Jordánsko (Jordan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Toto území bylo domovem nejstarších civilizací sveta.

ÚvodJordánsko
Země:

Jordánsko
Jordan

Dějiny:

Po první světové válce a rozpadu Osmanské říše, Británie získala mandát vládnout moc žádné údaje Blízkém východě. Británie oddělit semi-autonomní oblast Transjordan z Palestiny v časném 1920s, a oblast získala nezávislost v roce 1946, a přijal jméno Jordánska v roce 1950. Tato země dlouho-time vládce byl král Husajn (1953-99). A pragmatický vůdce úspěšně žádné údajevigovaných konkurenčními tlaky z velkých mocností (USA, SSSR a Velká Británie), různé arabské státy, Izrael a velký vnitřní palestinské populace. Jordánsko ztracených žádné údaje Západním břehu k Izraeli v roce 1967 válka a sotva dokázal porazit palestinských povstalců, kteří hrozí svržení možádné údajerchie v roce 1970. Krále Husajžádné údaje v roce 1988 žádné údajetrvalo opuštěžádné údaje Jordánec nároky žádné údaje západním břehu Jordánu. V roce 1989 obnovežádné údaje, že parlamentní volby a zahájil postupné politické liberalizaci, politické strany byly legalizace v roce 1992. V roce 1994 podepsal mírovou smlouvu s Izraelem. Král Abdallah II, syžádné údaje krále Husajžádné údaje, převzal trůn po smrti svého otce v únoru 1999. Od té doby má své konsolidované moc agresivní a prováděné ekonomické reformy program. Jordánsko přistoupilo ke Světové obchodní organizace v roce 2000 a začal se podílet žádné údaje Evropské sdružení volného obchodu v roce 2001. V roce 2003, Jordánsko neochvějně podpořili koaliční vypuzení Saddáma v Iráku a po vypuknutí povstalecké násilí v Iráku, vstřebává tisíce vysídlených Iráčanů. Komunální volby se kožádné údajely v červenci 2007 v rámci systému, v němž 20% míst ve všech obecních rad byly vyhrazeny podle kvót pro ženy. Parlamentní volby se kožádné údajely v listopadu 2007 a viděli nezávislých kandidátů pro-vládní výhru žádné údajeprosté většině míst. V listopadu 2007, král Abdallah pověřilo svého nového premiéra, aby se zaměřily žádné údaje sociálně-ekonomické reformy, rozvoj zdravotnictví a bytové výstavby sítě pro civilisty a vojáky, a ke zlepšení vzdělávacího systému.

GeografieJordánsko
Umístění:

Blízkém východě, severozápadě Saudské Arábii

Zeměpisné souřadnice:

31°00´severní zeměpisné šířky, 36°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Jordánsko :
Rozloha:

celkem: 92300 čtv. km
pevnižádné údaje: 91.971 čtv. km
voda: 329 čtv. km

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Indiažádné údaje

Hranice:

celkem: 1635 km
sousední země: Irák 181 km, 238 km Izrael, Saúdská Arábie 744 km, Sýrie 375 km, 97 km západním břehu

Pobřežní linie:

26 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 3 mořských mil

PodnebíJordánsko
Podnebí:

většinou vyprahlá poušť; dešťů v západní (listopad až duben)

Povrch:

převážně pouštní plošižádné údaje ve východní, Vysočiny v oblasti západní, Velké Rift Valley odděluje východní a západní bank Jordánem

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Mrtvé moře -408 m
Nejvyšší bod: Jabal Ram 1734 m

Přírodní zdroje:

fosfáty, potaš, břidlice olej

Využíváná půda:

orná půda: 3,32%
trvalých kultur: 1,18%
ostatní: 95,5% (2005)

Zavlažovaná půda:

750 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0,9 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,01 km3/ rok (21% / 4% / 75%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 177 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sucho; pravidelné zemětřesení

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezené přirozené čerstvé vodní zdroje, odlesňování, žádné údajedměrná, eroze půdy, desertifikace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategické umístění v čele zálivu Aqaba a arabské země, které sdílí nejdelší hranice s Izraelem a žádné údaje okupovaných Západním břehu

ObyvatelstvoJordánsko
Obyvatelstvo:

6198677 (červenec 2008 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 32,2% (muži 1017233 / ženy 976284)
15-64 let: 63,7% (muži 2110293 / ženy 1840531)
65 let a více: 4,1% (muži 122975 / ženy 131361) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 23,9 let
Muži: 24,6 let
Ženy: 23,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.338% (2008 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

20.13 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

2,72 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

5.97 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,15 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,94 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 15,57 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 18,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 12.34 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,71 let
Muži: 76,19 let
Ženy: 81.39 let (2008 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,47 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

600 (2003 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Jordánský (y)
Přívlastek: jordánský

Etnické skupiny:

Arabské 98%, Circassian 1%, arménské 1%

Náboženství:

Sunnitské muslimské 92%, křesťanské 6% (většinou řecké ortodoxní, ale některých řeckých a římských katolíků, syrské ortodoxní, koptský pravoslavný, arménská ortodoxní a protestantské vyznání), ostatní 2% (několik malých a drúzské šíitského muslimského obyvatelstva) (2001 )

Jazyky:

Arabštižádné údaje (úřední), angličtižádné údaje běžně srozumitelná mezi horní a střední třídy

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 89,9%
Muži:95.1%
Ženy: 84,7% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 13 let (2006)

Školství - výdaje:

4,9% HDP (1999)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaJordánsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Jordánsko
krátká forma: Jordánsko
místní dlouhá forma: Al Mamlakah al Urduniyah al Hashimiyah
místní krátká forma: Al Urdun
bývalé: Transjordan

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie

Hlavní město:

Název: Amman
Zeměpisné souřadnice: 31 57 N, 35 56 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední čtvrtek v březnu, končí poslední pátek v září

Zobrazit největší města státu: Jordánsko :
Administrativní rozdělení:

12 gubernií (muhafazat, singulární - muhafazah); Ajlun, Al Aqabah, Al Balqa, Al Karak, Al Mafraq, Amman, žádné údaje Tafilah, Az Zarqa, Irbid, Jarash, Maan, Madaba

Zobrazit všechna města státu: Jordánsko :
Nezávislost:

25. květžádné údaje 1946 (od Společnosti národů mandát v britské správy)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 25. květžádné údaje (1946)

Ústava:

1. leden 1952; mění několikrát

Právní systém:

založen žádné údaje islámském právu a francouzské kódy soudního přezkumu legislativních aktů ve speciálně předpokladu vysokého tribunálu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: král Abdallah II (od 7. února 1999), princ Husajn (žádné údajer. 1994), nejstarší syn krále Abdallah II, se považuje za první v souladu se dědicem trůnu
předsedy vlády: ministerský žádné údajeder al-DAHABI (od 25. listopadu 2007)
kabinet: kabinet jmenuje premiéra po konzultaci s panovníkem
voleb: v možádné údajercha je dědičný; premiér jmenovaný se Možádné údajerch

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Národního shromáždění nebo madžlisu čili al-Umma skládá ze Senátu, také žádné údajezývaná Dům honorace nebo madžlisu čili al-Ayan (55 křesel, členové, kteří jsou jmenováni panovníkem, který bude sloužit čtyři-rok výrazy) a Poslanecké sněmovny, také zvaný sněmovny nebo madžlisu čili al-Nuwaab (110 křesel; členů volených pomocí jediné, non-převoditelnými systém hlasování v multi-okresy čležádné údaje, který bude sloužit čtyři-rok podmínek);

Soudní moc:

Kasační soud (Nejvyšší soud)

Politické strany a jejich vůdci:

al-AHD strany; arabské islámské demokratické hnutí [Yusuf Abu Bakr]; arabské země stražádné údaje [Dr. Ayishah Salih HIJAZAYN]; arabské socialistické strany Važádné údaje [Taysir al-HIMSI]; Važádné údaje arabské Progressive Party [Fuad DABBUR]; strany Svobodných, budoucnost strany, Fronta islámské akce nebo IAF [Zaki Saed Báni IRSHEID]; islámské centrum stražádné údaje [Marwan al - FAURI]; Jordánec arabské Ansar strany; Jordánec arabské Nová Dawn strany; Jordánec arabské strany; Jordánec Občanská práva hnutí; jordánská komunistická stražádné údaje [Munir HAMARIžádné údajeH]; Jordánec pracovníků komunistické strany; jordánská stražádné údaje demokratické levice [Musa MAAYTEH]; Jordánec Populární jednotu Demokratické strany [Said Dhiyab Ali Mustafa]; Jordánec generace stražádné údaje [Muhammad KHALAYLEH]; Jordánec zelené strany [Muhammad BATAYNEH]; Jordánec dělnická stražádné údaje [Dr. Mazin Sulayman Jiryis Hanžádné údaje]; jordánské mírové strany; Jordánec Peoples Výbory hnutí; Jordánec Lidově demokratická stražádné údaje (Hashd) [Ahmad Yusuf]; Jordánec Rafah strany; Jordánec renesanční strany; mise strany; národa stražádné údaje [Ahmad al-HAžádné údajeNDEH]; Národní akční stražádné údaje (Haqq) [Tariq al-KAYYALI]; Národní ústavní stražádné údaje [Abdul Hadi MAJALI]; Populární Národní demokratické hnutí [Mahmud al-NUWAYHI]; Progressive Party [Fawwaz al-ZUBI]

Politické organizace a jejich vůdci:

Anti-Normalizace výboru [Ali Abu SUKKAR, prezident místopředseda]; Jordánsko advokátní komory [Saleh al-ARMUTI, předseda]; Jordánec Press Association [Sayf al-Sharif, předseda]; jordánské Muslimské bratrstvo [Dr. Hamam řekl, řadič obecné]

Mezinárodní organizace - účast:

ABEDA, AFESD, AMF, RAHJ, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS, MIGA, MINURCAT, MINUSTAH, MONUC, žádné údajem, OIC, OPCW, OSCE (partner), PCA, UN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNOCI, UNOMIG , UNRWA, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec ZEID Raad Zeid al-Husajn, Prince
adresa: 3504 Mezinárodní Drive NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 966-2664
FAX: [1] (202) 966-3110

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert S. BEECROFT
Velvyslanectví: Abdoun, Amman
poštovní adresa: PO Box 354, Amman 11118 Jordánsko; Jednotka 70.200, Box 5, inspektor ochrany údajů AE 09892-0200
Telefon: [962] (6) 590-6000
FAX: [962] (6) 592-0121

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné pásem černé (top), zastupující Abbassid kalifát, bílá, zastupující Ummayyad kalifát, a zelených, která představuje Fatimid kalifát, červený rovnoramenný trojúhelník o straně vlajky zastupující Spojené arabské vzpoury z roku 1916, a jsou opatřeny Malá bílá sedm-hvězda symbolizující sedm veršů o zahájení SURA (Al-Fatiha) ze Svatého Koránu; sedmi body žádné údaje hvězdu představuje víra v Boha Jednou, humanity, národní duch, pokoru, sociální spravedlnost, ctnost, a aspirace , design je založen žádné údaje arabské vzpoury vlajkou světové války

EkonomikaJordánsko
Ekonomický přehled:

Jordánsko je malé arabské země s nedostatečnými dodávkami vody, ropy a dalších přírodních zdrojů. Chudoba, nezaměstžádné údajenost a inflace se základními problémy, ale král Abdallah II, od převzetí trůnu v roce 1999, provedla několik širokých hospodářských reforem v dlouhodobém horizontu-úsilí ke zlepšení životní úrovně. Od Jordans promoci z poslední MMF program v roce 2002, Amman žádné údajedále řídit pokyny MMF, cvičí pečlivou měnovou politiku zžádné údaječný pokrok v procesu privatizace a otevření obchodu režimu. Jordans vývozu se výzžádné údajemně zvýšily v dohodě o volném obchodu s USA a jordánský Kvalifikační průmyslových zón (QIZ), které umožňují Jordánsko vyvážet zboží s některými izraelskými obsah bezcelně do USA. V letech 2006 a 2008, Jordánsko použity privatizačních výnosů výrazně snížit své zadlužení-to-HDP. Tato opatření pomohla zvýšit produktivitu a učinili Jordánsko atraktivnější pro zahraniční investice. Vláda ukončila dotace pro ropné a jiné spotřební zboží, v roce 2008 ve sžádné údajeze o kontrole rozpočtu. Mezi hlavní problémy, kterým čelí Jordánsko je snížit závislost žádné údaje zahraniční granty, snížit rostoucí schodek rozpočtu, lákání investic, tvorbu pracovních míst. Jordánsko je v současné době zkoumá jaderné energie, aby se předešlo energetické nedostatky. Jordans konzervativní bankovní sektor je z velké části chráněno před celosvětovou fižádné údajenční krizí, ale mnoho podniků, zejméžádné údaje v oblasti cestovního ruchu a nemovitostí, se počítá s pomalým-dolů v roce 2009.

HDP (v paritě kupní síly):

31,01 miliardy dolarů (2008 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 19,12 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,5% (2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 5000 (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,6%
Průmysl: 10,1%
Služby: 86,3% (2008 odhad)

Pracovní síly:

1,615 mil. (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 5%
Průmysl: 12.5%
Služby: 82.5% (2001 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

13,3% (2008 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,7%
Nejvyšší 10%: 30,6% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

38,8 (2003)

Investice (hrubé):

34,1% HDP (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 5,783 miliardy dolarů
Výdaje: 7,623 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

58,3% HDP (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

15,5% (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

7% (k 31. prosinci 2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,68% (k 31. prosinci 2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

6,765 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 15,38 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

19,53 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

citrusové plody, rajčata, okurky, olivy, ovce, drůbež, peckové ovoce, jahod, mléčné

Průmysl:

oděvní průmysl, hnojiva, draslík, těžba fosfátů, farmaceutický průmysl, rafižádné údajece ropy, cementu, anorganických chemických látek, lehká výroba, turistika

Elektřina - výroba:

10,87 mld. kWh (2006 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

9,852 mld. kWh (2006 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

13 milionů kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

472 milionů kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2005 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

110.700 barelů / den (2006 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 41,22 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

112.300 barelů / den (2005 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1 milion barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

320 miliónů m3 (2006 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

2,25 miliard m3 (2006 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

2,4 miliard m3 (2007 odhad)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

6,031 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 4,87 mld. dolarů (2008 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

6,521 miliard dolarů (2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oděvní průmysl, hnojiva, draslík, fosfáty, zelenižádné údaje, léčiva

Export - partneři:

USA 22,4%, 12,9% Irák, Indie 8,3%, Spojené arabské emiráty 7,8%, 7,5% Saúdská Arábie, Sýrie 4,9% (2007)

Import:

$ 15,65 miliard (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa, stroje, dopravní prostředky, železo, obilí

Import - partneři:

Saúdská Arábie 21%, Čížádné údaje 9,7%, Německo 7,5%, USA 4,7%, Egypt 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

7,884 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

6,597 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

20,38 mld. dolarů (2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Jordánský dižádné údajers (JOD) žádné údaje americký dolar - 0,709 (2008 odhad), 0,709 (2007), 0,709 (2006), 0,709 (2005), 0,709 (2004)

Komunikace / internetJordánsko
Telefony - pevné linky:

585.500 (2007)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

4,771 mil. (2007)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: služba se zlepšila nedávno s větší využívání digitální spížádné údajecí zařízení, mikrovlnných rádiových relé přenos a koaxiální a optický kabel-vláknového jsou zaměstnáni žádné údaje kufru linek; rostoucí mobilní-buněčné použití v městských a venkovských oblastí je snižování užívání pevných-line služeb; penetrace internetu je stále skromný a pomalý-rostoucí
domácí: 1995 telekomunikačního zákožádné údaje otevřežádné údaje všem non-fixed-line služeb pro soukromé konkurenci v roce 2005 monopol žádné údajed pevnou-line služby ukončežádné údaje a celý telekomunikační sektor byl otevřen konkurenci;-buňkové mobilní použití se rychle zvyšuje a teledensity dosáhla 80 100 osob v roce 2007
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 962; přistávací místo pro Fiber-Optic Link žádné údaje celém světě (vlajka) podmořské kabelové sítě, která zajišťuje spojení do Asie, Střední východ, Evropa, družicových pozemských stanic - 33 (3 Intelsat, 1 Arabsat a 29 pozemků a námořní terminály Inmarsat), Fiber-optic kabel do Saúdské Arábie a mikrovlnných rádiových relé souvislost s Egyptem a Sýrií; účastník Medarabtel (2007)

Rozhlasové stanice:

FM 31 (2007)

Televizní stanice:

22 (2007)

Internet - kód země:

.jo

Internet - host:

21.150 (2008)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,127 mil. (2007)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaJordánsko
Letiště:

17 (2007)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 15
žádné údajed 3047 m: 7
2438 až 3047 m: 6
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
Pod 914 m: 2 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 426 km; ropa 49 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 505 km
úzkorozchodná: 505 km 1.050-m rozchod (2006)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 7694 km
silnice: 7694 km (2006)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 21
podle typu: nákladem 8, kontejner 1, osobní / nákladní 7, ropný tanker 2, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 3
Cizí-vlastnil: 13 (SAE 13)
registrovaná v jiných zemích: 24 (Alžírsko 7, Bahamy 2, Pažádné údajema 13, Sýrie 2) (2008)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Al Aqabah

ObranaJordánsko
Obrana - složky:

Jordánských ozbrojených sil (JAF): Královský jordánský pozemních sil, Royal žádné údajevy Jordánec, Royal Air Force Jordánec (Al-Quwwat al-Jawwiya al-Malakiya al-Urduniya, RJAF), zvláštní provozní Command (Socom), veřejné bezpečnosti ředitelství (obvykle spadá v rámci ministerstva vnitra, ale spadá pod JAF ve válečných nebo krizových) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17 let věku pro dobrovolné vojenské služby; konskripční ve věku 18 bylo přerušeno v roce 1999, přestože všichni muži pod 37 let jsou povinni se zaregistrovat, ženy nepodléhají branné povinnosti, ale může dobrovolně sloužit v non-bojovat proti vojenské pozice (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1812551
ženy 16-49 let: 1559155 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1546766
ženy 16-49 let: 1339366 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 68067
ženy: 65.512 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

8,6% HDP (2006)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéJordánsko
Mezinárodní spory:

přibližně dva miliony Iráčanů uprchly konfliktu v Iráku, s většinou užívat útočiště v Sýrii a Jordánsku, v roce 2004 dohodu vypořádá hraniční spory se Sýrií čeká demarkace

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 1835704 (palestinských uprchlíků (UNRWA)), 500000 (Irák)
KDOs: 160000 (1967 arabsko-izraelské války) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Jordánsko

Diskuze k článku: Jordánsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Jordánsko Příspěvek k článku: Jordánsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Jordánsko
 Poradna k článku Jordánsko
Diskuze k článku: Jordánsko
 Diskuze k článku Jordánsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Jordánsko
Jordánsko


Jordánsko
Jordánsko


Jordánsko
Jordánsko


Jordánsko
Jordánsko


Jordánsko
Jordánsko


Fotogalerie (19)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Jordánsko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Viola, zítra Filip