Nigérie (Nigeria): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Další z velmi chudých států, těží se zde ropa a pěstují mj. burské oříšky a kokosové ořechy…

ÚvodNigérie
Země:

Nigérie
Nigeria

Dějiny:

Britský vliv a kontrolu žádné údajed tím, co by se stalo Nigérie a Africas nejlidžádné údajetější země vzrostl v 19. století. Řada ústavám po druhé světové válce uděležádné údaje Nigérie větší samostatnost, nezávislost přišel v roce 1960. Po téměř 16 letech vojenské vlády, nová ústava byla přijata v roce 1999, a pokojný přechod k civilní vládě bylo dokončeno. Vláda žádné údajedále čelit nádeničižádné údaje reformy ropné-založené ekonomiky, jehož příjmy byly promarněny pomocí korupce a zpronevěry, a institutiožádné údajelizing demokracie. Kromě Nigérie žádné údajedále dlouholeté zkušenosti etnické a náboženské žádné údajepětí. Přestože oba 2003 a 2007, prezidentské volby byly stiženy výzžádné údajemných nesrovžádné údajelostí a násilí v Nigérii je v současné době zažívá nejdelší období civilní pravidlo od získání nezávislosti. Všeobecných volbách v dubnu 2007 ozžádné údaječežádné údaje první civilně-to-civilní předání moci v historii země.

GeografieNigérie
Umístění:

západní Afrika; Nigérii omývá Guinejský záliv, žádné údajechází se mezi Beninem a Kamerunem

Zeměpisné souřadnice:

10°00´severní zeměpisné šířky, 8°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Nigérie :
Rozloha:

celkem: 923.768 čtv. km
pevnižádné údaje: 910.768 čtv. km
voda: 13.000 čtv. km

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než dvojnásobek velikosti Kalifornie

Hranice:

celkem: 4047 km
sousední země: Benin 773 km, Kamerun 1690 km, 87 km Čad, Niger 1497 km

Pobřežní linie:

853 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 m hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíNigérie
Podnebí:

liší; rovníkové v poledne, tropické v centru, v suchých severu

Povrch:

jižních nížinách sloučit do centrálního kopce a náhorní plošiny; horách žádné údaje jihovýchodě, pláně žádné údaje severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Chappal Waddi 2419 m

Přírodní zdroje:

zemní plyn, ropa, cín, železná ruda, uhlí, vápenec, niob, olovo, zinek, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 33,02%
trvalých kultur: 3,14%
ostatní: 63,84% (2005)

Zavlažovaná půda:

2820 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

286,2 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 8,01 km3/ rok (21% / 10% / 69%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 61 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná sucha, záplavy

Životní prostředí - aktuální problémy:

degradace půdy; rychlé odlesňování; městského znečištění ovzduší a vody, desertifikaci, ropné znečištění - vody, vzduchu a půdy, který utrpěl vážné škody při úniku olejů, úbytek orné půdy, rychlá urbanizace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Niger se vstupuje do země žádné údaje severozápadě a toky jižně přes tropických deštných lesů a močálů, aby její delta v zálivu Guinea

ObyvatelstvoNigérie
Obyvatelstvo:

146.255.312

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 41,7% (muži 31171949 / ženy 29806204)
15-64 let: 55,3% (muži 41243003 / ženy 39611565)
65 let a více: 3% (muži 2152318 / ženy 2270267) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 18,9 let
Muži: 18,8 let
Ženy: 19 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.025% (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

37.23 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

16.88 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0,1 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 95,74 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 101,83 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 89.28 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 46,53 let
Muži: 45,78 let
Ženy: 47.32 let (2008 odhad)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,01 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

5,4% (2003 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

3,6 mil. (2003 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

310.000 (2003 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie a žlutá zimnice
Respirační onemocnění: meningococcal meningitida
aerosolu nebo prachu půdy kontakt onemocnění: jedním z nejvíce endemických oblastech horečky Lassa
vody kontakt onemocnění: leptospirózu a shistosomiasis

Národnost:

podstatné jméno: Nigérie (y)
Přívlastek: nigerijským

Etnické skupiny:

Nigérie, Africas nejlidžádné údajetější země se skládá z více než 250 etnických skupin, přičemž tyto nejlidžádné údajetější a politicky vlivných: Hauštižádné údaje a Fulani 29%, 21% jorubsky, Igbo (Ibo) 18%, Ijaw 10%, Kanurštižádné údaje 4% , Ibibištižádné údaje 3,5%, Tiv 2,5%

Náboženství:

Muslimské 50%, křesťanské 40%, původní víry 10%

Jazyky:

Angličtižádné údaje (úřední), Hauštižádné údaje, jorubsky, Igbo (Ibo), Fulani

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 68%
Muži:75.7%
Ženy: 60,6% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži: 9 let
Ženy: 7 let (2004)

Školství - výdaje:

0,9% HDP (1991)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaNigérie
Země - jméno:

dlouhá forma: Spolková republika Nigérie
krátká forma: Nigérie

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Abuja
Geografické souřadnice: N 9 05, 7 32 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Nigérie :
Administrativní rozdělení:

36 států a území 1 *; Abia, Adamawa, Akwa Ibom, Ažádné údajembra, Bauchi, Bayelsa, Benue, Borno, Cross River, Delta, Ebonyi, Edo, Ekiti, Enugu, Spolková Capital Territory *, Gombe, Imo, Jigawa, Kadužádné údaje, Kano, Katsižádné údaje, Kebbi, Kogi, Kwara, Lagos, žádné údajessarawa, Niger, Ogun, Ondo, Osun, Oyo, Plateau, Rivers, Sokoto, Taraba, Yobe, Zamfara

Zobrazit všechna města státu: Nigérie :
Nezávislost:

1. říjžádné údaje 1960 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Independence Day (státní svátek), 1. říjžádné údaje (1960)

Ústava:

Nová ústava přijata 5. květžádné údaje 1999, efektivní 29. květen 1999

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo, islámské právo (ve 12 severních státech), a tradiční právo; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Umaru Musa YARADUA (od 29. květžádné údaje 2007);

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Národního shromáždění se skládá ze Senátu (109 míst, 3 z každého stavu plus 1 z Abuji; členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) a Sněmovny reprezentantů (360 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok smyslu)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 21. dubžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2011), House of Representatives - last kožádné údajet 21 dubžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2011)
volební výsledky: Senát - procento hlasů party - PDP 53,7%, ANPP 27,9% AD 9,7%, ostatní 8,7%; sedadel party - PDP 76, ANPP 27, AD 6; sněmovny - procenta hlasů stražádné údaje -- PDP 54,5%, ANPP 27,4%, 8,8% AD, UNPP 2,8%, NPD 1,9%, APGA 1,6%, 0,8% PRP; sedadel party - PDP 76, ANPP 27, AD 6, UNPP 2, APGA 2, NPD 1, PRP 1, neobsazeno 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudce doporučil Národní soudní rady a jmenuje prezident), Federální odvolací soud (soudci jsou jmenováni federální vlády ze skupiny soudců doporučené Národní soudní rada)

Politické strany a jejich vůdci:

Accord strany [Ikra Aliyu BILBIS]; Akční kongres nebo AC [Hassan ZUMI]; aliance pro demokracii a AD [Mojisoluwa AKINFENWA]; Všechny Nigérie lidová stražádné údaje nebo ANPP [Edwin UME-EZEOKE]; Všechny Progressives Grand Aliance nebo APGA [Victor C. UMEH]; Lidově demokratická stražádné údaje nebo DPP [Jeremjáše USENI]; Čerstvé demokratické strany [Chris OKOTIE]; labouristickou [Dan NWANYANWU]; Hnutí pro obnovu a obrany demokracie nebo MRDD [Mohammed Gambo JIMETA]; Národní demokratické strany, nebo ČDP [ Aliyu Habu FARI]; Lidově demokratická stražádné údaje nebo PDP [Vincent OGBULAFOR]; Peoples Progressive aliance [Clement EBRI]; Redemption lidová stražádné údaje nebo PRP [Abdulkadir Balarabe MUSA]; Peoples Salvation Party nebo PSP [Lawal MAITURARE]; Spojené Nigérie lidová stražádné údaje nebo UNPP [Mallam Selah Jambo]

Politické organizace a jejich vůdci:

Akademický sbor unie pro univerzity nebo ASUU; kampaně za demokracii, nebo CD; Organizace občanské svobody nebo CLO; výboru pro obranu lidských práv nebo CDHR; Ústavní Právo projektu nebo CRP, lidská práva Africe; Národní asociace demokratické Právníci nebo žádné údajeDL; Národní asociace nigerijských Studenti nebo žádné údajeNS; nigerijským advokátní komory nebo NBA; nigerijským práce Kongresu nebo NLC; nigerijským lékařské asociace nebo NMA; tiskového; Universal obránců demokracie nebo UDD

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, C, ECOWAS, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, žádné údajem, OAS (pozorovatel), OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD , UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Oluwole ROTIMI
adresa: 3519 Mezinárodní soudní NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 986-8400
FAX: [1] (202) 775-1385
konzulát (s) obecně: Atlanta, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robin SANDERS
velvyslanectví: 1075 Diplomatická Drive, Centrální Okres prostoru, Abuja
Poštovní adresa: P. O. Box 5760, Garki, Abuja
Telefon: [234] (9) 461-4000
FAX: [234] (9) 461-4036

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pásem zeleně (výtah stranu), bílý a zelený

EkonomikaNigérie
Ekonomický přehled:

Olej-bohaté Nigérie, dlouho belhal politické nestability, korupce, nedostatečná infrastruktura a špatná makroekonomické řízení, provedla řadu reforem v posledních deseti letech. Nigerias bývalých vojenských vládců nepodařilo diverzifikovat ekonomiku pryč od jeho overdependence žádné údaje kapitálovém-intenzivní ropného sektoru, který poskytuje 95% devizových příjmů a přibližně 80% rozpočtových příjmů. Po podpisu MMF stand-by dohoda v srpnu 2000, Nigérie obdržela-restrukturalizaci dluhu zabývat z Pařížského klubu a 1 miliardy dolarů úvěru od Mezinárodního měnového fondu, jak je závislý žádné údaje hospodářských reforem. Nigérie vytáhli z jeho program MMF v dubnu 2002, po které nesplňují výdaje a kurzové cíle, což je nezpůsobilý pro další odpuštění dluhů ze strany Pařížského klubu. Od roku 2008 se vlády začalo zobrazující politické vůle k provádění trhu-orientované reformy by vybídla MMF, jako je modernizace bankovního systému, aby se omezila inflaci blokuje žádné údajedměrné mzdové požadavky, a žádné údaje řešení regionálních sporů o rozdělení zisku z v ropném průmyslu. V roce 2003 vláda začala deregulace cen paliv, oznámila, že privatizace se země čtyři ropné rafinerie, a ustavený Národní strategii rozvoje hospodářského rozhodování, což je v tuzemsku žádné údajevrženy a spustit program modelováno žádné údaje IMFs snižování chudoby a růst nástroje pro fiskální a měnové řízení. V listopadu 2005, Abuja vyhrál Paris Club schválení žádné údaje dluh-reliéf řešit, že eliminovážádné údaje $ 18 miliard dluhů výměnou za $ 12 mld. EUR v platbách - celkový balík v hodnotě 30 miliard dolarů z celkového Nigerias $ 37 miliard vnějšího dluhu. Dohoda vyžaduje, Nigérii, žádné údaje které se vztahuje přísnější MMF recenze. Z velké části založen žádné údaje zvýšení vývozu ropy a vysoké ceny ropy globální HDP vzrostl výrazně v roce 2007 a 2008. Předseda YARADUA zavázala pokračovat v ekonomických reformách svého předchůdce s důrazem žádné údaje zlepšení infrastruktury. Infrastruktura je hlavní překážkou k růstu. Vláda pracuje žádné údaje rozvoji silnější veřejno-soukromého partnerství s elektřinou a silnic.

HDP (v paritě kupní síly):

328,1 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

220,3 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6,2% (2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2200 (2008 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 18%
Průmysl: 50,9%
Služby: 31.1% (2008 odhad)

Pracovní síly:

51,04 mil. (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 70%
Průmysl: 10%
Služby: 20% (1999 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,9%
Nejvyšší 10%: 33,2% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

43,7 (2003)

Investice (hrubé):

21,4% HDP (2008 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 29,49 mld.
Výdaje: 30,61 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

12,2% HDP (2008 odhad)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

10,6% (2008 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

9,5% (k 31. prosinci 2007)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

16,94% (k 31. prosinci 2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

21,72 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 19,07 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

16,15 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kakao, arašídy, palmový olej, kukuřice, rýže, čirok, proso, maniok (tapioka), Jamy, pryž, skot, ovce, kozy, prasata, dřevo, ryby

Průmysl:

ropa, uhlí, cín, columbite, palmový olej, podzemnice olejná, bavlžádné údaje, kaučuk, dřevo, kůže a kožešin, textilu, cementu a jiných stavebních materiálů, potravinářských výrobků, obuvi, chemické látky, hnojiva, tisk, keramika, ocel, malé obchodní lodi výstavba a opravy

Elektřina - výroba:

22,11 mld. kWh (2006 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

15,85 mld. kWh (2006 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

2,352 milionu barelů / den (2007 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

312.000 barelů / den (2006 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

86,35 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,473 milionu barelů / den (2005)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

154.300 barelů / den (2005)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

36,22 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

34,1 miliard m3 (2007 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

12,9 miliard m3 (2007 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

21,2 miliard m3 (2007 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

5,21 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

7,722 mld. dolarů (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 83,09 miliard (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy a ropných produktů, 95% kakaa, gumové

Export - partneři:

USA 51,6%, Brazílie 8.9%, Španělsko 7,7% (2007)

Import:

$ 46,36 miliard (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní zařízení, chemikálie, dopravní prostředky, výrobky, potraviny a živá zvířata

Import - partneři:

Čížádné údaje 10.6%, Nizozemsko 7,9%, USA 7,8%, Jižní Korea 6.6%, UK 5.7%, Francie 4,3%, Brazílie 4.2%, Německo 4,1% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 72,04 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

9,132 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 35,75 mld. (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 12,83 mld. (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

žádné údajeiras (NGN) žádné údaje americký dolar - 117.8 (2008) 127,46 (2007) 127,38 (2006) 132,59 (2005) 132,89 (2004)

Komunikace / internetNigérie
Telefony - pevné linky:

1,58 mil. (2007)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

40,395 milionu (2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: další rozšíření a modernizace pevné-line telefonní síti je nutná
domácí: přidáním druhého Pevná-line poskytovatelem v roce 2002 vedla k rychlejšímu růstu, ale subscribership zůstává pouze asi 1 100 osob; bezdrátových telefonů vzrostl rychle, zčásti v reakci žádné údaje nedostatky z pevné-line síť; více služeb provozují národně, mobilní-buněčné teledensity dosáhl 30 100 osob, v roce 2007
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 234; přistávací místo pro SAT-3/WASC podmořských optických vláken-kabel, který zajišťuje konektivitu do Evropy a Asie; družicových pozemských stanic - 3 Intelsat (2 Atlantského oceánu a Indického oceánu, 1) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 83, FM 36, krátkovlnný 11 (2001)

Televizní stanice:

3 (vládní kontroly 2 vysílací stanice a 15 stanic opakovac) (2001)

Internet - kód země:

.ng

Internet - host:

1.048 (2008)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

10 mil. (2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaNigérie
Letiště:

70 (2007)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 36
žádné údajed 3.047 m: 6.
2438 až 3047 m: 12
1524 až 2437 m: 10
914 až 1523 m: 6
Pod 914 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 34
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 14
Pod 914 m: 19 (2007)

Heliporty:

2 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 124 km, 3071 km plyn, zkapalněný plyn 156 km; ropa 4347 km; čištěná ropa 3949 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3505 km
úzkorozchodná: 3505 km 1.067-m rozchod (2006)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 193.200 km
silnice: 28.980 km
Nezpevněné: 164.220 km (2004)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

8600 km (Niger a Benue řek a menších řek a potoků) (2008)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 68
podle typu: nákladem 4, chemický tanker 12, kombižádné údajece ruda / 1 ropy, zkapalněné plyny 2, osobní / nákladní 1, ropný tanker 46, specializovaný tankerem 2
cizí-vlastnil: 3 (Japonsko 1, Jižní Afrika 1, Španělsko 1)
registrovaná v jiných zemích: +34 (2 Bahamy, Bermudy 11, Cookovy ostrovy 1, Gruzie 1, Itálie 1, 2 Libérie, Pažádné údajema 10, Polsko 1, 1 Seychely, Sierra Leone 1, znám 3) (2008)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Roztomilý Pobřežní Terminál, Calabar, Lagos

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv územní a pobřežní vody v deltě Nigeru a zálivem Guinea jako vysoké riziko pirátství a ozbrojená loupež proti lodím, četné obchodní plavidla byla žádné údajepadežádné údaje a unesežádné údaje obou kotvících a zároveň probíhají; posádky byly vykradli a obchody nákladu nebo odcizených

ObranaNigérie
Obrana - složky:

Nigerijské armády: armáda, námořnictvo, letectvo (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 31929204
ženy 16-49: 30638979 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 18556755
ženy16-49: 17288225 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1663025
ženy: 1585224 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,5% HDP (2006)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéNigérie
Mezinárodní spory:

Společné pohraniční komise s Kamerun přezkoumážádné údaje 2002 ICJ vládnoucí žádné údaje celé hranici a dvojstranně vyřešit rozdíly, včetně červen 2006 Greentree dohody, která se okamžitě cedes suverenity z Bakassi poloostrova do Kamerunu s fáze-out nigerijských ovládání do dvou let, zatímco patriation řešení problémů, a ICJ rozhodl o equidistance vypořádání Kamerun-Rovníková Guinea-Nigérie námořní hranici v zálivu Guiney, ale nepřesně definovány souřadnicemi v ICJ a suverenitu sporu mezi Rovníková Guinea a Kamerun po ostrově u ústí je řeka Ntem to vše přispívá ke zpoždění při provádění; pouze Nigérie a Kamerunu byly vyslyšeny jezera Čad Provize výtka k ratifikaci smlouvy o vymezení, které zahrnuje také Niger a Čad-Niger Nigérie-Hranice

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 5778 (Libérie)
KDOs: neurčeného (komunální násilí mezi křesťany a muslimy, protože prezident OBASANJOs volbách v roce 1999; posunutí je většinou krátké-období) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Nigérie

Diskuze k článku: Nigérie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Nigérie Příspěvek k článku: Nigérie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Nigérie
 Poradna k článku Nigérie
Diskuze k článku: Nigérie
 Diskuze k článku Nigérie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Nigérie
Nigérie


Nigérie
Nigérie


Nigérie
Nigérie


Nigérie
Nigérie


Nigérie
Nigérie


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
30.01: Je v Port Harcourt Bank of England? ......
08.06: Balíčky do Nigerie To bude asi slušná bouda ale nevim, jestli na mě. Dal j...
13.02: dobry den muzete mi prosim dat vedet jestli existuje v Ibadanu ulice Agbowo...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf