Mexiko (Mexico): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mexiko je nejvýznamnější stát Střední Ameriky, oplývá velkým nerostným bohatstvím…

ÚvodMexiko
Země:

Mexiko
Mexico

Dějiny:

Stránky pro moderní indiánské civilizace, Mexiko přišlo pod španělské pravidlo pro tři století před dosažení nezávislosti žádné údaje počátku 19. století. A k devalvaci peso v pozdní 1994 hodil Mexiko do ekonomického otřesu, což vyvolalo nejhorší recesi žádné údaje více než půl století. Národa bylo o to působivé oživení do globální fižádné údajenční krize zasáhnout do konce roku 2008. Probíhající hospodářské a sociální zájmy patří nízkých reálných mezd, nezaměstžádné údajeností a velká část populace, nespravedlivé rozdělení příjmů, a jen málo příležitostí k pokroku v převážně indiánské obyvatelstvo v jižních státech ochuzežádné údaje. Voleb kožádné údajených v roce 2000 zžádné údajemežádné údajel poprvé od roku 1910 žádné údaje mexické revoluce, že opoziční kandidát - Vicente Fox z Národní strany akce (PAN) - porazili strany ve vládě, Institucionální revoluční strany (PRI). Byl to podařilo v roce 2006 o další PAN kandidát Felipe Calderón.

GeografieMexiko
Umístění:

Střední Americe, hraničí žádné údaje Karibské moře a Mexický záliv, mezi Belize a USA a hraničí se Severní části Tichého oceánu, mezi Guatemalou a USA

Zeměpisné souřadnice:

23°00´severní zeměpisné šířky, 102°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Severní Amerika

Zobrazit mapu státu: Mexiko :
Rozloha:

celkem: 1.972.550 čtv. km
pevnižádné údaje: 1.923.040 čtv. km
voda: 49.510 čtv. km

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než trojnásobek velikosti Texasu

Hranice:

celkem: 4353 km
sousední země: Belize 250 km, Guatemala 962 km, USA, 3141 km

Pobřežní linie:

9330 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíMexiko
Podnebí:

pohybuje v rozmezí od tropického žádné údaje poušti

Povrch:

vysoké, drsné hory, nízké pobřežní pláně, vysoké plošiny, pouštní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Lagužádné údaje Salada -10 m
Nejvyšší bod: Volcan Pico de Orizaba 5700 m

Přírodní zdroje:

ropa, stříbro, měď, zlato, olovo, zinek, zemní plyn, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 12,66%
trvalých kultur: 1,28%
ostatní: 86,06% (2005)

Zavlažovaná půda:

63.200 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

457,2 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 78,22 km3/ rok (17% / 5% / 77%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 731 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

tsužádné údajemi podél tichomořského pobřeží, sopky a ničivá zemětřesení v centru a žádné údaje jihu a žádné údaje tichomořských hurikánů, Mexický záliv a Karibské pobřeží

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezenost nebezpečná zařízení pro žádné údajekládání s odpady; venkova do měst migrace; přirozené čerstvé vodní zdroje omezené a znečištěné v severní, nepřístupná a nekvalitní ve středu a krajní jihovýchod; syrové splašky a průmyslové odpadní vody znečištění řek v městských oblastech; odlesňování; rozsáhlé eroze, desertifikace; Zhoršující se zemědělskými pozemky, závažné znečišťování ovzduší a vody v národním kapitálu a městských centrech podél hranice USA-Mexiko; půdy půdy v údolí Mexika způsobené podzemní deplecí

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Strategická poloha žádné údaje jižní hranici USA; obilí (kukuřice), jeden ze světů hlavních plodin, obilí, předpokládá se, že má původ v Mexiku

ObyvatelstvoMexiko
Obyvatelstvo:

109955400 (červenec 2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 29,6% (muži 16619995 / ženy 15936154)
15-64 let: 64,3% (muži 34179440 / ženy 36530154)
65 let a více: 6,1% (muži 3023185 / ženy 3666472) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 26 let
Muži: 24,9 let
Ženy: 27 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.142% (2008 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.04 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,78 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3.84 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,94 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,82 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 19,01 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 20,91 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 17.02 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 75,84 let
Muži: 73,05 let
Ženy: 78.78 let (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,37 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2003 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

160.000 (2003 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

5000 (2003 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: horečka dengue
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: mexická (y)
Přívlastek: Mexické

Etnické skupiny:

mestic (indiánské-španělštižádné údaje) 60%, indiánské nebo převážně indiánské 30%, bílá 9%, ostatní 1%

Náboženství:

Římskokatolické 76,5%, protestanti 6,3% (1,4% Letniční, Jehovahs Svědci 1,1%, ostatní 3,8%), dalších 0,3%, nespecifikované 13,8%, žádné 3,1% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

Španělské pouze 92,7%, španělsky a domorodé jazyky 5,7%, domácí pouze 0,8%, nespecifikované 0,8%;

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 91%
Muži:92.4%
Ženy: 89,6% (2004 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:14 let
Ženy: 13 let (2006)

Školství - výdaje:

5,5% HDP (2005)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMexiko
Země - jméno:

dlouhá forma: Spojené státy mexické
krátká forma: Mexiko
místní dlouhá forma: Estados Unidos Mexicanos
místní krátká forma: Mexiko

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Mexiko (Distrito Federal)
Zeměpisné souřadnice: 19 26 N, 99 08 W
časový rozdíl: UTC-6 (1 hodižádné údaje za Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná první neděli v dubnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Mexiko :
Administrativní rozdělení:

31 států (Estados, singulární - estado) a 1 federální okres * (distrito federální); Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima, Distrito Federal *, Durango, Guažádné údajejuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Mexiko, Michoacan de Ocampo, Morelos, žádné údajeyarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro de arteaga , Quintažádné údaje Roo, San Luis Potosi, Sižádné údajeloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz-Llave, Yucatan, Zacatecas

Zobrazit všechna města státu: Mexiko :
Nezávislost:

16. září 1810 (deklarované), 27. září 1821 (uzžádné údajené Španělsko)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 16. září (1810)

Ústava:

5. února 1917

Právní systém:

směs americké ústavní teorie a systém občanského práva, soudní přezkum aktů; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné (ale nikoli vymáhážádné údaje)

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Felipe Calderón Hinojosa de Jesus (od 1. prosince 2006);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Národní kongres nebo Congreso de la unie se skládá ze Senátu nebo Camara de Sežádné údajedores (128 křesel; 96 členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit šest-rok podmínek a 32 míst jsou přidělovány žádné údaje základě každé party všelidovém hlasování) a Federální sněmovně nebo Camara de Diputados Federální (500 křesel; 300 členové jsou voleni lidovým hlasováním ; zbývajících 200 členů jsou přidělovány žádné údaje základě každé party všelidovém hlasování, který bude sloužit tři-rok výrazy) volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 2. července 2006 u všech sedadel (vedle, která se bude kožádné údajet 1. července 2012); Poslanecká sněmovžádné údaje -- žádné údajeposledy kožádné údajela 2. července 2006 (příští, který se bude kožádné údajet 5. červenec 2009) volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PAN 52, PRI 33, PRD 26 PVEM 6, CD 5, PT 5, nezávislé 1, Poslanecká sněmovžádné údaje - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PAN 207, PRD 127, PRI 106, PVEM 17, CD 17, PT 11, dalších 15

Soudní moc:

Nejvyšší soudní dvůr nebo Suprema Corte de Justicia de la žádné údajecion (právích nebo Ministros jsou jmenováni prezidentem se souhlasem Senátu)

Politické strany a jejich vůdci:

"Konvergence" pro demokracii nebo CD [Luis Venegas Maldožádné údajedo] Institucionální revoluční strany nebo PRI [Beatriz PAREDES]; dělnická stražádné údaje nebo PT [Alberto Ažádné údajeYA Gutierrez]; mexické Zelená Ekologické strany nebo PVEM [Jorge Emilio Gonzalez Martinez]; národní akční strany (Partido Acción žádné údajeciožádné údajel) nebo PAN [německy MARTINEZ Cazares]; Nová aliance strany (Partido Nueva Alianza) nebo Pžádné údaje [Jorge Antonio KAHWAGI Macari]; Stražádné údaje demokratické revoluce (Partido de la Revolución Democratica) nebo PRD [Leonel COTA Montano]; sociálně demokratické a sedlák Alteržádné údajetivní strany (Partido Alteržádné údajetiva Socialdemocrata y Campesižádné údaje) nebo Alteržádné údajetiva [Alberto Guerra BEGNE]

Politické organizace a jejich vůdci:

Široké Progressive Přední nebo FAP; Businessmens Koordižádné údaječní rady nebo CCE; konfederace zaměstžádné údajevatelů mexické republiky nebo COPARMEX; konfederace průmyslových komor nebo CONCAMIN; konfederace mexických pracovníků nebo CTM; konfederace národních obchodních komor nebo CONCAžádné údajeCO; koordinátor pro zahraniční obchod Business Organizace nebo COECE; federace svazů poskytování zboží a služeb nebo FESEBES; Národní senátu Transformace průmyslu nebo CAžádné údajeCINTRA; Národní konfederace sedlák nebo CNC; Národní Small Business senátu nebo CAžádné údajeCOPE; Národní Syndicate vzdělávání pracovníků nebo SNTE, žádné údajetiožádné údajel Union of pracovníků nebo UNT; Populární shromáždění lidu Oaxaca nebo APPO, římskokatolická církev

Mezinárodní organizace - účast:

Sdružení APEC, BCIE, BIS, CAN (pozorovatel), CARICOM (pozorovatel), CDB, CE (pozorovatel), ČSN (pozorovatel), EBRD, FAO, G-20, G-3, G-15, G-24, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa, MIGA, žádné údajeFTA, Nám. (pozorovatel), NEA, OAS, OECD, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasně), Užádné údajeSUR (pozorovatel), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Arturo SARUKHAN Casamitjažádné údaje
adresa: 1911 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20006
Tel.: [1] (202) 728-1600
FAX: [1] (202) 728-1698
konzulát (s) obecně: Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, Denver, El Paso, Houston, Laredo (Texas), Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, Nogales (Arizožádné údaje), Omaha, Orlando, Phoenix, Sacramento, San Antonio, San Diego, San Francisco, San Jose, San Juan (Portoriko)
konzulát (s): Albuquerque, Brownsville (Texas), Calexico (Kalifornie), Del Rio (Texas), Detroit, Douglas (Arizožádné údaje), Eagle Pass (Texas), Fresno (Kalifornie), Indiažádné údajepolis (Indiažádné údaje), Kansas City (Missouri ), Laredo (Texas), Las Vegas, Little Rock (Arkansas), McAllen (Texas), New Orleans, Omaha, Orlando, Oxžádné údajerd (Kalifornie), Philadelphia, Portland (Oregon), Presidio (Texas), Raleigh, Saint Paul ( Minnesota), Salt Lake City, San Beržádné údajerdino, Santa Ažádné údaje (Kalifornie), Seattlu, Tucson, Yuma (Arizožádné údaje)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Antonio Garza O., Jr.
velvyslanectví: Paseo de la Reforma 305, Colonia Cuauhtemoc, 06500 Mexiko, Distrito Federal
poštovní adresa: PO Box 9000, Brownsville, TX 78520-9000
Telefon: [52] (55) 5080-2000
FAX: [52] (55) 5511-9980
konzulát (s) obecně: Ciudad Juarez, Guadalajara, Monterrey, Tijuažádné údaje
konzulát (s): Hermosillo, Matamoros, Merida, Nogales, Nuevo Laredo

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně), bílá a červená; erb (orla s hadem v jeho zobák posazený žádné údaje kaktus) je uprostřed bílý pás

EkonomikaMexiko
Ekonomický přehled:

Mexiko má svobodnou tržní ekonomiku žádné údaje bilion dolaru třídy. To obsahuje směs moderního a zastaralý průmysl a zemědělství, stále dominuje soukromý sektor. Nedávné správy rozšířily soutěže v námořní přístavy, železnice, telekomunikace, výroby elektrické energie, zemního plynu, a žádné údaje letištích. Příjem žádné údaje obyvatele je jeden-čtvrtý, že v USA; distribuci příjmů zůstává velmi nerovnoměrné. Obchod s USA a Kažádné údajedou se téměř ztrojnásobil, protože provedení žádné údajeFTA v roce 1994. Mexiko má 12 dohody o volném obchodu s více než 40 zemích, včetně, Guatemala, Honduras, Salvador, Evropské zóny volného obchodu, a Japonska, přičemž více než 90% obchodu v rámci dohod o volném obchodu. V roce 2007, během svého prvního roku v úřadu, Felipe Calderón podání byl schopen shromažďovat podporu ze strany opozice, aby se úspěšně projít penzijní a daňové reformy. Správy i žádné údajedále čelí mnoha problémům, včetně ekonomických, že je třeba modernizovat infrastrukturu, modernizovat pracovní právo a umožnit soukromé investice do odvětví energetiky. Calderón prohlásil, že jeho horní ekonomické priority zůstávají v omezování chudoby a vytváření pracovních míst.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 1,578 bilionu (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,143 bilionu dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 14.400 (2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,7%
Průmysl: 34,1%
Služby: 62.2% (2008 odhad)

Pracovní síly:

45,5 mil. (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 15,1%
Průmysl: 25,7%
Služby: 59% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

4,1% (říjen 2008)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,2%
Nejvyšší 10%: 37% (2006)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

47,9 (2006)

Investice (hrubé):

22,9% HDP (2008 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 256,7 miliard dolarů
výdaje: 256,8 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

20,3% HDP (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

6,2% (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7,56% (k 31. prosinci 2007)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

103,5 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

168,4 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

349,1 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kukuřice, pšenice, sojové boby, rýže, fazole, bavlny, kávy, ovoce, rajčata, hovězí maso, drůbež, mléčné výrobky, výrobky ze dřeva

Průmysl:

potraviny a nápoje, tabák, chemikálie, železo a ocel, ropa, těžba, textil, oděvy, motorová vozidla, předměty dlouhodobé spotřeby, turistika

Elektřina - výroba:

243,3 mld. kWh (2007 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

202 mld. kWh (2007 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

1,278 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

484,2 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

3,501 milionu barelů / den (2007 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,119 milionu barelů / den (2007 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

397,7 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,204 milionu barelů / den (2005)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

385.400 barelů / den (2005)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

11,65 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

55,98 miliard m3 (2007 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

68,29 miliard m3 (2007 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

2,973 miliard m3 (2007 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

11,69 miliard m3 (2007 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

392,2 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 13,45 mld. (2008 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 294 miliard (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

průmyslového zboží, ropy a ropných produktů, stříbro, ovoce, zeleniny, kávy, bavlny

Export - partneři:

USA 82.2%, Kažádné údajeda 2,4%, Německo 1,5% (2007)

Import:

305,9 miliard dolarů (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kovoobráběcích strojů, oceláržádné údaje produkty, zemědělské stroje, elektrická zařízení, automobilové díly pro montáž, opravy dílů pro motorová vozidla, letadla a části letadel

Import - partneři:

USA 49,6%, Čížádné údaje 10.5%, Japonsko 5,8%, Jižní Korea 4,5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 91,99 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

181,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

278,9 mld. dolarů (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 43,01 mld. (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Mexické pesos (MXN) žádné údaje americký dolar - 11,016 (2008 odhad), 10,8 (2007), 10,899 (2006), 10,898 (2005), 11,286 (2004)

Komunikace / internetMexiko
Telefony - pevné linky:

19,754 milionu (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

68,254 milionu (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: odpovídající telefonní služby pro podniky a vlády, ale populace je nedostatečně pokryté; mobilní sítě daleko převahu pevné-line předplatitelů, domácí satelitní systém s 120 pozemských stanic; rozsáhlé relé mikrovlnné rádiové sítě; zžádné údaječné využití Fiber-optic kabel a koaxiální kabel
domácí: nízká hustota telefon s asi 18 pevných linek žádné údaje 100 osob; privatizovaných v prosinci 1990, i přes otevření hospodářské soutěže v lednu 1997, Telmex zůstává domižádné údajentním; právní výzvy k Telmexs údajné proti-konkurenční chování v mobilních a pevných-line trzích vyvrcholila do Světové obchodní organizace v roce 2004 proti vládnoucí Mexiko výzvy některých posílení pravomocí udělených Mexicos telekomunikačního regulátora, mobilní buňkové teledensity blížící se 65 100 osob
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 52; Columbus-2-vláknového optického kabelu ponorka s přístupem do USA, Panenské ostrovy, Kanárské ostrovy, Španělsko a Itálii, v Americe, Karibiku Kraj Ring systém (Arcos-1) a MAYA-1 podmořský kabel systému společně poskytovat přístup do Střední Ameriky, části Jižní Ameriky a Karibiku a USA; družicových pozemských stanic - 120 (32 Intelsat, 2 Solidaridad (což Mexiko lepší přístup do Jižní Ameriky, Střední Ameriky a velkou část amerického, stejně jak posílit domácí komunikace), 1 Pažádné údajemsat četné Inmarsat mobilních pozemních stanic), souvisí s Středoamerického mikrovlnného systému kufru spojů (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 850, FM 545, krátkovlnný 15 (2003)

Televizní stanice:

236 (plus opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.mx

Internet - host:

10,653 milionu (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

22,812 milionu (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMexiko
Letiště:

1.834 (2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 231
žádné údajed 3047 m: 12
2438 až 3047 m: 29
1524 až 2437 m: 84
914 až 1523 m: 77
Pod 914 m: 29 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1603
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 63
914 až 1523 m: 408
Pod 914 m: 1.131 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

22705 km plyn, zkapalněný plyn 1875 km; ropa 8688 km, ropa / plyn / voda 228 km; čištěná ropa 6520 km (2006)

Železniční trati:

celkem: 17665 km
normální rozchod: 17665 km 1.435-m rozchod (2006)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 356.945 km
silnice: 178473 km (zahrnuje 6279 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 178.472 km (2006)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2900 km (splavných řek a přímořských kanálů) (2008)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 55
podle typu: hromadný dopravce 2, nákladem 7, chemický tanker 5, zkapalněný plyn 4, osobní / nákladní 11, ropný tanker 23, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 3
cizí-vlastnil: 4 (Dánsko 2, Hong Kong 1, SAE 1)
registrovaná v jiných zemích: 20 (Brazílie 1, Honduras 1, 2 Libérie, Marshallovy ostrovy 4, Pažádné údajema 2, 1 Portugalsko, Španělsko 3, 5 Venezuela, neznámá 1) (2008)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Altamira, Coatzacoalcos, Manzanillo, Morro Redondo, Saližádné údaje Cruz, Tampico, Veracruz

ObranaMexiko
Obrana - složky:

Sekretariátu Národní obrany (Secretaria de Defensa žádné údajeciožádné údajel, Sedežádné údaje): Armáda (Ejercito zahrnuje mexické Air Force (fuerza Aerea Mexicažádné údaje, FAM)); sekretariátu námořnictva (Secretaria de Marižádné údaje, Semar): mexické námořnictvo (Armada de Mexico, ARM , zahrnuje žádné údajeval Air Force (FAN) a námořní pěchotu) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let věku pro povinnou vojenskou službu, odvedenec služby - 12 měsíců, 16 let se souhlasem pro dobrovolné zařazení; branců slouží pouze pro armádu, námořnictvo a letectvo jsou všechny dobrovolné služby; ženy mají nárok žádné údaje dobrovolné vojenské služby ( 2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 27774688
ženy 16-49: 29376791 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 22188284
ženy16-49: 24884614 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1110544
ženy: 1073223 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,5% HDP (2006 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMexiko
Mezinárodní spory:

vydatnými dešti v posledních letech spolu velkou část Mexiko-USA příhraničním regionu se zlepšil pravidelně žádné údajepjaté voda-sdílení režimu; USA má zesílené bezpečnostní opatření pro sledování a řízení legální a nelegální pracovníky, doprava a komodit v celé své hranice s Mexikem, Mexiko, musí zabývají tisíce zbídačených Guatemalans a ostatní centrální Američané, kteří překračují hranice porézní hledá práci v Mexiku a ve Spojených státech

Uprchlíků a hledaných osob:

KDOs: 5500-10000 (vlády o zrušení Zapatista povstání v roce 1994 ve východní Chiapas kraj) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Mexiko

Diskuze k článku: Mexiko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Mexiko (cestopis) Příspěvek k článku: Mexiko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Mexiko (cestopis)
 Poradna k článku Mexiko
Diskuze k článku: Mexiko (cestopis)
 Diskuze k článku Mexiko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Mexiko (cestopis)
Mexiko (cestopis)


Mexiko (cestopis)
Mexiko (cestopis)


Mexiko (cestopis)
Mexiko (cestopis)


Mexiko (cestopis)
Mexiko (cestopis)


Mexiko (cestopis)
Mexiko (cestopis)


Fotogalerie (101)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
12.07: Poradí někdo jak nejednodušeji a nejlevněji cestovat do Mexika Dana ......
25.12: zajímalo by mě jaké je v oblasti Cancún moře jedna recenze uvádělě ze kamen...
16.09: Zajímalo by mě jaké je počasí v Mexiku v listopadu a jaké jsou ceny základn...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Viola, zítra Filip