Kuvajt (Kuwait): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Malá zemička s obrovskými zásobami ropy a zemního plynu, které z ní činí velmi bohatý stát…

ÚvodKuvajt
Země:

Kuvajt
Kuwait

Dějiny:

Británie dohlížel zahraničních vztahů a obrany, za vládnoucí kuvajtské AL-Sabah dyžádné údajestie z roku 1899 až do nezávislosti v roce 1961. Kuvajt byl žádné údajepaden a překročen o Iráku dne 2. srpžádné údaje 1990. Po několika týdnech leteckého bombardování, a US-vedené OSN koalice zahájila pozemní útok dne 23. února 1991, aby osvobodili Kuvajt do čtyř dnů. Kuvajt strávil více než 5 miliard dolarů, aby opravu poškozené infrastruktury ropy během 1990-91. Al-Sabah rodiny vládl od návratu k moci v roce 1991 a reestablished volené zákonodárce, že v posledních letech stále více asertivní.

GeografieKuvajt
Umístění:

Blízkém východě, které hraničí s Perském zálivu, mezi Irákem a Saúdskou Arábií

Zeměpisné souřadnice:

29°30´severní zeměpisné šířky, 45°45´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Kuvajt :
Rozloha:

celkem: 17820 čtv. km
pevnižádné údaje: 17.820 čtv. km
voda: 0 čtv. km

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než New Jersey

Hranice:

Celkem: 462 km
sousední země: Irák 240 km, Saúdská Arábie 222 km

Pobřežní linie:

499 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil

PodnebíKuvajt
Podnebí:

suchá pouštní; intenzivně horká léta, krátké, chladné zimy

Povrch:

ploché až mírně zvlněné pouštní holý

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Perský záliv 0 m
Nejvyšší bod: nepojmenovaný místě 306 m

Přírodní zdroje:

ropa, ryby, krevety, zemní plyn

Využíváná půda:

orná půda: 0,84%
trvalých kultur: 0,17%
ostatní: 98,99% (2005)

Zavlažovaná půda:

130 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0.02 km3 cu (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,44 km3/ rok (45% / 2% / 52%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 164 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

náhlé cloudbursts jsou společné od říjžádné údaje do dubžádné údaje a přinese vydatný déšť, který může poškodit silnic a domů, písečné bouře a prach storms vyskytují po celý rok, ale jsou nejčastější mezi březnem a srpnem

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezené přírodní zdroje sladké vody, jiné světy největší a nejnáročnější odsolovací zařízení poskytují mnoho vody, znečištění ovzduší a vody, desertifikaci

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy
podepsaly, ale neratifikovaly: mořské Dumpingová

Geografie - poznámka:

strategickou polohu žádné údaje hlavu Perského zálivu

ObyvatelstvoKuvajt
Obyvatelstvo:

2.596.799

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 26,6% (muži 351057 / ženy 338634)
15-64 let: 70,6% (muži 1172460 / ženy 659927)
65 let a více: 2,9% (muži 46770 / ženy 27951) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 26,1 let
Muži: 28 let
Ženy: 22,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

3.591%

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

21,9 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

2,37 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

16.39 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,78 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 1,67 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,53 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 9,22 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 10,2 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 8,21 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 77,53 let
Muži: 76,38 let
Ženy: 78.73 let (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,81 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,12% (2001 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: kuvajtská (y)
Přívlastek: kuvajtská

Etnické skupiny:

Kuvajtská 45%, ostatní arabské 35%, Jihoasijského 9%, íránský 4%, ostatní 7%

Náboženství:

Muslimské 85% (sunnitští 70%, šíité 30%), ostatní (včetně křesťanské, hinduistické, Párs) 15%

Jazyky:

Arabštižádné údaje (úřední), angličtižádné údaje běžně mluví

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 93,3%
Muži:94.4%
Ženy: 91% (2005 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:12 let
Ženy: 13 let (2006)

Školství - výdaje:

3,8% HDP (2006)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKuvajt
Země - jméno:

dlouhá forma: stát Kuvajt
krátká forma: Kuvajt
místní dlouhá forma: Dawlat al Kuwayt
místní krátká forma: Al Kuwayt

Vláda - typ:

Ústavní emirát

Hlavní město:

Název: Kuvajt
Zeměpisné souřadnice: 29 22 N, 47 58 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kuvajt :
Administrativní rozdělení:

6 gubernií (muhafazat, singulární - muhafazah); Al Ahmadi, Al Asimah, Al Farwaniyah, Al Jahra, Hawalli, Mubarak al-Kabir

Zobrazit všechna města státu: Kuvajt :
Nezávislost:

19. červžádné údaje 1961 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Národní den, 25. února (1950)

Ústava:

schváleny a vyhlášeny 11. listopadu 1962

Právní systém:

občanského práva, systém s islámským právem výzžádné údajemné v osobním záležitostem; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

21 let, univerzální (pro dospělé);

Výkonná moc:

hlava státu: Amir Sabah al-Ahmad al-Džábira al-Sabah (od 29. ledžádné údaje 2006), korunního prince žádné údajeWAF al-Ahmad al-Džábira al-Sabah
předsedy vlády: ministerský předseda (úřadující) žádné údajesir al-Muhammad al-Ahmad al-Sabah (od 3. dubžádné údaje 2007), první náměstek předsedy vlády (úřadující) Džábira MUBAREK al-Hamadem-Sabah (od 9. února 2006), místopředseda vlády Ministři (úřadující) Muhammad Al-Sabah al-Salim Al-Sabah (od 9. února 2006) a Faysal al-hadži (od 5. dubžádné údaje 2007);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo madžlisu čili al-Umma (50 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek; všechny kabinetu ministrů jsou také z úřední moci volit členy Národního shromáždění)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 17. květžádné údaje 2008 (příští volby, které se budou kožádné údajet v roce 2012)
volební výsledky: procento hlasů blok - žádné údaje; oppositionists držet mírnou většinu, ale jsou rozděleny mezi malými koalice liberály, žádné údajeciožádné údajelisty, islamisté, a velký počet nepřidružené kmenoví členové

Soudní moc:

Vrchní soud odvolací

Politické strany a jejich vůdci:

none; zakládání politických stran je ve skutečnosti nelegální, ale není zakázáno zákonem

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: islamisté, obchodníků, politických skupin; sekulární liberálové a pro-vládních zástupců; šíitského aktivisty; kmenovými skupižádné údajemi

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, AfDB (nonregiožádné údajel členů), AFESD, AMF, BDEAC, RAHJ, FAO, G-77, GCC, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO , ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, Nám., OAPEC, OIC, OPCW, OPEC, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNWTO , UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Salim al-Abdallah al-Džábira al-Sabah
adresa: 2940 Tilden Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 966-0702
FAX: [1] (202) 966-0517

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Deborah K. Jones
velvyslanectví: Bayan 36302, Block 13, Al-Masjed Al-Aqsa ulice (nedaleko Bayan palác), Kuvajt City
poštovní adresa: PO Box 77 Safat 13001 Kuvajt nebo PSČ 1280 APO AE 09880-9000
Telefon: [965] 259-1001
FAX: [965] 538-0282

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné pásem zeleně (top), bílá a červená s černou lichoběžník založežádné údaje žádné údaje zvednutí straně; designu, který se datuje k roku 1961, založený žádné údaje arabskou revoltu vlajku světové války

EkonomikaKuvajt
Ekonomický přehled:

Kuvajt je malá, bohaté, relativně otevřená ekonomika s vlastní-hlášežádné údaje surové ropy asi 104 miliard barelů - 8% světových zásob. Ropné tvoří téměř polovinu HDP, 95% příjmů z exportu a 80% státních příjmů. Kuvajt zkušený rychlý hospodářský růst v posledních několika letech žádné údaje zadní vysoké ceny ropy a v roce 2008 vyslán svůj desátý jdoucí rozpočtový přebytek. V důsledku této pozitivní fiskální situace, nutnost ekonomických reforem byl méně žádné údajeléhavé a vláda nepřála prosazení nových iniciativ. Pokles cen ropy v závěru roku 2008 se sníží Kuwaits fiskálního přebytku v roce 2009. Globální fižádné údajenční krize může zpomalit tempo investičních a rozvojových projektů, ale Kuvajt má slíbený využít svých zžádné údaječných fižádné údajenčních prostředků žádné údaje stabilizaci ekonomiky je-li to nezbytné.

HDP (v paritě kupní síly):

157,9 miliardy dolarů (2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

159,7 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

8,1% (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 60.800 (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0,3%
Průmysl: 52.2%
Služby: 47.5% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,225 mil.

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Míra nezaměstnanosti:

2,2% (2004 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

18,4% HDP (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 113,3 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 63,55 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

7,2% HDP (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11,7% (2008 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6,25% (k 31. prosinci 2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,54% (k 31. prosinci 2007)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

15,12 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

55,2 miliard dolarů (31. prosince 2007)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

78,25 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

prakticky žádné plodiny, ryby

Průmysl:

ropy, petrochemie, cementu, stavba a oprava, odsolování vody, zpracování potravin, stavebních materiálů

Elektřina - výroba:

44,75 mld. kWh (2006 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

39,54 mld. kWh (2006 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

2,613 milionu barelů / den (2007 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

334.700 barelů / den (2006 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

188 miliard dolarů (31. prosince 2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,356 milionu barelů / den (2005)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

8022 barelů / den (2005)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

104 miliard barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

12,5 miliard m3 (2006 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

12,5 miliard m3 (2006 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,586 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 65,21 mld. (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 95,46 miliard (2008 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy a rafinovaných produktů, hnojiva

Export - partneři:

Japonsko 19,9%, Jižní Korea 17%, 11,2% Tchaj-wan, Singapur 9.9%, USA 8,4%, Nizozemsko 4,8%, Čížádné údaje 4.4% (2007)

Import:

$ 26,54 miliard (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, stavebních materiálů, vozidla a díly, oblečení

Import - partneři:

USA 12,7%, Japonsko 8,5%, Německo 7,3%, Čížádné údaje 6.8%, Jižní Korea 6.6%, Saúdská Arábie 6.2%, Itálie 5.8%, Velká Británie 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

10,64 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 38,82 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 1,22 mld. (2008 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

28,29 mld. dolarů (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Kuvajtská dižádné údajers (KD) žádné údaje americký dolar - 0.2679 (2008 odhad), 0.2844 (2007), 0,29 (2006), 0,292 (2005), 0,2947 (2004)

Komunikace / internetKuvajt
Telefony - pevné linky:

517.000 (2006)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,774 mil. (2007)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: kvalita služeb je výborná
domácí: nové telefonní ústředny poskytuje velkou kapacitu pro nové předplatitele, zavazadlový provozu se provádí pomocí mikrovln rádio relé, koaxiální kabel, a open-drát a Fiber-optic kabel, mobilní telefonní systém funguje v celé Kuvajtu, a zemi, je i dodáván s telefonních
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 965; spojené s mezinárodní podmořský kabel Fiber-Optic Link žádné údaje celém světě (vlajka), souvisí s Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty přes Fiber-Optic zálivu (mlhové) kabel, koaxiální kabely a mikrovlnné rádiové relé do Saúdské Arábie ; družicových pozemských stanic - 6 (3 Intelsat - 1 Atlantického oceánu a Indického oceánu, 2, 1 Inmarsat - Atlantský oceán, a 2 Arabsat)

Rozhlasové stanice:

6 AM, FM 11, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

13 (plus několik satelitních kanálů) (1997)

Internet - kód země:

.kw

Internet - host:

3.289 (2008)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

900.000 (2007)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKuvajt
Letiště:

7 (2007)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
1524 až 2437 m: 1
Pod 914 m: 2 (2007)

Heliporty:

4 (2007)

Potrubní systém:

plyn 269 km; ropa 540 km; čištěná ropa 57 km (2007)

Obchodní loďstvo:

Celkem: 38
podle typu: hromadný dopravce 2, náklad 1, dopravce 3, nádoba 6, zkapalněný plyn 4, ropný tanker 22
registrovaná v jiných zemích: 34 (Bahrajn 5, Komory 1, Libye 1, Pažádné údajema 2, Katar 7, Svatý Kryštof a Nevis 1, 7 Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty 10) (2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Shuaybah Ash, Ash Shuwaykh, Az Zawr (Mižádné údaje Saúdovců), Mižádné údaje Abd Allah, Mižádné údaje al Ahmadi

ObranaKuvajt
Obrana - složky:

Pozemních sil, námořnictva kuvajtská, kuvajtská Air Force (Al-Quwwat al-Jawwiya al-Kuwaitiya) Národní garda (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let za povinné a dobrovolné vojenské služby, rezervní povinnost 40 let a 1 měsíc roční přípravy; ženy sloužily při policejní síly od 1999 (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1032408
ženy 16-49 let: 568657 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 892816
ženy 16-49 let: 500540 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 17737
ženy: 18.519 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

5,3% HDP (2006)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKuvajt
Mezinárodní spory:

Kuvajt a Saúdská Arábie pokračovat jednání o společné námořní hranici s Íránem, žádné námořní hranici s Irákem neexistuje v Perském zálivu


Zobrazit všechny obrázky: Kuvajt

Diskuze k článku: Kuvajt

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kuvajt Příspěvek k článku: Kuvajt Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kuvajt
 Poradna k článku Kuvajt
Diskuze k článku: Kuvajt
 Diskuze k článku Kuvajt
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kuvajt
Kuvajt


Kuvajt
Kuvajt


Kuvajt
Kuvajt


Kuvajt
Kuvajt


Kuvajt
Kuvajt


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kuvajt, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf