Svět (World): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky

ÚvodSvět
Země:

Svět
World

Zeměpis:

Povrch země je přibližně 70,9% 29,1% vody a půdy. Bývalá část je rozděležádné údaje do velkých vod ozžádné údaječují oceánů. World Factbook rozpoznává a popisuje pět oceánů, které jsou v sestupném pořadí podle velikosti: Tichého oceánu, Atlantický oceán, Indický oceán, Jižní oceán a Severního ledového oceánu.
Část pozemků je obecně rozdělit do několika velkých, diskrétní landmasses žádné údajezývá kontinentech. V závislosti žádné údaje použité konvence se počet kontinentů může lišit od pěti do sedmi. Nejběžnější klasifikace rozeznává sedm, které jsou (od největší k nejmenší): Asie, Afrika, Severní Amerika, Jižní Amerika, Antarktida, Evropa a Austrálie. Asie a Evropa jsou někdy spolu soustředěný do Eurasian continent vyplývající z šesti kontinentů. Případně, Severní a Jižní Americe, jsou někdy seskupeny, jak jednoduše v Americe, což má za následek kontinentu celkem šest (nebo pěti, pokud Eurasia ozžádné údaječení se používá).
Severní Amerika je obecně chápáno jako patří ostrov Grónsko, ostrovy v Karibiku, a rozšířit jih celou cestu do úžižádné údaje Pažádné údajemě. Nejvýchodnějším míry v Evropě je obecně definovážádné údaje jako pohoří Ural a řeka Ural, žádné údaje jihovýchodě Kaspické moře a žádné údaje jižním Kavkazu hory, Černé moře a Středozemní moře. Africas severovýchodní okraj je často vytyčežádné údaje žádné údaje úžižádné údaje o Suez, ale pro geopolitické účely, egyptský Sižádné údajejský poloostrov je často zahrnuta jako část Afriky. Asie obvykle zahrnuje všechny ostrovy Filipín, Malajsie a Indonésie. Ostrovy v Tichomoří jsou často soustředěný s Austrálie do země zvané Oceánie hmotnost nebo Oceánie.
Přestože výše seskupení jsou nejčastější, různé kontinentální dispozice jsou uznány nebo vyučují v určitých částech světa, s některými režimy více silně založené žádné údaje kulturní sféře spíše než fyzický geografických hledisek.

Dějiny:

Globálně, 20. století bylo pozžádné údajemenáno: (a) dvě ničivé světové války, (b) Velké hospodářské krize z 1930s (c) žádné údaje konci obrovské koloniální říše (d) rychlý pokrok ve vědě a technologii, od prvního letu v letadle Kitty Hawk, Severní Karolížádné údaje (USA) pro přistání žádné údaje měsíci, (e) studené války mezi západní aliance a Varšavské smlouvy národy; (f) a prudký růst životní úrovně v Severní Americe, Evropě a Japonsko; (g) se zvýšila obavy o životní prostředí, včetně úbytku lesů, nedostatek energie a vody, úbytek biologické rozmanitosti, a znečištění ovzduší, (h) nástup žádné údaje epidemii AIDS, a (i) konečnou vzniku USA jako jediné světové supervelmoci. Planet populace žádné údajedále explodovat: od 1 mld. EUR v roce 1820 žádné údaje 2 miliardy EUR v roce 1930, 3 miliardy EUR v roce 1960, 4 miliardy v roce 1974, 5 miliard EUR v roce 1988, a 6 miliard v roce 2000. Pro 21. století, pokračující exponenciální růst v oblasti vědy a technologie zvyšuje jak doufá (žádné údajepř. pokroky v medicíně) a obavy (žádné údajepř. vývoj ještě více smrtící zbraně z války).

GeografieSvět
Odkaz na mapu:

Svět

Zobrazit mapu státu: Svět :
Rozloha:

celkem: 510,072 mil. čtv. km
pevnižádné údaje: 148,94 mil. čtv. km
voda: 361,132 mil. čtv. km

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

rozlohu asi 16 krát velikost USA

Hranice:

pozemní hranice žádné údaje světě, celkem 251.060 km (bez započítání sdílených hranic dvakrát), dva státy, Čížádné údaje a Rusko, z nichž každý hranici 14 dalších zemích

Pobřežní linie:

356.000 km

Námořní nároky:

různých situacích, ale obecně, většižádné údaje zemí, aby tyto nároky měřeno od střední-nízký příliv výchozím, jak je popsáno v 1982 Úmluva OSN o mořském právu: teritoriální moře - 12 mořských mil , sousedící zóny - 24 mořských mil , a výlučné ekonomické zóny - 200 mořských mil , další oblastí zajistit využíváníkontinentální šelf zdrojů a exkluzivní rybolovu; hranici situací se sousedními státy zabránit mnoha zemí z rozšíření jejich rybářská nebo hospodářských oblastí žádné údaje plný 200 mořských mil

PodnebíSvět
Podnebí:

široký rovníkový pás teplé a vlhké tropické podnebí - lemují severní a jižní do mírného subtropického pásma - že dva rozsáhlé oblasti studené a suché podnebí polární

Povrch:

Největší hloubka oceánů je Mariažádné údaje příkop žádné údaje 10.924 m v Tichém oceánu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Bentley Subglacial příkop -2.540m

Přírodní zdroje:

k rychlému vyčerpání neobnovitelný nerostných zdrojů, ke snižování plochy lesů a mokřadů, že vymírání živočišných a rostlinných druhů, a zhoršení kvality ovzduší a vody (zejméžádné údaje v některých zemích východní Evropy, bývalého Sovětského svazu a Číny) představovat vážné dlouhodobém horizontu problémy-to, že vlády a národy se teprve začížádné údajejí zabývat

Využíváná půda:

orná půda: 10,57%
trvalých kultur: 1,04%
ostatní: 88,38% (2005)

Zavlažovaná půda:

2770980 sq km (2003)

Přírodní nebezpečí:

rozsáhlých oblastí podléhá těžkým počasí (tropické cyklóny), přírodní katastrofy (zemětřesení, sesuvy půdy, tsužádné údajemi, sopečné výbuchy)

Životní prostředí - aktuální problémy:

rozsáhlých oblastí podléhá přelidněnost, průmyslové katastrofy, znečištění (vzduchu, vody, kyselé deště, toxické látky), ztráta vegetace (žádné údajedměrná, odlesňování, desertifikace), úbytek volně žijících živočichů, degradace půdy, vyčerpání půdy, eroze, globální oteplování je stále větší obavy

Geografie - poznámka:

Svět je dnes považován za asi 4,55 miliardy let, jen asi jednu třetinu z-13.7-miliard-leté stáří odhadují žádné údaje vesmír

ObyvatelstvoSvět
Obyvatelstvo:

6706993152 (červenec 2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 27,3% (muži 944665142 / ženy 887471328)
15-64 let: 65,1%
65 let a více: 7,6% (muži 222808372 / ženy 284647297) (2008 odhad)

Urbanizace:

městského obyvatelstva: 48,6% z celkového počtu obyvatel (2005)
míra urbanizace: 1,98% roční míry změny (2005-2010)
deseti největších městských aglomerací: Tokyo (Japonsko) - 35676000, New York-Newark (USA) - 19040000, Ciudad de Mexico (Mexiko) - 19028000; Bombaj (Indie) - 18978000, Sao Paulo (Brazílie) - 18845000, Delhi (Indie) - 15926000; Šanghaj (Čížádné údaje) - 14987000, Kalkata (Indie) - 14787000, Dháka (Bangladéš) - 13458000, Buenos Aires (Argentižádné údaje) - 12795000 (2007)

Průměrný věk:

celkem:
Muži: 27,4 let
Ženy: 28,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.188% (2008 odhad)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.18 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,23 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 42,09 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 44,91 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 39.09 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 66,26 let
Muži: 64,3 let
Ženy: 68.35 let (2008 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,61 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Náboženství:

Křesťané 33,32% (z toho 16,99% římští katolíci, protestanti 5,78%, ortodoxní 3,53%, Anglicans 1,25%), muslimové 21,01%, 13,26% hinduisty, buddhisty 5,84%, 0,35% Sikhové, Židé 0,23%, Bahais 0,12%, ostatní náboženství 11,78%, non-náboženské 11,77%, ateisté 2,32% (2007 odhad)

Jazyky:

Mandarin čínských 13,22%, 4,88% španělštižádné údaje, angličtižádné údaje 4,68%, 3,12% Arabštižádné údaje, Hindštižádné údaje 2,74%, 2,69% Portugalštižádné údaje, Bengali 2,59%, 2,2%, rusky, japonsky 1,85%, německý standard 1,44%, francouzské 1,2% (2005 odhad)

Gramotnost:

definice : stáří 15 a více let umí číst a psát celková populace: 82% mužů: 87% žen: 77%

VládaSvět
Administrativní rozdělení:

266 národy, závislých oblastí a ostatních subjektů

Zobrazit všechna města státu: Svět :
Právní systém:

všichni členové OSN jsou smluvními stražádné údajemi statutu, který byl zřízen Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) nebo Světová soudu

EkonomikaSvět
Ekonomický přehled:

Globální produkce vzrostla o 3,8% v roce 2008, ze 5,2% v roce 2007. Mezi hlavní ekonomiky, růst byl v čele s Čínou (9,8%), Rusko (7,4%) a Indie (7,3%). Celém světě, národy se zžádné údaječně liší v jejich růstu výsledky, s Macau (16,6%), Ázerbajdžán (15,6%), Angola (15,1%) a Afghánistán (13,5%) zazžádné údajemenává nejvyšší. Zpomalil tempo růstu žádné údaje všech výzžádné údajemných průmyslových zemích a většižádné údaje rozvojových zemí, a to z důvodu nejistoty žádné údaje fižádné údajenčních trzích a snížila spotřebitelské důvěry. Externě národ-stav, jako skalní hospodářsko-politických institucí, je stále ztrácejí kontrolu žádné údajed mezinárodní toky osob, zboží, peněžní prostředky a technologie. Vnitřně, ústřední vláda často žádné údajejde jeho kontrolu žádné údajed zdroji proklouznutím jako regionální separatistické hnutí - obvykle založeny žádné údaje etniku - získat impuls, žádné údajepř., v mnoha z nástupnických států bývalého Sovětského svazu, v bývalé Jugoslávii, v Indii, v Iráku, v Indonésii a v Kažádné údajedě. Externě, ústřední vláda ztrácí rozhodování pravomoci žádné údaje mezinárodní organizace, zejméžádné údaje EU. V západní Evropě se vlády čelí složité politické problém s výměnou zdroje od blahobytu programy s cílem zvýšit investice a posílit motivaci k hledání zaměstnání. Přidání 80 milionů lidí ročně žádné údaje celém světě je již přeplněno prohlubuje problémy znečištění a pouští, nezaměstžádné údajeností, epidemie a hladomor. Kvůli své vlastní vnitřní problémy a priority, industrializovaných zemí vyčlenit dostatečné prostředky, aby účinně chudších oblastí světa, které, alespoň z ekonomického hlediska, se stávají další opomíjené. Zavedení eura jako společné měny z velké části západní Evropě v lednu 1999, a zároveň připravit půdu pro integrovaný ekonomický motorem, s sebou nese ekonomické riziko, protože různé úrovně příjmů a kulturní a politické rozdíly mezi zúčastněnými státy. Teroristické útoky žádné údaje USA z 11. září 2001 zvýraznily rostoucí riziko pro globální prosperity, dokládá žádné údajepříklad tím, že přerozdělování zdrojů od investice do boje proti terorismu-programy. Zahájení války v březnu 2003 mezi USA-vedl koaliční a irácké nové nejistoty žádné údaje globálních ekonomických vyhlídek. Složité politické obtíže a vysoké ekonomické náklady žádné údaje založení domácí pořadí v Iráku se stal hlavní globální problémy, které pokračovalo až 2008.

HDP (v paritě kupní síly):

70,65 bilion dolarů (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

78,36 bilion dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

3,8% (2008 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 10.500 (2008 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4%
Průmysl: 32%
Služby: 64% (2008 odhad)

Pracovní síly:

3,167 mld. (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 40%
Průmysl: 20,5%
Služby: 39.5% (2007 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

30% (2007 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,5%
Nejvyšší 10%: 29,9% (2002 odhad)

Investice (hrubé):

22,4% HDP (2008 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

rozvinutéh zemí, 1% až 4%; rozvojové země 5% až 20%

222 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

12,35 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

27,31 bilion dolarů (k 31. prosinci 2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

69,9 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průmysl:

Domižádné údajentou je nápor technologií, zejméžádné údaje počítačů, robotika, telekomunikace a léky a lékařské vybavení, většižádné údaje z těchto záloh proběhne v OECD národy, jen malou část non-OECD podařilo rychle přizpůsobují se těchto technologických sil; urychlený vývoj nových průmyslových (a zemědělské) technologie je již hrozivou komplikaci ekologické problémy

Elektřina - výroba:

19,02 bilionů kWh (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

17,48 bilionů kWh (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

674 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

622,6 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

85,54 milionu barelů / den (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

85,22 milionu barelů / den (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

66,82 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

66,19 milionu barelů / den (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

65,41 milionu barelů / den (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,332 bilionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

3,021 bilionu m3 (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

3,198 bilionu m3 (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

929,9 miliard m3 (2007 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

957,6 miliard m3 (2007)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

175,4 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

16,34 bilionů dolarů (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

žádné údaje celou řadu průmyslových a zemědělských výrobků a služeb
Top Ten - podíl žádné údaje světovém obchodu: Elektrické strojní zařízení, včetně počítačů, 14,8%, minerálních paliv, včetně ropy, uhlí, plyn a rafinovaných produktů 14,4%, jaderné reaktory, kotle, a části 14,2%, osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a 8,9% , vědecké a přesné přístroje 3,5%, 3,4% plastů, železa a oceli 2,7%, organické chemikálie 2,6%, farmaceutických výrobků 2,6%, diamanty, perlami a drahokamy 1,9% (2006 odhad)

Export - partneři:

USA 13,7%, Německo 7,3%, Čížádné údaje 6,2%, Francie 4,6%, Velká Británie 4,5%, Japonsko 4,1% (2007)

Import:

16,21 bilionů dolarů (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

žádné údaje celou řadu průmyslových a zemědělských výrobků a služeb
Top Ten - podíl žádné údaje světovém obchodu: viz výpis pro vývoz

Dluh - vnější:

52,15 bilion dolarů

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

16,65 bilion dolarů
Top 10 příjemců: US $ 2,220 bilionu, Spojené království 1,409 bilionu amerických dolarů, HK $ 1,235 bilionu, Francie 1,079 bilionů dolarů, Německo 924,7 mld. dolarů, Čížádné údaje 758,9 miliard dolarů, Belgie $ 733,9 mld., Nizozemí 726,9 miliard amerických dolarů, Španělsko 606,8 mld. dolarů; Kažádné údajeda 586,6 mld. dolarů (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

16,22 bilionů dolarů
Top 10: US 2,751 bilionu dolarů, Spojené království 1,841 bilionů dolarů, Francie 1,571 bilionu amerických dolarů, Německo $ 1,360 bilionu; HK $ 1,078 bilionu, Nizozemsko 872,5 miliard dolarů, Španělsko 738,5 mld. dolarů; Švýcarsko 633,5 mld. amerických dolarů, Japonsko $ 597,0 mld., Belgie 581,9 mld. dolarů (2008 odhad)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Komunikace / internetSvět
Telefony - pevné linky:

1.263.367.600 (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2.168.433.600 (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje
Domácí: žádné údaje
Mezinárodní: žádné údaje

Rozhlasové stanice:

AM žádné údaje, FM žádné údaje, krátkovlnný žádné údaje

Televizní stanice:

žádné údaje

Internet - uživatelů:

1.018.057.389 (2005)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSvět
Letiště:

Celkově letiště - 49024
top deset: Atlanta - 84846639, Chicago - 77028134, Londýn - 67530197; Tokio - 65810672, Los Angeles - 61041066, Dallas / Fort Worth - 60226138, Paris - 56849567, Frankfurt - 52810683; Peking - 48654770, Denver - 47325016
Top Ten by náklad (t): Memphis - 3692081, Hong Kong - 3609780; Anchorage - 2691395; Soul - 2336572; Tokio - 2280830; Šanghaj - 2168122, Paris - 2130724, Frankfurt - 2127646; Louisville (USA) - 1983032, Singapur - 1931881 (2006)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Heliporty:

1.359 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 1.370.782 km (2006)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 68.937.575 km (2008)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

671.886 km (2004)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Top Ten kontejnerových přístavů (TEU): Singapur - 24792400, Hong Kong - 23539000, Šanghaj - 21710000, Shenzhen (Čížádné údaje) - 18468890, Busan (Jižní Korea) - 12030000, Kaohsiung (Tchaj-wan) - 9.774.670, - Rotterdam - 9603000; Dubaj ( SAE) - 8923465, Hamburg - 8861545, Los Angeles - 8469853 (2006)

ObranaSvět
Výdaje na obranu:

zhruba 2% HDP, hrubého světového produktu (2005 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSvět
Mezinárodní spory:

žádné údajed 250000 km, světy 322 mezinárodních pozemních hranic samostatného 194 nezávislých států a 70 závislostem oblastech zvláštní svrchovanost, a dalších různých subjektů, etnickou příslušnost, kulturu, rasu, náboženství, a jazyk se dělí žádné údaje samostatné státy, politické subjekty, stejně jako historie , fyzické terénem, politické Fiat či dobytí, což v některých případech svévolné a uložila hranice; největší námořní státy tvrdily, že jsou limity teritoriálních moří a výlučných ekonomických zón; překrývání hranice kvůli přilehlé nebo protilehlé pobřeží vytvořit potenciál pro 430 dvoustranné námořní hranice 209, které mají smlouvy, které zahrnují souvislou a non-sousedící segmenty; hranice, pohraničí / zdroj a územní spory se mohou lišit podle intenzity od řízené nebo odložených žádné údaje násilné nebo militarizovaný; undemarcated, neurčitou, porézní a neudržovaných hranice tendenci podporovat nelegální přes-hraniční aktivity, nekontrolované migrace a konfrontace, územní spory se mohou vyvíjet z historických a / nebo kulturní nároky, nebo mohou být v závislosti žádné údaje zdroj soutěže; etnických a kulturních střetů i žádné údajedále zodpovědné za velkou část územní roztříštěnost a vnitřního vysídlení z odhadovaných 6,6 milionů lidí a přes-hraniční posuvu žádné údaje 8,6 milionu uprchlíků žádné údaje celém světě od počátku roku 2006, jen něco málo přes jeden milion uprchlíků byly repatriovány ve stejném období, jiné zdroje tvrdí zahrnovat přístup do vody a minerálů (zejméžádné údaje uhlovodíkových zdrojů), rybolovu, a orné půdy; ozbrojeného konfliktu přednost ani tak mezi uniformovaných ozbrojených sil nezávislých států mezi státní ozbrojených jednotek, které ubírají žádné údaje živobytí a dobré životní podmínky místních obyvatel, přičemž společenství národů se vypořádat s výslednými uprchlíci, hlad, nemoci, chudoba a degradace životního prostředí

Uprchlíků a hledaných osob:

Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky (UNHCR) odhaduje, že v prosinci roku 2006 došlo k celosvětové populaci 8,8 milionu registrovaných uprchlíků a až 24,5 milionu vnitřně přesídlených osob ve více než 50 zemích; skutečné globální populace uprchlíků je asi blíže k 10 milionů vzhledem k očekávanému 1,5 milionů iráckých uprchlíků přesídlených celém Blízkém východě (2007)

Obchodování s lidmi:

současný stav: přibližně 800.000 lidí, převážně žen a dětí, jsou každoročně nelegálně přes státní hranice, vyjma miliony obchodování ve své vlastní zemi, alespoň 80% obětí jsou ženy a 50% jsou děti a mladiství, 75% všech obětí jsou obchodované žádné údaje komerční sexuální vykořisťování;-téměř dvě třetiny z celosvětové oběti jsou obchodované v rámci územně-do východní Asie a Tichomoří (260.000 až 280.000 lidí) a Evropa a Eurasie (170.000 až 210.000 lidí)
Tier 2 Sledujte List: Albánie, Argentižádné údaje, Arménie, Ázerbájdžán, Bahrajn, Burundi, Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Čížádné údaje, Costa Rica, Cote dIvoire, žádné údaje Kypru, v Demokratické republice Kongo, Dominikánská republika, Egypt, Rovníková Guinea, Gabon , Gambie, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyažádné údaje, Indie, Jordánsko, Libye, Malajsie, Černá Hora, Mozambik, Niger, Pažádné údajema, Konžská republika, Rusko, Jižní Afrika, Srí Lanka, Tádžikistán, Uzbekistán, Venezuela, Zambie , Zimbabwe
Tier 3: Alžírsko, Barma, Kuba, Fidži, Írán, Kuvajt, Moldavsko, Severní Korea, Omán, Papua-Nová Guinea, Katar, Saúdská Arábie, Súdán, Sýrie (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Svět

Diskuze k článku: Svět

Zobrazit všechny země na světě


Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Příspěvek k článku: Pošli článek mailem kamarádům Nahoru

Poradna k článku:
 Poradna k článku Svět
Diskuze k článku:
 Diskuze k článku Svět
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz


Fotogalerie (0)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan