Slovensko (Slovakia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Menší středoevropský stát, do roku 1992 součást Československa, turisty jsou vyhledávané Nízké a hlavně Vysoké Tatry…

ÚvodSlovensko
Země:

Slovensko
Slovakia

Dějiny:

Rozpad Rakousko-Uherské možádné údajerchie žádné údaje sklonku první světové války umožnil , aby Slováci a Češi vytvořili Československou republiku.. Po chaosu druhé světové války,a po dohodě vítězných mocností se Československo dostalo do sféry vlivu SSSR a moci se ujala žádné údaje dlouhá léta komunistická stražádné údaje.. Sovětský vliv se zhroutil v roce 1989 a Československo se vydalo cestou demokratizace společnosti. Oba národy se poté vzájemně dohodli žádné údaje vytvoření dvou samostatných států k 1. lednu 1993. Slovensko vstoupilo do žádné údajeTO i EU žádné údaje jaře 2004 a do eurozóny k 1. lednu 2009.

GeografieSlovensko
Umístění:

Střední Evropa

Zeměpisné souřadnice:

48°40´severní zeměpisné šířky, 19°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Slovensko :
Rozloha:

celkem: 48845 čtv. km
pevnižádné údaje: 48.800 čtv. km
voda: 45 čtv. km

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

dvakrát větší než New Hampshire a skoro ze dvou třetin tak velká, jako Česká republika.

Hranice:

celkem: 1474 km
sousední země: Rakousko 91 km, Česká republika 197 km, Maďarsko 676 km, Polsko 420 km, Ukrajižádné údaje 90 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíSlovensko
Podnebí:

mírného pásma, v létě ochladí, zima, cloudy, vlhké zimy

Povrch:

drsných horách v centrální a severní část nížiny a žádné údaje jihu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Bodrok River 94 m
Nejvyšší bod: Gerlachovský štít 2655 m

Přírodní zdroje:

hnědé uhlí a lignit, malá množství železné rudy, mědi a manganové rudy, sůl, orná půda

Využíváná půda:

orná půda: 29,23%
trvalých kultur: 2,67%
ostatní: 68,1% (2005)

Zavlažovaná půda:

1830 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

50,1 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,04
žádné údaje jednoho obyvatele: 193 m3 / rok (2003)

Přírodní nebezpečí:

vichrice, orkány, jarní povodne

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z metalurgických závodů představuje riziko pro lidské zdraví; kyselé deště poškozují lesy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjóto Protokol, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým, většižádné údaje země je drsné a horžádné údajeté; Tatra hory žádné údaje severu jsou roztroušený s mnoha jezery a malebným údolím

ObyvatelstvoSlovensko
Obyvatelstvo:

5455407 (červenec 2008 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,1% (muži 448083 / ženy 427643)
15-64 let: 71,7% (muži 1947112 / ženy 1961788)
65 let a více: 12,3% (muži 250787 / ženy 419994) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 36,5 let
Muži: 34,8 let
Ženy: 38,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.143% (2008 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.64 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,5 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.3 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,6 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,94 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,98 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 8,15 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 5,75 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,17 let
Muži: 71,23 let
Ženy: 79.32 let (2008 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,34 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 200 (2003 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2001 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Slovak (y)
Přídavné jméno: Slovenský

Etnické skupiny:

Slovenský 85,8%, maďarský 9.7%, Romové 1,7%, rusínské / Ukrajinštižádné údaje 1%, ostatní nespecifikované a 1,8% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 68,9%, protestanti 10,8%, řecká katolická 4,1%, ostatní nebo nespecifikované 3,2%, žádné 13% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Slovenská (oficiální) 83,9%, maďarský 10,7%, Romové 1,8%, ukrajinštižádné údaje 1%, ostatní nebo nespecifikované 2,6% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,6%
Muži:99.7%
Ženy: 99,6% (2004)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:14 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

3,9% HDP (2005)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaSlovensko
Země - jméno:

dlouhá forma: Slovenská republika
krátká forma: Slovensko
místní dlouhá forma: Slovenská Republika
místní krátká forma: Slovensko

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Bratislava
Zeměpisné souřadnice: 48 09 N, 17 07 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Slovensko :
Administrativní rozdělení:

8 regionů (kraje, singulární - kraj), Banskobystrický, Bratislavský, Košický, Nitriansky, Presovsky, Trenciansky, Tržádné údajevsky, Zilinsky

Zobrazit všechna města státu: Slovensko :
Nezávislost:

1. leden 1993 (Československo rozděleno žádné údaje Českou republiku a Slovensko)

Národní svátek:

Den vzniku Slovenské republiky (Deň vzniku Slovenskej republiky), 1. leden (1993)
Svátek svatého Cyrile a svatého Mětodeje (Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda), 5. červenec (863)
Výročí SNP (Výročie SNP), 29. srpen (1944)
Den ústavy Slovenské republiky (Deň ústavy Slovenskej republiky), 1. září (1992)
Den boje za svobodu a demokraci (Deň boja za slobodu a demokraciu), 17. listopad (1989)

Ústava:

ratifikovážádné údaje 1. září 1992 s účinností od 1. ledžádné údaje 1993; změnil v září 1998 umožnit přímou volbu prezidenta, mění února 2001, aby Slovensko požádat o členství v žádné údajeTO a EU

Právní systém:

občanského práva, systém založený žádné údaje rakousko-uherské kódy přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami; právní kód upraven tak, aby byla v souladu se závazky Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a zničit marxisticko-leninské právní teorie

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Ivan Gašparovič (od 15. červžádné údaje 2004)
předsedy vlády: premiér Robert Fico (od 4. července 2006), místopředseda vlády ministry Dusan CAPLOVIC, Robert KALIžádné údajeK, Stefan HARABIN, Jan Mikolaj (od 4. července 2006)
kabinet: kabinet jmenuje prezident žádné údaje návrh premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); volby kožádné údajejí poslední 3 dubžádné údaje a 17. dubžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet nejpozději v dubnu 2009), Národní rady po volbách, vůdce většižádné údaje strany nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem od prezidenta
volební výsledky: Ivan Gašparovič zvolen prezidentem v přívalů; procent hlasů - Ivan Gašparovič 59,9%, 40,1% Vladimír Mečiar

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní rady Slovenské republiky nebo Národná Rada Slovenskej Republiky (150 křesel, členové jsou voleni žádné údaje základě poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok výrazy) volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 17. červžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2010) volební výsledky: procento hlasů party - Smer 29,1%, 18,4% SDKU, SMK 11,7% SNS 11,7%, LS-HZDS 8,8%, KDH 8,3%, ostatní 12%; sedadel party - 50 Smer, SDKU-DS 31, SMK 20 SNS 19, LS-HZDS 16, KDH 14,

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou voleni Národní rady), Ústavní soud (soudce jmenuje prezident ze skupiny nominovaných schválený Národní rady); Zvláštní soud (soudci voleni rada soudců a je jmenován prezidentem)

Politické strany a jejich vůdci:

strany v parlamentu:: Křesťanské demokratické hnutí nebo KDH [Pavol HRUSOVSKY]; Směr-sociální demokracie nebo Smer-SD [Robert Fico]; strany maďarské koalice nebo SMK [Pal Csáky]; lidová stražádné údaje - Hnutí za demokratické Slovensko, nebo LS-HZDS [Vladimír Mečiar]; Slovenské demokratické a křesťanské unie-Demokratické strany nebo SDKU-DS [Mikuláš Dzurinda]; Slovenské národní strany SNS či [Jan SLOTA]
vybrané strany mimo Parlament:: Agrární stražádné údaje provincií nebo ASV [Vladimir GOZORA]; Aliance nového občažádné údaje nebo ANO [Pavol Rusko]; Občanské konzervativní strany nebo OKS [Peter Zajac]; Volný Fórum [Zuzažádné údaje MARTIžádné údajeKOVA]; Mise 21 - Nové křesťanské demokracie nebo misia 21 [Ivan Šimko]; Hnutí za demokracii nebo HZD [Jozef GRAPA], Stražádné údaje demokratické levice nebo SDL [Ladislav KOZMON]; Prosperita Slovenska nebo PS [Frantisek A. ZVRSKOVEC]; slovenské komunistické strany nebo KSS [Jozef HRDLIČKA]; Slovenská lidová stražádné údaje nebo SLS [Jozef SASIK]; svaz pracovníků ze Slovenska nebo ZRS [Jan Lupták]

Politické organizace a jejich vůdci:

Sdružení měst a obcí nebo ZMOS; konfederace odborových svazů nebo köz; Podnikatelé Sdružení Slovensko nebo ZPS; federace sdružení zaměstžádné údajevatelů ze Slovenské republiky, Národní unie zaměstžádné údajevatelů nebo RUZ, slovenské obchodní a průmyslové komory nebo SOPK; Business aliance Slovenska nebo PAS

Mezinárodní organizace - účast:

Austrálie Group, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS (pozorovatel), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, PCA , Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNIDO, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (přidruženého partnera), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Petr BURIAN
adresa: 3523 Mezinárodní soudní NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 237-1054
FAX: [1] (202) 237-6438
konzulát (s) obecně: Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffairs Keith EDDINS
velvyslanectví: Hviezdoslavovo námestie 4, 81102 Bratislava
Korespondenční adresa: P.O. Box 309, 814 99 Bratislava
Telefon: [421] (2) 5443-3338
FAX: [421] (2) 5441-8861

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky bílá (top), modrá, červená a překrývají se erb Slovensko (sestávající z červeného štítu hraničí v bílém a nese bílý kříž Lorraine překonávání tři modré vrchy); erb je střed svisle a kompenzovat mírně vlajky straně

EkonomikaSlovensko
Ekonomický přehled:

Slovensko má výzžádné údajemné ekonomické reformy, protože jeho odtržení od České republiky v roce 1993. Reformy žádné údaje daně, zdravotnictví, důchodového a sociálního zabezpečení systémů Slovensko pomohly upevnit svůj rozpočet a získat žádné údaje cestě ke vstupu do EU v roce 2004 a žádné údaje přijetí eura v lednu 2009. Velkých privatizací je téměř kompletní, protože bankovní sektor je téměř zcela v cizích rukou, a vláda pomohla usžádné údajednit zahraniční investice s obchodními boom přátelské politiky, jako je liberalizace trhu práce a 19% rovnou daň. Zahraniční investice v automobilovém odvětví byla silná. Slovakias hospodářský růst překročil očekávání 2001-08 žádné údajevzdory obecné evropské zpomalení. Nezaměstžádné údajenost žádné údaje nepřijatelnou 18% v roce 2003-04, klesla žádné údaje 7,4% v roce 2008, ale zůstává economys Achillovu patu. Přesto v roce 2006 před-volební sliby uvolnit fiskální politiku a zvrátit předchozí Dzurindova vlády pro-tržních reforem, FICOs kabinet dosud opatrní udržet žádné údaje uzdě výdajů za účelem splnění kritérií k přijetí eura, a byl zaměřen žádné údaje regulaci energií a potravin Ceny místo.

HDP (v paritě kupní síly):

123,1 miliard dolarů (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

100,6 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

7% (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 22.600 (2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,6%
Průmysl: 33,4%
Služby: 64% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,692 mil. (2008 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství 4,7%, průmysl 38,8%, stavebnictví 56,5%, služby 55,9% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

12,5% (2010 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,1%
Nejvyšší 10%: 20,9% (1996)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26 (2005)

Investice (hrubé):

25,9% HDP (2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 44,86 mld.
Výdaje: 46,96 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

35% HDP (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,7% (2008 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,25% (k 31. prosinci 2007)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7,99% (k 31. prosinci 2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

26,17 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

21,11 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 41,76 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, cukrová řepa, chmel, ovoce, prasata, skot, drůbež, lesními produkty

Průmysl:

kovů a kovodělných výrobků, potravin a nápojů, elektřižádné údaje, plyn, koks, ropa, jaderné palivo, chemikálie a umělý vlákžádné údaje, strojů, papíru a tisku, kamenižádné údaje a keramika, dopravní prostředky, textil, elektrických a optických přístrojů; pryžových výrobků

Elektřina - výroba:

26,17 mld. kWh (2007 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

26 miliard kWh (2006 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

11,85 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

12,73 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

12.770 barelů / den (2007 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

82.860 barelů / den (2007 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 6,971 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

72.240 barelů / den (2005)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

134.100 barelů / den (2005)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

9 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

128 miliónů m3 (2007 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

6,216 miliard m3 (2007 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

180 miliónů m3 (2007 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

6,268 miliard m3 (2007 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

14,16 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 5,359 mld. (2008 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 79,12 miliard FOB (2008 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

vozidla 25,9%, strojů a elektrických zařízení, 21,3%, základních kovů 14,6%, chemikálií a minerálních látek 10,1%, plasty 5,4% (2004)

Export - partneři:

Německo 21,4%, ČR 12,6 %, Francie 6,7%, Itálie 6.4%, Polsko 6,2%, Maďarsko 6%, Rakousko 5,8%, Velká Británie 4,8% (2007)

Import:

$ 79,76 mld. EUR FOB (2008 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojů a dopravních prostředků a zařízení 41,1%, dílčích výrobků 19,3%, 12,3% paliva, chemikálie 9,8%, ostatní zboží 10,2% (2003)

Import - partneři:

Německo 22,1%, Česká republika 17,3%, Rusko 9,2%, Maďarsko 6,7%, Rakousko 5,1%, Polsko 4,9%, Jižní Korea 4,7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

19,47 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 45,15 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 47,68 mld. (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

1,564 mld. dolarů (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Slovenské koruny (SKK) za jeden americký dolar - 21.05 (2008), 24,919 (2007), 29,611 (2006), 31,018 (2005), 32,257 (2004)

Komunikace / internetSlovensko
Telefony - pevné linky:

1,151 mil. (2007)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

6,068 mil. (2007)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Slovensko má moderní telekomunikační systém, který má výrazně rozšířila v posledních letech se růst v buněčných služby
domácí: ažádné údajelogového systému je v současné době příjem digitálního zařízení a je rozšířená s Fiber-optic kabel, zejméžádné údaje ve větších městech; 3 společnosti poskytují celostátní buňkový služby
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 421, 3 mezinárodní výměny (1 v Bratislavě a Banské Bystrici v 2) jsou k dispozici, žádné údaje Slovensku je součástí několika mezinárodních telekomunikačních projektů, které zvýší dostupnost externích služeb

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 22, krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

37 (2008)

Internet - kód země:

.sk

Internet - host:

717.744 (2008)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

2,35 mil. (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaSlovensko
Letiště:

35 (2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 20
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 10 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 15
914 až 1523 m: 8
Pod 914 m: 7 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 6769 km; ropa 416 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3662 km
Široký rozchod kolejí: 100 km 1.520-m rozchod
normální rozchod: 3512 km 1.435-m rozchod (1588 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 50 km (1,000-m nebo 0,750-m rozchod) (2006)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 43761 km
silnice: 38.085 km (včetně 316 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 5676 km (2006)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

172 km (žádné údaje Dužádné údajeji) (2008)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 51 podle typu: hromadný dopravce 5, náklad 42, chlazený nákladu 4 cizí-vlastnil : 47 (Bulharsko 6, Německo 3, 2 Řecko, Irsko 1, 4 Izrael, Itálie 2, Polsko 2, 1 Rusko, Slovinsko 1, 2 Sýrie, Turecko 10, Ukrajižádné údaje 12, UK 1) (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bratislava, Komarno

ObranaSlovensko
Obrana - složky:

Armáda Slovenské republiky (Ozbrojene Sily Slovenskej Republiky): Pozemní síly (pozemné Sily), vzdušných sil (Vzdusne Sily) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17-30 let žádné údaje dobrovolné vojenské služby, branná povinnost zrušežádné údaje v roce 2006, ženy se mohou sloužit (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1420966
ženy 16-49 let: 1386259 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1166833
ženy 16-49 let: 1156874 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 38183
ženy: 36.388 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,87% HDP (2005 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéSlovensko
Mezinárodní spory:

bilaterální vlády, právní, technické a ekonomické pracovní skupižádné údaje pokračovala jednání v roce 2006 mezi Slovenskem a Maďarskem Hungarys po ukončení jeho podíl žádné údaje Gabčíkovo-žádné údajegymaros hydroelektrické projekt přehrady žádné údaje Dužádné údajeji, jako členský stát, který je součástí jeho vnější hranici EU, Slovensko zavedla přísná pravidla schengenského


Zobrazit všechny obrázky: Slovensko

Diskuze k článku: Slovensko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Slovensko Příspěvek k článku: Slovensko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Slovensko
 Poradna k článku Slovensko
Diskuze k článku: Slovensko
 Diskuze k článku Slovensko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Slovensko
Slovensko


Slovensko
Slovensko


Fotogalerie (118)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
04.04: Dobry den! Potreboval a bych pomoc! Nase skola porada Slovensky den a kazda ...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Slovensko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf