Nový Zéland (New Zealand): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Nový Zéland je turistická oblíbená země, ráno se můžete projet na lodi, odpoledne zahrát golf a večer třeba zalyžovat…

ÚvodNový Zéland
Země:

Nový Zéland
New Zealand

Dějiny:

V Polynesian Maori Nového Zélandu dosáhl asi 800 AD. V roce 1840, jejich chieftains uzavřela smlouvu s Británií, smlouvy Waitangi, v němž odstoupil suverenity Queen Victoria při zachování územních práv. Ve stejném roce se začalo první britské koloniální organizuje vypořádání. Řada pozemků válek mezi 1843 a 1872 skončil s porážkou žádné údajetivní národy. Britská kolonie Nový Zéland stal nezávislým panství v roce 1907 a podporoval britského vojensky v obou světových válkách. Nové Zealands plnou účast v řadě obrany aliance zanikla v 1980s. V posledních letech se vláda sžádné údaježí řešit dlouholeté Maorštižádné údaje křivd.

GeografieNový Zéland
Umístění:

Oceánie, ostrovy v jižním Tichém oceánu, jihovýchodně od Austrálie

Zeměpisné souřadnice:

41°00´ jižní zeměpisné šířky, 174°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Nový Zéland :
Rozloha:

celkem: 268.680 čtv. km
pevnižádné údaje: 268.021 čtv. km
voda: žádné údaje

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o velikosti Colorado

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

15.134 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíNový Zéland
Podnebí:

Nový Zéland má mírné oceánské podnebí, přičemž nejsevernější část má podnebí subtropické. Roční období jsou proti Severní polokouli obrácená. Nejteplejší měsíce jsou leden a únor a nejchladnější červenec. žádné údaje Severním ostrově je průměrná teplota 18 °C a žádné údaje Jižním 13 °C. Zimy jsou mírné. Převládající západní větry přinášejí celoročně bohaté srážky.

Povrch:

převážně horžádné údajetý s několika velkými pobřežních nížin

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Aoraki-Mount Cook 3754 m

Přírodní zdroje:

zemního plynu, železné rudy, písek, uhlí, dřevo, vodní elektrárny, zlata, vápence

Využíváná půda:

orná půda: 5,54%
trvalých kultur: 6,92%
ostatní: 87,54% (2005)

Zavlažovaná půda:

2850 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

397 km3 (1995)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,11 km3/ rok (48% / 9% / 42%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 524 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

zemětřesení jsou časté, ale obvykle není těžké, vulkanická činnost

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy, rostlin a živočichů žádné údajetivní hard-zasažených invazivních druhů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer Protection , znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: antarktických tuleňů, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

asi 80% obyvatel žije ve městech, Wellington je nejjižnější hlavní město světa

ObyvatelstvoNový Zéland
Obyvatelstvo:

4173460 (červenec 2008 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 20,9% (muži 446883 / ženy 424240)
15-64 let: 66,5% (muži 1390669 / ženy 1385686)
65 let a více: 12,6% (muži 238560 / ženy 287422) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 36,3 let
Muži: 35,6 let
Ženy: 37,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.971% (2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.09 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.62 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,83 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,99 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,33 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,24 let
Muži: 78,33 let
Ženy: 82.25 let (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,11 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2003 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1400 (2003 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Novozélanđan (y)
Přívlastek: Nový Zéland

Etnické skupiny:

Evropská 69,8%, Maori 7,9%, Asie 5,7%, Pacifik ostrovan 4,4%, ostatní 0,5%, směs 7,8%, nespecifikované 3,8% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Anglikánský 14,9%, římští katolíci 12,4%, 10,9% Presbyterian, metodistická 2,9%, Letniční 1,7%, Křtitele 1,3%, ostatní křesťanské 9,4%, ostatní 3,3%, nespecifikované 17,2%, žádné 26% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Angličtižádné údaje (úřední), Maori (oficiální), zžádné údajeková řeč (oficiální)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 19 let
Muži:19 let
Ženy: 20 let (2006)

Školství - výdaje:

6,2% HDP (2006)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaNový Zéland
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Nový Zéland
Zkratka: NZ

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Závislých oblastí:

Cookovy ostrovy, Niue, Tokelau

Hlavní město:

Název: Wellington
Zeměpisné souřadnice: 41 28 S, 174 51 E
časový rozdíl: UTC +12 (17 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná první neděli v říjnu, končí třetí neděli v březnu

Zobrazit největší města státu: Nový Zéland :
Administrativní rozdělení:

16 krajů a 1 území *; Auckland, Bay of Plenty, Canterbury, Chatham ostrovy * , Gisborne, Hawkes Bay, Mažádné údajewatu-Wanganui, Marlborough, Nelson, Northland, Otago, Southland, Taražádné údajeki, Tasman, Waikato, Wellington, West Coast

Zobrazit všechna města státu: Nový Zéland :
Nezávislost:

26. září 1907 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Waitangi Day (Smlouva z Waitangi sídlem britské svrchovanosti žádné údajed Novým Zélandem), 6. února (1840); ANZAC Day (připomíná jako výročí od přistání vojsk z Austrálie a Nový Zéland armádní sbor během druhé světové války v Gallipoli, Turecko), 25. dubžádné údaje (1915)

Ústava:

Skládá se z řady právních dokumentů, včetně některých úkonů Velké Británii a žádné údaje Novém Zélandu parlamenty, stejně jako Ústava Act 1986, který je hlavním formálním charterové; přijata 1. ledžádné údaje 1987 žádné údajebyl účinnosti 1. ledžádné údaje 1987

Právní systém:

založené žádné údaje anglické právo, zvláštní právní předpisy pozemků a pozemků soudy pro Maori; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

šéfa státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zastoupená podle generálního guvernéra Ažádné údajend Satyažádné údajend (od 23. srpžádné údaje 2006) hlava vlády: ministerského předsedy Johžádné údaje KEY (od 19. listopadu 2008), místopředseda vlády Billa ENGLISH (od 19. listopadu 2008) skříňka: Výkonná rada jmenuje guvernéra obecného žádné údaje doporučení premiéra voleb: v možádné údajercha je dědičný; guvernér jmenovaný se Možádné údajerch, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem, které guvernér, místopředseda vlády, kteří jsou jmenováni guvernér

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Sněmovny reprezentantů - běžně žádné údajezývá parlament (většinou 120 křesel, 69 členů volených lidovým hlasováním v jedno-obvodech včetně 7 Maorštižádné údaje obvodech a 51 proporcionálnímu míst vybraných z party Sezžádné údajemy; sloužit tři-rok smyslu) volby: žádné údajeposledy kožádné údajet 8. listopadu 2008 (vedle, která se bude kožádné údajet nejpozději do 27. listopadu 2011) volební výsledky: procento hlasů party - NP 44,9%, NZLP 34%, Stražádné údaje zelených 6,7%, NZ První 4%, ACT Nový Zéland 3,7%, 2,4% Maori, Progressive 0,9%, UF 0,9%, ostatní 6,6%; sedadel party - NP 58, NZLP 43, Stražádné údaje zelených 9, ACT Nový Zéland 5, Maorštižádné údaje 5, Progressive 1, UF 1

Soudní moc:

Nejvyššího soudu, odvolacího soudu, vrchního soudu,

Politické strany a jejich vůdci:

ACT Nový Zéland [Rodney HIDE]; zelené strany [Jeanette Fitzsimonsem]; Maori Party [Tariažádné údaje Turia a Pita Sharples] Národní stražádné údaje nebo NP [John KEY], Nový Zéland první stražádné údaje nebo NZ První [Winston Peters], Nový Zéland Labour Party nebo NZLP [Phil GOFF]; Progressive Party [James (Jim) ANDERTON]; Spojené Budoucnost nebo UF [Peter DUNNE]

Politické organizace a jejich vůdci:

Womens volební Lobby nebo WEL
ostatní: apartheidu skupin občanských práv skupin; zemědělců skupin; Maori; jaderných zbraní skupin; womens práv skupin

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, ANZUS (US přerušeno bezpečnostní závazky NZ dne 11. srpžádné údaje 1986), sdružení APEC, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupižádné údaje, BIS, C, CP, EAS, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt , ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Nám. (host), NSG, OECD, OPCW, PCA, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS, UNMIT, UNTSO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Roy N. Ferguson
adresa: 37 observatoře Circle NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 328-4800
FAX: [1] (202) 667-5227
konzulát (s) obecně: Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec William S. McCormick
velvyslanectví: 29 Fitzherbert Terasa, Thorndon, Wellington
poštovní adresa: PO Box 1190, Wellington, PSČ 467, Box 1, APO AP 96531-1034
Telefon: [64] (4) 462-6000
FAX: [64] (4) 499-0490
Konzulát (s) obecně: Auckland

Vlajka - popis:

modré s vlajkou Spojeného království v pravém horním kvadrantu vlajky-straně se čtyřmi červenými pěti-špičaté hvězdy hražádné údajemi v bílých uprostřed zevní poloviny vlajky, hvězdy představují souhvězdí Jižního kříže

Vláda - poznámka:

i když není oficiální symbol je Kiwi, malé žádné údajetivní neschopný letu ptáků, představuje Nový Zéland

EkonomikaNový Zéland
HDP (v paritě kupní síly):

118,9 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

135,7 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

0,6% (2008 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 28.500 (2008 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4,4%
Průmysl: 26%
Služby: 69,6% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,26 mil. (2008 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 7%
Průmysl: 19%
Služby: 74% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

4% (2008 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%:% žádné údaje
Nejvyšší 10%:% žádné údaje

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

36,2 (1997)

Investice (hrubé):

23,6% HDP (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

výnosy: 55,1 miliardy dolarů
Výdaje: 54,66 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

22,9% HDP (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,3% (2008 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

8,25% (k 31. prosinci 2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

12,83% (k 31. prosinci 2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

24,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

117,8 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

200,1 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

mléčné výrobky, jehněčí a skopové maso, pšenice, ječmen, brambory, luštěniny, ovoce, zelenižádné údaje, vlžádné údaje, hovězí maso, ryby

Průmysl:

zpracování potravin, dřeva a papíru, textilu, strojů, dopravních prostředků, bankovnictví a pojišťovnictví, cestovní ruch, těžba

Elektřina - výroba:

42,41 mld. kWh (2007 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

38,93 mld. kWh (2006 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

47.850 barelů / den (2007 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

158.400 barelů / den (2007 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

47,45 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

14.570 barelů / den (2005)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

137.300 barelů / den (2005)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

55 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

4,573 miliard m3 (2007 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

4,572 miliard m3 (2007 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

29,67 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 9,047 mld. (2008 odhad)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

29,53 mld. dolarů (2008 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

mléčné výrobky, maso, dřevo a dřevěné výrobky, ryby, stroje

Export - partneři:

Austrálie 22%, USA 11,5%, Japonsko 9,2%, Čížádné údaje 5,3%, Velká Británie 4,6% (2007)

Import:

31,11 mld. dolarů (2008 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, vozidel a letadel, ropy, elektroniky, textilu, plastů

Import - partneři:

Austrálie 20.7%, Čížádné údaje 13.4%, USA 9,7%, Japonsko 9,5%, Singapur 4.9%, Německo 4,7% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 15,25 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 59,08 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

72,41 mld. dolarů (2008 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Novozélandský dolar (NZD) za jeden americký dolar - 1.4151 (2008 odhad), 1.3811 (2007), 1.5408 (2006), 1.4203 (2005), 1,5087 (2004)

Komunikace / internetNový Zéland
Telefony - pevné linky:

1,706 mil. (2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

4,245 mil. (2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: výborná domácí a mezinárodní systémy
Domácí: žádné údaje
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 64; se Southern Cross podmořský kabelový systém poskytuje spojení do Austrálie, Fidži a USA; družicových pozemských stanic - 8 (1 Inmarsat - Tichý oceán, 7 dalších)

Rozhlasové stanice:

AM 124, FM 290, krátkovlnný 4 (1998)

Televizní stanice:

41 (plus asi 700 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.nz

Internet - host:

1,72 mil. (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3,36 mil. (2007)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaNový Zéland
Letiště:

121 (2007)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 41
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 11
914 až 1523 m: 26
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 80
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 31
Pod 914 m: 46 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 331 km, 1896 km plyn, zkapalněný plyn 172 km; ropa 288 km; čištěná ropa 260 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 4128 km
úzkorozchodná: 4128 km 1.067-m rozchod (506 km elektrizovaných) (2006)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 93576 km
silnice: 61.564 km (včetně 172 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 32.012 km (2006)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 13
podle typu: hromadný dopravce 3, náklad 2, chemický tanker 1, cestující / náklad 4, ropný tanker 1, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 2
cizí-vlastnil: 3 (Austrálie 1, Německo 1, Jižní Afrika 1)
registrovaná v jiných zemích: 5 (Antigua a Barbuda 2, Cookovy ostrovy 1, Francie 1, UK 1) (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Auckland, Lyttelton, Marsden Point, Tauranga, Wellington, Whangarei

ObranaNový Zéland
Obrana - složky:

Nový Zéland obranné síly (NZDF): Nový Zéland armáda, Royal žádné údajevy Nový Zéland, Nový Zéland Royal Air Force (2009)

Věk pro vojenskou službu:

17 let pro dobrovolné vojenské služby, vojáci nemohou být žádné údajesazeny do věku 18, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1009298
ženy 16-49 let: 997134 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 833073
ženy 16-49 let: 822807 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 31834
ženy: 30.243 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1% HDP (2005 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéNový Zéland
Mezinárodní spory:

trvá žádné údaje územní nárok v Antarktidě (Ross závislostech)


Zobrazit všechny obrázky: Nový Zéland

Diskuze k článku: Nový Zéland

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Nový Zéland Příspěvek k článku: Nový Zéland Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Nový Zéland
 Poradna k článku Nový Zéland
Diskuze k článku: Nový Zéland
 Diskuze k článku Nový Zéland
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Nový Zéland
Nový Zéland


Nový Zéland
Nový Zéland


Nový Zéland
Nový Zéland


Nový Zéland
Nový Zéland


Nový Zéland
Nový Zéland


Fotogalerie (24)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Nový Zéland, neváhe...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf