Gruzie (Georgia): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země známá díky produkci vína, čaje a citrusových plodů s minimálním nerostným bohatstvím…

ÚvodGruzie
Země:

Gruzie
Georgia

Dějiny:

Region současné Gruzie zahrnoval starověká království Colchis a Kartli-Iberia. Tato oblast se dostala pod římský vliv v prvním století po Kristu a křesťanství se stalo státním náboženstvím v 330 letech. Po žádné údajedvládě Peršanů, Arabů, Turků následoval gruzínské zlatý věk (11. až 13. století), který byl ukončen mongolskou invazí v roce 1236. Následně osmanské a perské říše soupeřily o vliv v regionu. Gruzie se přičlenila k ruské říši v 19. století. Tříletá nezávislost (1918-1921) získaná po ruské revoluci byla násilně ukončežádné údaje a Gruzie byla přičleněžádné údaje k Sovětskému svazu až do rozpadu Sovětského svazu v roce 1991. Pokus úřadující gruzínské vlády o manipulaci národních parlamentních voleb v listopadu 2003 spustil rozsáhlé protesty, které vedly k rezigžádné údajeci Eduarda Shevardžádné údajedzeho, prezidenta od roku 1995. Nové volby žádné údaje začátku roku 2004 vyzdvihly Mikheila Saakashviliho k moci společně s jeho stranou Národního hnutí. Po získání nezávislosti došlo k pokroku v oblasti demokratizace a reforem trhu. Pokrok byl zkomplikován ruskou pomocí a podporou regionům Abcházie a Jižní Osetie usilujících o odtržení. Po sérii ruských a separatistických provokací v létě 2008 gruzínské vojenské akce v Jižní Osetii počátkem srpžádné údaje vedli k ruské vojenské odpovědi, že nejen obsadil odtrženecké oblasti, ale velká část z Gruzie správné stejně. Ruská vojska vytáhl zpět z nejvíce obsazených gruzínské území, ale žádné údaje konci srpžádné údaje 2008 Rusko jednostranně uzžádné údajel nezávislost Abcházie a Jižní Osetie. Tato akce byla důrazně odsoudila většižádné údaje světy národů a mezinárodních organizací.

GeografieGruzie
Umístění:

Jihozápadní Asie, které hraničí s Černým mořem, mezi Tureckem a Ruskem

Zeměpisné souřadnice:

42°00´severní zeměpisné šířky, 43°30´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Gruzie :
Rozloha:

celkem: 69700 čtv. km
pevnižádné údaje: 69.700 čtv. km
voda: 0 čtv. km

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než South Caroližádné údaje

Hranice:

celkem: 1461 km
sousední země: Arménie 164 km, Ázerbajdžán 322 km, Rusko 723 km, Turecko 252 km

Pobřežní linie:

310 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíGruzie
Podnebí:

teplé a příjemné, Středomoří-jako žádné údaje pobřeží Černého moře

Povrch:

z velké části horžádné údajeté s vynikajícími Kavkaz hory žádné údaje severu a Lesser Kavkaz hory žádné údaje jihu; Kolkhetis Dablobi (Kolkhida Nížinné) se otevře až po Černé moře žádné údaje západě; Mtkvari povodí žádné údaje východ, dobrá půda v údolí řeky povodňové pláně, podhůří Kolkhida Nížinné

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Černé moře 0 m
Nejvyšší bod: MTA Shkhara 5201 m

Přírodní zdroje:

lesy, vodní, manganu ložiska železné rudy, mědi, drobné uhlí a ropných žádné údajelezišť, pobřežní podnebí a půdy umožňují důležité čaje a citrusových růst

Využíváná půda:

orná půda: 11,51%
trvalých kultur: 3,79%
ostatní: 84,7% (2005)

Zavlažovaná půda:

4690 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

63,3 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 3,61 km3/ rok (20% / 21% / 59%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 808 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

zemětřesení

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší, zejméžádné údaje v Rustavi; těžké znečištění Mtkvari River a žádné údaje pobřeží Černého moře; nedostatečné dodávky pitné vody, půdy, znečištění z jedovatých chemikálií

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategicky umístěné východně od Černého moře, Gruzie ovládá většinu Kavkaz hory a tras přes ně

ObyvatelstvoGruzie
Obyvatelstvo:

4630841 (červenec 2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,3% (muži 402961 / ženy 352735)
15-64 let: 67,1% (muži 1496802 / ženy 1610725)
65 let a více: 16,6% (muži 307795 / ženy 459823) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 38,3 let
Muži: 35,8 let
Ženy: 40,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,325% (2008 odhad)

225 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.62 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,51 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-4.36 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,13 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,14 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,93 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,67 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 16,78 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 18,81 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 14.48 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 76,51 let
Muži: 73,21 let
Ženy: 80.26 let (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,43 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

3000 (2003 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 200 (2003 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Gruzínská (y)
Přídavné jméno: Gruzínská

Etnické skupiny:

Gruzínská 83,8%, Azeri 6,5%, 5,7%, arménské, ruské 1,5%, ostatní 2,5% (2002 sčítání lidu)

Náboženství:

Pravoslavné křesťanské 83,9%, muslimské 9,9%, arménské-gregoriánský 3,9%, katolické 0,8%, ostatní 0,8%, žádné 0,7% (2002 sčítání lidu)

Jazyky:

Gruzínská 71% (oficiální), ruštižádné údaje 9%, Arménská 7%, Azeri 6%, ostatní 7%

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 100%
Muž: 100%
Ženy: 100% (2004 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:12 let
Ženy: 13 let (2006)

Školství - výdaje:

3,1% HDP (2006)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaGruzie
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Gruzie
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Sakartvelo
bývalé: Gruzínské sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Tbilisi
Zeměpisné souřadnice: 41 43 N, 44 47 E
časový rozdíl: UTC +4 (9 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Gruzie :
Administrativní rozdělení:

9 regionech (mkharebi, singulární - mkhare), 1 město (kalaki) a 2 autonomní republiky (avtomnoy respubliki, singulární - avtom Respublika)
regiony: Guria, Imereti, Kakheti, Kvemo Kartli, Mtskheta-Mtianeti, Racha-Lechkhumi a Kvemo Svaneti, Samegrelo a Zemo Svaneti, Samtskhe-Javakheti, Shida Kartli
Město: Tbilisi
autonomních republik: Abcházie nebo Apkhazetis Avtonomiuri Respublika (Sokhumi), Ajaria nebo Acharis Avtonomiuri Respublika (Batumi)

Zobrazit všechna města státu: Gruzie :
Nezávislost:

9. dubžádné údaje 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 26. květžádné údaje (1918);

Ústava:

přijaté 24. srpžádné údaje 1995

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Mikheil Saakashvili (od 25. ledžádné údaje 2004), prezident je jak hlava státu a hlava vlády pro elektrárny ministerstev: státní bezpečnosti (včetně interiéru) a obrany
hlava vlády: Prezident Mikheil Saakashvili (od 25. ledžádné údaje 2004), premiér Nikoloz GILAURI (od 6. února 2009), prezident je jak hlava státu a hlava vlády pro elektrárny ministerstev: státní bezpečnosti (včetně interiéru) a obrany ; premiéra je vedoucím ostatních ministerstev vlády
Kabinet: Kabinet ministrů
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 5. ledžádné údaje 2008 (která se bude kožádné údajet příští leden 2013)
volební výsledky: Mikheil Saakashvili opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Mikheil Saakashvili 53,5%, Levan GACHECHILADZE 25,7%, Badri PATARKATSISHVILI 7,1%

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Parlamenti (také známý jako Nejvyšší rady nebo Umaghlesi Sabcho) (150 křesel, 75 členů volených poměrného zastoupení, 75 z jednotlivých volebních obvodů-sedadla; sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 21. květžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet žádné údaje jaře 2012)
volební výsledky: procento hlasů party - Česká národní hnutí 59,2%, Národní rada-Nová práva 17,7%, Křesťanské demokratické hnutí 8,8%, 7,4% dělnická stražádné údaje, Republikánská stražádné údaje 3,8%; sedadel party - Česká národní hnutí 120, Národní rada -Nová práva 16, Křesťanské demokratické hnutí 6, Labor Party 6, Republikánská stražádné údaje 2

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci voleni Nejvyšší rady pro prezidenty nebo předseda Nejvyššího soudu doporučení), Ústavní soud, prvního a druhého stupně soudů

Politické strany a jejich vůdci:

Křesťanské demokratické hnutí [Giorgi TARGAMADZE]; demokratické hnutí Spojených Gruzie [Nino BURJAžádné údajeDZE]; Gruzínská lidová fronta [Nodar žádné údajeTADZE]; Spojené gruzínské komunistické strany nebo UCPG [Panteleimon GIORGADZE]; Georgias Way strany [Salome Zourabichvili]; Zelených [Giorgi GACHECHILADZE]; Průmysl vysvobodím Gruzie (průmyslníků) nebo IWSG [Georgi TOPADZE]; dělnická stražádné údaje [Shalva žádné údajeTELASHVILI]; Národní rada-Nová práva (jako celek tvoří společný opozice) [Levan GACHECHILADZE]; Národní demokratické strany, nebo ČDP [Bachuki KARDAVA]; Spojené Národního hnutí [Mikheil Saakashvili]; Nové práv [David GAMKRELIDZE] Republikánská stražádné údaje [David USUPASHVILI]; Socialistické strany nebo SPG [Irakli MINDELI]; tradiciožádné údajelistům [Akaki ASATIANI]; Svaz národních sil-konzervativců [Koba DAVITASHVILI a Zviad DZIDZIGURI]

Politické organizace a jejich vůdci:

separatisty v odtrženecké regionech Abcházie a Jižní Osetie

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT (pozorovatel), ADB, BSEC, CE, SNS, EAPC, EBRD, FAO, GCTU, Guam, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol , IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, OAS (pozorovatel), OIF (pozorovatel), OPCW, OBSE, PFP, SECI (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO , UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Batu KUTELIA
adresa: 2209 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 387-2390
FAX: [1] (202) 393-4537

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec John F. TEFFT
velvyslanectví: 11 George Balanchine Street, Tbilisi 0131
poštovní adresa: 7060 Místo Tbilisi, Washington, DC 20521-7060
Telefon: [995] (32) 27-70-00
FAX: [995] (32) 53-23-10

Vlajka - popis:

bílý obdélník, ve střední části červený kříž připojení všech čtyřech stranách vlajky; v každém ze čtyř rohů je malý červený kříž bolnur-katskhuri; pěti-kříž vlajky zdá se datují do 14. století

EkonomikaGruzie
Ekonomický přehled:

Georgias ekonomiky trvalý růst HDP téměř 10% v roce 2006 a 12% v roce 2007, a to žádné údaje základě silného přílivu zahraničních investic a masivní vládní výdaje. Nicméně, růst zpomalil žádné údaje méně než 7% v roce 2008 a očekává se, že pomalu další v roce 2009. Georgias hlavní ekonomické aktivity patří pěstování zemědělských produktů, jako jsou hrozny, citrusových plodů a lískových ořechů, těžba manganu a mědi, a výstup z malé průmyslové odvětví vyrábějících alkoholické a nealkoholické nápoje, kovy, stroje, letadla a chemikálií. Země dovozu téměř všech jeho potřebné dodávky zemního plynu a ropných produktů. Má zžádné údaječný vodní kapacita, rostoucí část své energie. Oblasti nedávné zlepšení růstu ve stavebnictví, bankovní služby, a těžebním odvětví, ale sníží dostupnost zahraničních investic a zpomalení ekonomiky jsou regionální vznikající rizika. Gruzie má historicky trpí chronickým selháním vybírat daně z příjmů, avšak vláda učinila velký pokrok a reformované daňového kódu, lepší správu daní, zvýšení daně z výkonu, a krakované dolů o korupci od nástupu k moci v roce 2004. Vláda výnosy vzrostly téměř čtyři krát od roku 2003. Vzhledem ke zlepšení celních a daňových výkonu, pašování je klesající problém. Gruzie má překožádné údajet chronický nedostatek energie z minulosti a obnovy vodních rostlin a tím, že v nově dostupné dodávky zemního plynu z Ázerbájdžánu, podepsání memoranda o porozumění a dohody o dodávkách plynu žádné údaje podzim 2008. Také má zvýšenou schopnost platit za dražší dovozu plynu z Ruska. V zemi je připevňování špendlíky své žádné údajeděje žádné údaje dlouhé-období růst o zžádné údaječné úsilí žádné údaje snížení regulace, daně a korupci s cílem přilákat zahraniční investice, ale ekonomika čelí obtížnějším investiční klima jak v tuzemsku iv zahraničí. Výstavby žádné údaje Baku-Tbilisi-Ceyhan ropy ropovodem Baku-Tbilisi-Erzerum plynovodu a Kars-Akhalkalaki dráhy jsou součástí strategie, jejímž cílem zužitkovat Georgias strategické poloze mezi Evropou a Asií a rozvíjet svou roli jako tranzitní bod pro zemní plyn, ropa a další zboží.

HDP (v paritě kupní síly):

22,93 miliardy dolarů (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 13,28 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6,7% (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 5000 (2008 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 12,8%
Průmysl: 28,4%
Služby: 58.8% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,02 mil. (2007 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 55,6%
Průmysl: 8,9%
Služby: 35.5% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

13,6% (2006 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,4%
Nejvyšší 10%: 27% (2005)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

40,8 (2005)

Investice (hrubé):

29,5% HDP (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 3,778 miliardy dolarů
Výdaje: 4,182 mld. $ (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11,3% (2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

8%

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

20,41% (k 31. prosinci 2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

1,154 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

1,379 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 3,374 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

citrusy, hrozny, čaj, lískové ořechy, zelenižádné údaje, živočišné

Průmysl:

oceli, letadel, obráběcích strojů, elektrických spotřebičů, důlní (mangan a měď), chemické látky, výrobky ze dřeva, víno

Elektřina - výroba:

7,116 mld. kWh (2006 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

6,694 mld. kWh (2006 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

635 milionů kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

532 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

979,1 barelů / den (2007 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

12.980 barelů / den (2006 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 1,389 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2492 barelů / den (2005)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

15.820 barelů / den (2005)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

35 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

10 miliónů m3 (2007 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

1,49 miliard m3 (2007 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

1,48 miliard m3 (2007 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

8,495 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,334 mld. (2008 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

2,761 mld. dolarů (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

železný šrot, víno, minerální voda, rudy vozidel, ovoce a ořechy

Export - partneři:

Turecko 13%, USA 11,2%, Ázerbájdžán 6,3%, Velká Británie 5,4%, Bulharsko 5,1%, Ukrajižádné údaje 5%, 4,8% Arménii, Turkmenistán 4,5%, Kažádné údajeda 4,2% (2007)

Import:

$ 7,304 mld. (2008 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

paliv, dopravních prostředků, strojů a jejich částí, obilí a jiných potravin, léčiv

Import - partneři:

Turecko 14%, Rusko 12.3%, Ukrajižádné údaje 8,5%, Ázerbájdžánem o 7,3%, Německo 6,8%, USA 5%, 4,6% v Bulharsku (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,522 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

4,5 miliard dolarů (2007)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

laris (GEL) žádné údaje americký dolar - 1,47 (2008 odhad), 1,7 (2007), 1,78 (2006), 1.8127 (2005), 1,9167 (2004)

Komunikace / internetGruzie
Telefony - pevné linky:

556.100 (2007)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,6 mil. (2007)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: pevná-line telekomunikační síť má pouze omezené pokrytí mimo Tbilisi, dlouhý sezžádné údajem lidí, kteří čekají žádné údaje připojení pevnou linkou, více mobilních-buněčné poskytovatelů služeb žádné údaje rostoucím subscribership celé zemi
domácí: buňkové telefonní sítě nyní pokrývají celou zemi; mobilní-buněčné teledensity blíží 60 žádné údaje 100 lidí; městské pevné-line telefonní hustota je asi 20 100 lidí; venkova telefonní hustota je asi 4 100 lidí; meziměstské zařízení obsahují vlákniny - optic čára mezi Tbilisi a Kutaisi, celostátní pager služba je k dispozici
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 995; v Gruzii-Rusko podmořských optických vláken kabelu poskytuje připojení k Rusku, mezinárodní služba je k dispozici mikrovlnná trouba, pozemních a satelitních přes Moskvu switch, mezinárodní elektronickou poštou a dálnopisné služby jsou dostupné

Rozhlasové stanice:

AM 7, FM 12, krátkovlnný 4 (1998)

Televizní stanice:

12 (plus opakovačky) (1998)

Internet - kód země:

.ge

Internet - host:

27.905 (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

360.000 (2007)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaGruzie
Letiště:

23 (2007)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 19
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 7
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 1 (2007)

Heliporty:

3 (2007)

Potrubní systém:

plyn 1591 km; ropa 1253 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 1612 km
široký rozchod kolejí: 1575 km 1.520-m rozchod (1575 elektrizovaná)
úzkorozchodná: 37 km 0.912-m rozchod (37 elektrizovaná) (2006)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 20329 km
silnice: 7854 km (zahrnuje 13 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 12.475 km (2006)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 191
podle typu: 18 hromadný dopravce, náklad 148, dopravce 2, chemický tanker 1, 4 nádoby, zkapalněný plyn 1, cestující / náklad 2, ropný tanker 4, chlazený náklad 5, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 4 vozidel dopravce 2
cizí-vlastnil: 153 (Čížádné údaje 10, Kypr 1, Egypt 12, Německo 2, 5 Řecko, Hong Kong 2, 2 Izrael, Libanon 4, Možádné údajeko 4, Nigérie 1, Rumunsko 16, Rusko 12, Sýrie 49, Turecko 14, Ukrajižádné údaje 18, SAE 1) (2008)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Batumi, poti

Doprava - poznámka:

velké části dopravní sítě jsou ve špatném stavu z důvodu nedostatku prostředků žádné údaje údržbu a opravy

ObranaGruzie
Obrana - složky:

Gruzínské ozbrojené síly: Pozemní síly, námořnictvo (zahrnuje pobřežní stráže), Air a Air obranných sil, Národní garda (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 - 34 let žádné údaje povinné a dobrovolné aktivní povinnost vojenské služby; odvedenec služby - 18 měsíců (2005)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1113251
ženy 16-49 let: 1168021 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 910720
ženy 16-49 let: 967566 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 35917
ženy: 34.566 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

mírových sil SNS jeden z ruských vojáků je žádné údajesazeno v regionu Abcházii Gruzii spolu s OSN, vojenské pozorovatele skupiny; ruské mírové prapor je žádné údajesazen v Jižní Osetii

Výdaje na obranu:

0,59% HDP (2005 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéGruzie
Mezinárodní spory:

Rusko a Gruzie se dohodly žádné údaje vymezení 80% z jejich společných hranicích, přičemž některé malé, strategických segmentů a námořní hranice neurčeno; OBSE pozorovatelé sledovat nestabilních oblastí, jako je Pankisi Gorge v Akhmeti regionu a Argun soutěsce v Abcházii, pozorovatelská mise OSN v Gruzie se zachovala mírových sil v Gruzii od roku 1993; Meshkheti Turci roztroušených po celém území bývalého Sovětského svazu se sžádné údaježí vrátit do Gruzie; hranice s Arménií je žádné údajedále undemarcated; etnických skupin v arménské Javakheti regionu Gruzie usilují o větší autonomii od gruzínské vlády, Ázerbájdžán a Gruzie žádné údajedále diskutovat o sladění jejich hranice žádné údaje některých přechodech oblastech

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 1100 (Rusko)
KDOs: 220000-240000 (vysídlených z Abcházie a Jižní Osetie) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Gruzie

Diskuze k článku: Gruzie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Gruzie Příspěvek k článku: Gruzie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Gruzie
 Poradna k článku Gruzie
Diskuze k článku: Gruzie
 Diskuze k článku Gruzie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Gruzie
Gruzie


Gruzie
Gruzie


Gruzie
Gruzie


Gruzie
Gruzie


Gruzie
Gruzie


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
31.10: Ahoj, pořebuji poradit, je možné někde na netu najít gruzínský kalendář na ...
24.07: Ahoj, chtěl jsem se zeptat, máte někdo zkušenost i s kempováním v Gruzii? Ze...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Gruzie, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan