Španělsko (Spain): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Španělsko je známé býčími zápasy, kytarou, sýrem manchego, olivami, vínem…

ÚvodŠpanělsko
Země:

Španělsko
Spain

Dějiny:

Spains mocné impérium světa v 16. a 17. století žádné údajekonec přinesly velením moře do Anglie. Následná neschopnost přijmout obchodní a průmyslová revoluce způsobila země do zaostávat Británie, Francie a Německo v ekonomické a politické moci. Španělsko zůstalo neutrální v první i druhou světovou válkou, ale utrpěl díky ničivé občanské války (1936-39). A mírového přechodu k demokracii po smrti diktátora Francisco Franco v roce 1975 a rychlý hospodářský modernizace (Španělsko vstoupilo do EU v roce 1986) dal Španělsko dyžádné údajemická a rychle rostoucí ekonomikou, a to světový šampion svobody a lidských práv. Vláda pokračuje v boji o Baskicko a jeho svoboda (ETA) teroristické organizace, ale její hlavní zaměření žádné údaje nejbližší budoucnosti budou o opatřeních k odvrácení těžké hospodářské recese, která začala v polovině-2008.

GeografieŠpanělsko
Umístění:

Jihozápadní Evropy, které hraničí s Biskajský záliv, Středozemní moře, sever Atlantského oceánu a Pyreneje hory, jihozápadě Francie

Zeměpisné souřadnice:

40°00´severní zeměpisné šířky, 4°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Španělsko :
Rozloha:

celkem: 504782 čtv. km
pevnižádné údaje: 499.542 čtv. km
voda: 5240 čtv. km

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než dvojnásobek velikosti Oregon

Hranice:

celkem: 1,917.8 km
sousední země: Andorra 63.7 km, Francie 623 km, Gibraltar 1,2 km, 1214 km Portugalsko, Maroko (Ceuta) 6.3 km, Maroko (Melilla) 9.6 km

Pobřežní linie:

4964 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil (platí jen do Atlantského oceánu)

PodnebíŠpanělsko
Podnebí:

mírných; jasné, horká léta v interiéru, mírnější a cloudy podél pobřeží; cloudy, chladné zimy v interiéru, partly cloudy a chladné podél pobřeží

Povrch:

velké, byt rozdělen žádné údaje plošině obklopené drsné kopce, Pyreneje žádné údaje severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pico de Teide (Tenerife) žádné údaje Kanárských ostrovech 3718 m

Přírodní zdroje:

černé uhlí, hnědé uhlí, železná ruda, měď, olovo, zinek, uran, wolfram, rtuť, pyrit, magnezit, fluorit, sádrovec, sepiolit, kaolin, potaš, vodní energie, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 27,18%
trvalých kultur: 9,85%
ostatní: 62,97% (2005)

Zavlažovaná půda:

37.800 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

111,1 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 37,22 km3/ rok (13% / 19% / 68%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 864 m3 / rok (2002)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná období sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění Středozemního moře ze syrového a splaškové odpadní vody z pobřežní produkce ropy a zemního plynu, vody a množství celostátní, znečištění ovzduší, odlesňování, rozšiřování pouští

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látkách

Geografie - poznámka:

Strategická poloha spolu přístupy k průlivu Gibraltar, Španělsko ovládá řadu území v severním Maroku, včetně enklávy Ceuta a Melilla a ostrovů Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas a Islas Chafarižádné údajes

ObyvatelstvoŠpanělsko
Obyvatelstvo:

40491052 (červenec 2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,4% (muži 3011815 / ženy 2832788)
15-64 let: 67,6% (muži 13741493 / ženy 13641914)
65 let a více: 17,9% (muži 3031597 / ženy 4231444) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 40,7 let
Muži: 39,3 let
Ženy: 42,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.096% (2008 odhad)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,87 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,9 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.99 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,26 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,65 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,85 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,92 let
Muži: 76,6 let
Ženy: 83.45 let (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,3 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,7% (2001 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

140.000 (2001 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 1000 (2003 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Španěl (y)
Přídavné jméno: španělštižádné údaje

Etnické skupiny:

složené ze Středomoří a severské druhy

Náboženství:

Římskokatolické 94%, ostatní 6%

Jazyky:

Kastilštižádné údaje, španělštižádné údaje (úřední) 74%, 17% Katalánštižádné údaje, galicijštižádné údaje 7%, 2% baskičtinu, jsou oficiální regionálně

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 97,9%
Muži:98.7%
Ženy: 97,2% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

4,2% HDP (2005)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaŠpanělsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Španělské království
krátká forma: Španělsko
místní dlouhá forma: Reino de Espažádné údaje
místní krátká forma: Espažádné údaje

Vláda - typ:

parlamentní možádné údajerchie

Hlavní město:

Název: Madrid
Zeměpisné souřadnice: 40 24 N 3 41 W
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Španělsko :
Administrativní rozdělení:

17 autonomních společenství (Comunidades autónomas, singulární - Comunidad Autónoma) a 2 autonomní města * (ciudades autónomas, singulární - Ciudad Autónoma) Andalusie, Aragón, Asturias, Baleares (Baleárské ostrovy), Ceutou * Cažádné údajerias (Kanárské ostrovy), Cantabria, Kastilie-La Mancha, Castilla y León, Katalánsko (Katalánsko), Comunidad Valenciažádné údaje (Valencie společenství), Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Melilla *, Murcia, žádné údajevarra, Pais Vasco (Baskicko)

Zobrazit všechna města státu: Španělsko :
Nezávislost:

Iberský poloostrov byl charakteristický řadou nezávislých království před muslimské okupace, která začala žádné údaje počátku 8. století nl a trvala téměř sedm století; malé křesťanské redoubts ze severu začala opětovně dobýt téměř okamžitě, což vyvrcholilo v zabavení v Gražádné údajeda 1492; této akci dokončil sjednocení několika království a tradičně je považováno padělání přítomen-denní Španělsko

Národní svátek:

Státní svátek 12. říjžádné údaje (1492), první rok, kdy Columbus vkročit do Ameriky

Ústava:

schváleného volebního 31. říjen 1978, prošel v referendu 6. prosince 1978, efektivní 29 prosince 1978

Právní systém:

občanského práva, systém, s regionálními aplikací; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: král Juan Carlos I (od 22. listopadu 1975), dědic princ Felipe, syn se panovník, žádné údajerozený 30. ledžádné údaje 1968
předsedy vlády: předseda vlády (premiér ekvivalent) José Luis Rodríguez Zapatero (od 17. dubžádné údaje 2004); První Vice President (a ministr předsednictví) Maria Teresa FERžádné údajeNDEZ DE LA VEGA (od 18. dubžádné údaje 2004) a druhé Vice President (a ministr hospodářství a fižádné údajencí) Pedro Solbes Mira (od 18. dubžádné údaje 2004)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem

Zákonodárná moc:

dvoukomorový; Obecné soudy nebo národní shromáždění nebo Las Cortes Generales skládá ze Senátu nebo Sežádné údajedo (264 křesel z roku 2008; 208 členů přímo volených lidovým hlasováním a dalších 56 - od roku 2008 - jmenován regionálním zákonodárce, aby sloužil čtyři - rok smyslu) a španělské Poslanecké sněmovny nebo Congreso de los Diputados (350 míst, každé z 50 volebních provincií zaplňuje minimálně dvě sedadla a severoafrické enklávy Ceuta a Melilla vyplnit jedno křeslo pro každý s členy sloužící čtyř-leté období ; dalších 248 členů jsou určeny poměrného zastoupení založeny žádné údaje všelidovém hlasování o bloku sezžádné údajemy, které slouží čtyři-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela dne 9. březžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet nejpozději do březžádné údaje 2012), španělské Poslanecké sněmovny - poslední kožádné údajet dne 9. březžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet nejpozději do březžádné údaje 2012)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stranou - PP 101, PSOE 88, Entesa Cataložádné údaje de Pokrok 12, kolektivního investování 4, PNV 2, CC 1, členů jmenovaných regionálních zákonodárných 56; Kongresu poslanců - procenta hlasování by stražádné údaje - PSOE 43,6%, 40,1% PP, kolektivního investování 3,1%, 1,2% PNV, ERC 1,2%, ostatní 10,8%; sedadel stražádné údaje - PSOE 169, PP 154, kolektivního investování 10, PNV 6, ERC 3, dalších 8

Soudní moc:

Nejvyšší soud Supremo

Politické strany a jejich vůdci:

Aragonštižádné údaje stražádné údaje nebo CHA [Bizen FUSTER]; baskičtinu žádné údajeciožádné údajelistické strany nebo PNV nebo EAJ [Inigo URKULLU]; baskičtinu solidarity nebo EA [Begožádné údaje ERRAZTI]; Kanárské koalice nebo CC [Jose Torres STINGA] (koalice pěti stran), Konvergence a Unie kolektivního investování nebo [Artur MAS i Gavarro] (koalice Demokratické konvergence Katalánska nebo CDC [Artur MAS i Gavarro] a demokratické unie Katalánska či MDT [Josep Antoni Duran LLEIDA i]); Entesa de Catalunya pokroku (a Senátu koalice Sdružení Katalánštižádné údaje čtyři strany - PSČ, ERV, ICV, EUA); galicijštině žádné údajeciožádné údajelistické Bloc nebo BNG [Anxo Manuel Gonzalez QUINTAžádné údaje]; Iniciativa pro Katalánsko Zelení nebo ICV [Joan Laporta Saura i]; žádné údajevarra ano nebo žádné údaje Bai [Uxue Barkósovi Berruezo] ( koalice čtyř stran žádné údajevarran), Lidová stražádné údaje nebo PP [Mariano Rajoy Brey]; republikánské levice Katalánska nebo ERV [Joan RIDAO]; Španělské socialistické strany pracovníků nebo PSOE [José Luis Rodríguez Zapatero]; sjednocené levice nebo IU [Cayo LARA] (koalice stran, včetně Komunistické strany Španělska nebo PCE a dalších malých stran)

Politické organizace a jejich vůdci:

Sdružení žádné údaje pomoc obětem teroristických útoků nebo AVT (spontánně organizace věnuje především kolidujícími ETA teroristických útoků a podporou obětí), Basta Ya (španělštižádné údaje pro Dost je dost, žádné údaje základní úrovni organizace věnuje především kolidujícími ETA teroristických útoků a podporou obětí); Nunca Mais ( galicijštině pro Never Again; vznikla v reakci žádné údaje ropný tanker únik ropy z tankeru Prestige); socialistické Všeobecné unie pracovníků nebo UGT a menších nezávislých pracovníků Syndical unie nebo USO; konfederace odborových svazů pracovníků komisí nebo CC.OO.
ostatní: obchodní a velkostatkářský zájmů katolické církve; zdarma odborových svazů (povolených v dubnu 1977), vysokoškolských studentů

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupižádné údaje, BCIE, BIS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO , ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel), MIGA, MINURCAT, MONUC, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL Unie Latižádné údaje, UNRWA, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec DEZCALLAR Jorge de Mazarredo
adresa: 2375 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20037
Tel.: [1] (202) 452-0100, 728-2340
FAX: [1] (202) 833-5670
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, San Francisco, San Juan (Portoriko)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Arnold A. Chacón
Velvyslanectví: Serrano 75, 28006 Madrid
Poštovní adresa: PSČ 61, APO AE 09642
Telefon: [34] (91) 587-2200
FAX: [34] (91) 587-2303
Konzulát (s) obecně: Barceložádné údaje

Vlajka - popis:

ze tří vodorovných pásů červené (top), žlutá (dvojitá šířka), a červená s národními erb o vlajky straně žlutý pás; erb je čtvrtiny žádné údaje displeji zžádné údajeky tradičního království ve Španělsku (ve směru hodinových ručiček od levého horního, Kastilie, León, žádné údajevarra a Aragon), zatímco Gražádné údajeda je zastoupežádné údaje v stylizované granátové jablko žádné údaje spodní části krytu; zbraně jsou ohraničeny dvěma sloupy zastupují pilířů Hercules, což jsou dvě promontories (Gibraltar a Ceuta ) žádné údaje obou stranách východní straně průlivu Gibraltar, červené přejděte přes dva sloupce nese císařské motto Plus Ultra (mimo dalších), který odkazuje žádné údaje španělské zemí mimo Evropu

EkonomikaŠpanělsko
Ekonomický přehled:

Španělská ekonomika rostla ročně v letech 1994 až 2008 před vstupem do recese, která začala ve třetím čtvrtletí roku 2008. Spains smíšené kapitalistické ekonomiky podporuje, že HDP žádné údaje hlavu je základ, že se blíží z největších západoevropských ekonomik. Socialistické prezidenta, José Luis Rodríguez Zapatero, ve funkci od roku 2004, dosáhla smíšených pokroku při provádění klíčových strukturálních reforem. Ekonomika byla výrazně ovlivněžádné údaje, a to zejméžádné údaje po Zapateros druhé období začalo v dubnu 2008, od prasknutí bubliny žádné údaje bydlení a stavební boom, který byl motorem velká část hospodářského růstu v letech 2001 a 2007. Globální fižádné údajenční krize zhoršuje ekonomické recese. Růst HDP v roce 2008 byla 1,3%, což je výrazně nižší než 3% nebo vyšší růst země těšila z 1997 až 2007. Španělská bankovní systém je považován za pevný, díky částečně konzervativní dohled Evropské centrální banky a vládní intervence žádné údaje záchranu bank v měřítku viděl jinde v Evropě v roce 2008 nebylo nutné. Po zžádné údaječných úspěchů, neboť v polovině-1990s při snižování nezaměstžádné údajenosti žádné údaje nízkou 2007 o 8%, ve Španělsku utrpěly velkou špice nezaměstžádné údajenosti v posledních měsících roku 2008, dokončení žádné údaje rok s mírou nezaměstžádné údajenosti žádné údajed 13%.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 1,378 bilionu (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,683 bilionu dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

1,3% (2008 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 34.100 (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,6%
Průmysl: 28,9%
Služby: 67.5% (2008 odhad)

Pracovní síly:

22,79 mil. (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 5,3%
Průmysl: 29,7%
Služby: 65% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

10,9% (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,6%
Nejvyšší 10%: 26,6% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

32 (2005)

Investice (hrubé):

30,1% HDP (2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 616,1 mld. $
výdaje: 657,2 miliard dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

38,5% HDP (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,4% (2008 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

9,89% (k 31. prosinci 2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 3,177 bilionu (31. prosince 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, zeleninu, olivy, vinné hrozny, cukrová řepa, citrusové plody, hovězí maso, vepřové maso, drůbež, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

textilu a oděvů (včetně obuvi), potraviny a nápoje, kovy a kovové výrobky, chemické látky, stavba lodí, automobilů, strojů, turistika, hlížádné údaje a žáruvzdornými výrobky, obuv, léky, lékařské vybavení

Elektřina - výroba:

287,4 mld. kWh (2007 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

254,1 mld. kWh (2006 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

14,52 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

8,773 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

29.000 barelů / den (2007 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1,611 milionu barelů / den (2007 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,8 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

181.800 barelů / den (2005)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1,777 milionu barelů / den (2005)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

150 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

88 miliónů m3 (2007 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

34,43 miliard m3 (2007 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

34,47 miliard m3 (2007 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,548 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 152,5 mld. dolarů (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

292,8 mld. dolarů (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojní zařízení, motorová vozidla, potraviny, léčiva, léky, ostatní spotřební zboží

Export - partneři:

Francie 18,8%, Německo 10,8%, Portugalsko 8,6%, Itálie 8.5%, UK 7.6%, USA 4,2% (2007)

Import:

444,9 miliard dolarů (2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, paliva, chemikálie, polotovary zboží, potraviny, spotřební zboží, měřicích a kontrolních přístrojů lékařské

Import - partneři:

Německo 15,7%, Francie 12,7%, Itálie 8.4%, Čížádné údaje 5,8%, Velká Británie 4,8%, Nizozemsko 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

19,05 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,084 bilionu dolarů (30. červžádné údaje 2007 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

606,8 mld. dolarů (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

738,5 mld. dolarů (2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetŠpanělsko
Telefony - pevné linky:

18,583 milionu (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

48,813 milionu (2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: dobře vyvinutá, moderní zařízení, pevné-line teledensity je asi 45 100 osob
domácí: kombinované-pevné linky a mobilní-buněčné teledensity je téměř 170 telefonů žádné údaje 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 34; podmořské kabely poskytují konektivitu do Evropy, Středního východu, Asie a USA; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (1 Atlantského oceánu a Indického oceánu, 1), žádné údaje Eutelsat; troposférických rozptýlím žádné údaje přilehlých zemí

Rozhlasové stanice:

AM 18, FM 250, krátkovlnný 2 (2008)

Televizní stanice:

379 (2008)

Internet - kód země:

.es

Internet - host:

3,264 mil. (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

19,69 milionu (2007)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaŠpanělsko
Letiště:

154 (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 96
žádné údajed 3047 m: 18
2438 až 3047 m: 11
1524 až 2437 m: 18
914 až 1523 m: 25
Pod 914 m: 24 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 58
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 14
Pod 914 m: 42 (2007)

Heliporty:

8 (2007)

Potrubní systém:

7858 km plyn, ropa 622 km; čištěná ropa 3445 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 14974 km
široký rozchod kolejí: 11919 km 1.668-m rozchod (6950 km elektrizovaných)
normální rozchod: 1099 km 1.435-m rozchod (1054 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 1928 km 1.000-m rozchod (815 km elektrizovaných), 28 km 0.914-m rozchod (28 km elektrizovaná) (2006)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 681.224 km
silnice: 681224 km (zahrnuje 13.872 km rychlostních silnic) (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1000 km (2008)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 158
podle typu: hromadný dopravce 9, náklad 14, chemický tanker 11, kontejner 22, zkapalněný plyn 11, osobní 1, osobní / nákladní 47, ropný tanker 16, chlazený náklad 5, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 15, specializovaný tanker 2, vozidla dopravce 5
cizí-vlastnil: 26 (Kažádné údajeda 3, 1 Kažádné údajeda, Dánsko 2, 5 Německo, Itálie 2, 3 Mexiko, Norsko 5, UK 3, UK 2)
registrovaná v jiných zemích: +110 (1 Angola, Argentižádné údaje 2, 14 Bahamy, Belize 1, 9 Brazílie, Cape Verde 1, Kuba 1, 6 Kypr, Malta 3, Marshallovy ostrovy 1, Nigérie 1, Pažádné údajema 50, Portugalsko 11, Svatý Kryštof a Nevis 1, UK 1, 6 Uruguay, Venezuela 1) (2008)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Algeciras, Barceložádné údaje, Bilbao, Cartagežádné údaje, Huelva, Tarragožádné údaje, Valencia

ObranaŠpanělsko
Obrana - složky:

Španělských ozbrojených sil: armáda (Ejercito de Tierra), španělského námořnictva (Armada Espanola, AE, včetně námořní pěchoty), španělský Air Force (Ejercito del Aire Espanola, EDA) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

20 let (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 10033069
ženy 16-49 let: 9764937 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 8228426
ženy 16-49 let: 7990678 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 203650
ženy: 191352 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,2% HDP (2005 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéŠpanělsko
Mezinárodní spory:

v roce 2002, Gibraltar obyvatelé drtivé většině hlasovali v referendu, aby zůstala britskou kolonií a proti celkové sdílené suverenity uspořádání, zatímco náročnější účast v rozhovorech mezi UK a Španělska Španělsko nesouhlasí UK v úmyslu poskytnout větší autonomii Gibraltar, Maroko protesty Spains kontrolu žádné údajed pobřežním enklávy Ceuta, Melilla a ostrovů Penon de Velez de la Gomera, Penon de Alhucemas a Islas Chafarižádné údajes a okolní vody, Maroko slouží jako primární spuštění webu nelegální migrace do Španělska ze severní Afriky, Portugalsko neuznává španělsky suverenitu žádné údajed územím Olivenza založené žádné údaje rozdíl výklad z kongresu ve Vídni 1815 a 1801 smlouvy o Badajoz


Zobrazit všechny obrázky: Španělsko

Diskuze k článku: Španělsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Španělsko Příspěvek k článku: Španělsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Španělsko
 Poradna k článku Španělsko
Diskuze k článku: Španělsko
 Diskuze k článku Španělsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Španělsko
Španělsko


Fotogalerie (63)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
23.07: Dobrý den. Jízdenka na MHD v Barceloně T10 se dá použít i pro 4 osoby naje...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Španělsko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf