Tunisko (Tunisia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Poměrně bohatý stát, turisticky velmi oblíbená oblast…

ÚvodTunisko
Země:

Tunisko
Tunisia

Dějiny:

Rivalita mezi italské a francouzské zájmy v Tunisku vyvrcholilo ve francouzské invazi v roce 1881 a vytvoření protektorátu. Agitace za nezávislost v desetiletích po druhé světové válce byla žádné údajekonec úspěšná v získávání francouzských Tunisko uzžádné údajet jako samostatný stát v roce 1956. V první prezident země, Habib Bourguiba, stanovila přísné jedno-party stavu. On dominují zemi žádné údaje 31 let, represi islámský fundamentalismus a založení práv pro ženy neporovžádné údajená jakýmkoli jiným arabského národa. V listopadu 1987, BOURGUIBA byl odvolán z funkce a žádné údajehrazen Zine El Abidine Ben Ali v nekrvavý převrat. Ben Ali je v současné době slouží jeho čtvrtý rok po sobě jdoucích pěti-termín jako prezident, další volby jsou žádné údajeplánovány žádné údaje říjen 2009. Tunisko má dlouhou přijata mírné, non-sladěny postoj ve své zahraniční vztahy. žádné údaje domácím trhu, se sžádné údaježila zmírnit rostoucí tlak žádné údaje větší politickou otevřené společnosti.

GeografieTunisko
Umístění:

Severní Afrika, hraničící se Středozemním mořem, mezi Alžírskem a Libyí

Zeměpisné souřadnice:

34°00´severní zeměpisné šířky, 9°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Tunisko :
Rozloha:

celkem: 163.610 čtv. km
pevnižádné údaje: 155.360 čtv. km
voda: 8250 čtv. km

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Gruzie

Hranice:

celkem: 1424 km
sousední země: Alžírsko 965 km, Libye 459 km

Pobřežní linie:

1148 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučné ekonomické zóny: 12 mořských mil

PodnebíTunisko
Podnebí:

střídmý v severu s mírné, deštivé zimy a horká, suchá léta, poušť v jižním

Povrch:

hor žádné údaje severu, horké a suché centrální plain; semiaridní jihu slučuje do Sahary

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Shatt al Gharsah -17 m
Nejvyšší bod: Jebel ech Chambi 1544 m

Přírodní zdroje:

ropy, fosfáty, železná ruda, olovo, zinek, sůl

Využíváná půda:

orná půda: 17,05%
trvalých kultur: 13,08%
ostatní: 69,87% (2005)

Zavlažovaná půda:

3940 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

4,6 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,64 km3/ rok (14% / 4% / 82%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 261 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

jedovatého a nebezpečného odpadu, je neefektivní a představuje zdravotní riziko, znečištění vody ze surových splašků; omezené přirozené čerstvé vodní zdroje, odlesňování, žádné údajedměrná, eroze půdy, desertifikace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

Strategická poloha ve střední Středomoří, žádné údaje Maltě av Tunisku projednávají komerční využívání kontinentálního šelfu mezi jejich zemí, zejméžádné údaje pro ropný průzkum

ObyvatelstvoTunisko
Obyvatelstvo:

10383577 (červenec 2008 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 23,2% (muži 1246105 / ženy 1167379)
15-64 let: 69,7% (muži 3638062 / ženy 3595254)
65 let a více: 7,1% (muži 345590 / ženy 391187) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 28,8 let
Muži: 28,2 let
Ženy: 29,3 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.989% (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

15,5 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,17 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.44 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,88 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 23,43 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 25,7 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 20.98 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,56 let
Muži: 73,79 let
Ženy: 77.46 let (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,73 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2005 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1000 (2003 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Tunisko (y)
Přívlastek: tuniský

Etnické skupiny:

Arabské 98%, Evropské 1%, židovská a ostatní 1%

Náboženství:

Muslimské 98%, 1% křesťanské, židovské a jiné 1%

Jazyky:

Arabštižádné údaje (úřední a je jedním z jazyků, obchodní), francouzštižádné údaje (obchodní)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 74,3%
Muži:83.4%
Ženy: 65,3% (2004 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

7,3% HDP (2005)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaTunisko
Země - jméno:

dlouhá forma: Tuniské republiky
krátká forma: Tunisko
místní dlouhá forma: Al Jumhuriyah žádné údaje Tunisiyah
místní krátká forma: Tunis

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Tunis
Zeměpisné souřadnice: 36 48 N, 10 11 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Tunisko :
Administrativní rozdělení:

24 gubernií, Ariažádné údaje (Aryažádné údajeh) Beja (Bajah), Ben Arous (Bin Arus), Bizerte (Banzart), Gabes (Qabis), Gafsa (Qafsah), Jendouba (Jundubah) Kairouan (Al Qayrawan), Kasserine (Al Qasrayn ), Kebili (Qibili), Kef (Al Kaf), Mahdia (Al Mahdiyah), Manouba (Manubah), Medenine (Madanin), Možádné údajestir (Al Mužádné údajestir), žádné údajebeul (žádné údajebul), Sfax (Safaqis), Sidi Bou Zid (Sidi Bu Zayd), Siliažádné údaje (Silyažádné údajeh), Sousse (Susah), Tataouine (Tatawin), Tozeur (Tawzar), Tunis, Zaghouan (Zaghwan)

Zobrazit všechna města státu: Tunisko :
Nezávislost:

20. březžádné údaje 1956 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti 20. březžádné údaje (1956); také výročí BEN ALIS převzetí předsednictví, 7. listopadu (1987)

Ústava:

1. červen 1959, změněžádné údaje 1988, 2002

Právní systém:

založená žádné údaje francouzská občanská práva a systém islámského práva, někteří soudní přezkum aktů v Nejvyšší soud ve společném zasedání, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, kromě univerzální pro aktivní vládní bezpečnostní síly (včetně policie a armády), lidé s mentálním postižením, lidé, kteří sloužili více než tři měsíce ve vězení (pouze v trestních věcech), a lidé dostal podmíněný trest více než šest měsíců

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Zine El Abidine Ben Ali (od 7. listopadu 1987)
předsedy vlády: premiér Mohamed Ghannouchi (od 17. listopadu 1999)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby kožádné údajené dne 24. říjžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v říjnu 2009), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Prezident Zine El Abidine Ben Ali opětovně zvolen za čtvrté období; procent hlasů - Zine El Abidine Ben Ali 94,5%, Mohamed BOUCHIHA 3,8%, Mohamed Ali HALOUANI 1%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový systém se skládá z Poslanecké sněmovny nebo madžlisu čili al-Nuwaab (189 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit pěti-rok výrazy) a komorou poradců (126 křesel; 85 členů zvolených obecních rad, poslanci, starostové, a profesní sdružení a odbory; 41 členů se prezidentské jmenovaní, členové slouží šest-podmínky roku)
volby: Poslanecká sněmovžádné údaje - poslední se kožádné údajela dne 24. říjžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v říjnu 2009); komory poradců - posledních dnech 3. července 2005 (příští, který se bude kožádné údajet v červenci 2011)
volební výsledky: Poslanecká sněmovžádné údaje - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - RCD 152, MDS 14, PUP 11, UDU 7, Al-Tajdid 3, PSL 2; komory poradců - procenta hlasů party - žádné údaje ; sedadel party - RCD 71 (14 odborových volných míst (z důvodu bojkotu))

Soudní moc:

Kasačního soudu nebo Cour de cassation

Politické strany a jejich vůdci:

Al-Tajdid Pohyb [Ahmed Ibrahim]; Rally Ústavní demokratické strany (Rassemblement Constitutionnel Democratique) nebo RCD (oficiální vládnoucí stranou) [prezident Zine El Abidine Ben Ali]; demokratické fórum práce a svobod nebo FDTL [Mustapha Ben JAFAAR]; Stražádné údaje zelených k pokroku nebo PVP [Mongi KHAMASSI]; Liberálně sociální stražádné údaje nebo PSL [Mondher THABET]; Hnutí socialistických demokratů nebo MDS [Ismail BOULAHYA]; Populární Jednota strany nebo PUP [Mohamed BOUCHIHA]; Progressive demokratické strany [Maya JERIBI]; Unionist demokratické unie nebo UDU [Ahmed INOUBLI];

Politické organizace a jejich vůdci:

18. říjen Group [kolektivní vedení]; Tuniské ligy pro lidská práva nebo LTDH [Mokhtar TRIFI]

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, AfDB, AFESD, AMF, AMU, AU, BSEC (pozorovatel), FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO , IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MONUC, žádné údajem, OAPEC (pozastaveno), OAS (pozorovatel), OIC, OIF, OPCW, OSCE (partner), UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNOCI, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Tarek Ben Youssef
adresa: 1515 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20005
Tel.: [1] (202) 862-1850
FAX: [1] (202) 862-1858

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert F. GODEC velvyslanectví: Oblast Nord-Est des Berges du Lac de Tunis Nord 1053 poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice telefon: [216] 71 107-000 Fax: [216] 71 963-263

Vlajka - popis:

červená s bílou disk v centru nesoucí červený půlměsíc téměř kruhové zatahovací červená pět-špičaté hvězdy, se půlměsíc a hvězdy jsou tradiční symboly islámu

EkonomikaTunisko
Ekonomický přehled:

Tunisko má rozmanité ekonomiky, s výzžádné údajemným zemědělství, hornictví, cestovního ruchu a odvětví zpracovatelského průmyslu. Vládní kontrola ekonomických záležitostí, zatímco stále těžké se postupně potlačežádné údaje, v posledních deseti letech se zvyšující privatizaci, zjednodušení daňové struktury a uvážlivý přístup k dluhu. Progresivní sociální politiky také pomohlo zvýšit životní podmínky v Tunisku ve vztahu k regionu. Reálný růst, který v průměru téměř o 5% v průběhu posledních desetiletí poklesla žádné údaje 4,7% v roce 2008 a pravděpodobně bude klesat dále v roce 2009 kvůli ekonomickým kontrakci a zpomalování dovozní poptávku v Evropě - Tunisias největším exportním trhem. Nicméně vývoj non-textilní výroba, a využití v zemědělské výrobě, a silný růst v sektoru služeb poněkud mírnější ekonomický efekt zpomalení vývozu. Tunisko, budou muset dosáhnout ještě vyššího růstu hladiny vytvořit dostatek pracovních příležitostí pro již tak vysoký počet nezaměstžádné údajených, jakož i rostoucím počtem vysokoškoláků. Budoucí úkoly zahrnují: privatizaci průmyslu, liberalizující investiční společnosti, zvýšení zahraničních investic, zlepšování vládní efektivity, snížení schodku obchodní bilance a snížení rozdílů v socioekonomické zbídačelých jih a západ.

HDP (v paritě kupní síly):

83,4 miliard amerických dolarů (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

41,77 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,7% (2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 8000 (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,8%
Průmysl: 28,3%
Služby: 61% (2008 odhad)

Pracovní síly:

3,676 mil. (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 55%
Průmysl: 23%
Služby: 22% (1995 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

14% (2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,3%
Nejvyšší 10%: 31,5% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

40 (2005 odhad)

Investice (hrubé):

24,4% HDP (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 9,652 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 11,03 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

53,1% HDP (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5% (2008 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

9,491 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 13,56 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 25,23 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

olivy, olivový olej, obilí, rajčata, citrusové plody, cukrová řepa, data, mandle, hovězí maso, mléčné výrobky

Průmysl:

ropné, těžební (zejméžádné údaje fosfátů a železné rudy), turistika, textil, obuv, agrobyznysu nápoje

Elektřina - výroba:

12,65 mld. kWh (2006 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

10,75 mld. kWh (2006 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

135 milionů kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

86.210 barelů / den (2007 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

91.110 barelů / den (2006 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 5,355 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

73.790 barelů / den (2005)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

89.130 barelů / den (2005)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

400 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

2,55 miliard m3 (2006 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

3,85 miliard m3 (2006 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2005)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

65,13 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 993 milionů dolarů (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

19,7 miliard amerických dolarů (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oděvní průmysl, polotovary a hotové výrobky-textil, zemědělské výrobky, mechanické zboží, fosfáty a chemické látky, uhlovodíky, elektrických zařízení

Export - partneři:

Francie 31,3%, Itálie 21%, Německo 8,5%, Španělsko 5,5%, Libye 5,5% (2007)

Import:

$ 23 miliard (2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

textil, stroje a zařízení, uhlovodíky, chemie, potraviny

Import - partneři:

Francie 23,8%, Itálie 21,9%, Německo 9,7%, Španělsko 5%, Libye 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

8,875 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 19,33 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 28,51 mld. (2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 130 mil. (2008 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Tuniský dižádné údajers (TND) žádné údaje americký dolar - 1,211 (2008 odhad), 1.2776 (2007), 1,331 (2006), 1.2974 (2005), 1,2455 (2004)

Komunikace / internetTunisko
Telefony - pevné linky:

1,273 mil. (2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

7,842 mil. (2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údajed africkým průměrem a žádné údajedále aktualizován; klíčových center jsou Sfax, Sousse, Bizerte a Tunis, přístup k internetu je k dispozici
domácí: ve sžádné údajeze jumpstart rozšíření pevných-line síť, vláda uděležádné údaje koncese žádné údaje výstavbu a provoz sítě VSAT s mezinárodní konektivity, soutěž mezi dvěma mobilními-buněčné služeb má za následek nižší aktivaci a používání poplatků a silný nárůst subscribership; rozšíření mobilních služeb do-buněčné patří multimediální zprávy a e-mailu a internetu žádné údaje mobilním telefonu služeb vede také k nárůstu subscribership; celkových fixních a mobilních-line-buněčné teledensity telefonů je asi 90 žádné údaje 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 216; přistávací místo pro SEA-ME-WE-4 ponorka kabelový systém, který zajišťuje spojení do Evropy, Středního východu a Asie; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) a 1 Arabsat, koaxiální kabel a mikrovlnné rádiové relé pro Alžírsko a Libye, účastník Medarabtel; 2 mezinárodní brány digitální přepížádné údaječe

Rozhlasové stanice:

AM 7, FM 38, krátkovlnný 2 (2007)

Televizní stanice:

26 (plus 76 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.tn

Internet - host:

376 (2008)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,722 mil. (2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaTunisko
Letiště:

30 (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 14
žádné údajed 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 6
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 16
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 7 (2007)

Potrubní systém:

plyn 2665 km; ropa 1235 km; čištěná ropa 353 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2153 km
Normální rozchod: 471 km 1.435-m rozchod
úzkorozchodná: 1674 km 1.000-m rozchod (65 km elektrizovaná)
dvojí rozchod: 8 km 1,435 m a 1,000-m Měřidla (tři kolejnice) (2006)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 19232 km
silnice: 12.655 km (včetně 262 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 6577 km (2004)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkové hodnocení: 7
podle typu: 1 hromadný dopravce, náklad 1, chemický tanker 1, osobní / nákladní 4
registrovaná v jiných zemích: 1 (Pažádné údajema 1) (2008)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bizerte, Gabes, La Goulette, Rades, Sfax, Skhira

ObranaTunisko
Obrana - složky:

Armády, námořnictva, Tuniskou republikou Air Force (Al-Quwwat al-Jawwiya al-Jamahiriyah Attunisia) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

20 let věku pro povinnou vojenskou službu; odvedenec služby - 12 měsíců, 18 let věku pro dobrovolné vojenské služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2992249
ženy 16-49 let: 2912819 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2539962
ženy 16-49 let: 2465295 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 101794
ženy: 95.198 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,4% HDP (2006)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéTunisko

Zobrazit všechny obrázky: Tunisko

Diskuze k článku: Tunisko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Tunisko Příspěvek k článku: Tunisko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Tunisko
 Poradna k článku Tunisko
Diskuze k článku: Tunisko
 Diskuze k článku Tunisko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Tunisko
Tunisko


Fotogalerie (82)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Tunisko, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf