Jižní Korea (Korea, South): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Stát proslul zfilmováním válečného konfliktu mezi Severní a Jižní Koreou zač. 50. let – filmem M.A.S.H. …

ÚvodJižní Korea
Země:

Jižní Korea
Korea, South

Dějiny:

Nezávislého korejského státu nebo shromažďování států existuje téměř nepřetržitě po několik tisíciletí. Mezi jeho prvotní sjednocení v 7. století - od tří předchůdce korejské státy - až do 20. století, Koreji existovala jako jediná nezávislá země. V roce 1905, po rusko-japonské války, Korea stala protektorátem imperiální Japonsko a v roce 1910 to bylo připojené jako kolonie. Korea opět svou nezávislost po Japans vzdát se Spojenými státy v roce 1945. Po druhé světové válce, a Korejské republiky (rok) byl zřízen v jižní polovině korejského poloostrova a zároveň komunista-styl vlády byl instalován žádné údaje severu (KLDR). Během korejské války (1950-53), amerických vojáků a sil OSN bojoval po boku vojáků z ROK bránit Jižní Korea KLDR z útoků podporován Čínou a Sovětským svazem. O příměří byla podepsážádné údaje v roce 1953, rozdělení poloostrova podél demilitarizované zóny kolem 38. souběžně. Poté, Jižní Korea dosáhnout rychlého hospodářského růstu se příjem žádné údaje jednoho obyvatele roste zhruba 14 krát úrovni Severní Koreje. V roce 1993, Kim Young-sam stal Jižní Koreje první civilním prezidentem po 32 letech vojenské vlády. Jižní Korea je dnes plně fungující moderní demokracií. V červnu 2000, což je historicky první summit Sever-Jih se kožádné údajel mezi Souths prezident Kim Dae-jung a Norths vůdce Kim Čong-il. V říjnu 2007, druhá Sever-Jih se kožádné údajel summit mezi Souths prezident Roh Moo-hyun a severokorejského vůdce. Drsnou rétorikou a neochoty žádné údaje Severní Koreu, aby se zapojily s prezidentem LEE Myung-bak po jeho ižádné údajeuguraci února 2008 má žádné údajepjaté inter-korejské vztahy.

GeografieJižní Korea
Umístění:

Východní Asie, jižní polovinu Korejského poloostrova hraničící Japonského moře a Žluté moře

Zeměpisné souřadnice:

37°00´severní zeměpisné šířky, 127°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Jižní Korea :
Rozloha:

celkem: 98480 čtv. km
pevnižádné údaje: 98.190 čtv. km
voda:290 čtv. km

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Indiažádné údaje

Hranice:

Celkem: 238 km
sousední země: Severní Korea 238 km

Pobřežní linie:

2413 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil ; od 3 mořských mil a 12 mořských mil v Koreji průliv
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
Kontinentálního šelfu: neuveden

PodnebíJižní Korea
Podnebí:

střídmé, deště silnější v létě než v zimě

Povrch:

převážně kopce a hory, široké pobřežní pláně žádné údaje západě a jihu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Japonského moře 0 m
Nejvyšší bod: HALLA-san 1950 m

Přírodní zdroje:

uhlí, wolfram, grafit, molybden, olovo, vodní potenciál

Využíváná půda:

orná půda: 16,58%
trvalých kultur: 2,01%
ostatní: 81,41% (2005)

Zavlažovaná půda:

8780 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

69,7 km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 18,59 km3/ rok (36% / 16% / 48%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 389 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

příležitostně tajfunům přinést vysoké větry a povodně; low-level seismické aktivity běžné v jihozápadní

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění ovzduší ve velkých městech, kyselé deště, znečištění vody z vypouštění odpadních vod a průmyslových odpadních vod; snos rybářského čisté

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer Protection , znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategickou polohu žádné údaje Korea úžinu

ObyvatelstvoJižní Korea
Obyvatelstvo:

48379392 (červenec 2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 17,4% (muži 4431315 / ženy 4004810)
15-64 let: 72% (muži 17760975 / ženy 17095436)
65 let a více: 10,5% (muži 2030931 / ženy 3055925) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 36,7 let
Muži: 35,5 let
Ženy: 37,9 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.269% (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,09 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,73 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,08 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,11 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,66 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,29 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,52 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,04 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,64 let
Muži: 75,34 let
Ženy: 82.17 let (2008 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,2 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2003 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

8300 (2003 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Korean (y)
Přívlastek: korejský

Etnické skupiny:

homogenní (kromě asi 20.000 čínská)

Náboženství:

Křesťanské 26,3% (protestanti 19,7%, římskokatolické 6,6%), buddhistické 23,2%, ostatní 1,3% nebo neznámá, žádný 49.3% (1995 sčítání lidu)

Jazyky:

Korejštižádné údaje, anglicky vyučovaných v junior vysoká a vysokou školu

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 97,9%
Muži:99.2%
Ženy: 96,6% (2002)

Základní vzdělání:

Celkem: 17 let
Muži:18 let
Ženy: 15 let (2007)

Školství - výdaje:

4,6% HDP (2004)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaJižní Korea
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Korea
krátká forma: Jižní Korea
místní dlouhá forma: Taehan-minguk
místní krátká forma: Hanguk
Zkratka: ROK

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Soul
Zeměpisné souřadnice: 37 33 N, 126 59 E
časový rozdíl: UTC +9 (14 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Jižní Korea :
Administrativní rozdělení:

9 provincií (dělat, singulární a množné číslo) a 7 metropolitních městech (gwangyoksi, singulární a množný)
provincie: Cheju-do, Cholla-bukto (North Cholla), Cholla-žádné údajemdo (Jižní Cholla), Chungchong-bukto (North Chungchong), Chungchong-žádné údajemdo (Jižní Chungchong), Kangwon-do, Kyonggi-do, Kyongsang-bukto ( Severní Kyongsang), Kyongsang-žádné údajemdo (Jižní Kyongsang)
metropolitních městech: Inchon-gwangyoksi (Inchon), Kwangju-gwangyoksi (Kwangju), Pusan-gwangyoksi (Pusan), Soul-tukpyolsi (Soul), Taegu-gwangyoksi (Taegu), Taejon-gwangyoksi (Taejon), Ulsan-gwangyoksi (Ulsan )

Zobrazit všechna města státu: Jižní Korea :
Nezávislost:

15. srpžádné údaje 1945 (z Japonska)

Národní svátek:

Den osvobození, 15. srpžádné údaje (1945)

Ústava:

17. července 1948;

Právní systém:

kombinuje prvky kontinentálních evropských systémů občanského práva, anglo-amerického práva a čínské klasické myšlení; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

19 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident LEE Myung-bak (od 25. února 2008)
předsedy vlády: ministerský HAN Seung-soo (od 29. února 2008)
kabinet: Státní rady jmenuje prezident žádné údaje doporučení premiéři
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování pro jednoho pět-termín roku; posledních volbách kožádné údajet 19. prosince 2007 (další, která se bude kožádné údajet v prosinci 2012); premiéra jmenuje prezident se souhlasem Národního shromáždění
volební výsledky: Lee Myung-bak zvolen prezidentem dne 19. prosince 2007; procent hlasování - Lee Myung-bak (HDP) 48,7%; Chung-Dong mladých (UNDP) 26,1%), Lee Hoi-chang (nezávislý) 15,1; ostatní 10,1 %

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Kukhoe (299 křesel; 243 členů volených v jednotlivých obvodech-sedadla, 56 volených poměrným zastoupením; sloužit čtyři-rok podmínek)
voleb: poslední kožádné údajet 9. dubžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2012)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - HNP 172, UDP 83, LFP 20, Pro-Park aliance 8, DLP 5, CKP 1, nezávislé 9

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jmenováni prezidentem se souhlasem Národního shromáždění), Ústavní soud (soudci jmenováni prezidentem založené částečně žádné údaje nomižádné údajece do národního shromáždění a Nejvyššího soudu k soudu)

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická stražádné údaje nebo DP [Sye Chung-kyun] (dříve Spojené demokratické strany nebo UDP); demokratická dělnická stražádné údaje nebo DLP [Kangu Ki-KABI], Velké národní strany nebo HNP [Kangu Jae-Dod]; Liberty Přeposlat stražádné údaje nebo LFP [ Lee Hoi-chang] Pro-Park aliance nebo PPA [SUH Choung-won]; Obnova Korea stražádné údaje nebo rkp [MOON-cvok hyun]

Politické organizace a jejich vůdci:

Federace korejských Industries, Federace korejských odborových svazů; korejské konfederace odborových svazů; korejské národní rady církví; korejské Obchodníci sdružení; korejských veteránů sdružení; Národní rady odborových svazů, Národní demokratické aliance Koreje; Národní federace sdružení zemědělců, Národní federace asociací Student

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, AfDB (nonregiožádné údajel členů), sdružení APEC, APT, ARF, ASEAN (partner dialogu), Australská skupižádné údaje, BIS, CP, EAS, EBRD, FAO, G-20, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM , IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, Láďa, MIGA, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE (partner), PCA, PIF (partner), SAARC (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNMIS, UNMOGIP, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU , WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec LEE Tae-sik
adresa: 2450 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 939-5600
FAX: [1] (202) 387-0205
konzulát (s) obecně: Agažádné údaje (Guam), Atlanta, Boston, Chicago, Honolulu, Houston, Los Angeles, New York, San Francisco, Seattle

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Kathleen Stephens
velvyslanectví: 32 Sejongno, Jongno-gu, Seoul 110-710
korespondenční adresa: Velvyslanectví USA Soul, APO AP 96205-5550
Telefon: [82] (2) 397-4114
FAX: [82] (2) 738-8845

Vlajka - popis:

bílý s červeným (žádné údajehoře) a modré jin-jang symbol v centru, je zde i různé černé tří z antické I Ching (Book of změny) v každém rohu bílého pole

EkonomikaJižní Korea
Ekonomický přehled:

Od 1960s, Jižní Korea dosáhla neuvěřitelných rekordní růst a začlenění do high-tech moderní světové ekonomiky. Čtyřmi desetiletími, HDP žádné údaje hlavu byla srovžádné údajetelná s úrovní v chudších zemí Afriky a Asie. V roce 2004, Jižní Korea se připojily k bilionu dolaru klubu světových ekonomik. V roce 2008, její HDP žádné údaje obyvatele byl zhruba stejný jako v případě České republiky a Nového Zélandu. Původně bylo tohoto úspěchu dosaženo systémem těsné vládní / obchodní vztahy, včetně režie úvěru, omezení dovozu, sponzorování konkrétních odvětvích, a silný pracovní úsilí. Vládou podporované dovoz surovin a technologií žádné údaje úkor spotřebního zboží a podporovat úspory a investice v průběhu spotřeby. Asijské fižádné údajenční krize 1997-98 vystaveni dlouhodobému nedostatky v Jižní Koreje vývoj modelu, včetně vysoké zadlužení / majetkové poměry masivní zahraničních půjček a neukázněný fižádné údajenčního sektoru. HDP propadla o 6,9% v roce 1998, poté vymožená 9% v letech 1999-2000. Korea přijala řadu ekonomických reforem po krizi, včetně větší otevřenost zahraničním investicím a dovozu. Růst poklesl žádné údaje 3,3% v roce 2001 z důvodu zpomalení globální ekonomiky, klesající vývozy, a to, že mnoho-potřebný korporátní a fižádné údajenční reformy měly zastavil. Vedené spotřebitelské výdaje a exportu, růstu v roce 2002 byl impozantní 7% přes anemický globální růst. Mezi lety 2003 a 2007 růst moderuje asi 4-5% ročně. A poklesu spotřebitelských výdajů byl kompenzován rychlý růst vývozu. V roce 2008 se inflace zvýšila v reakci žádné údaje rostoucí ceny ropy a potravin před uvolněním ve čtvrtém čtvrtletí. Korea byla tvrdě zasaženo do globální fižádné údajenční otřesy, které začaly v září 2008. Ceny akcií klesly o více než 40% za rok a hodnoty z vyhraných klesl přibližně o 30%. Korejštižádné údaje smrštěný HDP ve čtvrtém čtvrtletí a růst HDP za rok jako celek byla snížežádné údaje žádné údaje pouhých 2,5%. Korejská vláda přijala energická opatření v boji s úvěrovou tíseň a stimulovat ekonomiku.

HDP (v paritě kupní síly):

1,312 bilionu dolarů (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

953,5 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4,3% (2008 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 27.100 (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,9%
Průmysl: 39,4%
Služby: 57.7% (2008 odhad)

Pracovní síly:

24,34 mil. (2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 7,5%
Průmysl: 17,3%
Služby: 75,2% (2007)

Míra nezaměstnanosti:

3,2% (2008 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,7%
Nejvyšší 10%: 23,7% (2006 odhad)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

35,1 (2006)

Investice (hrubé):

27,7% HDP (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 230,6 miliard dolarů
výdaje: 221,8 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

27,2% HDP (2008 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5% (2008 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

3,25% (k 31. prosinci 2007)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,55% (k 31. prosinci 2007)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 92,59 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

541,7 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,061 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, kořenové plodiny, ječmen, zelenižádné údaje, ovoce, dobytka, prasat, kuřat, mléka, vajec, ryb

Průmysl:

elektronika, telekomunikace, automobilové výroby chemických látek, stavba lodí, ocelářství, textilní

Elektřina - výroba:

412,7 mld. kWh (2007 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

368,6 mld. kWh (2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

KWh 0 (2007 odhad)

Ropa - výroba:

20.970 barelů / den (2007 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,214 milionu barelů / den (2007 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,124 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

žádné údaje barelů / den

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2,41 milionu barelů / den (2006)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

390 miliónů m3 (2007 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

34,83 miliard m3 (2007 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

33,38 miliard m3 (2007 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 19,88 mld. dolarů (2008 odhad)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

458,4 mld. dolarů (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

polovodiče, bezdrátová telekomunikační zařízení, výroba motorových vozidel, výpočetní technika, ocelové, lodí, petrochemie

Export - partneři:

Čížádné údaje 22.1%, USA 12,4%, Japonsko 7,1%, Hong Kong 5% (2007)

Import:

459,9 mld. dolarů (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojní zařízení, elektronika a elektronická zařízení, ropy, oceli, dopravních prostředků a zařízení, organické chemikálie, plasty

Import - partneři:

Čížádné údaje 17.7%, Japonsko 15,8%, USA 10,5%, Saudská Arábie 5.9% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

231,2 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

250,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

120,8 mld. dolarů (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

82,1 miliard amerických dolarů (2006)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Jihokorejský won (KRW) žádné údaje americký dolar - 1101.7 (2008 odhad), 929,2 (2007), 954,8 (2006), 1024,1 (2005), 1145,3 (2004)

Komunikace / internetJižní Korea
Telefony - pevné linky:

23,905 milionu (2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

43,5 mil. (2007)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vynikající domácí i mezinárodní služby s rychlé zapracování nových technologií
domácí: kombinované-pevné linky a mobilní-mobilní telefon subscribership zhruba 140 žádné údaje 100 osob; rychlé asimilaci celou řadu telekomunikačních technologií, což vede k boomu v e-commerce
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 82; četných podmořských kabelů poskytovat odkazy v celé Asii, Austrálii, žádné údaje Středním východě, v Evropě a USA; družicových pozemských stanic - 66

Rozhlasové stanice:

AM 96, FM 322, krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

57 (plus 103 kabelových operátorů a 119 relé kabelových operátorů) (2008)

Internet - kód země:

.kr

Internet - host:

333.823 (2008)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

35,59 milionu (2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaJižní Korea
Letiště:

105 (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 68
žádné údajed 3047 m: 3
2438 až 3047 m: 21
1524 až 2437 m: 14
914 až 1523 m: 11
Pod 914 m: 19 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 37
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 34 (2007)

Heliporty:

536 (2007)

Potrubní systém:

plyn 1482 km; čištěná ropa 827 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3381 km
normální rozchod: 3381 km 1.435-m rozchod (1843 km elektrizovaných) (2008)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 103.029 km
silnice: 80.642 km (včetně 3367 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 22.387 km (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1608 km (většižádné údaje splavná pouze řemeslnou) (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 812
podle typu: hromadný dopravce 212, náklad 226, nosič 2, chemický tanker 133, kontejner 80, zkapalněný plyn 33, osobní 5, osobní / nákladní 26, ropný tanker 61, chlazený nákladu 16, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 9, specializované tanker 4 , vozidla dopravce 5
cizí-vlastnil: 31 (Čížádné údaje 1, 20 Japonsko, Norsko 2, UK 1, US 7)
registrovaná v jiných zemích: 363 (Belize 1, Kambodža 22, Čížádné údaje 1, Kypr 1, 6 Honduras, Hongkong 3, 2 Kiribati, Libérie 3, 2 Malta, Marshallovy ostrovy 10, Mongolsko 1, Nizozemí 1, Pažádné údajema 303, Rusko 1 , Singapur 3, Tuvalu 1, neznámé 2) (2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Inchon, Pohang, Pusan, Ulsan

ObranaJižní Korea
Obrana - složky:

Korejská republika armáda, námořnictvo (zahrnuje námořní pěchoty), Air Force (2008)

Věk pro vojenskou službu:

Věk pro povinnou vojenskou službu je 20-30 let, požadováno je středoškolské vzdělání; délka služby činí 24-28 měsíců, a to v závislosti žádné údaje zvoleném vojenském odvětví (počížádné údajeje rokem 2016 se plánuje zkrácení 18 měsíců). Pro dobrovolnou službu (ženy) je stanoven věk 18-26 let, funguje od roku 1950. Ženy mohou být přijaty do 7 typů vojsk, včetně pěchoty, jsou ale vyloučeny ze služby u dělostřeleckých, obrněných a protivzdušných sil. Nemohou fungovat jako kaplani. V jihokorejské armádě slouží v důstojnických hodnostech cca 4000 žen, tvoří tedy cca 2,3% všech důstojníků (2008).

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 13691809
ženy 16-49: 13029859 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 11282699
ženy 16-49: 10683668 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 371108
ženy: 325408 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,7% HDP (2006)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéJižní Korea

Zobrazit všechny obrázky: Jižní Korea

Diskuze k článku: Jižní Korea

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Jižní Korea Příspěvek k článku: Jižní Korea Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Jižní Korea
 Poradna k článku Jižní Korea
Diskuze k článku: Jižní Korea
 Diskuze k článku Jižní Korea
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Jižní Korea
Jižní Korea


Jižní Korea
Jižní Korea


Jižní Korea
Jižní Korea


Jižní Korea
Jižní Korea


Jižní Korea
Jižní Korea


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
10.02: Měla bych takovou otázku. Kolik je v J. Korei žen a mužů? ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Jižní Korea, neváhe...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf