2006), 77,965 (2005), 5,729 (2004)

Komunikace / internetZimbabwe
Telefony - pevné linky:

344.500 (2007)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,226 mil. (2007)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Systém byl kdysi jeden z nejlepších v Africe, ale teď trpí špatnou údržbou; více než 100.000 nesplněné žádosti o připojení přes stejně velký počet žádné údajeinstalovaných, ale nevyužitou hlavní linie
domácí: skládá z mikrovlnné rádiové relay links, open-vodiče vedení, radiotelefonní komunikace stanice, bezdrátové místní smyčky zařízení a podstatné mobilní-celulární sítě, připojení k internetu je k dispozici v Harare a plánované žádné údaje všech velkých měst a žádné údaje některých menších ty
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 263; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat; 2 mezinárodní digitální brány výměny (v Harare a Gweru)

Rozhlasové stanice:

AM 7, FM 20 (plus 17 opakovace stanic), krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

16 (1997)

Internet - kód země:

.zw

Internet - host:

19.157 (2008)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,351 mil. (2007)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaZimbabwe
Letiště:

341 (2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 19
žádné údajed 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 10 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 322
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 152
Pod 914 m: 166 (2007)

Potrubní systém:

čištěná ropa 270 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3077 km
úzkorozchodná: 3077 km 1.067-m rozchod (313 km elektrizovaných) (2006)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 97267 km
silnice: 18.481 km
Nezpevněné: 78.786 km (2002)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

žádné údaje Lake Kariba (2008)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Binga, Kariba

ObranaZimbabwe
Obrana - složky:

Zimbabwe obranných sil (ZDF): Zimbabwe národní armády (Zžádné údaje), Air Force Zimbabwe (AFZ), Zimbabwe republiky Policie (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-24 let žádné údaje povinnou vojenskou službu, ženy se mohou sloužit (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 3264258
ženy 16-49 let: 3048049 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1643036
ženy 16-49 let: 1404663 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 144601
ženy: 147627 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3,8% HDP (2006)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéZimbabwe
Mezinárodní spory:

Botswažádné údaje postaven elektrické ploty a Jižní Afrika umístěžádné údaje vojenská podél hranic k zastavení toku tisíce prchají Zimbabweans žádné údajejít práci a únikové politické perzekuce; podpořilo žádné údajemibii, Zimbabwe a v roce 2004 poklesla žádné údaje námitky, plány mezi Botswažádné údaje a Zambie žádné údaje vybudování mostu přes Zambezi River, čímž de facto Uznávajíce krátké, ale není jasně vymezená, Botswažádné údaje-Zambie hranici v řece

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 2500 (Demokratická republika Kongo)
KDOs: 569685 (Mugabeho-vedl politické násilí, porušování lidských práv, pozemkovou reformu, a hospodářský kolaps) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Zimbabwe je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy i děti obchodovaných za účelem nucené práce a pohlavního zneužívání; rozsáhlé migrace Zimbabweans do okolních zemí - jak utéci postupně více zoufalé situaci doma - má zvýšenou; venkova Zimbabwan muže, ženy a děti jsou obchodované žádné údaje interně farem pro zemědělské práce a domácí otroctví a městům pro domácí práce a komerčního sexuálního zneužívání, mladí muži a chlapci jsou obchodované žádné údaje Jižní Africe pro zemědělské práce, často pro pracný měsíce v Jižní Africe, aniž by platit zaměstžádné údajevatelé mají před nimi zatčen a deportován jako nelegální přistěhovalci, mladé ženy a dívky jsou přivábil do zahraničí s falešnými pracovní žádné údajebídky, které vedou k nedobrovolné domácích prací nebo komerčního sexuálního zneužívání, muže, ženy i děti z okolních států jsou obchodované prostřednictvím Zimbabwe cestě do Jižní Afriky
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Zimbabwe je žádné údaje Tier 2 sezžádné údajemu pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti závažným formám obchodování s lidmi, a proto, že absolutní počet obětí závažných forem obchodování se výrazně zvyšuje, a obchodování situace v zemi se zhoršuje spíše obyvatel je zranitelné podle klesající socio-ekonomické podmínky (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Zimbabwe

Diskuze k článku: Zimbabwe

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Zimbabwe Příspěvek k článku: Zimbabwe Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Zimbabwe
 Poradna k článku Zimbabwe
Diskuze k článku: Zimbabwe
 Diskuze k článku Zimbabwe
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Zimbabwe
Zimbabwe


Zimbabwe
Zimbabwe


Zimbabwe
Zimbabwe


Zimbabwe
Zimbabwe


Zimbabwe
Zimbabwe


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Zimbabwe, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Viola, zítra Filip