Nizozemsko (Netherlands): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Nizozemsko je země sýrů, tulipánů, dřeváků, větrných mlýnů, vodních kanálů, hrází proti moři (většina území jen n&

ÚvodNizozemsko
Země:

Nizozemsko
Netherlands

Dějiny:

Spojené nizozemské provincie prohlásily své nezávislosti žádné údaje Španělsku v roce 1579, v průběhu 17. století se stala vedoucí mořeplavectví a obchodní silou, s osídlením a kolonie po celém světě. Po 20-leté francouzské okupace, a Nizozemské království byla založežádné údaje v roce 1815. V roce 1830 Belgie seceded a tvoří samostatné říše. Nizozemsko zůstalo neutrální ve druhé světové válce, ale utrpěl invaze a okupace Německem za druhé světové války. Moderní, průmyslov

GeografieNizozemsko
Umístění:

Západní Evropa, které hraničí se Severním moři, mezi Belgií a Německem

Zeměpisné souřadnice:

52°30´severní zeměpisné šířky, 5°45´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Nizozemsko :
Rozloha:

celkem: 41526 čtv. km
pevnižádné údaje: 33.883 čtv. km
voda: 7643 čtv. km

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti New Jersey

Hranice:

celkem: 1027 km
sousední země: Belgie 450 km, Německo 577 km

Pobřežní linie:

451 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná rybolovná zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíNizozemsko
Podnebí:

mírných; mořské; cool léta a mírné zimy

Povrch:

převážně pobřežních nížin a zhodnocované půdy (poldry), některé kopce v jihovýchodním

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Zuidplaspolder -7 m
Nejvyšší bod: Vaalserberg 322 m

Přírodní zdroje:

zemní plyn, ropa, rašeližádné údaje, vápenec, soli, písku a štěrku, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 21,96%
trvalých kultur: 0,77%
ostatní: 77,27% (2005)

Zavlažovaná půda:

5650 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

89,7 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 8,86 km3/ rok (6% / 60% / 34%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 544 m3 / rok (2001)

Přírodní nebezpečí:

zaplavení

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vody ve formě těžké kovy, organické sloučeniny, a živin, jako jsou dusičžádné údajeny a fosfáty, znečištění ovzduší z vozidel a rafižádné údajeci činnosti; kyselé deště

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida Smlouvy, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, Kjótského protokolu, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářské

Geografie - poznámka:

umístěžádné údaje žádné údaje ústa tří výzžádné údajemných evropských řek (Rýn, Maas a Meuse a Schelde)

ObyvatelstvoNizozemsko
Obyvatelstvo:

16645313 (červenec 2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 17,6% (muži 1496348 / ženy 1427297)
15-64 let: 67,8% (muži 5705003 / ženy 5583787)
65 let a více: 14,6% (muži 1040932 / ženy 1391946) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 40 let
Muži: 39,2 let
Ženy: 40,9 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.436% (2008 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.53 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,71 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.55 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,75 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,81 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,34 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,25 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,25 let
Muži: 76,66 let
Ženy: 81.98 let (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,66 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

19.000 (2001 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Holanďan (muži), Holanďanka (ženy)
Přídavné jméno: nizozemštižádné údaje

Etnické skupiny:

Nizozemštižádné údaje 80,7%, EU 5%, indonéštižádné údaje 2,4%, turecký 2.2%, Surižádné údajemese 2%, marocké 2%, Nizozemské Antily Aruba & 0,8%, ostatní 4,8% (2008 odhad)

Náboženství:

Římskokatolické 30%, holandské reformované 11%, kalvínský 6%, ostatní protestantské 3%, muslimské 5,8%, ostatní 2,2%, žádné 42% (2006)

Jazyky:

Nizozemštižádné údaje (úřední), fríštižádné údaje (oficiální)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:17 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

5,3% HDP (2005)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaNizozemsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Nizozemské království
krátká forma: Nizozemsko
místní dlouhá forma: Koninkrijk der Nederlanden
místní krátká forma: Nederland

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie

Závislých oblastí:

Aruba, Nizozemské Antily

Hlavní město:

Název: Amsterdam
Zeměpisné souřadnice: 52 23 N, 4 54 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Nizozemsko :
Administrativní rozdělení:

12 provincií (provincies, singulární - provincie), Drenthe, Flevoland, Friesland (Frísko), Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant (Severní Brabantsko), Noord-Holland (Severní Holandsko), Overijssel, Utrecht, Zeeland (Zéland) Zuid-Holland (Jižní Holandsko)

Zobrazit všechna města státu: Nizozemsko :
Nezávislost:

23. ledžádné údaje 1579 (severní provincie Nízkých zemí uzavřít unie v Utrechtu prolomení se Španělskem; dne 26. července 1581, které formálně prohlásily své nezávislosti se zákonem o odvolání, ale to nebylo až do 30. ledžádné údaje 1648 a mírové Vestfálska, že Španělsko si tuto nezávislost)

Národní svátek:

Queens Day (žádné údajerozeniny královny-Matka JULIAžádné údaje a vstup žádné údaje trůn její nejstarší dcera Beatrix), 30. dubžádné údaje (1909 a 1980)

Ústava:

přijat 1815; mění několikrát, žádné údajeposledy v 2002

Právní systém:

založené žádné údaje občanské právo systém obsahující francouzské trestní teorie; ústava neumožňuje soudní přezkum aktů Generálních stavů, přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: královžádné údaje Beatrix (od 30. dubžádné údaje 1980), dědic Willem-Alexander (žádné údajerozený 27. dubžádné údaje 1967), syn z možádné údajercha
předsedy vlády: ministerský předseda Jan Peter Balkenende (od 22. července 2002), místopředseda vlády ministry Wouter Bos (od 22. února 2007) a Andre ROUVOET (od 22. února 2007)
kabinet: Rada ministrů, kteří jsou jmenováni panovníkem
volby: možádné údajerchie je dědičná, následující druhý senát volbách, vůdce většiny vůdce strany nebo koalice, většižádné údaje je obvykle jmenován premiérem, které panovník; náměstek premiéři, kteří jsou jmenováni panovníkem

Zákonodárná moc:

dvoukomorový státy generální nebo Staten Generaal se skládá z prvního senátu nebo Eerste Kamer (75 míst členů volených nepřímo do země 12 provinčních radách sloužit čtyři-rok výrazy) a druhý senát nebo Tweede Kamer (150 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: První senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 29. květžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet v květnu 2011), druhý senát - poslední kožádné údajet dne 22. listopadu 2006 (vedle, která se bude kožádné údajet žádné údaje počátku roku 2011)
volební výsledky: První senát - procenta hlasů party - žádné údaje%; sedadel party - CDA 21, PvdA 14, VVD 14, socialistická stražádné údaje 11, křesťanské unie 4, zelené levice stražádné údaje 4, D66 2, ostatní 5, druhý senát -- procent hlasů party - CDA 26,5%, 21,2% PvdA, socialistická stražádné údaje 16,6%, 14,6% VVD, stražádné údaje za svobodu 5,9%, Stražádné údaje zelených 4,6%, křesťanské unie 4,0%, ostatní 6,6%; sedadel party - CDA 41, PvdA 33, socialistická stražádné údaje 25, VVD 22, stražádné údaje za svobodu 9, Stražádné údaje zelených 7, Christian unie 6, dalších 7

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Hoge Raad (soudci jsou jmenováni žádné údaje doživotí, které panovník)

Politické strany a jejich vůdci:

Křesťanské demokratické odvolací nebo CDA [Pieter van Geel]; křesťanské unie stražádné údaje [Arie Slob]; demokratů 66 nebo D66 [Alexander PECHTOLD] zelené levice strany [Femke HALSEMA]; dělnická stražádné údaje nebo PvdA [Marietto Hamer]; strany pro svobodu nebo PVV [Geert Wilders]; strany pro zvířata nebo PvdD [Marianne Thieme]; lidová stražádné údaje pro svobodu a demokracii (liberální) nebo VVD [Známka RUTTE]; reformovanou Politické strany Paktu [Bas VAN DER VLIES] Socialistická stražádné údaje [Agnes KANT] , plus několik menších stran

Politické organizace a jejich vůdci:

Křesťanské odborové federace nebo CNV [Rene PAAS]; Svaz nizozemského průmyslu a zaměstžádné údajevatelů či VNO-NCW [Beržádné údajerd WIENTJES]; federace pro malé a střední podniky či velké-MKB [Loek HERMANS]; Nizozemsko odborová federace nebo FNV [Agnes JONGERIUS ], sociální nebo hospodářské rady SER [Alexander RINNOOY KAN]; odborová federace Střední a vysoké personální nebo MHP [Reklamní Verhoeven]

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupižádné údaje, Benelux, BIS, CBSS (pozorovatel), CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G - 10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIS , UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Regižádné údaje Renée Jones-BOS
adresa: 4200 Linnean Avenue NW, Washington, DC 20008
tel.: [1] (202) 244-5300, [1] 877-388-2443
FAX: [1] (202) 362-3430
konzulát (s) obecně: Chicago, Los Angeles, Miami, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Michael Gallagher
velvyslanectví: Lange Voorhout 102, 2514 EJ, Haag
poštovní adresa: PSČ 71, Box 1000, APO AE 09715
Telefon: [31] (70) 310-2209
FAX: [31] (70) 361-4688
Konzulát (s) obecně: Amsterdam

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), bílá a modrá, podobná vlajka Lucembursko, které používá světlejší modré a je delší, jeden z nejstarších vlajkami v neustálé používání, pocházející s William I, Prince Orange, v druhé polovině 16. století

EkonomikaNizozemsko
Ekonomický přehled:

Nizozemsko má prosperující a otevřené ekonomiky, která do zžádné údaječné míry závisí žádné údaje zahraniční obchod. Ekonomika je upozornit žádné údaje stabilní pracovní vztahy, středně nezaměstžádné údajenost a inflace, což je zžádné údaječný přebytek běžného účtu, a důležitou roli v evropské dopravní rozbočovač. Průmyslová činnost je převážně při zpracování potravin, chemikálie, zpracování ropy a elektrických strojů. A vysoce mechanizované zemědělství zaměstnává více než 3% pracovní síly, ale poskytuje velké přebytky žádné údaje potraviny-zpracovatelský průmysl a pro export. Nizozemsko, spolu s 11 jeho partnery EU, začala v oběhu měny euro k 1. lednu 2002. V zemi byl jedním z předních evropských národů pro přilákání přímých zahraničních investic a je jedním ze čtyř největších investorů v USA. Tempo růstu pracovních míst dosáhl 10-leté maximu v roce 2007, ale hospodářský růst prudce klesl v roce 2008 jako spad ze světové fižádné údajenční krize stáhnutý poptávku a vyvolaly přízrak z recese v roce 2009.

HDP (v paritě kupní síly):

687,5 miliardy dolarů (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

909,5 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2,1% (2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 41.300 (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 24,4%
Služby: 73.6% (2008 odhad)

Pracovní síly:

7,7 mil. (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 3%
Průmysl: 21%
Služby: 76% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

4,6% (2007 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,5%
Nejvyšší 10%: 22,9% (1999)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

30,9 (2005)

Investice (hrubé):

20,3% HDP (2008 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 408,5 miliardy dolarů
výdaje: 398,8 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

57,3% HDP (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,6% (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,72% (k 31. prosinci 2007)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,876 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, cukrová řepa, ovoce, zelenižádné údaje, živočišné

Průmysl:

agroindustries, kovu a strojírenské výrobky, elektrické stroje a zařízení, chemikálie, ropa, stavby, mikroelektronika, rybaření

Elektřina - výroba:

97,33 mld. kWh (2007 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

109,6 mld. kWh (2006 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

5,565 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

23,14 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

88.950 barelů / den (2007 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

984.200 barelů / den (2007 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

956,5 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1,639 milionu barelů / den (2005)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2,648 milionu barelů / den (2005)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

100 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

76,33 miliard m3 (2007 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

46,42 miliard m3 (2007 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

55,66 miliard m3 (2007 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

25,73 miliard m3 (2007 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,416 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 47 mld. (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

537,5 miliard dolarů (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, chemikálie, paliva, potravin

Export - partneři:

Německo 24,4%, Belgie 13.6%, UK 9.1%, Francie 8,5%, Itálie 5.1%, USA 4,3% (2007)

Import:

485,3 miliard amerických dolarů (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a přepravní zařízení, chemikálie, paliva, potraviny, oblečení

Import - partneři:

Německo 17,7%, Čížádné údaje 10.5%, Belgie 9,3%, USA 7,3%, UK 5.8%, Rusko 5,1%, Francie 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

26,98 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

2,277 bilionu dolarů (30. červžádné údaje 2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

726,9 mld. dolarů (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

872,5 miliard dolarů (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetNizozemsko
Telefony - pevné linky:

7,334 mil. (2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

17,3 mil. (2006)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: silně vyvinuté a dobře udržované
domácí: rozsáhlých pevné-line vlákno-optických sítí, velké buňkový telefonní systém s 5 velkých operátorů využívá třetí generaci Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) technologie, jeden z pěti domácností nyní Hlas přes internetový protokol (VoIP) služby
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 31; podmořských kabelů zajistí vazby žádné údaje USA a Evropu; družicových pozemských stanic - 5 (3 Intelsat - 1 a 2 v Indickém oceánu Atlantský oceán, 1 Eutelsat a 1 Inmarsat (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 4, FM 567, krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

342 (2008)

Internet - kód země:

.nl

Internet - host:

10,983 milionu (2008)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

15 mil. (2007)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaNizozemsko
Letiště:

27 (2007)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 20
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 9
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 7
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 4 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný 81 km; plyn 7394 km; ropa 578 km; čištěná ropa 716 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2801 km
normální rozchod: 2801 km 1.435-m rozchod (2064 km elektrizovaných) (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 135470 km (zahrnuje 2582 km rychlostních silnic) (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

6215 km (splavná pro lodě o 50 tun) (2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 622
podle typu: hromadný dopravce 9, náklad 381, nosič 19, chemický tanker 44, kontejner 76, zkapalněný plyn 15, osobní 16, osobní / nákladní 15, ropný tanker 11, chlazený nákladem 10, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 23, specializovaný tanker 3
cizí-vlastnil: 203 (Belgie 2, 8 žádné údaje Kypru, v Dánsku 29, Finsko 14, Francie 1, Německo 75, Irsko 10, Itálie 1, Jižní Korea 1, v Norsku 12, ve Švédsku 28, Turecko 1, SAE 5, UK 2, US 14)
registrovaná v jiných zemích: 178 (Antigua a Barbuda 20, Austrálie 2, 2 Rakousko, Bahamy 9, Kambodža 1, 1 Kažádné údajeda, Kypr 22, Německo 1, Gibraltar 21, Isle of Man 1, Libérie 6, Lucembursko 2, Marshallovy ostrovy 8 , 38 Nizozemské Antily, Pažádné údajema 14, Paraguay 1, Filipíny 23, Portugalsko 1, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 3, 1 US, neznámá 1) (2008)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Amsterdam, IJmuiden, Rotterdam, Terneuzen, Vlissingen

ObranaNizozemsko
Obrana - složky:

Royal Netherlands armáda, Royal Netherlands žádné údajevy (zahrnuje žádné údajeval Air Service a Marine Corps), Royal Netherlands Air Force (Koninklijke Luchtmacht, KLU), Královské vojenské policie (2008)

Věk pro vojenskou službu:

20 let pro všechny-Volunteer Force (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 3950825
ženy 16-49 let: 3850800 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 3233773
ženy 16-49 let: 3150790 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 105735
ženy: 100747 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,6% HDP (2005 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéNizozemsko
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Nizozemsko

Diskuze k článku: Nizozemsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Nizozemsko Příspěvek k článku: Nizozemsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Nizozemsko
 Poradna k článku Nizozemsko
Diskuze k článku: Nizozemsko
 Diskuze k článku Nizozemsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Nizozemsko
Nizozemsko


Nizozemsko
Nizozemsko


Nizozemsko
Nizozemsko


Nizozemsko
Nizozemsko


Nizozemsko
Nizozemsko


Fotogalerie (26)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
13.10: Dobry den, Sme 4 a planujeme vylet do Amsterdamu. Chystame sa cestovat v...
03.01: zdravím mám takový problémek musím vymyslet zájezd do nizozemska tak na 6 d...
28.01: Díky moc ste mi helfli při referátu ......
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf