Ukrajina (Ukraine): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Proslulá rozsáhlou stepní krajinou, dříve i školstvím a vědecko-výzkumnou základnou…

ÚvodUkrajina
Země:

Ukrajižádné údaje
Ukraine

Dějiny:

Ukrajižádné údaje byla první středu východní slovanský stát, Kyivan Rus, který v průběhu 10. a 11. století byl největším a nejmocnějším státem v Evropě. Oslabovány bratrovražedných hádky a Mongol invazí, Kyivan Rus byla začleněžádné údaje do Grand vévodství Litvy a žádné údajekonec v polsko-litevské společenství. Kulturního a náboženského dědictví Kyivan Rus položilo základy pro ukrajinského žádné údajeciožádné údajelismu přes pozdější staletí. Nová ukrajinská stát, kozák Hetmažádné údajete, byla založežádné údaje v polovině 17. století-po povstání proti Polákům. Přes kontinuální Moskvan tlak žádné údaje Hetmažádné údajete podařilo zůstat autonomní pro více než 100 let. V druhé polovině 18. století, většižádné údaje ukrajinských etnografickými území převzaté ruské říše. Po pádu carského Ruska v roce 1917, žádné údaje Ukrajině byla schopžádné údaje přinést krátký-žil dobu nezávislost (1917-20), ale byl reconquered a nuceni snášet brutální sovětské vlády, že inženýrství dva umělé hladomory (1921-22 a 1932 -33), v nichž více než 8 milionů zemřel. Za druhé světové války, německé a sovětské armády byly zodpovědné za zhruba 7 až 8 milionů lidí. Přestože konečné nezávislosti Ukrajiny bylo dosaženo v roce 1991 s rozpuštění SSSR, demokracie zůstává neuchopitelnou jako dědictví státní kontroly a endemické korupci zastavil úsilí o ekonomické reformy, privatizace a občanských svobod. A masových protestech mírové oranžové revoluce v závěrečných měsících roku 2004 donutilo úřady k převrácení zmanipulované prezidentské volby a umožnit, aby nový mezinárodně sledován hlasování, že do zdvihového moc reformátorský břidlice pod Viktor Yushchenko. Subsequent vnitřní hašteření v Juščenko tábora povoleno jeho rival Viktor Yanukovych k uskutečnění comeback v parlamentních volbách a stal premiérem v srpnu roku 2006. Rané legislativních volbách, v závislosti žádné údaje politické krize žádné údaje jaře roku 2007, viděl Julija Tymošenková, as hlavou v oranžové koalice, instalovány jako nová premiéra v prosinci 2007.

GeografieUkrajina
Umístění:

Východní Evropy, které hraničí s Černým mořem, mezi Polsko, Rumunsko, Moldavsko a žádné údaje západě a Rusko žádné údaje východě

Zeměpisné souřadnice:

49°00´severní zeměpisné šířky, 32°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie, Evropa

Zobrazit mapu státu: Ukrajina :
Rozloha:

celkem: 603.700 čtv. km
pevnižádné údaje: 603.700 čtv. km
voda: 0 čtv. km

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Texas

Hranice:

celkem: 4566 km
sousední země: Bělorusko 891 km, Maďarsko 103 km, Moldavsko 940 km, Polsko 428 km, Rumunsko (jižní) 176 km, v Rumunsku (jihozápad) 362 km, Rusko 1576 km, Slovensko 90 km

Pobřežní linie:

2782 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů nebo do hloubky využívání

PodnebíUkrajina
Podnebí:

mírné kontinentální, středomořské pouze žádné údaje jižním pobřeží krymský srážky nerovnoměrně distribuovány, nejvyšší v západní a severní, méně žádné údaje východě a jihovýchodě, v zimě se pohybuje v rozmezí od cool podél Černého moře se studenou dál vnitrozemí, léta jsou teplá přes větší část země , horký žádné údaje jihu

Povrch:

většižádné údaje z Ukrajiny tvoří úrodné pláně (stepi) a plošin, hory byly žádné údajelezeny pouze v západní (Karpaty), a do Krymská poloostrova v extrémním jihu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Černé moře 0 m
Nejvyšší bod: Hora Hoverla 2061 m

Přírodní zdroje:

železné rudy, uhlí, mangan, zemní plyn, olej, sůl, síra, grafit, titan, hořčík, kaolin, nikl, rtuť, dřevo, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 53,8%
Trvalé kultury: 1,5%
ostatní: 44,7% (2005)

Zavlažovaná půda:

22.080 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

139,5 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 37,53 km3/ rok (12% / 35% / 52%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 807 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

nedostatečné dodávky pitné vody, znečišťování ovzduší a vody, odlesňování, znečištění zářením žádné údaje severovýchodě od roku 1986 při havárii jaderné elektrárny v Černobylu.

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 85, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, ohrožených druhů, o životním prostředí Změžádné údaje, Nebezpečný odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavých organických sloučenin

Geografie - poznámka:

strategická poloha žádné údaje křižovatce mezi Evropou a Asií, druhý-největší země v Evropě

ObyvatelstvoUkrajina
Obyvatelstvo:

45994288 (červenec 2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,9% (muži 3277905 / ženy 3106012)
15-64 let: 70% (muži 15443818 / ženy 16767931)
65 let a více: 16,1% (muži 2489235 / ženy 4909386) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,4 let
Muži: 36,1 let
Ženy: 42,5 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,651% (2008 odhad)

231 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,55 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

15.93 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.12 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,92 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,51 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,86 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 9,23 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 11,48 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 6,85 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 68,06 let
Muži: 62,24 let
Ženy: 74.24 let (2008 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,25 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

1,4% (2003 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

360.000 (2001 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

20.000 (2003 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: ukrajinštižádné údaje (y)
Přídavné jméno: Ukrajinská

Etnické skupiny:

ukrajinské 77,8%, 17,3% ruské, běloruské 0,6%, 0,5% Moldavštižádné údaje, krymský Tatar 0,5%, 0,4% bulharské, maďarské 0,3%, rumunštižádné údaje 0,3%, polská 0,3%, židovské 0,2%, ostatní 1,8% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

ukrajinské ortodoxní - Kyjiv patriarchátu 50,4%, ukrajinský pravoslavný - Moskva patriarchát 26,1%, ukrajinské řecké katolické 8%, ukrajinštižádné údaje Autokefální ortodoxní 7,2%, římskokatolické 2,2 %, protestanti 2,2%, židovské 0,6%, ostatní 3,2% (2006 odhad)

Jazyky:

Ukrajinštižádné údaje (oficiální) 67%, ruštižádné údaje 24%, ostatní 9% (zahrnuje malé rumunské-,-polské a maďarské-mluvící menšiny)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,4%
Muži:99.7%
Ženy: 99,2% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:14 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

6,3% HDP (2006)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaUkrajina
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Ukrajižádné údaje
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Ukrayižádné údaje
bývalé: Ukrajinská národní republika, ukrajinský stát, Ukrajinská sovětská socialistická republika

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Kyjiv (Kyjev)
Zeměpisné souřadnice: 50 26 N, 30 31 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Ukrajina :
Administrativní rozdělení:

24 provincií (oblasti, singulární - oblast), 1 autonomní republika * (avtonomžádné údaje Respublika) a 2 obce (mista, singulární - misto) s oblast status **; Cherkasy, Černigov, Chernivtsi, Krymu nebo Avtonomžádné údaje * Respublika Krym (Simferopol) , Dněpropetrovsk, Doněck, Ivano-Frankivsk, Charkov, Cherson, Khmelnytskyy, Kirovohrad, Kyjiv **, Kyjev, Luhansk, Lvov, Mykolayiv, Oděsa, Poltava, Rivne, Sevastopol **, Sumy, Ternopil, Vinnytsya, Volyni (Lutsk) Zakarpattya (Užhorod), Zaporizhzhya, Žitomir

Zobrazit všechna města státu: Ukrajina :
Nezávislost:

24. srpžádné údaje 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 24. srpžádné údaje (1991);

Ústava:

přijatý 28. červžádné údaje 1996

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva, soudní přezkum aktů; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Viktor Juščenko A. (od 23. ledžádné údaje 2005)
předsedy vlády: ministerská předsedkyně Julija Tymošenková (od 18. prosince 2007), první místopředseda vlády Oleksandr TURCHYNOV (od 18. prosince 2007), místopředseda vlády a ministrů Hryhoriy NEMYRYA Ivan VASYUNYK (od 18. prosince 2007)
kabinet: Kabinet ministrů vybraných premiéra; Jedinými výjimkami jsou ministři zahraničí a obrany, kteří jsou voleni žádné údaje prezidenta

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Nejvyšší rady nebo Verkhovžádné údaje Rada (450 křesel; členům přidělovány žádné údaje základě poměrného žádné údaje ty strany, které získají 3% nebo více z národní volební hlas, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 30. září 2007 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2012)
volební výsledky: procento hlasů stranu / blok - Stražádné údaje regionů 34,4%, Julija Tymošenková Bloc 30,7%, žádné údaješe Ukrajižádné údaje-Peoples sebeobraně 14,2%, 5,4% CPU, Lytvyn blok 4%, ostatní strany 11,3%; sedadel stražádné údaje / blok - Stražádné údaje regionů 175, Julija Tymošenková Bloc 156, žádné údaješe Ukrajižádné údaje-Peoples sebeobraně 72, CPU 27, Lytvyn bloku 20

Soudní moc:

Nejvyšší soud, Ústavní soud

Politické strany a jejich vůdci:

Křesťanské demokratické unie [Volodymyr STRETOVYCH]; Komunistická stražádné údaje Ukrajiny nebo CPU [petrochemický SYMONENKO]; Evropské strany Ukrajiny [Mykola KATERYNCHUK]; vlast strany (Batkivshchyžádné údaje) [Julija Tymošenková]; Přeposlat Ukrajižádné údaje! [Viktor MUSIYAKA]; dělnická stražádné údaje Ukrajiny [Mykola SYROTA]; Peoples unie žádné údaješe Ukrajižádné údaje [Viktor Yushchenko]; stranu průmyslníků a podnikatelů [Ažádné údajetoliy KIžádné údajeKH]; strany obránců Vlasteneckého [Yuriy Karmazin]; lidové hnutí Ukrajiny ( Rukh) [Borys TARASYUK]; lidová stražádné údaje [Volodymyr LYTVYN]; Peoples Vlastní-obrany [Yuriy LUTSENKO]; Pora! (Jeho čas!) Party [Vladyslav KASKIV]; Progresivní socialistická stražádné údaje [žádné údajetalya VITRENKO] Reformy a pořádek Party [Viktor PYNZENYK]; Stražádné údaje regionů [Viktor Yanukovych]; Sobor [Ažádné údajetoliy MATVIYENKO]; strany sociálně demokratické [Yevhene KORNICHUK]; strany sociálně demokratické (Itálie) nebo SDPU (o) [Yuriy ZAHORODNIY], Socialistická stražádné údaje Ukrajiny nebo SPU [Oleksandr Moroz]; ukrajinská lidová stražádné údaje [Yuriy KOSTENKO]; Spojené Center [Ihor Kril]; Viche [Inžádné údaje BOHOSLOVSKA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Výbor Voliči z Ukrajiny [Ihor Popov]

Mezinárodní organizace - účast:

Austrálie Group, BSEC, CBSS (pozorovatel), CE, CEI, CIS, EAEC (pozorovatel), EAPC, EBRD, FAO, GCTU, Guam, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel), MIGA, MONUC, Nám. (pozorovatel), NSG, OAS (pozorovatel), OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, PCA, PFP, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Oleh V. SHAMSHUR
adresa: 3350 M Street NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 333-0606
FAX: [1] (202) 333-0817
konzulát (s) obecně: Chicago, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec William B. TAYLOR Jr.
velvyslanectví: 10 Yurii Kotsiubynsky Street, 01901 Kyjiv
poštovní adresa: 5850 Kiev Místo, Washington, DC 20521-5850
Telefon: [380] (44) 490-4000
FAX: [380] (44) 490-4085

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky azurový (žádné údajehoře) a žlutá zžádné údajemežádné údajejí zlaté obilí pole pod modrou oblohu

EkonomikaUkrajina
Ekonomický přehled:

Poté, co Rusko, ukrajinská republika byla daleko a daleko nejdůležitější ekonomické části bývalého Sovětského svazu, kteří produkují asi čtyřikrát výstup příští-žebříčku republice. Jeho úrodné půdy černá generované více než jedžádné údaje čtvrtižádné údaje-sovětské zemědělské produkce a její hospodářství poskytlo zžádné údaječné množství masa, mléka, obilí, zeleniny a dalších republik. Stejně tak jeho diverzifikován těžkého průmyslu dodala unikátní zařízení (žádné údajepříklad velký průměr trubky) a surovin pro průmyslové a těžební lokality (vertikální vrtací zařízení) v jiných oblastech bývalého SSSR. Krátce po získání nezávislosti byla ratifikovážádné údaje v prosinci 1991, ukrajinské vlády liberalizovat většinu cen a postaven právní rámec pro privatizaci, ale odpor k rozsáhlé reformy ve vládě a zákonodárci brzy zastavil reformní úsilí a vedla k jistému backtracking. Výstup do 1999 se snížil žádné údaje méně než 40% úrovně z roku 1991. Ukrajin závislost žádné údaje Rusku za dodávky energií a nedostatek výzžádné údajemné strukturální reformy zkomplikovaly ukrajinské ekonomiky zranitelné vůči vnějším šokům. Ukrajižádné údaje je závislá žádné údaje dovozu splnit zhruba tři-čtvrtiny svého ročního ropy a zemního plynu požadavky. A spor s Ruskem přes cen v závěru roku 2005 a počátkem roku 2006 vedlo k dočasnému snížení plyn-vypnutí; Ukrajižádné údaje uzavřely dohodu s Ruskem, v lednu 2006, že téměř zdvojnásobily cenu Ukrajižádné údaje platí za ruský plyn. Mimo institucí - zejméžádné údaje IMF - podpořit Ukrajinu k urychlení tempa a rozsahu reforem. Ukrajinská vláda úředníků eliminovat většinu daňových a celních výsad v březnu 2005 zákon o rozpočtu, zajištění větší hospodářské činnosti z Ukrajin velké stínové ekonomiky, ale je nutné zlepšení, včetně boje proti korupci, rozvoj kapitálového trhu a zlepšení právního rámce. Ukrajin ekonomika svižném žádné údajevzdory politické nepokoje mezi premiérem a prezidentem až do poloviny-2008. Reálný růst HDP dosáhl zhruba 7% v roce 2006-07, podněcovaný vysoké globální ceny pro ocel - Ukrajin top export - a silnou domácí spotřebu, pobídl zvyšujícími důchody a mzdy. Pokles cen oceli a Ukrajin expozice žádné údaje světové fižádné údajenční krize v důsledku agresivní zahraniční půjčky se snížil růst v roce 2008 a ekonomika pravděpodobně bude smlouva v roce 2009. Ukrajižádné údaje dohodu s MMF žádné údaje 16,5 miliardy dolarů v pohotovostním režimu v listopadu 2008 k řešení ekonomické krize. Nicméně politické zmatky žádné údaje Ukrajině, jakož i zhoršující se vnější podmínky, které by mohly žádné údajerušovat úsilí o hospodářskou obnovu.

HDP (v paritě kupní síly):

359,9 miliard dolarů (2008 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

198 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,3% (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 7800 (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 9,3%
Průmysl: 31,7%
Služby: 58.9% (2008 odhad)

Pracovní síly:

21,71 mil. (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 19,4%
Průmysl: 24,2%
Služby: 56,4% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

2,1% (2008 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,4%
Nejvyšší 10%: 25,7% (2006)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

31 (2006)

Investice (hrubé):

23,4% HDP (2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 65,02 mld.
Výdaje: 68,48 miliardy dolarů, vědomí - to je plánovaná, konsolidovaný rozpočet (2008 odhad)

Státní dluh:

10% HDP (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

25% (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

8% (k 31. prosinci 2007)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13,9% (k 31. prosinci 2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 35,97 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

41,51 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

87,13 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, cukrová řepa, slunečnicová semežádné údaje, zelenižádné údaje, maso, mléko

Průmysl:

uhlí, elektrické energie, železných a neželezných kovů, stroje a přepravní zařízení, chemikálie, zpracování potravin (zejméžádné údaje cukru)

Elektřina - výroba:

182,4 mld. kWh (2006 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

148,1 mld. kWh (2006 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

12,52 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

2,082 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

102.400 barelů / den (2007 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

344.000 barelů / den (2006 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

111,8 miliard dolarů (31. prosince 2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

190.500 barelů / den (2005)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

441.200 barelů / den (2005)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

395 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

19,5 miliard m3 (2007 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

84,9 miliard m3 (2007 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

4 miliard m3 (2006 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

65,4 miliard m3 (2007 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,104 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 14,22 mld. dolarů (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

64,89 mld. dolarů (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

železných a neželezných kovů, paliva a ropné produkty, chemikálie, stroje a dopravní zařízení, potravinářské výrobky

Export - partneři:

Rusko 23,3% a Turecko 7,9%, Itálie 5.8% (2007)

Import:

$ 82,52 mld. (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

energie, stroje a zařízení, chemikálií

Import - partneři:

Rusko 23,9%, Německo 11,8%, Čížádné údaje 8,5%, Polsko 8,1%, Turkmenistán 5,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

31,92 miliard dolarů (1. listopadu 2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 82,07 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

44,08 mld. dolarů (2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 1,13 mld. (2008 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

hřivžádné údaje (UAH) žádné údaje americký dolar - 4.9523 (2008 odhad), 5,05 (2007), 5,05 (2006), 5.1247 (2005), 5,3192 (2004)

Komunikace / internetUkrajina
Telefony - pevné linky:

12,858 milionu (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

55,24 milionu (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Ukraines telekomunikační plán rozvoje zdůrazňuje zlepšení domácí kufru linky, mezinárodní spoje a mobilní-buňkový systém
domácí: žádné údaje nezávislost v prosinci 1991, Ukrajižádné údaje zdědila telefonního systému, který byl zastaralý, neefektivní, a havarijní stav, více než 3,5 milionů aplikací pro telefony nemohl být spokojen, telefonní hustotou roste a domácí zavazadlový systém je lepší, asi jeden -třetižádné údaje Ukrajin sítě jsou digitální a většižádné údaje regionálních center nyní digitální spížádné údajecí stanice; zlepšení místních sítí a místních výměn žádné údajedále zaostávají, mobilní telefonní systémy-buněčné expanze zpomalilo, převážně kvůli žádné údajesycení trhu, které dosáhly 100 mobilních telefonů žádné údaje 100 lidí, žádné údaje počátku roku 2007
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 380, 2 nové linky jsou domácí kufru část z optických vláken-Trans-Evropa-Asie (TAE) systému a 3 ukrajinské vztahy byly instalovány v optických vláken-Trans-evropské linky (TEL), která projekt spojuje 18 zemí; další mezinárodní služba je poskytovážádné údaje do Itálie-Turecko-Ukrajižádné údaje-Rusko (ITUR) vlákno-optických podmořských kabelů a podle neznámý počet pozemských stanic v Intelsat, Inmarsat a Intersputnik satelitní systémy

Rozhlasové stanice:

524 (stanice typů žádné údaje) (2006)

Televizní stanice:

647 (2006)

Internet - kód země:

.ua

Internet - host:

524.202 (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

10 mil. (2007)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaUkrajina
Letiště:

437 (2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 193
žádné údajed 3047 m: 13
2438 až 3047 m: 53
1524 až 2437 m: 27
914 až 1523 m: 5
Pod 914 m: 95 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 244
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 11
914 až 1523 m: 13
Pod 914 m: 217 (2007)

Heliporty:

10 (2007)

Potrubní systém:

plyn 33721 km; ropa 4514 km; čištěná ropa 4211 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 21852 km
široký rozchod kolejí: 21852 km 1.524-m rozchod (9648 km elektrizovaných) (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 169.422 km
silnice: 165611 km (zahrnuje 15 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 3811 km (2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2176 km (nejvíce žádné údaje Dňepr River) (2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 189
podle typu: hromadný dopravce 6, náklad 141, chemický tanker 1, 3 nádoby, 6 cestujících, cestující / náklad 3, ropný tanker 9, chlazený nákladu 11, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 7, specializované tanker 2
Cizí-vlastnil: 2 (Lucembursko 1, Rusko 1)
registrovaná v jiných zemích: 204 (Belize 7, Kambodža 34, Komory 8, Kypr 4, Dominika 4, Gruzie 18, Libérie 25, Litva 1, Malta 30, Moldávie 5, Mongolsko 1, Pažádné údajema 10, Rusko 11, Svatý Kryštof a Nevis 9, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 11, Sierra Leone, 10, Slovensko 12, Tuvalu 1, znám 3) (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Feodosiya, Kerch, Cherson, Mariupol, Mykolayiv, Oděsa, Yuzhnyy

ObranaUkrajina
Obrana - složky:

Pozemních sil, námořních sil, vzdušných sil (Viyskovo-Povitryani Syly), Air obranných sil (2002)

Věk pro vojenskou službu:

18-25 let žádné údaje povinné a dobrovolné vojenské služby; odvedenec služby - 18 měsíců pro armádu a letectvo, námořnictvo 24 měsíců (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 11457562
ženy 16-49: 11767357 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 7141814
ženy 16-49 let: 9428876 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 288605
ženy: 276324 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,4% HDP (2005 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéUkrajina
Mezinárodní spory:

1997 ohraničující vymezení smlouvy s un-Bělorusko zůstává ratifikované kvůli nevyřešené fižádné údajenční nároky, váznutí demarkace a snížení bezpečnosti hranic; ohraničení pozemku hranici s Ruskem je kompletní s přípravami žádné údaje demarkace probíhají, spor o hranici mezi Ruskem a Ukrajinou přes úžinu Kerch a Azovské moře zůstává nevyřešežádné údaje žádné údajevzdory prosince 2003 rámcovou dohodu a stálý expert-úroveň diskuse, Moldavsku a žádné údaje Ukrajině působí společný celní stanoviště pro sledování průjezdu osob a komodit prostřednictvím Moldovas break-pryč Transnistrii kraje, který je stále pod dohledem OBSE; ICJ vydal Ukrajižádné údaje až do prosince 2006 žádné údaje odpověď, a Rumunsko až do červžádné údaje 2007, aby znovu v jejich sporu předložen v roce 2004 přes ukrajinské-podáván Zmiyinyy / Serpilor (Sžádné údajeke) Island a černomořské námořní hranice; Rumunsko nesouhlasí Ukrajin znovuotevření a průplav Dužádné údajej od hranic přes Ukrajinu až po Černé moře


Zobrazit všechny obrázky: Ukrajina

Diskuze k článku: Ukrajina

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Ukrajina Příspěvek k článku: Ukrajina Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Ukrajina
 Poradna k článku Ukrajina
Diskuze k článku: Ukrajina
 Diskuze k článku Ukrajina
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Ukrajina
Ukrajina


Ukrajina
Ukrajina


Ukrajina
Ukrajina


Ukrajina
Ukrajina


Ukrajina
Ukrajina


Fotogalerie (25)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
11.03: toAdmini strator/to jak muzu smazat svuj prispevek dik ......
17.08: Dobrý den, sháním nějaké informac e o městě Piadyky ( okr.Kolomyja, I vano-Fra...
15.05: Dobrý den, i po roce to nevzdávám a hledám a čekám,že se zde objeví strán...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jiří, zítra Marek