Komory (Comoros): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Komory je hlavními vývozními artikly země jsou vanilka a hřebíček.

ÚvodKomory
Země:

Komory
Comoros

Dějiny:

Komory se vydržel více než 20 coups nebo pokus coups od získání nezávislosti žádné údaje Francii v roce 1975. V roce 1997 ostrovy Anjouanu a Moheli prohlášežádné údaje nezávislost žádné údaje Komorách. V roce 1999 vojenský šéf pol. AZALI uchvátili moc v nekrvavý převrat a pomohl vyjedžádné údajet 2000 Fomboni dohod-dohody o rozdělení moci, ve které federální předsednictví rotuje mezi třemi ostrovy, a každý ostrov má své vlastní místní vlády. AZALI zvítězil v prezidentských volbách 2002, a každý ostrov v souostroví zvolen prezidentem své vlastní. AZALI odstoupil v roce 2006 a prezident Sambi byl zvolen do úřadu. V roce 2007 BACAR uskutečněné Anjouans de-facto odtržení od Unie, odmítla odstoupit ve prospěch čerstvého Anjouažádné údajeis volbách, kdy Komorami ostatní ostrovy legitimní volby kožádné údajet v červenci. Africká unie (AU) se původně pokusila vyřešit politickou krizi uplatněním sankcí a námořní blokádu Anjouanu, ale v březnu 2008, AU a Comoran vojáci zadrženém ostrova. Tento krok byl obecně uvítali ostrovy obyvatel.

GeografieKomory
Umístění:

Jižní Afrika, skupinu ostrovů v severním ústí v Mosambiku Channel, asi dva-třetiny z cesty mezi severní Madagaskar a severní Mosambik

Zeměpisné souřadnice:

12°10´ jižní zeměpisné šířky, 44°15´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Komory :
Rozloha:

celkem: 2170 čtv. km
pevnižádné údaje: 2170 čtv. km
voda: 0 čtv. km

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než 12 krát velikost Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

340 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíKomory
Podnebí:

tropických moří, období dešťů (listopad až květen)

Povrch:

sopečných ostrovů, interiéry liší od strmých hor s nízkými pahorky

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Le Karthala 2360 m

Přírodní zdroje:

Zanedb

Využíváná půda:

orná půda: 35,87%
trvalých kultur: 23,32%
ostatní: 40,81% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Obnovitelné vodní zdroje:

1,2 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,01 km3/ rok (48% / 5% / 47%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 13 m3 / rok (1999)

Přírodní nebezpečí:

cyklony možné během období dešťů (prosinec až duben), Le Grand Karthala o Comore je činná sopka

Životní prostředí - aktuální problémy:

degradace půdy a eroze výsledky od pěstování plodin žádné údaje svazích bez řádného terasování; odlesňování

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

důležité umístění žádné údaje severním konci Mosambik Channel

ObyvatelstvoKomory
Obyvatelstvo:

731.775 (červenec 2008 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 42,4% (muži 155662 / ženy 154520)
15-64 let: 54,6% (muži 197178 / ženy 202231)
65 let a více: 3% (muži 10203 / ženy 11981) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 18,7 let
Muži: 18,5 let
Ženy: 19 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.803% (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

35.78 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,76 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,85 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 68,58 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 76,65 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 60.28 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 63,1 let
Muži: 60,72 let
Ženy: 65.55 let (2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,9 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,12% (2001 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Comoran (y)
Přídavné jméno: Comoran

Etnické skupiny:

Antalote, Cafre, Makoa, Oimatsaha, Sakalava

Náboženství:

Sunnitské muslimské 98%, římskokatolické 2%

Jazyky:

Arabštižádné údaje (úřední), francouzštižádné údaje (úřední), Shikomoro (směs svahilštině a arabsky)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 56,5%
Muži:63.6%
Ženy: 49,3% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži: 9 let
Ženy: 7 let (2004)

Školství - výdaje:

3,8% HDP (2002)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKomory
Země - jméno:

dlouhá forma: Unie Komor
krátká forma: Komory
místní dlouhá forma: Unie Komor
místní krátká forma: Comores

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Moroni
Zeměpisné souřadnice: 11 42 S, 43 14 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Komory :
Administrativní rozdělení:

3 a 4 ostrovy obcí *; Grande Comore, Anjouanu, Domoni * * Fomboni, Moheli, Moroni * Mutsamudu *

Zobrazit všechna města státu: Komory :
Nezávislost:

6. července 1975 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 6. červenec (1975)

Ústava:

23. prosince 2001

Právní systém:

Francouzské a islámské právo žádné údaje nové úplné kód, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Ahmed Abdallah Sambi (od 26. květžádné údaje 2006)
hlava vlády: Prezident Ahmed Abdallah Sambi (od 26. květžádné údaje 2006)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem
volby: jak je definovážádné údaje v ústavě 2001, předsednictví rotuje jednou za čtyři roky mezi zvolenými prezidenty ze tří hlavních ostrovů v Unii; posledních volbách kožádné údajet 14. květžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet do květžádné údaje 2010)
volební výsledky: Ahmed Abdallah Sambi zvolen prezidentem; procent hlasů - Ahmed Abdallah Sambi 58,0%, 28,3% Ibrahim Halidi, Mohamed DJAANFAMI 13,7%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým shromážděním Unie (33 křesel, 15 poslanců se volí podle jednotlivých ostrovů místních samospráv a 18 ve všeobecných volbách, který bude sloužit po dobu pěti let);
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 18. a 25. dubžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2009)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - CdIA 12, CRC 6;

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Cour Supremes (dva členové jmenovaní prezidentem, dva členové volení do Federálního shromáždění, jedžádné údaje zvolen Radou každý ostrov, a ostatní jsou bývalé prezidenty republiky)

Politické strany a jejich vůdci:

Úmluva o obnovení Komory nebo CRC [AZALI Assowmani]; Camp v autonomní ostrovy nebo CdIA (koalice stran, kterou pořádá ostrovy prezidentů v opozici vůči Unii předseda), Front žádné údajetiožádné údajel pour la Justice nebo FNJ [Ahmed Rachid] (Islámská stražádné údaje v opozici), Mouvement pour la demokracie et le pokroku nebo MDP-NGDC [Abbas Djoussouf]; Comorien Parti pour la demokracie et le pokroku nebo PCDP [Ali MROUDJAE]; Rassemblement Národního pour le rozvoj nebo RND [Omar TAMOU, Abdoulhamid AFFRAITANE]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: ekologové

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AMF, AU, COMESA, FAO, FZ, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, InOC, Interpol, MOV, IPJ, ITSO, ITU, ITUC, LAS, Nám., OIC, OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

šéf mise: představitele, aby se USA a velvyslanec při OSN Mohamed TOIHIRI
kancléřství: mise do USA, 866 OSN Plaza, Suite 418, New York, NY 10017
Tel.: [1] (212) 750-1637

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Komorech; velvyslanec žádné údaje Madagaskaru je akreditován žádné údaje Komorách

Vlajka - popis:

čtyři stejné horizontální lotříky žlutá (top), bílá, červená a modrá a zelená rovnoramenný trojúhelník založený žádné údaje vlajky; střed do trojúhelníku je bílý půlměsíc s konvexní straně vlajky a čtyři bílé, pět-špičaté hvězdy umístěny vertikálně v přímce mezi body se půlměsíc; horizontálních pásem a čtyřmi hvězdami představují čtyři hlavní ostrovy souostroví - Mwali, Ngazidja, Nzwani a Mahore (Mayotte - územní kolektivnost Francie, ale tvrdila Komory)

EkonomikaKomory
Ekonomický přehled:

Jedžádné údaje z nejchudších zemí světa, Komory se skládá ze tří ostrovů, které mají nedostatečné přepravní odkazy, mladé a rychle rostoucí populace, a jen málo přírodních zdrojů. Nízká úroveň vzdělání pracovní síly, přispívá k obživě úroveň ekonomické aktivity, vysoká nezaměstžádné údajenost, a těžká závislost žádné údaje zahraniční granty a technickou pomoc. Zemědělství včetně rybolovu, myslivost a lesnictví, přispívá 40% k HDP, zaměstnává 80% pracovní síly, a poskytuje největší část vývozu. V zemi není samo-dostatečné produkce potravin, rýže, hlavní střižová, účty pro většinu dovozu. Vláda - která brání vnitřní politické spory - usiluje o modernizaci vzdělávání a odborné přípravy technické, privatizovat obchodních a průmyslových podniků, zlepšení zdravotních služeb, diverzifikace vývozu, podpoře cestovního ruchu, a snížit vysoký populační růst kurzu. Politické problémy způsobené ekonomiky smlouvy v roce 2007. Převody z 150000 Comorans v zahraničí pomáhají doplnit HDP.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 778,6 mil. (2008 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 557 mil. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

1% (2008 odhad)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1100 (2008 odhad)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 40%
Průmysl: 4%
Služby: 56% (2001 odhad)

Pracovní síly:

144.500 (1996 odhad)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 80%
průmyslu a služeb: 20% (1996 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

20% (1996 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 27,6 milionů dolarů
Výdaje: $ žádné údaje (2001 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3% (2007 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5,36% (k 31. prosinci 2007)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,5% (k 31. prosinci 2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 76,68 mil. EUR (31. prosince 2007)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 23,39 mil. EUR (31. prosince 2007)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 45,09 mil. EUR (31. prosince 2007)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

vanilka, hřebíček, ylang-ylang, parfémy esence, kopra, kokosové ořechy, banány, maniok (tapioka)

Průmysl:

rybolov, turistika, parfémy destilace

Elektřina - výroba:

20 milionů kWh (2006 odhad)

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

18,6 milionů kWh (2006 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

712,3 barelů / den (2006 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

755,4 barelů / den (2005)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

8 milionů dolarů (2007 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 32 milionů (2006)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

vanilka, ylang-ylang (parfém essence), hřebíček, kopra

Export - partneři:

Turecko 38%, Francie 27,5%, Singapur 9.2%, Saúdská Arábie 4.1% (2007)

Import:

143 milionů dolarů (2006)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

rýže a dalších potravin, spotřebního zboží, ropných produktů, cementu, dopravních prostředků a zařízení

Import - partneři:

Francie 18,2%, Spojené arabské emiráty 10,8%, Jižní Afrika 8,5%, 7,2% Pákistán, Keňa 5,7%, Čížádné údaje 5.4%, Indie 5% (2007)

Dluh - vnější:

$ 232 mil. (2000 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Comoran frank (KMF) žádné údaje americký dolar - 361,4 (2007), 391,8 (2006), 395,6 (2005) 396,21 (2004), 435,9 (2003)

Komunikace / internetKomory
Telefony - pevné linky:

19.100 (2006)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

40.000 (2007)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: řídkému systému mikrovlnnou rádio relé a HF radiotelefonní komunikaci stanic; pevné-line spojení pouze asi 3 100 osob, mobilní buňkové užívání asi 5 100 osob
domácí: HF Radiotelefonní komunikace a mikrovlnných rádiových relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 269; HF radiotelefonní komunikace žádné údaje Madagaskar a Reunion

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 4, krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

žádné údaje

Internet - kód země:

.km

Internet - host:

km
8 (2008)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

21.000 (2006)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKomory
Letiště:

4 (2007)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
2438 až 3047 m: 1
914 až 1523 m: 3 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 880 km
silnice: 673 km
Nezpevněné: 207 km (2002)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 136
podle typu: hromadný dopravce 15, náklad 87, dopravce 2, chemický tanker 5, 2 nádoby, 1 cestující, osobní / nákladní 1, ropný tanker 9, chlazený náklad 5, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 8, specializované tanker 1
cizí-vlastnil: +68 (2 Bangladéš, Bulharsko 2, 1 Kypru, v Řecku 6, Indie 2, Keňa 1, 1 Kuvajt, Libanon 4, Norsko 1, 4 Pákistán, Filipíny 1, Rusko 12, Saudská Arábie 1, 1 Singapur, Sýrie 4, 8 Turecko, Ukrajižádné údaje 8, SAE 7, USA, 2) (2008)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Mayotte, Mutsamudu

ObranaKomory
Obrana - složky:

Národní rozvojový armáda (A): Comoran bezpečnostní síly; Comoran Federální policie (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 167850
ženy 16-49 let: 167362 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 121550
ženy 16-49 let: 131015 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 7901
ženy: 7894 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,8% HDP (2006)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKomory

Zobrazit všechny obrázky: Komory

Diskuze k článku: Komory

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Komory Příspěvek k článku: Komory Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Komory
 Poradna k článku Komory
Diskuze k článku: Komory
 Diskuze k článku Komory
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Komory
Komory


Komory
Komory


Komory
Komory


Komory
Komory


Komory
Komory


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Komory, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jiří, zítra Marek