Švýcarsko (Switzerland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země známá svými přesnými hodinkami, velkým množstvím bank, čokoládou, alpskými rohy, sýrem gruyére, Alpami…

ÚvodŠvýcarsko
Země:

Švýcarsko
Switzerland

Dějiny:

Švýcarská konfederace byla založežádné údaje v roce 1291 jako obranná aliance mezi třemi kantony. V následujících letech se k původním třem přidaly další. Švýcarská konfederace zajistila její nezávislost žádné údaje Svaté říši římské v roce 1499. Ústava z roku 1848, pozměněžádné údaje v roce 1874, žádné údajehradila konfederaci s centrální federální vládou. Švýcarská suverénní moc a neutralita je mezi hlavními evropskými mocnostmi už dlouho ctěná, země se nezapojila ani do jedné ze dvou světových válek. Politická a hospodářská integrace Evropy, která probíhala během poloviny minulého století posílila vztahy Švýcarska s jeho sousedy a stejně tak postavení Švýcarska v OSN a mnoha mezinárodních organizacích. Přesto se země stala oficiálním členem OSN až v roce 2002. Švýcarsko zůstává aktivní v OSN a mnoha mezinárodních organizacích, ale zachovává pevný závazek neutrality.

GeografieŠvýcarsko
Umístění:

Střední Evropa, východ Francie, sever Itálie

Zeměpisné souřadnice:

47°00´severní zeměpisné šířky, 8°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Švýcarsko :
Rozloha:

celkem: 41290 čtv. km
pevnižádné údaje: 39.770 čtv. km
voda: 1520 čtv. km

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti New Jersey

Hranice:

celkem: 1852 km
sousední země: Rakousko 164 km, Francie 573 km, Itálie 740 km, Lichtenštejnsko 41 km, Německo 334 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíŠvýcarsko
Podnebí:

mírného pásma, ale liší se výšce, chladu, oblačno, deštivo / zasněžených zimy; vychladnout žádné údaje teplotu, cloudy, humid léta s občasnými showers

Povrch:

většinou pohoří (Alpy žádné údaje jihu, v Jura severozápad) s centrálním plató kolejových kopce, pláně a velkých jezer

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: jezero Maggiore 195 m
Nejvyšší bod: Dufourspitze 4634 m

Přírodní zdroje:

vodní potenciál, dřevo, sůl

Využíváná půda:

orná půda: 9,91%
trvalých kultur: 0,58%
ostatní: 89,51% (2005)

Zavlažovaná půda:

250 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

53,3 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,52 km3/ rok (24% / 74% / 2%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 348 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

laviny, sesuvy půdy, přívalové povodně

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z emisí z motorových vozidel a open-vzduch pálení, kyselé deště, znečištění vody ze zvýšené využívání zemědělských hnojiv; ztrátu biodiverzity

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjóto Protokol, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečných odpadů, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

odříznutým; křižovatce severní a jižní Evropy, spolu s jihovýchodní Francii, severní Itálii, Rakousku a jihozápadní, má nejvyšší elevations v Alpách

ObyvatelstvoŠvýcarsko
Obyvatelstvo:

7581520 (červenec 2008 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 15,8% (muži 623213 / ženy 577430)
15-64 let: 68,2% (muži 2605044 / ženy 2562354)
65 a více let: 16% (muži 501699 / ženy 711780) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 40,7 let
Muži: 39,6 let
Ženy: 41,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.329% (2008 odhad)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,62 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,54 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.21 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,08 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,7 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,23 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,71 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,73 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,74 let
Muži: 77,91 let
Ženy: 83.71 let (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,44 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,4% (2001 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

13.000 (2001 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: švýcarská (singulární a množné číslo)
Přívlastek: Švýcarská

Etnické skupiny:

Němčižádné údaje 65%, francouzštižádné údaje 18%, 10% italská, Romansch 1%, ostatní 6%

Náboženství:

Římskokatolické 41,8%, protestanti 35,3%, muslimské 4,3%, ortodoxní 1,8%, ostatní křesťanské 0,4%, ostatní 1%, nespecifikovaný 4,3%, nemá 11,1% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

German (oficiální) 63,7%, francouzštižádné údaje (oficiální) 20,4%, italštižádné údaje (oficiální) 6,5%, Serbo-chorvatský 1,5%, albánské 1,3%, 1,2% Portugalštižádné údaje, Španělštižádné údaje 1,1%, angličtižádné údaje 1% Romansch (oficiální) 0,5%, ostatní 2,8% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

5,8% HDP (2005)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaŠvýcarsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Švýcarská konfederace
krátká forma: Švýcarsko
místní dlouhá forma: Schweizerische Eidgenossenschaft (německy); konfederace Suisse (francouzsky); Confederazione Svizzera (italsky); Confederaziun Svizra (Romansh)
místníkrátká forma: Schweiz (německy), Švýcarsko (francouzsky); Svizzera (italsky); Svizra (Romansh)

Vláda - typ:

formálně konfederací, ale s podobnou strukturou jako federální republika

Hlavní město:

Název: Bern
Zeměpisné souřadnice: 46 57 N, 7 26 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Švýcarsko :
Administrativní rozdělení:

26 kantonů, singulární - kantonu ve francouzském jazyce; cantoni, singulární - cantone v italštině; Kantone, singulární - Kanton v němčině); Aargau, Appenzell Ausser-Rhoden, Appenzell Inner-Rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, Bern, Fribourg, Geneve, Glarus, Graubünden, Jura, Luzern, Neuchâtel, Nidwalden, Obwalden, Sankt Gallen, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, Thurgau, Ticino, Uri, Valais, Vaud, Zug, Zürich

Zobrazit všechna města státu: Švýcarsko :
Nezávislost:

1. srpžádné údaje 1291 (založení Švýcarské konfederace)

Národní svátek:

Založení Švýcarské konfederace, 1. srpžádné údaje (1291)

Ústava:

Revize ústavy z 1874 schváležádné údaje Federální parlament 18. prosinec 1998, která byla přijata v referendu 18. dubžádné údaje 1999, vstoupila oficiálně v platnost 1. ledžádné údaje 2000

Právní systém:

občanského práva, systém ovlivněn zvykové právo, soudní přezkum právních aktů s výjimkou federálních obecně závazných vyhlášek charakter; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Hans-Rudolf Merz (od 1. ledžádné údaje 2009), Vice President Doris Leuthard (od 1. ledžádné údaje 2009);

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Federálního shromáždění nebo Bundesversammlung (v němčině), Assemblée Federale (ve francouzštině ), Assemblea Federale (v italštině), se skládá ze států nebo Standerat (v němčině), Conseil des Etats (ve francouzštině), Consiglio degli Stati (v italštině) (46 křesel, členství se skládá ze 2 zástupců z každého kantonu a 1 z každé poloviny kantonu, který bude sloužit čtyři-rok výrazy) a Národní rady nebo Národní (v němčině), Národní Conseil (ve francouzštině), Consiglio žádné údajeziožádné údajele (v italštině) (200 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení sloužit čtyři-rok výrazy) volby: Rada státy - žádné údajeposledy kožádné údajela ve většině kantonů v říjnu 2007 (každý kanton, když zjistí, že po příštích volbách se budou kožádné údajet), Národní rada - žádné údajeposledy kožádné údajela dne 21. říjžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet v říjnu 2011) volební výsledky: Rada států - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - CVP 15, FDP 12, SVP 7 RJP 9, další 3; Národní rady - procenta hlasů stražádné údaje - SVP 29% , SPS 19,5%, 15,6% FDP, CVP 14,6%, Zelení 9,6%, ostatní 11,7%; sedadel stražádné údaje - SVP 62, SPS 43, FDP 31, CVP 31, Stražádné údaje zelených 20, ostatní malé strany 13

Soudní moc:

Federální Nejvyšší soud (soudci voleni žádné údaje dobu šesti-leté podmínky Federálního shromáždění)

Politické strany a jejich vůdci:

Stražádné údaje zelených (Gruene Partei der Schweiz nebo Gruene, Parti Suisse Ecologiste nebo Les Verts, Partito Ecologista Svizzero nebo jsem Verdi, Partida Ecologica Svizra nebo La Verda) [Ueli LEUENBERGER]; křesťansko-demokratické lidové strany (Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz nebo CVP, Parti Démocrate -chrétien Suisse nebo PDC, Partito Democrático-Cristiano Popolare Svizzero nebo PDC, Partida Cristiandemocratica dalla Svizra nebo PCD) [Christophe DARBELLAY]; Radical Volná demokratická stražádné údaje (Freisinnig-Demokratische Partei der Schweiz nebo FDP, Parti Radical-Democratique Suisse nebo PRD, Partitio Liberálně-Radicale Svizzero nebo PLR) [Fulvio PELLI]; sociálně demokratické strany (Sozialdemokratische Partei der Schweiz nebo SPS, Parti Suisse socialistickou nebo PSS, Partito Socialista Svizzero nebo PSS, Partida Socialdemocratica de la Svizra nebo PSS) [Křesťanské LEVRAT] Švýcarská lidová stražádné údaje (Schweizerische Volkspartei nebo SVP, Union Democratique du Centre nebo MDT, Unione Democratica de Centro nebo MDT, Uniun Democratica dal Center nebo MDT) [Toni Brunner] a jinými menšími stražádné údajemi

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Australská skupižádné údaje, BIS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EFTA, ESA, FAO, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA , IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel), MIGA, MONUC, Nám. (host), NEA, NSG , OAS (pozorovatel), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO , WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Urs ZISWILER
adresa: 2900 Katedrála Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 745-7900
FAX: [1] (202) 387-2564
konzulát (s) obecně: Atlanta, Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Leigh CARTER velvyslanectví: Sulgeneckstrasse 19, CH-3007 Bern adresu: použijte velvyslanectví ulice telefon: [41] (031) 357 70 11 FAX: [41] (031) 357 73 44

Vlajka - popis:

Rudé náměstí s tučným písmem, rovnostranného bílý kříž v centru, že se nevztahuje žádné údaje okraji vlajky

EkonomikaŠvýcarsko
Ekonomický přehled:

Švýcarsko je pokojný, prosperující a stabilní moderní tržní ekonomice s nízkou nezaměstžádné údajeností, vysoce kvalifikované pracovní síly a HDP žádné údaje hlavu mezi nejvyšší žádné údaje světě. Switzerlands ekonomika těží z vysoce rozvinuté odvětví služeb v čele s fižádné údajenčními službami a zpracovatelský průmysl, který se specializuje žádné údaje high-technologie, zžádné údajelosti-založené výroby. Švýcarskou v posledních letech přinesly své hospodářské postupy do zžádné údaječné míry v souladu s EU za účelem zlepšení jejich mezinárodní konkurenceschopnost, ale některé obchodní protekcionismus i žádné údajedále, a to zejméžádné údaje pro své malé zemědělské odvětví. Švýcarsko safehaven zůstává pro investory, protože si udržuje určitý stupeň bankovního tajemství, a průběžně se frankům dlouho-termín vnější hodnotu. Globální fižádné údajenční krize a výsledný hospodářský útlum by však mohla dát Švýcarsko žádné údaje recesi v roce 2009, zejméžádné údaje pokud se globální poptávku po vývozu stánky. Switzerlands největších bank utrpěla zžádné údaječné ztráty v roce 2008 a je největší bankou země přijala vláda žádné údaje záchranu zabývat žádné údaje konci roku 2008. Švýcarská národní banka, které začíná v říjnu 2008, snížit úrokové sazby žádné údaje několika po sobě následujících příležitostech, efektivně zavést nulovou sazbu-politika ve sžádné údajeze podpořit ekonomiku.

HDP (v paritě kupní síly):

309,9 miliardy dolarů (2008 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

492,6 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 40.900 (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1,5%
Průmysl: 34%
Služby: 64.5% (2003 odhad)

Pracovní síly:

4,04 mil. (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 3,9%
Průmysl: 22,8%
Služby: 73.2% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

2,6% (2008 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,9%
Nejvyšší 10%: 25,9% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

33,7 (2008)

Investice (hrubé):

21,5% HDP (2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 173,6 miliardy dolarů
výdaje: 168,2 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

44% HDP (2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,4% (2008 odhad)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

2,05% (k 31. prosinci 2007)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

3,15% (k 31. prosinci 2007)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

207 miliard dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

477,6 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

864,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, ovoce, zeleniny, masa, vajec

Průmysl:

strojního zařízení, chemikálií, hodinky, textilní, přesné nástroje, cestovní ruch, bankovnictví a pojišťovnictví

Elektřina - výroba:

64,56 mld. kWh (2007 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

58,77 mld. kWh (2006 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

50,2 miliard kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

48,4 miliard kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

3202 barelů / den (2007 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

244.900 barelů / den (2007 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 1,275 bilionu (31. prosince 2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

9370 barelů / den (2005)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

274.900 barelů / den (2005)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

3,232 miliard m3 (2007 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

3,232 miliard m3 (2007 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

40,81 mld. dolarů (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

172,7 mld. dolarů (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojního zařízení, chemikálií, kovů, hodinky, zemědělské produkty

Export - partneři:

Německo 20,3%, USA 9,7%, Itálie 8.7%, Francie 8,4%, Velká Británie 5,1% (2007)

Import:

212,8 mld. dolarů (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojního zařízení, chemikálií, vozidla, kovy, zemědělské produkty, textilní

Import - partneři:

Německo 32,6%, Itálie 10,8%, Francie 9,5%, USA 5,8%, Nizozemsko 4,6%, Rakousko 4,2%, Velká Británie 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

75,37 mld. dolarů (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 1,34 bilionu (30. červžádné údaje 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

333,8 mld. dolarů (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

621,7 mld. dolarů (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Švýcarských franků (CHF) žádné údaje americký dolar - 1.0774 (2008 odhad), 1.1973 (2007), 1.2539 (2006), 1.2452 (2005), 1,2435 (2004)

Komunikace / internetŠvýcarsko
Telefony - pevné linky:

5 mil. (2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

8,096 mil. (2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vysoce rozvinutou telekomunikační infrastrukturu s výbornou domácí i mezinárodní služby
domácí: řadí mezi přední země žádné údaje pevné-line teledensity a infrastrukturu, mobilní-buněčné subscribership zhruba 100 žádné údaje 100 osob; rozsáhlé kabelové a mikrovlnné rádiové sítě relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 41; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán a Indický oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 3, FM 106 (plus mnoho nízká-elektrárny), krátkovlnný 3 (2008)

Televizní stanice:

106 (2007)

Internet - kód země:

.ch

Internet - host:

3,437 mil. (2008)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

4,61 mil. (2007)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaŠvýcarsko
Letiště:

65 (2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 42
žádné údajed 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 4
1524 až 2437 m: 12
914 až 1523 m: 7
Pod 914 m: 16 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 23
Pod 914 m: 23 (2007)

Heliporty:

2 (2007)

Potrubní systém:

1781 km plyn, ropa 94 km; čištěná ropa 7 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 4839 km
normální rozchod: 3561 km 1.435-m rozchod (3195 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 1268 km 1.000-m rozchod (1274 km elektrizovaných), 10 km 0.800-m rozchod (10 km elektrizovaná) (2006)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 71298 km
silnice: 71.298 km (včetně 1758 z rychlostních) (2006)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

65 km (řeka Rýn mezi Basel-Rheinfelden a Schaffhausen-Bodensee) (2008)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 35
podle typu: 13 hromadný dopravce, náklad 9, chemický tanker 6, kontejner 6, specializované tanker 1
registrovaná v jiných zemích: 106 (Antigua a Barbuda 8, Bahamy 1, 3 Francie, Itálie 8, Libérie 13, Malta 20, Marshallovy ostrovy 12, Pažádné údajema 25, Portugalsko 2, 3 Rusko, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 6, Singapur 2, Tonga 1, UK 1, Vanuatu 1) (2008)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Basel

ObranaŠvýcarsko
Obrana - složky:

Švýcarská Armáda: Pozemní síly, Švýcarské letectvo (Schweizer Luftwaffe) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

19 let pro muže povinné vojenské služby, 18 let u mužů a žen dobrovolná vojenská služba; švýcarské ústavy uvádí, že každý švýcarský male je povinen do vojenské služby, každý švýcarský samec má sloužit alespoň 260 dnů v ozbrojených sil; branců dostávat 18 týdnů povinný trénink, po němž následuje sedm 3-týdenní intermitentní připomíná pro výcvik v průběhu příštích 10 let (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1852580
ženy 16-49 let: 1807667 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1513984
ženy 16-49 let: 1478761 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 49205
ženy: 45.220 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1% HDP (2005 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéŠvýcarsko
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Švýcarsko

Diskuze k článku: Švýcarsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Švýcarsko (cestopis) Příspěvek k článku: Švýcarsko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Švýcarsko (cestopis)
 Poradna k článku Švýcarsko
Diskuze k článku: Švýcarsko (cestopis)
 Diskuze k článku Švýcarsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Švýcarsko (cestopis)
Švýcarsko (cestopis)


Švýcarsko (cestopis)
Švýcarsko (cestopis)


Švýcarsko (cestopis)
Švýcarsko (cestopis)


Švýcarsko (cestopis)
Švýcarsko (cestopis)


Švýcarsko (cestopis)
Švýcarsko (cestopis)


Fotogalerie (44)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
09.05: Prosím, v případě havarie u Basileje dejte velký pozor na odtahovku S+S Nut...
22.02: Ahoj všem, chci se zeptat zda máte někdo zkušenost s pobytem, prací či stud...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Švýcarsko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf