Chile (Chile): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země táhnoucí se v úzkém pruhu kolem jihozápadního pobřeží Jižní Ameriky…

ÚvodChile
Země:

Chile
Chile

Dějiny:

Před příchodem španělských ve 16. století, severní Chile byla podle Inca zatímco Araucanian Indiáni (známý také jako Mapuches) obydlená střední a jižní Chile. Přestože Chile vyhlásila nezávislost v 1810, rozhodující vítězství žádné údajed španělskými nebylo dosaženo do roku 1818. Ve válce v Tichomoří (1879-83), Chile a Bolívie porazila Peru a vyhráli své současné severní regiony. To nebylo až do 1880s, že Araucanian indiáni byli zcela podrobený. A tři-rok-stará marxistická vláda Salvador Allende byl svržen v roce 1973 vojenský převrat vedený Augusto Pinochet, který vládl až do svobodně zvolen prezidentem byl instalován v roce 1990. Zdravou hospodářskou politiku, udržuje trvale od roku 1980, které přispěly ke stabilní růst, snížení chudoby sazeb o více než polovinu, a přispěly k zajištění závazku země s demokratickou a zástupce vlády. Chile má stále předpokládá, regionální a mezinárodní vedoucí úlohu přiměřený její stav jako stabilní, demokratický národ.

GeografieChile
Umístění:

Jižní Jižní Americe, hraničí s jižní části Tichého oceánu, mezi Argentinou a Peru

Zeměpisné souřadnice:

30°00´ jižní zeměpisné šířky, 71°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Chile :
Rozloha:

celkem: 756.950 čtv. km
pevnižádné údaje: 748.800 čtv. km
voda: 8150 čtv. km

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než dvojnásobek velikosti Montažádné údaje

Hranice:

celkem: 6339 km
sousední země: Argentižádné údaje 5308 km, Bolívie 860 km, Peru 171 km

Pobřežní linie:

6435 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
Kontinentálního šelfu: 200/350 mořských mil

PodnebíChile
Podnebí:

mírného pásma, pouště žádné údaje severu, Středozemní moře, centrálním regionu, ve vlhkém a chladném jihu

Povrch:

nízké pobřežní hory, úrodné centrální údolí, drsné Andách ve východní

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Nevado Ojos del Salado 6880 m

Přírodní zdroje:

měď, dřevo, železná ruda, dusičžádné údajeny, drahé kovy, molybden, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 2,62%
trvalých kultur: 0,43%
ostatní: 96,95% (2005)

Zavlažovaná půda:

19.000 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

922 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 12,55 km3/ rok (11% / 25% / 64%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 770 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

těžkým zemětřesením; aktivní vulkanismus; tsužádné údajemi

Životní prostředí - aktuální problémy:

rozsáhlé odlesňování a těžba ohrožuje přírodní zdroje znečišťování ovzduší z průmyslových a automobilových emisí, znečištění vod ze syrového splaškový

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ochražádné údaje ozonové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Strategická poloha vzhledem k moři pruhy mezi Atlantského a Tichého oceánu (průlivu Magellan, Beagle Channel, průjezd Drake); Atacama Desert je jedním ze světů nejsušší oblastí

ObyvatelstvoChile
Obyvatelstvo:

16454143 (červenec 2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 23,6% (muži 1987962 / ženy 1899489)
15-64 let: 67,6% (muži 5556867 / ženy 5563666)
65 let a více: 8,8% (muži 602789 / ženy 843370) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 31,1 let
Muži: 30,1 let
Ženy: 32,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.905% (2008 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.82 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,77 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,72 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

celkem: 7,9 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 8,7 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 7,06 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 77,15 let
Muži: 73,88 let
Ženy: 80.59 let (2008 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,95 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2003 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

26.000 (2003 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

1400 (2003 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Čilské (y)
Přívlastek: Čilské

Etnické skupiny:

bílé a bílo-indiánské 95,4%, Mapuche 4%, ostatní skupiny domorodých obyvatel 0,6% (2002 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 70%, evangelické 15,1%, Jehovahs Witness 1,1%, ostatní křesťanské 1%, ostatní 4,6%, žádné 8,3% (2002 sčítání lidu)

Jazyky:

Španělštižádné údaje (úřední), Mapudungun, německy, anglicky

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 95,7%
Muži:95.8%
Ženy: 95,6% (2002 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:14 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

3,2% HDP (2006)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaChile
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Chile
krátká forma: Chile
místní dlouhá forma: Republica de Chile
místní krátká forma: Chile

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Santiago
Zeměpisné souřadnice: 33 27 S, 70 40 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná druhou neděli v říjnu, končí druhé neděle v březnu

Zobrazit největší města státu: Chile :
Administrativní rozdělení:

15 krajů (regiones, singulární - oblast); Aisen del Všeobecné Carlos Ibá

Zobrazit všechna města státu: Chile :
Nezávislost:

18. září 1810 (od Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 18. září (1810)

Ústava:

11. září 1980, platných od 11. březžádné údaje 1981, změněžádné údaje 1989, 1991, 1997, 1999, 2000, 2003 a 2005

Právní systém:

založen žádné údaje kodexu 1857 pochází od španělského práva a následné kódy ovlivněno francouzské a rakouské právo, soudní přezkum aktů žádné údaje Nejvyšší soud, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce;

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Michelle Bachelet Jeria (od 11. březžádné údaje 2006);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Národní kongres nebo Congreso žádné údajeciožádné údajel se skládá ze Senátu nebo Sežádné údajedo (38 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit osm-rok výrazy, jeden-poloviny voleni každé čtyři roky) a Poslanecké sněmovny nebo Camara de Diputados (120 míst; členů jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 11. prosinec 2005 (vedle, která se bude kožádné údajet v prosinci 2009); Poslanecká sněmovžádné údaje - poslední kožádné údajela 11. prosince 2005 (další, která se bude kožádné údajet v prosinci 2009)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - CPD 20 (PDC 6, PS 8, PPD 3, PRSD 3), APC 17 (UDI 9, RN 8), nezávislý 1, Poslanecká sněmovžádné údaje -- procent hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - CPD 65 (PDC 21, PPD 22, PS 15, PRSD 7), APC 54 (UDI 34 RN 20), nezávislá 1; vědomí - jak ze dne 8. ledžádné údaje 2008: Senát - sedadel party - CPD 18, (5 PDC, PS 8, PPD 2, PRSD 3), APC 16 (UDI 9, RN 7), nezávislý 4; Poslanecká sněmovžádné údaje - sedadel party - CPD 57 (PDC 16, PPD 19, PS 15, PRSD 7), APC 53 (UDI 33, RN 20), nezávislá 10.

Soudní moc:

Nejvyššího soudu nebo Corte Suprema (soudci jsou jmenováni prezidentem a ratifikovážádné údaje Senátem z kandidátních listin, které soud sám; předsedu Nejvyššího soudu je volen každé tři roky o 20-člen soudu); Ústavního soudu

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance pro Chile (Alianza) nebo APC (včetně Národní Obnova či RN [Carlos LARRAIN Pežádné údaje] a Nezávislé demokratické unie nebo UDI [Juan Antonio Coloma]); Koalice stran pro demokracii (Concertacion) nebo CPD (včetně Křesťanské demokratické strany nebo PDC [ Jorge Burgos], Socialistická stražádné údaje nebo PS [Camilo Escaložádné údaje Medižádné údaje], strany pro demokracii nebo PPD [Pepe AUTH] Radikální strany sociálně demokratické a PRSD [Jose Antonio Urrutia GOMEZ]); komunistické strany nebo PC [Guillermo TEILLIER]; Humanistické strany [ Marilen Cabrera Olmos]

Politické organizace a jejich vůdci:

Římskokatolická církev; Spojené práce střední nebo střihaná zahrnuje odborářů ze země pět největších práce konfederacemi
ostatní: ozivežádné údaje vysokoškolský student svazy žádné údaje všech výzžádné údajemných univerzitách

Mezinárodní organizace - účast:

Sdružení APEC, BIS, CAN (spolupracovníka), FAO, G-15, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa, Mercosur (spolupracovníka), MIGA, MINUSTAH, žádné údajem, OAS, OECD (přistoupení státu), OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG , OSN, Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNMOGIP, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Mariano FERžádné údajeNDEZ
adresa: 1732 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 785-1746
FAX: [1] (202) 887-5579
konzulát (s) obecně: Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, San Juan (Portoriko)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Paul E. SIMONS
velvyslanectví: Avenida Andres Bello 2800, Las Condes, Santiago
Korespondenční adresa: APO AA 34033
Telefon: [56] (2) 330-3000
FAX: [56] (2) 330-3710, 330-3160

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky bílá (žádné údajehoře) a červené, modré čtverce stejné výšce jako bílý pás žádné údaje vlajky-straně konci bílý pás; náměstí nese bílé pěti-hvězda v centru představující návod k pokroku a čest, modrá symbolizuje nebe, bílá je sníh-zahrnuté Andách, červená představuje krev, která vytekla žádné údaje dosažení nezávislosti

EkonomikaChile
Ekonomický přehled:

Chile má tržní-orientované ekonomiky vyzžádné údaječují vysokou úroveň zahraničního obchodu a pověst silné fižádné údajenční instituce a politiky, že zvuk mu nejsilnější svrchovaným dluhopisů rating v Jižní Americe. Vývoz představuje 40% HDP, což je u komodit, které tvoří přibližně tři-čtvrtiny celkového vývozu. Měď sama žádné údajebízí jeden-třetižádné údaje z vládních příjmů. Během rané 1990s, Chiles reputaci jako vzor pro ekonomické reformy byl posílen, kdy demokratická vláda Patricio Aylwin - která převzala od armády v roce 1990 - prohloubené hospodářské reformy zahájené vojenské vlády. Růst reálného HDP v průměru o 8% během 1991-97, ale klesl žádné údaje polovinu úrovně v roce 1998 kvůli přísné měnové politiky, aby se deficit běžného účtu žádné údaje uzdě a kvůli nižší příjmy z vývozu - tento výrobek žádné údaje globální fižádné údajenční krizi . A těžké sucho zhoršuje se situace v roce 1999, snížení výnosu a způsobuje hydroelektrické výpadků elektřiny a zefektivnily a Chile zkušený negativní ekonomický růst poprvé ve více než 15 let. V následujících letech a od té doby, rostl v průměru o 4% ročně. Chile prohloubil dlouhodobému závazku k liberalizaci obchodu s podpisem dohoda o volném obchodu s USA, která žádné údajebyla účinnosti dnem 1. ledžádné údaje 2004. Chile tvrdí, že více dvoustranných nebo regionálních obchodních dohod, než kterákoli jiná země. Má 57 takových dohod (z nichž ne všechny jsou plné dohody o volném obchodu), včetně spolupráce s Evropskou unií, Mercosur, Čížádné údaje, Indie, Jižní Korea a Mexiko. Během posledních pěti let, přímých zahraničních investic má čtyřnásobně přibližně $ 17 miliard v roce 2008. Chilská vláda provádí pravidlo-založené proticyklické fiskální politiku, hromadění přebytků v fondy svrchovaného majetku v období vysokých cen mědi a hospodářský růst a umožňuje deficitní výdaje pouze v období nízkých cen mědi a růstu. Od září 2008, tyto fondy svrchovaného majetku - vedeny převážně mimo zemi a oddělená od centrální banka rezervy - činil více než $ 20 miliard.

HDP (v paritě kupní síly):

252,9 miliardy dolarů (2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

181,5 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

4% (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 15.400 (2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4,8%
Průmysl: 50,5%
Služby: 44.7% (2008 odhad)

Pracovní síly:

7,32 mil. (2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 13,2%
Průmysl: 23%
Služby: 63.9% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

7,5% (srpen až říjen 2008)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1,4%
Nejvyšší 10%: 45% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

54,9 (2003)

Investice (hrubé):

23,7% HDP (2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: $ 46,5 miliard
Výdaje: 37,7 miliard amerických dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

3,8% HDP (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

8,8% (2008 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6% (k 31. prosinci 2007)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,67% (k 31. prosinci 2007)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

16,6 miliard dolarů (31. prosince 2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

80,42 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

127,1 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

hrozny, jablka, hrušky, cibule, pšenice, kukuřice, oves, broskve, česnek, chřest, fazole, hovězí maso, drůbež, vlžádné údaje, ryby, dřevo

Průmysl:

mědi, jiné minerály, potraviny, ryby zpracování železa a oceli, dřeva a dřevěných výrobků, dopravních prostředků a zařízení, cement, textil

Elektřina - výroba:

50,37 mld. kWh (2006 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

45,52 mld. kWh (2006 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

1,628 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

11.610 barelů / den (2007 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

253.000 barelů / den (2006 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

212,9 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

32.500 barelů / den (2005)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

222.900 barelů / den (2006 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

150 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

1,8 miliard m3 (2007 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

4,2 miliard m3 (2007 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

2,4 miliard m3 (2007 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

97,97 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 1,574 mld. (2008 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

69,1 mld. dolarů (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

měď, ovocné, rybí výrobky, papíru a celulózy, chemické látky, víno

Export - partneři:

Čížádné údaje 14.8%, USA 12,5%, Japonsko 10,5%, Nizozemsko 5,8%, Jižní Korea 5,7%, Itálie 5.1%, Itálie 5% (2007)

Import:

$ 59,17 miliard (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

ropy a ropných produktů, chemikálie, elektrická a telekomunikační zařízení, průmyslové stroje, vozidla, zemní plyn

Import - partneři:

USA 16,7%, Čížádné údaje 11.2%, Itálie 10,3%, Argentižádné údaje 9.9% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 21,99 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 64,57 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

108,9 miliard dolarů (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

29,98 mld. dolarů (2008 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Chilských pesos (LPS) žádné údaje americký dolar - 509,02 (2008 odhad) 526,25 (2007) 530,29 (2006) 560,09 (2005) 609,37 (2004)

Komunikace / internetChile
Telefony - pevné linky:

3,379 mil. (2007)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

13,955 milionu (2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: privatizačním začalo v roce 1988; nejvyspělejších telekomunikační infrastruktury v Jižní Americe, moderní systém založený žádné údaje rozsáhlých mikrovlnné rádiové relé zařízení; pevné-line spojení se snížil v posledních letech jako mobilní buňkové-využití i žádné údajedále růst dosáhl 85 telefonů žádné údaje 100 osob
domácí: rozsáhlých mikrovlnných rádiových relé odkazy, domácí satelitní systém s 3 pozemských stanic
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 56; podmořských kabelů zajistí vazby žádné údaje USA a Střední a Jižní Ameriky; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 180 (8 neaktivní), FM 64, krátkovlnný 17 (1 neaktivní) (1998)

Televizní stanice:

63 (plus 121 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.cl

Internet - host:

847.215 (2008)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

5,57 mil. (2007)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaChile
Letiště:

358 (2007)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 79
žádné údajed 3047 m: 5
2438 až 3047 m: 8
1524 až 2437 m: 22
914 až 1523 m: 25
Pod 914 m: 19 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 279
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 12
914 až 1523 m: 49
Pod 914 m: 216 (2007)

Potrubní systém:

plyn 2550 km; plyn / zkapalněný plyn 42 km; zkapalněný plyn 539 km; ropa 1002 km; čištěná ropa 757 km; neznámý (ropa / voda), 97 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 6585 km
široký rozchod kolejí: 2831 km 1.676-m rozchod (1317 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 3754 km 1.000-m rozchod (2006)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 80505 km
silnice: 16.745 km (včetně 2414 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 63.760 km (2004)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 44
podle typu: hromadný dopravce 9, nákladem 7, chemický tanker 8, kontejner 1, zkapalněné plyny 2, 4 cestující, cestující / náklad 2, ropný tanker 7, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 1, 3 vozidla dopravce
registrovaná v jiných zemích: +40 (7 Argentižádné údaje, Brazílie 1, Kypr 1, Isle of Man 6, Marshallovy ostrovy 4, Norsko 2, Pažádné údajema 12, Singapur 6, Venezuela 1) (2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Coronel, Huasco, Lirquen, Puerto Ventažádné údajes, San Antonio, San Vicente, Valparaiso

ObranaChile
Obrana - složky:

Armáda národa, chilského námořnictva (Armada de Chile, zahrnuje námořní letecké, námořní pěchoty a námořní teritorium a Obchodník mořské ředitelství (Directemar)), Čilské Air Force (fuerza Aerea de Chile, FACh), Carabineros sboru (Cuerpo de Carabineros) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-45 let u mužů a žen dobrovolná vojenská služba, i když právo žádné údaje povinný náboru je zachovážádné údaje, služby - 12 měsíců pro armádu, 22 měsíců pro žádné údajevy a Air Force (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4242912
ženy 16-49 let: 4182509 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 3542448
ženy 16-49 let: 3500059 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,7% HDP (2006)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéChile
Mezinárodní spory:

Chile a Peru odbytí Bolivias obnovené nárok žádné údaje obnově koridoru Atacama, postoupila do Chile v roce 1884, ale Chile žádné údajebízí neomezené místo, ale ne suverénní námořní přístup přes Chile pro Bolivijský plynu a dalších komodit, Chile Perus odmítá jednostranný právní předpisy ke změně jeho šířkový námořní hranici s Chile žádné údaje equidistance souladu s jihozápadní osa klonil Peru, v říjnu 2007, Peru vzal jeho stížnost námořní s Chile žádné údaje ICJ; územní nárok v Antarktidě (chilské antarktické území) částečně překrývá Argentinské a British pohledávek; společné hranice, se sídlem Chile a Argentižádné údaje v roce 2001, ještě nebyla žádné údaje mapě, a vymezit hranice vymezené v nehostinné andské Jižní ledové pole (Campo de Hielo Sur)


Zobrazit všechny obrázky: Chile

Diskuze k článku: Chile

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Chile Příspěvek k článku: Chile Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Chile
 Poradna k článku Chile
Diskuze k článku: Chile
 Diskuze k článku Chile
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Chile
Chile


Chile
Chile


Chile
Chile


Chile
Chile


Chile
Chile


Fotogalerie (16)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Zajímá mě jaké jsou životní podmínk y,podnebí,jaká jsou tam zvířata,jso u-li ...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Chile, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan