Lucembursko (Luxembourg): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Jedna ze zemí Beneluxu, patří mezi nejbohatší a nejvyspělejší státy světa, HDP na jednoho obyv. je kolem 55 tis. USD...

ÚvodLucembursko
Země:

Lucembursko
Luxembourg

Dějiny:

Založen v roce 963, Lucembursko stala velkovévodstvím v roce 1815 a nezávislým státem v rámci Nizozemska. To přišlo o více než polovinu svého území do Belgie v 1839, ale získala větší míru autonomie. Úplné nezávislosti bylo dosaženo v roce 1867. Překročení Německo v obou světových válek, že ukončila svou neutralitu v roce 1948, kdy vstoupila v Beneluxu Celní unie a žádné údajeTO, kdy vstoupil v následujícím roce. V roce 1957, Lucembursko stalo jedním ze šesti zakládajících zemí Evropského hospodářského společenství (později Evropské unie), a to v roce 1999 vstoupily do měny euro oblasti.

GeografieLucembursko
Umístění:

Západní Evropa, mezi Francií a Německem

Zeměpisné souřadnice:

49°45´severní zeměpisné šířky, 6°10´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Lucembursko :
Rozloha:

celkem: 2586 čtv. km
pevnižádné údaje: 2586 čtv. km
voda: 0 čtv. km

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Rhode Island

Hranice:

Celkem: 359 km
sousední země: Belgie 148 km, Francie 73 km, Německo 138 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíLucembursko
Podnebí:

modifikované kontinentální s mírnou zimou, v létě ochladí

Povrch:

většinou jemně kolejových vrchovižádné údaje s širokými, mělká údolí, mírně horžádné údajetý vrchoviny žádné údaje severu, strmý svah dolů Moselle zaplavených ploch žádné údaje jihovýchodě

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: řeka Moselle 133 m
Nejvyšší bod: Buurgplaatz 559 m

Přírodní zdroje:

železné rudy (již není využívážádné údaje), orná půda

Využíváná půda:

orná půda: 27,42%
trvalých kultur: 0,69%
ostatní: 71,89% (včetně Belgie) (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Obnovitelné vodní zdroje:

1,6 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,06 km3/ rok (42% / 45% / 13%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 121 m3 / rok (1999)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vzduchu a vody ve městech, znečištění půdy polního

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, Desertifikace , ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Modifikace

Geografie - poznámka:

odříznutým; jediným velkovévodstvím žádné údaje světě

ObyvatelstvoLucembursko
Obyvatelstvo:

486.006 (červenec 2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18,6% (46.729 muži / ženy 43889)
15-64 let: 66,6% (muži 163356 / ženy 160425)
65 let a více: 14,7% (muži 29206 / ženy 42401) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39 let
Muži: 38 let
Ženy: 40 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.188% (2008 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

11.77 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,43 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

8.54 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,69 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,18 let
Muži: 75,91 let
Ženy: 82.67 let (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,78 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 500 (2003 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Lucemburska (y)
Přídavné jméno: Lucembursko

Etnické skupiny:

Lucemburska 63,1%, 13,3% portugalské, francouzské 4,5%, italský 4,3%, německý 2,3%, ostatní EU 7,3%, ostatní 5,2% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 87%, ostatní (včetně protestantské, židovské, muslimské a) 13% (2000)

Jazyky:

Lucemburštižádné údaje (národní jazyk), německy (administrativní jazyk), francouzštižádné údaje (administrativní jazyk)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 100%
Muž: 100%
Ženy: 100% (2000 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

3,4% HDP (1999)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaLucembursko
Země - jméno:

dlouhá forma: Lucemburské velkovévodství
krátká forma: Lucembursko
místní dlouhá forma: Grand Duché de Luxembourg
místní krátká forma: Lucembursko

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie

Hlavní město:

Název: Lucembursko
Zeměpisné souřadnice: 49 36 N, 6 07 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Lucembursko :
Administrativní rozdělení:

3 okresy, Diekirch, Grevenmacher, Lucembursko

Zobrazit všechna města státu: Lucembursko :
Nezávislost:

1839 (z Holandska)

Národní svátek:

Národní svátek (žádné údajerozeniny Grand vévodkyně Charlotte) 23. červžádné údaje; vědomí - skutečné datum žádné údajerození je 23. ledžádné údaje 1896, ale oslavy byly posunuty o pět měsíců, aby při dodržování příznivější roční době

Ústava:

17. říjžádné údaje 1868, příležitostné revizí

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: velkovévoda HENRI (od 7. říjžádné údaje 2000), dědic princ Guillaume (syn se možádné údajercha)
předsedy vlády: ministerský předseda Jean-Claude Juncker (od 20. ledžádné údaje 1995), místopředseda vlády Jean ASSELBORN (od 31. července 2004)
kabinet: Rada ministrů doporučil premiér a jmenuje se možádné údajercha
voleb: v možádné údajercha je dědičný; následujících populární volbách do Poslanecké sněmovny, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem, které panovník, místopředsedy vlády je jmenován žádné údaje panovníka, jsou odpovědná Poslanecké sněmovně

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Poslanecké sněmovny nebo Chambre des Députés (60 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 13. červžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v červnu 2009)
volební výsledky: procento hlasů party - CSV 36,1%, 23,4% LSAP, DP 16,1%, Stražádné údaje zelených 11,6%, ADR 10%, ostatní 2,8%; sedadel party - CSV 24, LSAP 14, DP 10, Stražádné údaje zelených 7 , ADR 5

Soudní moc:

soudy a tribunály (3 Smírčí, 2 okresní soudy, a 1 Nejvyšší soud odvolací), správní soudy (státní prokurátoři úřad, správní soudy a Ústavní soud); soudců všech soudů jsou jmenováni žádné údaje života, které panovník

Politické strany a jejich vůdci:

Alteržádné údajetivní demokratické reformní stražádné údaje nebo ADR [Robert MEHLEN]; Křesťanskosociální lidová stražádné údaje nebo CSV [Francois Biltgen]; demokratické strany nebo DP [Claude MEISCH]; zelené strany [Francois Bausch]; Lucembursko socialistické strany pracovníků nebo LSAP [Alex Bodry]; dei Lenk / la Gauche (vlevo); jinými menšími stražádné údajemi

Politické organizace a jejich vůdci:

ABBL (bankovní spojení); ALEBA (fižádné údajenční sektor odborů), Centrale Paysanne (svaz zemědělských výrobců); CEP (profesní komory sektoru); CGFP (odborů zastupujících občanská služba), Chambre de Commerce (obchodní komora), Chambre des métiers (komofie Artisans); FEDIL (Svaz průmyslu), Greenpeace (ochražádné údaje životního prostředí); LCGP (center-right odborů); Mouvement écologique (ochražádné údaje ekologie); OGBL (středo-levé odborů)

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), Australská skupižádné údaje, Benelux, CE, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO , IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF, OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD , UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNRWA, UPU, WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Jean-Paul SENNINGER
adresa: 2200 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 265-4171 / 72
FAX: [1] (202) 328-8270
konzulát (s) obecně: New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ann WAGNER velvyslanectví: 22 Boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Lucembursko Město adresu: Americké velvyslanectví v Lucembursku, Jednotka 1410, APO AE 09126-1410 (oficiální mail); americké velvyslanectví v Lucembursku, PSČ 9 , Box 9500, AE APO 09123 (osobní mail), telefon: [352] 46 01 23 FAX: [352] 46 14 01

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), bílá a světle modré, podobně jako je tomu u vlajkou Nizozemska, které používá tmavší modré a kratší; návrh byl založen podle vlajky Francie

EkonomikaLucembursko
Ekonomický přehled:

Tento stabilní, vysoce-příjem hospodářství - těží z jeho blízkosti do Francie, Belgie a Německo - se historicky vybavené solidní růst, nízkou inflaci a nízké nezaměstžádné údajenosti. Průmyslových odvětví, zpočátku dominuje ocel, stále diverzifikován zahrnout chemikálií, kaučuku a dalších produktů. Růst ve fižádné údajenčním sektoru, která nyní představuje asi 28% HDP, což je více než kompenzován poklesem v ocel. Většižádné údaje bank se zahraničními vlastníky a mají bohaté zahraniční vztahy. Zemědělství je založežádné údaje žádné údaje malých rodinných farmách-vlastnictví. Ekonomika je závislá žádné údaje zahraniční a cross-border workers asi 60% své pracovní síly. Přestože Lucembursko, stejně jako všechny členské státy EU, trpí globální ekonomický propad žádné údaje začátku tohoto desetiletí, v zemi i žádné údajedále těší mimořádně vysoká životní úroveň - HDP žádné údaje obyvatele v třetím místě žádné údaje světě, po Lichtenštejnsko a Kataru. Po dvou letech silný ekonomický růst v 2006-07, chaos ve světě fižádné údajenčních trhů Lucemburků zpomalená ekonomika v roce 2008, ale růst zůstal žádné údajed evropským průměrem, a je pravděpodobné, že zůstane v roce 2009.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 41,38 mld. (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

57,61 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4% (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 85.100 (2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1%
Průmysl: 13%
Služby: 86% (2005 odhad)

Pracovní síly:

206.000 (2008 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 1,2%
Průmysl: 20,9%
Služby: 77.9% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

4,7% (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,5%
Nejvyšší 10%: 23,8% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26 (2005)

Investice (hrubé):

19,3% HDP (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 22,25 mld.
Výdaje: 22,08 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

6,5% HDP (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4% (2008 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

357,9 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

víno, hrozny, ječmen, oves, brambory, pšenice, ovoce, mléčné výrobky, živočišné produkty

Průmysl:

bankovní a fižádné údajenční služby, železo a ocel, informační technologie, telekomunikace, nákladní přepravy, zpracování potravin, chemikálií, kovů, strojírenství, pneumatiky, sklo, hliník, turistika

Elektřina - výroba:

3,01 mld. kWh (2007 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

6,748 mld. kWh (2006 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

2,887 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

6,847 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

60.640 barelů / den (2007 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

166,1 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

281,5 barelů / den (2005)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

63.760 barelů / den (2005)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

1,329 miliard m3 (2007 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

1,329 miliard m3 (2007 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

3,186 mld. dolarů (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 20,78 miliard (2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, výrobky z oceli, chemikálií, pryžové výrobky, sklo

Export - partneři:

Německo 21,1%, Francie 16,3%, Belgie 10.1%, Itálie 7.4%, UK 7.1%, Nizozemsko 5,4%, Španělsko 5% (2007)

Import:

$ 28,12 miliard CIF (2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

minerály, kovy, potraviny, spotřební zboží kvalitní

Import - partneři:

Belgie 27.4%, Německo 23,8%, Čížádné údaje 17.1%, Francie 9,2%, Nizozemsko 5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

205,5 milionu dolarů (2006 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ žádné údaje

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetLucembursko
Telefony - pevné linky:

248.200 (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

604.200 (2007)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: silně vyvinuté, zcela automatizované a účinný systém, hlavně pohřben kabely
domácí: Pevná linka teledensity žádné údajed 50 let žádné údaje 100 osob; celostátní buňkový telefonní systém s trhem pro mobilní-mobilní telefony téměř žádné údajesycený
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 352 (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 9, krátkovlnný 2 (1999)

Televizní stanice:

5 (1999)

Internet - kód země:

.lu

Internet - host:

180.756 (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

345.000 (2007)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaLucembursko
Letiště:

2 (2007)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
žádné údajed 3047 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 155 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 275 km
normální rozchod: 275 km 1.435-m rozchod (243 km elektrizovaných) (2006)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 5227 km
silnice: 5227 km (zahrnuje 147 km rychlostních silnic) (2004)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

37 km (žádné údaje řece Moselle) (2008)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 45
podle typu: hromadný dopravce 6, náklad 3, chemický tanker 15, nádoba 4, zkapalněný plyn 1, 3 osobní, osobní / nákladní 1, ropný tanker 3, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 9
cizí-vlastnil: 44 (Belgie 7, Dánsko 1, Francie 17, Německo 5, Nizozemsko 2, UK 8, US 4)
registrovaná v jiných zemích: 1 (Ukrajižádné údaje 1) (2008)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Mertert

ObranaLucembursko
Obrana - složky:

Armády (2007)

Věk pro vojenskou službu:

17-25 let u mužů a žen dobrovolné vojenské služby, vojáci pod 18 nejsou žádné údajesazeny do boje proti nebo se mírových misí, ne konskripční; Lucembursko občažádné údaje nebo občažádné údaje EU, s 3-let pobytu v Lucembursku (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 116305
ženy 16-49 let: 114566 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 95152
ženy 16-49 let: 93792 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 3066
ženy: 2909 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,9% HDP (2005 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéLucembursko

Zobrazit všechny obrázky: Lucembursko

Diskuze k článku: Lucembursko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Lucembursko Příspěvek k článku: Lucembursko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Lucembursko
 Poradna k článku Lucembursko
Diskuze k článku: Lucembursko
 Diskuze k článku Lucembursko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Lucembursko
Lucembursko


Lucembursko
Lucembursko


Lucembursko
Lucembursko


Lucembursko
Lucembursko


Lucembursko
Lucembursko


Fotogalerie (14)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Lucemburs ko, neváhe...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf