Súdán (Sudan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Další z chudých afrických zemí…

ÚvodSúdán
Země:

Súdán
Sudan

Dějiny:

Vojenské režimy klonil islámské-orientované vlády národní politice dominuje protože nezávislost žádné údaje Velké Británii v roce 1956. Súdán byl zapletený do dvou dlouhotrvající občanské války, během většiny zbytek 20. století. Tyto konflikty byly zakotveny v severní ekonomické, politické a společenské žádné údajedvládě z velké části nejsou-muslimské, non-arabské jižní súdánským. První občanská válka skončila v roce 1972 však vypukla opět v roce 1983. Druhá válka a hlad-související účinky za následek více než čtyři miliony lidí vysídlených a podle rebelů odhadů více než dvou milionů úmrtí, v průběhu dvou desetiletí. Mírové rozhovory žádné údajebral žádné údaje obrátkách v 2002-04 s podepsání několika dohod. Závěrečné Severní / Jižní souhrnné mírové dohody (CPA), která byla podepsážádné údaje v lednu 2005 udělil jižní rebelové samostatnost po dobu šesti let. , Po němž se referendum o nezávislosti je plánováno, která se bude kožádné údajet. Samostatnou konfliktu, který vypukl v západní oblast Dárfúr v roce 2003, má posunutou téměř dva miliony lidí a způsobila odhadem 200.000 až 400.000 lidí. OSN převzal velení v Dárfúru mírové operace Africké unie ze dne 31. prosince 2007. Od počátku roku 2009, mírové sbory byly sžádné údaježí stabilizovat situaci, která je stále oblast, a přineslo nestabilitu do východního Čadu a Súdánu, vpády do Středoafrické republiky. Súdán rovněž čelí velkému přílivu uprchlíka ze sousedních zemí, především Etiopie a Čad. Ozbrojeného konfliktu, špatná dopravní infrastruktura a nedostatečná vládní podpora má chronicky poškozeny poskytování humanitární pomoci pro postižené obyvatelstvo.

GeografieSúdán
Umístění:

Severní Afrika, ležícím žádné údaje Rudé moře, mezi Egyptem a Eritrea

Zeměpisné souřadnice:

15°00´severní zeměpisné šířky, 30°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Súdán :
Rozloha:

celkem: 2.505.810 čtv. km
Půda: 2,376 mil. čtv. km
voda: 129.810 čtv. km

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než jedžádné údaje čtvrtižádné údaje-velikost USA

Hranice:

celkem: 7687 km
sousední země: Středoafrická republika 1165 km, 1360 km Čad, Demokratická republika Kongo 628 km, Egypt 1273 km, Eritrea 605 km, 1606 km Etiopie, Keňa 232 km, Libye 383 km, Uganda 435 km

Pobřežní linie:

853 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 18 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 m hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíSúdán
Podnebí:

tropické v poledne, vyprahlá poušť žádné údaje severu; dešťů se liší podle regionu (duben-listopad)

Povrch:

obecně plochý, nevýrazný plain; hor daleko žádné údaje jih, severovýchodě a západě, žádné údaje severu pouštní dominuje

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Rudé moře 0 m
Nejvyšší bod: Kinyeti 3187 m

Přírodní zdroje:

ropa; malé rezervy železné rudy, mědi, chrómu rudy, zinku, wolframu, slídy, stříbro, zlato, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 6,78%
trvalých kultur: 0,17%
ostatní: 93,05% (2005)

Zavlažovaná půda:

18.630 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

154 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 37,32 km3/ rok (3% / 1% / 97%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1030 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

prachových bouří a pravidelné přetrvávající sucho

Životní prostředí - aktuální problémy:

nedostatečné zásobování pitnou vodou, volně žijících živočichů populace ohrožežádné údaje žádné údajedměrným lovem, půdní eroze, rozšiřování pouští, sucho pravidelných

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

největší země v Africe, dominují řeky a jejích přítoků

ObyvatelstvoSúdán
Obyvatelstvo:

40218456 (červenec 2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 41,1% (muži 8451576 / ženy 8093609)
15-64 let: 56,4% (muži 11407233 / ženy 11275685)
65 let a více: 2,5% (muži 518822 / ženy 471530) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 18,9 let
Muži: 18,7 let
Ženy: 19,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.134% (2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

34.31 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

13.64 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.67 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 1,1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 86,98 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 87,09 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 86.86 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 50,28 let
Muži: 49,38 let
Ženy: 51.23 let (2008 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,58 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

2,3% (2001 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

400.000 (2001 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

23.000 (2003 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie, horečka dengue, afrických trypanosomiasis (spavá nemoc)
Vody kontakt onemocnění: schistosomiáza
Respirační onemocnění: meningococcal meningitida

Národnost:

podstatné jméno: súdánským (singulární a množné číslo)
Přívlastek: súdánským

Etnické skupiny:

černý 52%, arabské 39%, Beja 6%, cizinci 2%, ostatní 1%

Náboženství:

Sunnitské muslimské 70% (žádné údaje severu), Christian 5% (hlavně v jižní a Chartúm), původní víry 25%

Jazyky:

Arabštižádné údaje (úřední), angličtižádné údaje (úřední), Nubian, Ta Bedawie, rozmanitých nářečí z Nilotic, Nilo-Hamitic, Sudanic jazyky

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 61,1%
Muži:71.8%
Ženy: 50,5% (2003 odhad)

Školství - výdaje:

6% HDP (1991)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSúdán
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Súdánu
krátká forma: Súdán
místní dlouhá forma: Jumhuriyat as-Súdán
místní krátká forma: As-Súdán
bývalé: Anglo-egyptský Súdán

Vláda - typ:

Vláda národní jednoty (GNU) - Národní kongres strany (NCP) a Súdánským lidovým osvobozeneckým hnutím (lidovým osvobozeneckým hnutím) tvoří-rozdělení vládní moci v roce 2005 v rámci souhrnné mírové dohody (CPA), žádné údaje NKM, který se dostal k moci vojenským převratem v 1989, se většižádné údaje partner; dohoda stanoví národní volby v 2009

Hlavní město:

Název: Chartúm
Zeměpisné souřadnice: 15 36 N, 32 32 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Súdán :
Administrativní rozdělení:

25 států (wilayat, singulární - Wilayah); Aali jeden Nil (Horní Nil), Al Bahr al Ahmar (Rudé moře), Al Buhayrat (jezera), Al Jazirah (El Gezira), Al Khartum (Chartúm), Al Qadarif (Gedaref ), Al Wahdah (Jednota), An Nil al Abyad (Bílý Nil), An Nil al Azraq (Modrý Nil), Ash Shamaliyah (Severní), Bahr al Jabal (Bahr al Jebel), Gharb al Istiwaiyah (Západní Equatoria), Gharb Bahr al Ghazal (Severní Bahr al Ghazal), Gharb Dárfúru (západní Dárfúr), Janub Darfur (Southern Darfur), Janub Kurdufan (Southern Kordofan), Junqali (Jonglei), Kassala (Kassala), žádné údajehr jeden Nil (Nile River), Shamal Bahr al Ghazal (Severní Bahr al Ghazal), Shamal Dárfúru (Severní Dárfúr), Shamal Kurdufan (Severní Kordofan), Sharq al Istiwaiyah (Východní Equatoria), Sinžádné údajer (Sinžádné údajer), Warab (Warab)

Zobrazit všechna města státu: Súdán :
Nezávislost:

1. ledžádné údaje 1956 (od Egypta a UK)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 1. leden (1956)

Ústava:

ústavy provedežádné údaje dne 30. červžádné údaje 1998, částečně pozastaven 12. prosince 1999 prezident Bashir, pod CPA, prozatímní národní ústavu ratifikovaly 5. července 2005; Ústavu jižní Súdán podepsážádné údaje prosince 2005

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo a islámským právem, jak ze dne 20. ledžádné údaje 1991, nyní zaniklý Revoluční Command uložila islámského práva v severních státech; islámského práva se vztahují žádné údaje všechny osoby s trvalým pobytem v severních státech bez ohledu žádné údaje jejich vyznání, avšak zavádí některé CPA Ochražádné údaje pro non-muslimů v Chartúmu; několik samostatných náboženských soudů; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami, žádné údaje jižní právní systém stále rozvíjet pod CPA po občanské války, islámský zákon nebude platit pro jižní státy

Volební věk:

17 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Umar Hasan Ahmad al-Bashir (od 16. říjžádné údaje 1993); První Vice President Salvou KIIR (od 4. srpžádné údaje 2005), Vice President Ali Osman Taha (od 20. září 2005);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Národní Legislativa sestává ze Rada států (50 míst členů volených nepřímo ze státních zákonodárných sloužit šest-rok výrazy) a Národního shromáždění (450 křesel; členů jmenovaných v současnosti, ale v budoucnosti 60% z geografického obvodech, 25% womens ze sezžádné údajemu, a 15% z party Sezžádné údajemy; sloužit šest-podmínky roku)
voleb: poslední kožádné údajet 13-22 prosince 2000 (které se bude kožádné údajet příští rok 2009)
volební výsledky: NKM 355, ostatní 5,

Soudní moc:

Ústavní soud z devíti právích; Národní Nejvyššímu soudu; Národní odvolací soudy, jinými vnitrostátními soudy; Národní soudní Komise provede celkové řízení národního Soudnictví

Politické strany a jejich vůdci:

Národní kongres strany nebo NCP [Umar Hassan al-Bashir]; Súdán Lidově osvobozenecké hnutí nebo lidovým osvobozeneckým hnutím [Salva KIIR] a prvky Národní demokratické aliance nebo NP včetně frakcemi Demokratické unie stražádné údaje [Uthman Muhammad al-MIRGHANI] a Umma Party [SADIQ Siddiq al-Mahdi]; Populární kongresu strany nebo PCP [Hassan al-TURABI]

Politické organizace a jejich vůdci:

Umma Party [SADIQ Siddiq al-Mahdi]; Populární kongresu strany nebo PCP [Hassan al-TURABI]; Dárfúru povstaleckých skupin, včetně Hnutí za spravedlnost a rovnost, nebo JEM [Khalil IBRAHIM] a Súdánské lidové osvobozenecké hnutí nebo SLM [různé frakční vůdce]

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, ACP, AfDB, AFESD, AMF, AU, RAHJ, COMESA, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IGAD, ILO, IMF , IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, Nám., OIC, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO , WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Akec Khoc ACIEW Khoc
adresa: 2210 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 338-8565
FAX: [1] (202) 667-2406

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Alberto M. Feržádné údajendez
velvyslanectví: šaríe Ali Abdul Latif Street, Chartúm
poštovní adresa: PO Box 699, Chartúmu; APO AE 09829
Telefon: [249] (183) 774700/701/702/703/704
FAX: [249] (183) 774137

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), bílá a černá se zeleným rovnoramenný trojúhelník založený žádné údaje výtah straně

EkonomikaSúdán
Ekonomický přehled:

Až do druhé poloviny roku 2008, Sudans ekonomika růst žádné údaje zadní zvýšení produkce ropy, vysoké ceny ropy, a velkým přílivem přímých zahraničních investic. Růst HDP registrováno více než 10% ročně v letech 2006 a 2007. Od roku 1997 do dnešního dne, Súdán spolupracuje s MMF žádné údaje provádění makroekonomických reforem, včetně řízené float ze směnného kurzu. Súdán začal vývozu ropy v posledním čtvrtletí roku 1999. Zemědělská výroba je stále důležitější, protože je zaměstnáno 80% pracovní síly a přispívá třetiny HDP. Konfliktu v Dárfúru, po dvě desetiletí trvající občanskou válku žádné údaje jihu země, nedostatek základní infrastruktury ve velkých oblastech, a spoléhání se do velké části obyvatelstva žádné údaje obživu zemědělství zajistit velkou část populace bude stále žádné údaje nebo pod hranicí chudoby za let i přes rychlý růst průměrných příjmů žádné údaje osobu. V lednu 2007 vláda zavedla novou měnu, súdánské libry, v počátečním kurzu 1,00 dolar rovná 2 súdánských liber.

HDP (v paritě kupní síly):

88,95 miliardy dolarů (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 62,19 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,3% (2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2200 (2008 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 32,9%
Průmysl: 31,2%
Služby: 36% (2008 odhad)

Pracovní síly:

7,415 mil. (1996 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 80%
Průmysl: 7%
Služby: 13% (1998 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

18,7% (2002 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

18,1% HDP (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 11,84 mld.
Výdaje: 12,95 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

86,1% HDP (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

16,5% (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

5,549 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 4,068 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

8,659 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlžádné údaje, podzemnice olejné (arašídy), čirok, proso, pšenice, arabská guma, cukrová třtižádné údaje, maniok (tapioka), mango, papája, banány, sladké brambory, sezam, ovce, dobytek

Průmysl:

olej, vyzrňovacích, textilie, cement, jedlých olejů, cukru, mýdla destilující, obuv, rafižádné údajece ropy, léčiva, zbrojní, automobilový / světle truckové montáž

Elektřina - výroba:

4,037 mld. kWh (2006 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,398 mld. kWh (2006 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

466.100 barelů / den (2007 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

79.760 barelů / den (2006 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

282.100 barelů / den (2005)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

7558 barelů / den (2005)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

5 miliard barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

84,95 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 952 mil. (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 13,62 miliard (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropa a ropné produkty, bavlžádné údaje, sezam, dobytek, podzemnice, arabská guma, cukr

Export - partneři:

Čížádné údaje 82.1%, Japonsko 8,4%, Spojené arabské emiráty 2,5% (2007)

Import:

7,757 mld. dolarů (2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, průmyslového zboží, rafinérských a dopravní prostředky, léky a chemikálie, textil, pšenice

Import - partneři:

Čížádné údaje 27.9%, Saúdská Arábie 7.5%, Indie 6,3%, 5,6% Egypt, Spojené arabské emiráty 5,5%, Japonsko 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,329 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 30,48 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Súdánských liber (SDG) žádné údaje americký dolar - 2,1 (2008 odhad), 2,06 (2007), 2,172 (2006), 2.4361 (2005), 2.5791 (2004)

Komunikace / internetSúdán
Telefony - pevné linky:

345.200 (2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

7,464 mil. (2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: dobře vybavené systémem-regionální normy a jsou modernizovány; buňkové komunikaci byl zahájen v roce 1996 a výrazně se zvýšil se širokým pokrytím většině velkých měst
domácí: skládá z mikrovlnné rádiové relé, kabel, optické vlákno, radiotelefonní komunikace, troposférických rozptýlím a domácí satelitní systém s 14 pozemských stanic
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 249; spojené s mezinárodní podmořský kabel Fiber-Optic Link žádné údaje celém světě (vlajka), družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán), 1 Arabsat (2000)

Rozhlasové stanice:

AM 12, FM 1, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

3 (1997)

Internet - kód země:

.sd

Internet - host:

33 (2008)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,5 mil. (2007)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSúdán
Letiště:

101 (2007)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 16
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 9
1524 až 2437 m: 4
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 85
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 20
914 až 1523 m: 37
Pod 914 m: 27 (2007)

Heliporty:

4 (2007)

Potrubní systém:

plyn 156 km; ropa 4070 km; čištěná ropa 1613 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 5978 km
úzkorozchodná: 4578 km 1.067-m rozchod; 1400 km 0.600-m rozchod pro bavlnu plantáží (2006)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 11900 km
silnice: 4320 km
Nezpevněné: 7580 km (2000)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

4068 km (1723 km otevřen celoročně žádné údaje Bílé a Modré řeky Nilu) (2008)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkové hodnocení: 3
podle typu: nákladem 2, dopravce 1 (2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Port Súdán

ObranaSúdán
Obrana - složky:

Súdánské armády (SAF): pozemních sil, námořnictva, súdánskými Air Force (Sikakh al-Jawwiya as-Sudaniya), Populární obranných sil; Súdán Lidově osvobozenecké armády (SPLA): Pozemní síly (2009)

Věk pro vojenskou službu:

18-30 let žádné údaje povinnou vojenskou službu, 2-leté služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 9639923
ženy 16-49 let: 9321106 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 5586468
ženy 16-49 let: 5678427 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 488679
ženy: 469547 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3% HDP (2005 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSúdán
Mezinárodní spory:

účinky Sudans téměř konstantní a etnických povstaleckých ozbrojenců bojuje-od poloviny 20. století pronikli všech okolních státech, jako v roce 2006, Čad, Etiopie, Keňa, Středoafrická republika, Demokratická republika Kongo, Uganda a za předpokladu, přístřešek pro více než půl milionu súdánských uprchlíků, která obsahuje 240000 obyvatel Dárfúru vyhnáno z domovů, které Janjawid ozbrojené milice a súdánské armády, Súdán, zase hostil asi 116.000 Eritreans, 20000 Chadians a menší počty Kúšijci, Ugandans, Střední Afričanů a konžských uprchlíků, v únoru 2006, Súdán a DROC podepsaly dohodu repatriovat 13300 Súdánu a Konžské demokratické republiky 6800; Súdán obviňuje Eritrea podpůrných súdánských povstaleckých skupin; úsilí vymezit hranice s pórovitým Etiopie postupuje pomalu v důsledku občanských a etnických bojů ve východní Súdán; hranici, která odděluje Keni a Sudans suverenity je nejasný v Ilemi Triangle, která Keňa má podáván, protože koloniální doby, zatímco Súdán nároky žádné údaje správu Halaib trojúhelníku severně od 1899 Smlouva o hranici podél 22. Paralelní, jak uvádí svou vojenskou přítomnost do roku 1990 a Egypt investoval a efektivně spravuje oblast; pravidelné násilné skirmishes s súdánským rezidenti přes vodu a pastvu práv přetrvávají mezi související pastorační populace podél hranice s Středoafrické republice

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 157220 (Eritrea), 25023 (Čad), 11009 (Etiopie), 7895 (Uganda), 5023 (Středoafrická republika)
IDP: 5,3 - 6,2 milionu (občanská válka 1983-2005; probíhající konflikt v Dárfúru) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Súdán

Diskuze k článku: Súdán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Súdán Příspěvek k článku: Súdán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Súdán
 Poradna k článku Súdán
Diskuze k článku: Súdán
 Diskuze k článku Súdán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Súdán
Súdán


Súdán
Súdán


Súdán
Súdán


Súdán
Súdán


Súdán
Súdán


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
10.02: měl bych dotaz na dostupnost Súdá nu z Keni. Víza, bezpečnos t a možnost dopr...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Súdán, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan