WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Výdrž a ostatní povely (Basic commands)


PSÍ SVĚT


Výdrž - pes je schopen vydržet v určité poloze do té doby, než uslyší další povel.


Výdrž - pes je schopen v určité poloze vydržet do té doby, než uslyší další povel. Při nácviku sezení, ležení nebo základního postoje není cílem to, aby pes pouze okamžitě příkaz vykonal, ale aby v této poloze dokázal setrvat.
Zpočátku se výdrž odehrává u nohy psovoda, který psa usazuje, pokládá nebo zvedá. Chvíli ho v této poloze drží a odměňuje jej průběžně pohlazením nebo pamlskem.

Teprve tehdy, když se pes naučí přesně plnit povely u nohy a delší dobu (asi 1 minutu) vydrží v nehybné poloze, může se od něj cvičitel vzdálit na krok, později na dva. Potom je možné psa obejít a postupně zvětšovat okruh, přičemž je třeba se pokaždé vrátit a chválit psa za správné provedení povelu.
Mění-li pes danou polohu, psovod se k němu vrací a fixuje ho v základní poloze, přísně povel opakuje a potom od něj opět odchází.

Tak jako při cvičení jakéhokoliv postupu, i zde je třeba velké trpělivosti. Zpočátku cvičitel od psa odchází pouze na okamžik, hned se vrací a následuje odměna. Postupně však cvičitel prodlužuje čas i vzdálenost. Pes musí vydržet v dané poloze dostatečně dlouhou dobu (10 minut a více), aby jej pán mohl zanechat o samotě a nebál se odejít na dobu, kterou potřebuje.

Zvětšování vzdálenosti mezi cvičitelem a psem je možné až když se pes již naučil dokonale splnit povel při předchozí vzdálenosti. Pokud pes povel nesplní, musí k němu cvičitel hned běžet a srovnat ho do žádané polohy. Při opuštění psa na delší vzdálenost ještě během výcviku, jej musí psovod vidět, aby mohl chyby kdykoliv opravit.
K dalšímu cvičení se přistupuje teprve tehdy, když bylo předchozí správně osvojeno.

Ceníte-li si svého psa, nenechávejte ho čekat před obchodem přivázaného ani volně odloženého, neboť se dá vždy najít způsob, jak psa odvést.

Po nácviku povelů „Sedni!“, „Lehni!“, „Vstaň!“ a výdrže lze přejít ke komplexnímu výcviku psa. Pejska postupně převádíme z jedné polohy do druhé, a to při výdrži v každé z nich. Zpočátku je třeba být blízko psa, téměř těsně u něj, aby zůstal v klidu. Potom postupně zvětšujeme vzdálenost.

___________________________________________________________________________________