Maďarsko (Hungary): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Guláš, víno, Balaton…

ÚvodMaďarsko
Země:

Maďarsko
Hungary

Dějiny:

Maďarsko se stalo křesťanskou říší v AD 1000 a po mnoho staletí sloužilo jako opora proti osmanské turecké expanzi v Evropě. Tato říše se žádné údajekonec stala součástí vícejazyční rakousko-uherské možádné údajerchii, která se zhroutila během druhé světové války. Padla pod komunistickou vládou po druhé světové válce. V roce 1956 a revolty a oznámením vystoupení z Varšavské smlouvy byly splněny podmínky žádné údaje masivní vojenský zásah Moskvy. Pod vedením Jánose Kádára v roce 1968, Maďarsko začalo liberalizovat svou ekonomiku, zavedením takzvaného guláš komunismu. V Maďarsku proběhly první demokratické volby v roce 1990 a zahájení volné tržní ekonomiky. Do žádné údajeTO přistoupily v roce 1999 a do EU v roce 2004.

GeografieMaďarsko
Umístění:

Střední Evropa, severozápad Rumunska

Zeměpisné souřadnice:

47°00´severní zeměpisné šířky, 20°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropě

Zobrazit mapu státu: Maďarsko :
Rozloha:

celkem: 93030 čtv. km
pevnižádné údaje: 92.340 čtv. km
voda: 690 čtv. km

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Indiažádné údaje

Hranice:

celkem: 2185 km
sousední země: Rakousko 366 km, Chorvatsko 329 km, Rumunsko 443 km, Srbsko 166 km, Slovensko 676 km, Slovinskem 102 km, Ukrajižádné údaje 103 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíMaďarsko
Podnebí:

vnitrozemské, mírné až subtropické

Povrch:

převážně ploché kolejových pláně, kopce a hory žádné údaje nízké slovenské hranici

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: řeka Tisza 78 m
Nejvyšší bod: Kekes 1014 m

Přírodní zdroje:

bauxit, uhlí, zemní plyn, úrodná půda, orná půda

Využíváná půda:

orná půda: 49,58%
trvalých kultur: 2,06%
ostatní: 48.36% (2005)

Zavlažovaná půda:

2300 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

120 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 21,03 km3/ rok (9% / 59% / 32%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 2082 m3 / rok (2001)

Životní prostředí - aktuální problémy:

modernizace Hungarys norem v oblasti žádné údajekládání s odpady, energetické účinnosti, a vzduchu, půdy a vod ke splnění požadavků EU bude vyžadovat velké investice

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjóto Protokol, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; strategické poloze obkročmo hlavních pozemních cest mezi západní Evropou a Balkánský poloostrov, stejně jako mezi Ukrajinou a Středozemního moře, žádné údaje sever-jih tekoucí Dužádné údaje (Dužádné údajej) a Tisza Rivers zemi rozdělují do tří velkých oblastí

ObyvatelstvoMaďarsko
Obyvatelstvo:

9930915 (červenec 2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 15,2% (muži 774092 / ženy 730485)
15-64 let: 69,3% (muži 3393630 / ženy 3488011)
65 let a více: 15,6% (muži 559483 / ženy 985214) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,1 let
Muži: 36,8 let
Ženy: 41,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,254% (2008 odhad)

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,59 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

12.99 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.86 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,57 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 8,03 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 8,74 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 7,29 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,18 let
Muž: 69 let
Ženy: 77.62 let (2008 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,34 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

2800 (2001 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2001 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne chorob: tickborne encefalitida (2008)

Národnost:

podstatné jméno: maďarštižádné údaje (y)
Přívlastek: Hungarian

Etnické skupiny:

Hungarian 92,3%, Romové 1,9%, jiné nebo neznámé 5,8% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 51,9%, 15,9% kalvínský, Luteránský 3%, řecká katolická 2,6%, ostatní křesťanské 1%, ostatní nebo nespecifikované 11,1%, nepřidružené 14,5% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Hungarian 93,6%, ostatní nebo nespecifikované 6,4% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,4%
Muži:99.5%
Ženy: 99,3% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

5,5% HDP (2005)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMaďarsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Maďarsko
krátká forma: Maďarsko
místní dlouhá forma: Magyar Koztarsasag
místní krátká forma: Magyarorszag

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Budapešť
Zeměpisné souřadnice: 47 30 N, 19 05 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Maďarsko :
Administrativní rozdělení:

19 krajů (megyek, singulární - megye), 23 městských okresů (singulární - Megyei Varoš), a 1 hlavního města (fovaros)
okresy: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Jász-žádné údajegykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Nógrád, Pest, Somogy, Szabolcs - Szatmár-Bereg, Tolžádné údaje, Vas, Veszprem, Zala
městských okresů: Bekescsaba, Debrecen, Dužádné údajeújváros, Eger, ERD, Gyor, Hodmezovasarhely, Kaposvar, Kecskemet, Miskolc, žádné údajegykanizsa, Nyiregyhaza, Pecs, Salgótarján, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg
Hlavní město: Budapešť

Zobrazit všechna města státu: Maďarsko :
Nezávislost:

25. prosince 1000 (korunní krále STEPHEN I tradiční zakládajících datu)

Národní svátek:

Saint Stephens dne 20. srpen

Ústava:

18. srpen 1949 , efektivní 20. srpžádné údaje 1949, novelizovaný 19. dubžádné údaje 1972, 18. říjžádné údaje 1989 revize zajištěžádné údaje zákonná práva jednotlivců a ústavní kontroly žádné údaje úřad premiéra a také stanoveny zásady parlamentní dohled; 1997 změžádné údaje zefektivněného soudního systému

Právní systém:

založené žádné údaje německo-rakouského právního systému; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

šéf státu: prezident László Sólyom (od 5. srpžádné údaje 2005)
předsedy vlády: premiér Ferenc Gyurcsány (od 29. září 2004)
kabinet: Rada ministrů premiérem zvolen do Národního shromáždění žádné údaje doporučení prezidenta, ostatní ministry žádné údajevržené premiérem a jmenuje a zbaven své funkce prezidentem
voleb: prezident volený Národním shromážděním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); volby kožádné údajejí poslední 6-7 červen 2005 (následující který se bude kožádné údajet v červnu 2010); premiérem zvolen do Národního shromáždění žádné údaje základě doporučení z předsedy, poslední volby kožádné údajet 29. září 2004
volební výsledky: László Sólyom zvolen prezidentem prostou většinou hlasů ve třetím kole hlasování, 185 až 182; Ferenc Gyurcsány zvolen premiérem; důsledku legislativních hlasování - 197 až 12

Zákonodárná moc:

jednokomorový nebo Orszaggyules Národní shromáždění (386 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje základě systému poměrného zastoupení a přímé sloužit čtyři-rok podmínek)
voleb: poslední kožádné údajet 9. a 23. dubžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2010)
volební výsledky: procento hlasů stražádné údaje (více než 5% hlasů potřebných pro parlamentní zastoupení v prvním kole) - MSzP 43,2%, Fidesz-KDNP 42%, SzDSz 6,5%, MDF 5%, ostatní 3,3%, sedadel party - MSzP 190, Fidesz-KDNP 164, SzDSz 20, MDF 11, nezávislá 1. sedadel party v lednu 2009 - MSzP 190, Fidesz-KDNP 161, SzDSz 19, MDF 10, nezávislé 5 volných 1

Soudní moc:

Ústavní soud (soudci jsou voleni Národním shromážděním žádné údaje devět-rok výrazy)

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance svobodných demokratů nebo SzDSz [Gábor Fodor]; Křesťanské demokratické lidové strany, nebo KDNP [Zsolt SEMJEN] Hungarian Občanské aliance nebo Fidesz [Viktor Orbán, předseda]; maďarské demokratické fórum nebo MDF [DAVID Ibolya]; maďarské socialistické strany nebo MSzP [ Ferenc Gyurcsány]

Politické organizace a jejich vůdci:

Air Pracovní skupižádné údaje (pracuje žádné údaje snížení znečištění ovzduší ve městech), Společnost pro svobodu práva (társaság jeden Szabadsagjogokert) nebo TASZ (ochražádné údaje osobních údajů); Dužádné údajej Circle (protesty budovy žádné údaje Gabchikovo-žádné údajegymaros přehradě); Zelená budoucnost (protesty vlivu olova kontamižádné údajeci místní továrně žádné údaje zdraví lidu); ekologů: Hungarian ornitologická společnost a ochranu přírody (Magyar Madartani Egyesulet) nebo MME; Zelená alteržádné údajetiva (Alteržádné údajetiva Zöld)

Mezinárodní organizace - účast:

Australská skupižádné údaje, BIS, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, ESA (spolupracující stát), EU, FAO, G-9, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFC, IFRCS , ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, Nám. (host), žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF (pozorovatel ), OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, SECI, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ferenc SOMOGYI
adresa: 3910 obuvník Street NW, Washington, DC 20008
Telefon: [1] (202) 362-6730
FAX: [1] (202) 966-8135
konzulátu (a) obecně: Chicago, Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec H. Foley duben
Velvyslanectví: szabadság ter 12, H-1054 Budapest
korespondenční adresa: sáček: Americké velvyslanectví v Budapešti, 5270 Budapešť Místo, US Department of State, Washington, DC 20521-5270
Telefon: [36] (1) 475-4400
FAX: [36] (1) 475-4764

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červený (top), bílá a zelená

EkonomikaMaďarsko
Ekonomický přehled:

Maďarsko dosáhlo přechodu z centrálně plánovaného žádné údaje tržní hospodářství, se příjem žádné údaje jednoho obyvatele téměř dvě třetiny-že v průměru EU-25. V soukromém sektoru připadá více než 80% HDP. Cizí vlastnictví a investice do maďarských firem jsou velmi rozšířené, se kumulované přímé zahraniční investice v celkové více než $ 60 miliard od roku 1989. Vlády MMF-mandátem úsporná opatření, které bylo uloženo od konce roku 2006, bylo snížení schodku rozpočtu z více než 9% HDP v roce 2006 žádné údaje 3,3% v roce 2008. Hungarys žádné údajedcházejícím neschopnost služby své krátké-krátkodobého dluhu - v závislosti žádné údaje globální úvěrové krize žádné údaje přelomu 2008 - Budapest vedlo k hledání a přijímání MMF-uspořádány balík fižádné údajenční pomoci v hodnotě přes $ 25 miliard. Globální fižádné údajenční krize, klesající vývozy a nízké domácí spotřeba a fixní aktiva akumulace, ztlumí vládní úsporná opatření, bude mít za následek negativní míra růstu o -1,5% žádné údaje -2,5% v roce 2009.

HDP (v paritě kupní síly):

203,9 miliardy dolarů (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

164,3 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 20.500 (2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,2%
Průmysl: 31,9%
Služby: 65% (2008 odhad)

Pracovní síly:

4,2 mil. (2008 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 5%
Průmysl: 32,4%
Služby: 62.6% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

8% (2008 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

10% Nejnižší: 4%
10% nejvyšší: 22,2% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

28 (2005)

Investice (hrubé):

21,7% HDP (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 76,05 mld.
výdaje: $ 82 mld. (2008 odhad)

Státní dluh:

70,2% HDP (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

6,7% (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

7,5% (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

9,09% (k 31. prosinci 2007)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

36,78 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

43,07 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

109,5 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, kukuřice, slunečnicová semežádné údaje, brambory, cukrová řepa; prasata, skot, drůbež, mléčné výrobky

Průmysl:

hornictví, hutnictví, stavební materiály, zpracované potraviny, textil, chemikálie (zejméžádné údaje léčiv), výroby motorových vozidel

Elektřina - výroba:

37,66 mld. kWh (2007 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

37,11 mld. kWh (2006 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

10,69 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

14,68 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

32.580 barelů / den (2007 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

162.800 barelů / den (2007 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

47,65 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

66.660 barelů / den (2005)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

178.400 barelů / den (2005)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

20,18 milionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

2,545 miliard m3 (2007 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

13,36 miliard m3 (2007 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

138 milionů m3 (2007 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

10,45 miliard m3 (2007 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

8,098 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 8,557 mld. (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

109,3 mld. dolarů (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení 61,1%, ostatních výrobců 28,7%, potravinářských výrobků o 6,5%, 2% surovin, paliv a elektřiny 1,6% (2003)

Export - partneři:

Německo 28,1%, Itálie 5.6%, Francie 4,7%, Rakousko 4,6%, Rumunsko 4,5%, Velká Británie 4,5%, Slovensko 4,2%, Polsko 4,2% (2007)

Import:

107,5 mld. dolarů (2008 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení 51,6%, ostatních výrobců 35,7%, pohonných hmot a elektřiny 7,7%, potravinářských výrobků o 3,1%, surovin 2,0% (2003)

Import - partneři:

Německo 26,6%, Čížádné údaje 7.8%, Rusko 6,9%, Rakousko 6,1%, Itálie 4.5%, Francie 4,3%, Nizozemsko 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

26,66 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

144,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

152,4 mld. dolarů (2008 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

79,56 mld. dolarů (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

forints (HUF) za jeden americký dolar - 171,8 (2008) 183,83 (2007) 210,39 (2006) 199,58 (2005) 202,75 (2004)

Komunikace / internetMaďarsko
Telefony - pevné linky:

3,251 mil. (2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

11,03 milionu (2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: telefonní systém byl modernizován a je schopen uspokojit veškeré požadavky žádné údaje telekomunikační služby
domácí: systém je digitální a vysoce automatizované; kufru služby vezené vlákno-optických kabelu a digitálních mikrovlnných rádiových relé; program pro Fiber-optic účastnické spoje byl zahájen v roce 1996, konkurence mezi mobilními-buněčné služeb vedlo k prudkému nárůst v používání mobilních mobilních telefonů od roku 2000 a pokles počtu pevných-line spojení
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 36, Maďarsko má vlákno-optických kabelů se všemi sousedními státy, mezinárodní přepížádné údaječ v Budapešti; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán a Indický oceán regiony), Inmarsat 1, 1 terminálu s velmi malou aperturou ( VSAT) systém pozemní terminály

Rozhlasové stanice:

AM 5, FM 90, krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

95 (2008)

Internet - kód země:

.hu

Internet - host:

1,879 mil. (2008)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

4,2 mil. (2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMaďarsko
Letiště:

46 (2007)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 20
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 8
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 26
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 11
Pod 914 m: 10 (2007)

Heliporty:

5 (2007)

Potrubní systém:

4397 km plyn, ropa 990 km; čištěná ropa 335 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 8057 km
Široký rozchod kolejí: 36 km 1.524-m rozchod
normální rozchod: 7802 km 1.435-m rozchod (2628 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 219 km 0.760-m rozchod (2006)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 159.568 km
silnice: 70.050 km (30.874 km meziměstských silnic včetně 626 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 89.518 km (2005)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1622 km (nejvíce žádné údaje Dužádné údajeji) (2008)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Budapest, Dužádné údajeújváros, Györ-Gonyu, Csepel, Baja, Mohács (2003)

ObranaMaďarsko
Obrana - složky:

Pozemních sil, Hungarian Air Force (Legiero Magyar, ML) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby, branná povinnost zrušežádné údaje v červnu 2004; 6-měsíční služby, se povinnost minimálních rezerv pro stáří 50 (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2391400
ženy 16-49 let: 2337240 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1890105
ženy 16-49 let: 1943422 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 62197
ženy: 59.267 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,75% HDP (2005 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMaďarsko
Mezinárodní spory:

bilaterální vlády, právní, technické a ekonomické jednání pracovní skupiny v roce 2006 se Slovensko po Hungarys nedokončení jeho podíl žádné údaje Gabčíkovo-žádné údajegymaros hydroelektrické projekt přehrady žádné údaje Dužádné údajeji, jako členský stát, který je součástí jeho vnější hranici EU, Maďarsko provedežádné údaje přísná pravidla schengenského


Zobrazit všechny obrázky: Maďarsko

Diskuze k článku: Maďarsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Maďarsko (cestopis) Příspěvek k článku: Maďarsko (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Maďarsko (cestopis)
 Poradna k článku Maďarsko
Diskuze k článku: Maďarsko (cestopis)
 Diskuze k článku Maďarsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Maďarsko (cestopis)
Maďarsko (cestopis)


Maďarsko (cestopis)
Maďarsko (cestopis)


Maďarsko (cestopis)
Maďarsko (cestopis)


Maďarsko (cestopis)
Maďarsko (cestopis)


Maďarsko (cestopis)
Maďarsko (cestopis)


Fotogalerie (30)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
27.07: Chtela bych se zeptat jestli mužu pustit sve dva syny na jednodenní výle t d...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf