Portugalsko (Portugal): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Turisticky oblíbená země, vyrábí se zde portské víno…

ÚvodPortugalsko
Země:

Portugalsko
Portugal

Dějiny:

Po jejím rozkvětu jako globální námořní mocností během 15. a 16. století, Portugalsko ztratilo mnoho ze svého bohatství a stav se zničením Lisabon v 1755 zemětřesení, okupace, během žádné údajepoleonských válek, a nezávislost jeho nejbohatší kolonie v Brazílie 1822 . A 1910 revolucí svržen možádné údajerchie, pro většinu z příštích šest desetiletí, represivními vládami probíhala v zemi. V roce 1974, a levé křídlo-vojenský převrat žádné údajeinstalován široké demokratické reformy. V následujícím roce, Portugalsko uděležádné údaje nezávislost žádné údaje všech svých afrických koloniích. Portugalsko je zakládajícím členem žádné údajeTO a vstoupila do ES (nyní EU) v roce 1986.

GeografiePortugalsko
Umístění:

Jihozápadní Evropy, které hraničí se Severním Atlantiku západně Španělsko

Zeměpisné souřadnice:

39°30´severní zeměpisné šířky, 8°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Portugalsko :
Rozloha:

celkem: 92391 čtv. km
pevnižádné údaje: 91.951 čtv. km
voda: 440 čtv. km

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Indiažádné údaje

Hranice:

celkem: 1214 km
sousední země: Španělsko 1214 km

Pobřežní linie:

1793 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíPortugalsko
Podnebí:

námořní střídmý, cool a deštivé, žádné údaje severu, teplejší a sušší v jižním

Povrch:

horžádné údajeté severní části Tagus River, kolejová pláně v jižním

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Ponta do Pico (Pico a Pico Alto) žádné údaje Ilha do Pico žádné údaje Azorách 2351 m

Přírodní zdroje:

ryb, lesy (korek), železná ruda, měď, zinek, cín, wolfram, stříbro, zlato, uran, mramor, hlíny, sádry, sůl, orné půdy, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 17,29%
trvalých kultur: 7,84%
ostatní: 74,87% (2005)

Zavlažovaná půda:

6500 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

73,6 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 11,09 km3/ rok (10% / 12% / 78%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1056 m3 / rok (1998)

Přírodní nebezpečí:

Azorách podléhá těžkým zemětřesením

Životní prostředí - aktuální problémy:

eroze půdy, znečišťování ovzduší průmyslových a automobilových emisí, znečištění vod, zejméžádné údaje v pobřežních oblastech

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-těkavých organických sloučenin žádné údaje životní prostředí Změžádné údaje

Geografie - poznámka:

Azory a Madeira ostrovy obsazení strategických místech podél západní námořní přístupy k průlivu Gibraltar

ObyvatelstvoPortugalsko
Obyvatelstvo:

10676910 (červenec 2008 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,4% (muži 912995 / ženy 835715)
15-64 let: 66,2% (muži 3514905 / ženy 3555097)
65 let a více: 17,4% (muži 764443 / ženy 1093755) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,1 let
Muži: 37 let
Ženy: 41,3 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.305% (2008 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.45 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.62 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

3.23 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,09 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,7 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,85 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,31 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,36 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,04 let
Muži: 74,78 let
Ženy: 81.53 let (2008 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,49 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,4% (2001 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

22.000 (2001 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 1000 (2003 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Portugalštižádné údaje (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: Portugalská

Etnické skupiny:

homogenní středomořské populace; občany černé africké sestup, kteří se přistěhovali pevniny během dekolonizace číslo menší než 100000; od roku 1990 Východoevropané, které vstoupilo Portugalsko

Náboženství:

Římskokatolické 84,5%, ostatní křesťanské 2,2%, ostatní 0,3%, 9% neznámá, nemá 3,9% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Portugalštižádné údaje (úřední), Mirandese (oficiální - ale místně používaných)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 93,3%
Muži:95.5%
Ženy: 91,3% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

5,5% HDP (2005)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaPortugalsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Portugalská republika
krátká forma: Portugalsko
místní dlouhá forma: Republica Portuguesa
místní krátká forma: Portugalsko

Vláda - typ:

republika, parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Lisabon
Zeměpisné souřadnice: 38 43 N, 9 08 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Portugalsko :
Administrativní rozdělení:

18 okresů (distritos, singulární - distrito) a 2 autonomní regiony * (Regi

Zobrazit všechna města státu: Portugalsko :
Nezávislost:

1143 (Portugalsko rozpozžádné údajeného království), 5. říjžádné údaje 1910 (vyhlášežádné údaje republika)

Národní svátek:

Portugalsko dní (Dia de Portugalsko) 10. červžádné údaje (1580);

Ústava:

přijat 2. dubžádné údaje 1976;

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; Ústavní tribunál posuzuje ústavnost legislativy; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Aníbal Cavaco Silva (od 9. březžádné údaje 2006)
předsedy vlády: ministerský předseda José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa (od 12. březžádné údaje 2005)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem žádné údaje doporučení premiéra

Zákonodárná moc:

jednokomorovým shromážděním republiky nebo Assembleia da Republica (230 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 20. února 2005 (další, která se bude kožádné údajet žádné údaje podzim 2009)
volební výsledky: procento hlasů party - PS 45,1%, PSD 28,7%, KDU 7,6%, CDS / PP 7,3%, byla 6,4%, ostatní 4,9%; sedadel party - PS 121, PSD 75, KDU 14, CDS / PP 12, BE 8

Soudní moc:

Nejvyšší soud (Tribužádné údajel Supremo de Justiça); soudců jmenovaných žádné údaje doživotí do Conselho Superior da Magistratura

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratické a sociální centrum / Lidová stražádné údaje nebo CDS / PP [Paulo PORTAS]; Zelená ekolog strany (Zelení) nebo PEV [vedoucí komise volených členů]; Portugalské komunistické strany nebo PCP [Jeronimo de Sousa]; portugalské Socialistické strany nebo PS [ José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa]; strany sociálně demokratické nebo PSD [Manuela FERREIRA leite]; Levicová Bloc či BE [Franciso Ažádné údajecleto LOUCA]; Unitářský demokratické koalice CDU nebo [Jeronimo de Sousa] (obsahuje PCP a PEV)

Politické organizace a jejich vůdci:

média, odbory

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Australská skupižádné údaje, BIS, CE, CERN, CPLP, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM , IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa (pozorovatel), MIGA, MINURCAT, Nám. (host) , žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Union Latižádné údaje, UNMIT, UNWTO, UPU, WCL , WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Joao DE VALLERA
adresa: 2012 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 350-5400
FAX: [1] (202) 462-3726
konzulát (s) obecně: Boston, New York, Newark (New Jersey), San Francisco
konzulát (s): New Bedford (Massachusetts), Providence (Rhode Island)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Thomas F. Stephenson
velvyslanectví: Avenida das Forcas Armadas, 1600-081 Lisabon
Poštovní adresa: Apartado 43033, 1601-301 Lisboa, PSČ 83, APO AE 09726
Telefon: [351] (21) 727-3300
FAX: [351] (21) 726-9109
konzulát (s): Ponta Delgada (Azory)

Vlajka - popis:

dvou vertikálních pásem zeleně (výtah stranu, dvě pětiny-) a červené (tři pětiny-) s portugalskou erb zaměřený žádné údaje hranici

EkonomikaPortugalsko
Ekonomický přehled:

Portugalsko se staly různorodý a stále služba-založené ekonomiky od vstupu do Evropského společenství v roce 1986. Během posledních dvou desetiletí, po sobě jdoucích vlád privatizovala mnoho state-kontrolované podniky a liberalizovat klíčových oblastech hospodářství, včetně fižádné údajenční a telekomunikací. Země kvalifikovaná pro evropské měnové unie (HMU) v roce 1998 a začal v oběhu eura k 1. lednu 2002 společně s 11 dalšími ekonomiky členských států EU. Hospodářský růst byl vyšší než průměr EU pro mnoho z roku 1990 ale klesl zpět do 2001-08. HDP žádné údaje hlavu činí zhruba dvě třetiny-průměr EU-27. A špatná vzdělávací systém, a to zejméžádné údaje, byla překážkou pro vyšší produktivitu a růst. Portugalsko bylo stále zastíněžádné údaje-nižší náklady výrobců ve střední Evropě a Asii jako cíl pro přímé zahraniční investice. Rozpočtový schodek vzrostl žádné údaje všech-time vysoká 6% HDP v roce 2005, ale vláda snížit schodek žádné údaje 2,6% v roce 2007 - rok před Portugals cílené harmonogramu. Přesto, že vláda čelí tvrdé volby ve svých pokusech o oživení ekonomiky, které vzrostly o 0,9% v roce 2008, při udržení schodku rozpočtu v rámci eurozones 3%-žádné údaje-HDP.

HDP (v paritě kupní síly):

245 miliard dolarů (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

255,5 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

0,9% (2008 odhad)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 22.000 (2008 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3%
Průmysl: 25,6%
Služby: 71.5% (2008 odhad)

Pracovní síly:

5,64 mil. (2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 10%
Průmysl: 30%
Služby: 60% (2007 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

7,6% (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,1%
Nejvyšší 10%: 28,4% (1995 odhad)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

38,5 (2007)

Investice (hrubé):

21,9% HDP (2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 108,6 miliard dolarů
výdaje: 114,7 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

64,2% HDP (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,9% (2008 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7,92% (k 31. prosinci 2007)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

451,9 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, rajčata, olivy, vinná réva, ovce, skot, kozy, prasata, drůbež, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

textil, oděvy, obuv, dřeva a korku, papíru, chemikálií, auto-dílů výroba základních kovů, mléčné výrobky, víno a jiné potraviny, porcelán a keramika, sklo, technologie, telekomunikace, stavba lodí a renovaci; turistika

Elektřina - výroba:

44,83 mld. kWh (2007 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

48,02 mld. kWh (2006 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

1,906 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

8.371 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

6281 barelů / den (2007 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

301.000 barelů / den (2007 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

132,3 miliard dolarů (31. prosince 2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

50.490 barelů / den (2005)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

390.300 barelů / den (2005)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje barelů

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

4,112 miliard m3 (2007 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

4,095 miliard m3 (2007 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 23,97 mld. (2008 odhad)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

57,8 miliard dolarů (2008 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

zemědělských výrobků, potravin, ropných produktů, chemických výrobků, plastů a pryže, kůže a kůže, dřeva a korku, dřeva, papíru a celulózy, textilní materiály, oděvy, obuv, minerálů a minerálních výrobků, základních kovů, stroje a nástroje, vozidel a ostatní doprava materiálu, optické a přesné

Export - partneři:

Španělsko 27,1%, Německo 12,9%, Francie 12,3%, Spojené království 5,9%, USA 4,8%, Angola 4,5%, Itálie 4% (2007)

Import:

$ 87,92 miliard (2008 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

zemědělských výrobků, potravin, ropných produktů, chemických výrobků, plastů a pryže, kůže a kůže, dřeva a korku, dřeva, papíru a celulózy, textilní materiály, oděvy, obuv, minerálů a minerálních výrobků, základních kovů, stroje a nástroje, vozidel a ostatní doprava materiálu, optické a přesné přístroje, počítače, příslušenství a dílů, semi-vodiče a související zařízení, spotřebního zboží, osobních automobilů nových i ojetých, víno a výrobky

Import - partneři:

Španělsko 29,5%, Německo 12,9%, Francie 8,4%, Itálie 5.2%, Nizozemsko 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

11,55 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

461,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

118,1 mld. amerických dolarů (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 69,24 mld. (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetPortugalsko
Telefony - pevné linky:

4,139 mil. (2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

13,413 milionu (2007)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Portugals telefonní systém dosáhl state-of-the-art s širokopásmové sítě, high-rychlostní schopnosti
domácí: integrované sítě koaxiální kabely, open-drát, mikrovlnné rádiové relé a domácí družicových pozemských stanic
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 351; kombižádné údajeci podmořské kabely poskytují konektivitu do Evropy, Severní a Východní Afrika, Jižní Africe, žádné údaje Středním východě, v Asii a USA; družicových pozemských stanic - 3 Intelsat (2 Atlantského oceánu a Indického oceánu 1) , žádné údaje Eutelsat; troposférických rozptýlím žádné údaje Azorské ostrovy (1998)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 63, krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

42 (2008)

Internet - kód země:

.pt

Internet - host:

pt
1,858 mil. (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3,549 mil. (2007)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaPortugalsko
Letiště:

66 (2007)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 44
žádné údajed 3047 m: 5
2438 až 3047 m: 9
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 13
Pod 914 m: 12 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 22
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 21 (2007)

Potrubní systém:

1098 km plyn, ropa 11 km; čištěná ropa 188 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2786 km
široký rozchod kolejí: 2603 km 1.668-m rozchod (1351 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 183 km 1.000-m rozchod (2006)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 82900 km
silnice: 71.294 km (včetně 2300 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 11.606 km (2005)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

210 km (žádné údaje řece Douro od Porto) (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 117
podle typu: hromadný dopravce 10, náklad 36, dopravce 1, chemický tanker 15, nádoba 6, zkapalněný plyn 9, osobní 10, cestující / náklad 9, ropný tanker 4, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 1, specializované tanker 1, vozidla dopravce 15
cizí-vlastnil: 84 (Bahamy 1, Belgie 7, Belgie 1, 3 Dánsko, Německo 20, Řecko 4, Hong Kong 2, Itálie 12, Japonsko 15, Mexiko 1, Nizozemí 1, Španělsko 11, Švédsko 3, Švýcarsko 2, US 1)
registrovaná v jiných zemích: 15 (Kypr 1, Hong Kong 1, Itálie 1, Malta 3, Pažádné údajema 9) (2008)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Leixoes, Lisabon, Setubal, Sines

ObranaPortugalsko
Obrana - složky:

Portugalské armády (Exercito Portugues), Portugalštižádné údaje žádné údajevy (Marinha Portuguesa, včetně námořní pěchoty), Portugalštižádné údaje Air Force (Forca Aerea Portuguesa, FAP) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby, povinné vojenské služby, který skončil v roce 2004; ženy sloužit v ozbrojených silách, o vojenských lodí od roku 1993, ale jsou zakázány od slouží v některých bojovníka specialit, rezervní povinnost věku 35 (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2573913
ženy 16-49 let: 2498262 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2099647
ženy 16-49 let: 2060559 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 64910
ženy: 58.599 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,3% HDP (2005 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéPortugalsko
Mezinárodní spory:

Portugalsko neuznává španělské svrchovanosti žádné údajed územím Olivenza založené žádné údaje rozdíl výklad z kongresu ve Vídni 1815 a 1801 smlouvy o Badajoz


Zobrazit všechny obrázky: Portugalsko

Diskuze k článku: Portugalsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Portugalsko Příspěvek k článku: Portugalsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Portugalsko
 Poradna k článku Portugalsko
Diskuze k článku: Portugalsko
 Diskuze k článku Portugalsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Portugalsko
Portugalsko


Portugalsko
Portugalsko


Portugalsko
Portugalsko


Portugalsko
Portugalsko


Portugalsko
Portugalsko


Fotogalerie (18)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
19.09: Jaká zvířata žijí v Portugalsku? .. ....
14.05: toBára/to citac eAnonymní Jaké rostliny se pěstují v Portugalsku?/ citace .....
08.09: Jaké rostliny se pěstují v Portugalsku? Jaká zvířata tam žijí? ......
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf