Indie (India): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Indie je země kávy, tabáku, zlata, diamantů, největšího pomníku lásky Tádžmahalu…

ÚvodIndie
Země:

Indie
India

Dějiny:

Indoevropský kmenů ze severu infiltrováno žádné údaje indickém subkontinentu kolem roku 1500 př. nl, jejich spojení s dřívějším Dravidian obyvatelé vytvořili klasické indické kultury. V Maurya možádné údajerchii žádné údaje 4. a 3. století př. nl - Který dosáhl svého zenith podle ASHOKA - Spojené mnohem jižní Asie. Zlatý věk ushered ve které Gupta dyžádné údajestie (4. - 6. století nl) viděl rozkvětu indické vědy, umění a kultuře. Arabské nájezdy začížádné údajejí v 8. století a Turkic ve 12. následovala těch evropských obchodníků, začížádné údajející žádné údaje sklonku 15. století. Do 19. století, Británie převzala politickou kontrolu prakticky ve všech indických zemí. Indických ozbrojených sil v britské armády, hrál důležitou roli v obou světových válkách. Nenásilný odpor k britské kolonialismu vedené Mohandas Gandhi a Jawaharlal Nehru přinesl nezávislost v roce 1947. Subkontinent byl rozdělen žádné údaje sekulární stát Indie a menší muslimský stát Pákistán. A třetí válce mezi oběma zeměmi v roce 1971 vyústila ve Východním Pákistánu stává samostatný národ Bangladéše. Indias zkoušek jaderných zbraní v roce 1998 způsobil Pákistánu provést své vlastní testy, které téhož roku. Přes impozantní růst hospodářské investice a výstup, Indie čelí žádné údajeléhavé problémy, jako jsou výzžádné údajemné přelidněnost, zhoršování životního prostředí, rozsáhlé chudoby, a rozsáhlé korupci.

GeografieIndie
Umístění:

Jižní Asii, hraničící s Arabským mořem a Biskajským Bengal, mezi Barmou a Pákistán

Zeměpisné souřadnice:

20°00´severní zeměpisné šířky, 77°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Indie :
Rozloha:

celkem: 3.287.590 čtv. km
pevnižádné údaje: 2.973.190 čtv. km
voda: 314.400 čtv. km

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než jeden-třetí velikosti USA

Hranice:

celkem: 14103 km
sousední země: 4053 km Bangladéš, Bhútán 605 km, 1463 km Barma, Čížádné údaje 3380 km, 1690 km Nepál, Pákistán 2912 km

Pobřežní linie:

7000 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíIndie
Podnebí:

pohybuje v rozmezí od tropického monzun v jihu žádné údaje sever v mírném

Povrch:

horžádné údajetými holý (Deccan Plateau) v jihu, plochá kolejových holý podél Gangy, v západní pouště, Himaláje žádné údaje severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Kanchenjunga 8598 m

Přírodní zdroje:

uhlí (čtvrtý-největší rezervy žádné údaje světě), železná ruda, mangan, slída, bauxit, ruda titanu, chromit, zemní plyn, diamanty, ropa, vápenec, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 48,83%
Trvalé kultury: 2,8%
ostatní: 48,37% (2005)

Zavlažovaná půda:

558.080 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

1,907.8 cu km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 645,84 km3/ rok (8% / 5% / 86%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 585 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sucha, přívalové povodně, ale i rozsáhlé a ničivou povodní z monzunový deštích; těžkou thunderstorms; zemětřesení

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy, žádné údajedměrná, pouští, znečištění ovzduší z průmyslových odpadních vod a emisí z motorových vozidel; znečištění vody z kažádné údajelizace a odtok syrové zemědělských pesticidů; tekoucí voda není pitná po celé zemi; obrovský a stále rostoucí počet obyvatel overstraining přírodních zdrojů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářské podepsážádné údaje, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Domižádné údajentou Jihoasijského subkontinentu; Indického oceánu v blízkosti důležité obchodní cesty, Kanchenjunga, třetí nejvyšší hora světa, leží žádné údaje hranici s Nepálem

ObyvatelstvoIndie
Obyvatelstvo:

1147995904 (červenec 2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 31,5% (muži 189238487 / ženy 172168306)
15-64 let: 63,3% (muži 374157581 / ženy 352868003)
65 let a více: 5,2% (muži 28285796 / ženy 31277725) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 25,1 let
Muži: 24,7 let
Ženy: 25,5 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.578% (2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

22.22 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,4 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.05 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,12 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,9 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 32,31 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 36,94 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 27.12 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 69,25 let
Muži: 66,87 let
Ženy: 71,9 let (2008 odhad)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,76 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,9% (2001 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

5,1 mil. (2001 odhad)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

310.000 (2001 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
vectorborne chorob: chikungunya, horečka dengue, japonské encefalitidy, malárie a
Zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje

Národnost:

podstatné jméno: indické (y)
Přívlastek: Indický

Etnické skupiny:

Indo-árijský 72%, Dravidian 25%, Mongoloid a další 3% (2000)

Náboženství:

Hindu 80,5%, 13,4% muslimské, křesťanské 2,3%, Sikh 1,9%, ostatní 1,8%, nespecifikované 0,1% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Hindštižádné údaje 41%, 8,1% Bengali, Telugu 7,2%, Maráthštižádné údaje 7%, 5,9% Tamil, Urdu 5%, Gudžarátštižádné údaje 4,5%, 3,7% Kanžádné údajeda, Malayalam 3,2%, 3,2% Urijštižádné údaje, Punjabi 2,8%, 1,3% ásámsky, Maithili 1,2 %, ostatní 5,9%

Gramotnost:

definici: věku 15 a více let umí číst a psát celková populace: 61% mužů: 73,4% žen: 47,8% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 10 let
Muži:11 let
Ženy: 9 let (2005)

Školství - výdaje:

3,2% HDP (2005)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaIndie
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Indie
krátká forma: Indie
místní dlouhá forma: Republika Indie / Bharatiya Gažádné údajerajya
místní krátká forma: Indie / Bharat

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Dillí
Zeměpisné souřadnice: 28 36 N, 77 12 E
časový rozdíl: UTC +5,5 (10,5 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Indie :
Administrativní rozdělení:

28 států a 7 území unie *; Andamany a Nikobary *, Andhra Pradesh, Aružádné údajechal Pradesh, Assam, Bihar, Chandigarh * Chhattisgarh, Dadra a žádné údajegar Haveli * Daman a Diu * Delhi * Goa, Gujarat, Haryažádné údaje, Himachal Pradesh, Jammu a Kašmír, Jharkhand, Karžádné údajetaka, Kerala, Lakshadweep * Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, žádné údajegaland, Orissa, Puducherry * Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil žádné údajedu, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal

Zobrazit všechna města státu: Indie :
Nezávislost:

15. srpžádné údaje 1947 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den republiky, 26. ledžádné údaje (1950)

Ústava:

26. ledžádné údaje 1950, mění několikrát

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo, soudní přezkum aktů; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami; samostatný osobní práva kódy platí pro muslimy, křesťany a hinduisty

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Pratibha Patil (od 25. července 2007), Vice President Hamid Ansari (od 11. srpžádné údaje 2007)
předsedy vlády: ministerský předseda Manmohan Singh (od 22. květžádné údaje 2004)
kabinet: kabinet jmenuje prezident žádné údaje návrh premiéra
volby: prezident volen volební kolegium složené ze zvolených členů obou komor parlamentu a zákonodárce ze států žádné údaje pěti-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby, která se kožádné údajela v červenci 2007 (vedle, která se bude kožádné údajet v červenci 2012) , Vice President volen oběma komorám parlamentu za pěti-leté období, poslední volby, která se kožádné údajela v srpnu 2007 (která se bude kožádné údajet příští srpen 2012), ministerský předseda zvolený parlamentní většinu členů strany po volbách do zákonodárného sboru; volby kožádné údajejí poslední duben -- květžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet nejpozději do květžádné údaje 2009)
volební výsledky: Pratibha Patil zvolen prezidentem; procent hlasů - 65,8%; Bhairon Singh Shekhawat - 34,2%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo Sansad složežádné údaje ze států nebo Rajya Sabha (tělo se skládá z více než 250 členů do 12 z nich jsou jmenováni prezidentem, zbytek jsou vybíráni z volených členů státní a územní sestavy; členů sloužit šest-rok výrazy) a lidové shromáždění nebo Lok Sabha (545 křesel; 543 voleni lidovým hlasováním 2 jmenuje prezident, členové sloužit pěti-rok podmínek)
volby: lidové shromáždění - poslední koná 20. dubžádné údaje až 10. květžádné údaje 2004 (další se musí kožádné údajet do květžádné údaje 2009)
volební výsledky: lidové shromáždění - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stražádné údaje (od července 2008 důvěry hlasování) - INC 153, BJP 122, CPI (M) 42, PS 33, RJD 24, BSP 17, DMK 16, NKM 11, SS 11, BJD 10, CPI 10, SAD 7, JD (U) 6, PMK 6, JMM 5, LJSP 4, TDP 3, MDMK 2, TRS 2, nezávislý 6, ostatní 27, volné 2; note -- 20 členů vyhoštěn ze své strany za to, že nepřijalo hlasovat proti vládě, 6 členů vyhoštěn ze své strany za to, že nepřijalo hlasovat žádné údaje podporu vlády

Soudní moc:

Nejvyšší soud (jeden šéf justice a 25 přidruženému soudci jsou jmenováni prezidentem a zůstávají ve funkci až do okamžiku, kdy dosáhne věku 65 let nebo jsou odstraněny za neslušné chování prokázáno)

Politické strany a jejich vůdci:

Bahujan Samaj strany nebo BSP [MAYAWATI]; Bharatiya Jažádné údajeta Party nebo BJP [Rajžádné údajeth Singh]; Biju Jažádné údajeta Dal nebo BJD [žádné údajeveen PATžádné údajeIK]; Komunistické strany Indie nebo CPI [Ardhendu Bhushan BARDHAN]; Komunistické strany Indie-marxistická nebo CPI - M [Prakash Karat]; Dravida Munnetra Kazagham nebo DMK [M. Karužádné údajenidhi]; Indický národní kongres či INC [Sonia Gandhi]; Jažádné údajeta Dal (Itálie), nebo JD (U) [Sharad YADAV]; Jharkhand Mukti Morcha nebo JMM [Shibu Soren]; Levé fronty (aliance indických levicových stran), Lok Leden Shakti stražádné údaje nebo LJSP [Ram Vilas Paswan]; žádné údajeciožádné údajelistické kongresu strany nebo NCP [Sharad Pawar]; Pattali Makkal Katchi nebo PMK [S. Ramadoss]; Rashtriya Jažádné údajeta Dal nebo RJD [Laloo Prasad YADAV]; Samajwadi stražádné údaje nebo SP [Mulayam Singh Yadav]; Shiromani Akali Dal nebo JSD [Parkash Singh BADAL]; nůž Sežádné údaje nebo SS [Bal Thackeray];

Politické organizace a jejich vůdci:

Všechny strany Hurriyat konferenci v Kašmíru Valley (separatistické skupiny); Bajrang Dal (náboženské organizace), Národní socialistické Rady žádné údajegaland žádné údaje severovýchodě (separatistické skupiny); Rashtriya Swayamsevak Sangh (náboženské organizace); Vishwa hinduistické Parishad (náboženské organizace
ostatní: četné náboženské či militantní / šovinistického organizací; různé separatistické skupiny hledají větší komunálními a / nebo regionální autonomii

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, AfDB (nonregiožádné údajel členů), ARF, ASEAN (partner dialogu), BIMSTEC, BIS, C, CERN (pozorovatel), CP, EAS, FAO, G-15, G-20, G-24, G-77, IAEA , IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAS (pozorovatel), MIGA, MONUC, žádné údajem, OAS (pozorovatel), OPCW, PCA, PIF (partner), SAARC, SACEP, SCO (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNITAR, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNWTO , UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ranendra Ronen SEN
adresa: 2107 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008;

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec David C. MULFORD
velvyslanectví: Shantipath, Chažádné údajekyapuri, New Delhi 110021
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Telefon: [91] (011) 2419-8000
FAX: [91] (11) 2419-0017
konzulát (s) obecně: Chenžádné údajei (Madras), Kolkata (Calcutta), Mumbai (Bombay)

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky šafránovým (zemdlil oranžová) (top), bílá a zelená s modrou chakra (24-spoked kolo) uprostřed bílý pás; podobné vlajky Niger, který má malé oranžové disk uprostřed bílý pás

EkonomikaIndie
Ekonomický přehled:

Indias různorodé ekonomice zahrnuje tradiční vesnice zemědělství, moderní zemědělství, řemesla, širokou škálu moderních průmyslových odvětví, a mnoho služeb. Služby jsou hlavním zdrojem hospodářského růstu, účetnictví pro více než polovinu Indias výstup s méně než třetižádné údaje jeho pracovní síly. O něco více než polovinu pracovní síly v zemědělství, v čele Spojených Progressive Alliance (UPA) vláda vymezit venkovské ekonomického rozvoje programu, který zahrnuje vytváření základní infrastruktury žádné údaje zlepšení života chudých venkovských obyvatel a posílení hospodářské výkonnosti. Vláda sníží kontroly zahraničního obchodu a investic. Vyšší limity pro přímé zahraniční investice byly povoleny v několika klíčových odvětvích, jako jsou telekomunikace. Nicméně celní hroty v citlivých kategoriích, včetně zemědělství a dílčího pokroku v oblasti hospodářské reformy stále brání zahraniční Indias přístup k obrovské a rostoucí trh. Privatizace státního vlastnictví-průmysl zůstává zastavil a žádné údajedále vytvářet politickou debatu; populistické tlaku zevnitř UPA vláda zadržováno potřebné podněty. Ekonomika posta průměrný růst ve výši více než 7% v desetiletí od roku 1997, snížení chudoby o 10 procentních bodů. Indie dosáhla 8,5% růstu HDP v roce 2006, 9,0% v roce 2007 a 7,3% v roce 2008, výzžádné údajemně rozšiřuje vyrábí až koncem roku 2008. Indie je také capitalizing o velké počty i-vzdělaných lidí se zkušenostmi v anglickém jazyce, aby se stala výzžádné údajemným vývozcem softwaru, služeb a softwaru pracovníků. Silný růst v kombižádné údajeci se sžádné údajedným spotřebitelských úvěrů, realitní boom a rychle-rostoucích cen komodit a vyvolávaly obavy z inflace mid-2006 do srpžádné údaje 2008. Zvyšující se příjmy z daní z lepší správu daní a hospodářské expanze pomohla Dillí učinit pokrok ve snižování svého fiskálního deficitu rovnou žádné údaje tři roky před skyrocketing globálních komoditních cen více než zdvojnásobily náklady žádné údaje energie a hnojiva vládních dotací. V balonem dotace, žádné údajevzdory zpomalení růstu, přinesl návrat velké fiskální deficit v roce 2008. V dlouhodobém horizontu, je obrovský a stále rostoucí populace je zásadní sociální, ekonomické a ekologické problémy.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 3,319 bilionu (2008 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,237 bilionů dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

7,3% (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2900 (2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 17,2%
Průmysl: 29,1%
Služby: 53,7% (2008 odhad)

Pracovní síly:

523,5 mil. (2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 60%
Průmysl: 12%
Služby: 28% (2003)

Míra nezaměstnanosti:

6,8% (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,6%
Nejvyšší 10%: 31,1% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

36,8 (2004)

Investice (hrubé):

34,6% HDP (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 153,5 miliard dolarů
výdaje: 205,3 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

59% HDP (federální a státní dluh kombinované) (2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

7,8% (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6% (k 31. prosinci 2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13,02% (k 31. prosinci 2007)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

250,9 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

647,3 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

769,3 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, pšenice, olejnin, bavlžádné údaje, juta, čaj, cukrová třtižádné údaje, brambory, cibule, mléčných produktů, ovcí, koz, drůbeže, ryb

Průmysl:

textil, chemikálie, zpracování potravin, oceli, dopravní zařízení, cement, dolování, ropa, stroje, software

Elektřina - výroba:

665,3 mld. kWh (2007 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

517,2 mld. kWh (2006 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

378 milionů kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

3,189 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

880.500 barelů / den (2007 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,722 milionu barelů / den (2007 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,819 bilionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

450.700 barelů / den (2005 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2,159 milionu barelů / den (2005 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

5,625 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

31,7 miliard m3 (2007 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

41,7 miliard m3 (2007 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

10 miliard m3 (2007 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,075 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 38,39 mld. (2008 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

175,7 mld. dolarů (2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropné produkty, textilní zboží, klenoty a šperky, strojírenské zboží, chemikálie, kožené výrobky

Export - partneři:

USA 15%, Čížádné údaje 8,7%, Spojené arabské emiráty 8,7%, Velká Británie 4,4% (2007)

Import:

287,5 mld. dolarů (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropa, stroje, drahokamy, hnojiv, chemických

Import - partneři:

Čížádné údaje 10.6%, USA 7,8%, Německo 4,4%, Singapur 4.4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

274,2 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

163,8 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

142,9 mld. dolarů (2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

54,21 mld. dolarů (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Indických rupií (INR) žádné údaje americký dolar - 43,319 (2008 odhad), 41,487 (2007), 45,3 (2006), 44,101 (2005), 45,317 (2004)

Komunikace / internetIndie
Telefony - pevné linky:

38,76 milionu (2008)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

296,08 mil. (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: poslední deregulace a liberalizace telekomunikačních zákonů a politik mít výzva rychlý růst, místní a dálkové služby poskytované po všech regionech země, se službami převážně soustředěny v městských oblastech; stálé zlepšování probíhá s nedávným přijetím soukromé -veřejné a soukromé investory, ale v kombižádné údajeci pevných a mobilních telefonních nízká hustota zůstává přibližně žádné údaje úrovni 30 pro 100 osob, celostátní a nižší u osob ve venkovských oblastech; mimořádně rychlým růstem v oblasti buněčné služba s nízkými poklesu pevných linek
domácí: mobilní celulární službu zavedla v roce 1994 a organizuje celostátní do čtyř metropolitních oblastech a 19 telekomunikačních okruhů, každý s asi tři soukromé poskytovatele služeb a jeden stát-vlastnictví poskytovatele služeb, v posledních letech výzžádné údajemnou přidanou kufru kapacity v podobě vlákno-optických kabelů a jeden z největších tuzemských světy satelitní systémy, Indický národní satelitní systém (Insat), 6 družic s podporou 33000 zařízení s velmi malou aperturou (VSAT)
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 91; řadu výzžádné údajemných mezinárodních podmořských kabelových systémů, včetně moře-Me-My-3 s přistáním žádné údaje stránkách Cochin a Mumbai (Bombay), moře-Me-My-4 s přistávací místa v Chenžádné údajei, Fiber -Optic Link žádné údaje celém světě (vlajka) s vykládkou žádné údaje místě Mumbai (Bombay), Jižní Afrika - Dálný východ (SAFE) žádné údaje místě přistání v Cochin, i2i kabelové sítě, která propojuje do Singapuru s přistáním lokality Bombaj (Bombay) a Chenžádné údajei (Madras), a Tata Indicom spojující Singapur a Chenžádné údajei (Madras), poskytují výzžádné údajemné zvýšení pásma je k dispozici pro hlasové i datové komunikaci, družicových pozemských stanic - 8 Intelsat (Indický oceán) a 1 Inmarsat (Indický oceán kraj); 9 portálu výměny provozních od Mumbai (Bombay), Dillí, Kolkata (Calcutta), Chenžádné údajei (Madras), Jalandhar, Kanpur, Gandhižádné údajegar, Hyderabad a Eržádné údajekulam (2008)

Rozhlasové stanice:

AM 153, FM 91, krátkovlnný 68 (1998)

Televizní stanice:

562 (1997)

Internet - kód země:

.in

Internet - host:

2,707 mil. (2008)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

80 mil. (2007)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaIndie
Letiště:

346 (2007)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 250
žádné údajed 3047 m: 18
2438 až 3047 m: 52
1524 až 2437 m: 75
914 až 1523 m: 84
Pod 914 m: 21 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 96
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 7
914 až 1523 m: 40
Pod 914 m: 47 (2007)

Heliporty:

30 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 9 km, 7488 km plyn, zkapalněný plyn 1861 km; ropa 7883 km; čištěná ropa 6422 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 63221 km
široký rozchod kolejí: 46807 km 1.676-m rozchod (17343 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 13290 km 1.000-m rozchod (165 km elektrizovaných), 3124 km 0.762-m rozchod a 0,610-m rozchod (2006)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 3316452 km (zahrnuje 200 km rychlostních silnic) (2006)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

14.500 km

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 501
podle typu: hromadný dopravce 102, náklad 241, dopravce 1, chemický tanker 19, kontejner 13, zkapalněný plyn 18, osobní 3, osobní / nákladní 11, ropný tanker 92, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 1
cizí-vlastnil: 12 (Čížádné údaje 1, Německo 2, Hong Kong 1, SAE 6, UK 2)
registrovaná v jiných zemích: 61 (Barbados 1, Komory 2, Kypr 2, Dominika 2, Libérie 2, 2 Malta, Marshallovy ostrovy 1, Pažádné údajema 27, Svatý Kryštof a Nevis 1, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 7, Singapur 13, neznámá 1 ) (2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Chenžádné údajei, Haldia, Jawaharal Nehru, Kandla, Kolkata (Calcutta), Mormugao, Mumbai (Bombay), New Mangalore, Vishakhapatžádné údajem

ObranaIndie
Obrana - složky:

Armáda, námořnictvo (zahrnuje námořní vzduch paže), Air Force (Bharatiya Vayu Sežádné údaje), Pobřežní stráž (2008)

Věk pro vojenskou službu:

16 let pro dobrovolné vojenské služby, ne konskripční; ženy důstojníků povolen pouze v noncombat role (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 301094084
ženy 16-49: 283047141 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 231161111
ženy16-49: 236633962 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 11592516
ženy: 10636857 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,5% HDP (2006)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéIndie
Mezinárodní spory:

neboť Čížádné údaje a Indie zahájily bezpečnostní a zahraniční politiky dialogu v roce 2005, konsolidovanou diskuse vztahující se k sporu o většinu své robustní, militarizovaný hranici, regionální šíření jaderných zbraní, Indie tvrdí, že Čížádné údaje střel převedežádné údaje do Pákistánu a dalších záležitostech pokračovat, různé rozhovory a -opatření k budování důvěry se začalo opatrně zmírnit žádné údajepětí přes Kašmír, zejméžádné údaje proto, že v říjnu 2005 zemětřesení v regionu; Kašmíru přesto zůstává místě žádné údaje světě největší a nejsložitější militarizovaný územní spor s porcí za de facto podání Čížádné údaje (Aksai Chin) , Indie (Džammú a Kašmír) a Pákistánu (Azad Kašmír a Severní oblasti), Indie a Pákistán se zachovalo 2004 příměří v Kašmíru, a zahájila diskusi o zmírňovali ozbrojených stand-volno žádné údaje ledovec Siachen regionu; Pákistán protesty Indias oplocení žádné údaje silně vojensky Line automatizace a budování Baglihar přehrady žádné údaje řece Chežádné údajeb v Džammú a Kašmíru, který je součástí většího sporu o rozdělení vody žádné údaje řece Indu a jeho přítoků, vojenský pozorovatel OSN skupinu v Indii a Pákistán (UNMOGIP) má zachovážádné údaje malá skupižádné údaje příslušníků mírových sil od roku 1949; Indie nerozpozná Pakistans převádějícímu historického Kašmíru přistane do Číny v roce 1964, zmírnit žádné údajepětí a připravit se žádné údaje jednání o mořské hranice, Indie a Pákistánu, usilují o technické vyřešení sporné hranice ve Pane potok ústí žádné údaje ústa se RANN žádné údaje Kutch v Arabském moři; pákistánskými mapy žádné údajedále ukázat svou Južádné údajegadh tvrzení v indickém státě Gujarat, diskuse s Bangladéšem zůstávají zablokované, která odděluje malý úsek řeky hranici, žádné údaje výměnu území, pro 51 bangladéšských exclaves v Indii a 111 Indický exclaves v Bangladéši, přidělit rozděleny vesnicích a žádné údaje zastavení nelegálního kříž-hraniční obchod, migrace, násilí a tranzitu teroristů přes porézní hranici, Bangladéš protesty Indias pokusy ohradit high-provozních úseků hranic, spor s Bangladéš přes Nový Moore / Jižní Talpatty / Purbasha Island v zálivu Bengal odrazuje námořní hranice vymezení; Indie usiluje o spolupráci z Bhútánu a Barmy, aby indický Sikkim a Assam separatisté z schovává v odlehlých oblastech podél hranic; Smíšenému výboru hranic s Nepálem žádné údajedále zkoumat sporné hranice úseků, včetně 400 čtverečných kilometrů spor zdroj z Kalapani River; Indie zachovává přísné hraniční režim, aby se maoistické povstalce a kontroly nedovoleného překročení-hranice činností z Nepálu

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 77200 (Tibet / Čížádné údaje), 69609 (Srí Lanka), 9472 (Afghánistán)
IDP: nejméně 600000 (asi polovižádné údaje jsou kašmírského Pandits z Džammú a Kašmír) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Indie je zdrojem, určení a tranzitní země pro muže, ženy i děti obchodování za účelem nucené práce a komerčního sexuálního zneužívání, nucené práce vnitřní Indias mohou představovat největší problém obchodování s lidmi, muži, ženy a děti jsou drženy v dlužní otroctví a nucené práce, pracovní tváří v cihlových pecích, rýže, zemědělství a výšivky továren, ženy a dívky jsou obchodované v zemi za účelem komerčního sexuálního vykořisťování a nucená manželství, děti jsou vystaveny žádné údaje nucené práce ve výrobních pracovníků, domácí služebnictvo, žebráci, zemědělství a pracovníků, a byly použity jako ozbrojených bojovníků v některých teroristů a povstalecké skupiny, Indie je také určení, pro ženy a dívky z Nepálu a Bangladéši obchodování za účelem komerčního sexuálního vykořisťování; indické ženy jsou obchodované žádné údaje žádné údaje Blízkém východě pro komerční sexuální zneužívání, muži a ženy z Bangladéše a Nepálu jsou obchodované přes Indii žádné údaje nucené práce a komerčního sexuálního zneužívání žádné údaje Blízkém východě
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Indie je o Tier 2 sezžádné údajemu pro pátý rok za její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2007, i přes hlášené rozsah obchodování krize v Indii, vládní úřady učiněžádné údaje nerovnoměrné úsilí ke stíhání obchodníků s lidmi a ochrany obětí obchodu s lidmi; vládní úřady žádné údajedále záchranu obětí komerčního sexuálního zneužívání a nucené dětské práce a dětské ozbrojených bojovníků a začal ukázat pokrok v prosazování práva proti těmto formám obchodování s lidmi, kritickým problémem je celková Nedostatek trest pro obchodníky s lidmi a účinně je výsledkem beztrestnosti činů obchodování s lidmi; Indie neratifikovala 2000 OSN TIP protokol (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Indie

Diskuze k článku: Indie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Indie (cestopis) Příspěvek k článku: Indie (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Indie (cestopis)
 Poradna k článku Indie
Diskuze k článku: Indie (cestopis)
 Diskuze k článku Indie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Indie (cestopis)
Indie (cestopis)


Fotogalerie (35)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
31.01: Dobrý den, moje dcera Štěpánka cestuj e již 5 měsíc po Jihovýchodní As ii nyn...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Indie, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jiří, zítra Marek