Bulharsko (Bulgaria): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země z velkým turistickým potenciálem, který v současné době není plně využit.

ÚvodBulharsko
Země:

Bulharsko
Bulgaria

Dějiny:

Středoasijské turecké pokolení se spojilo s místními obyvateli slovanského původu žádné údaje konci 7. století do podoby prvního bulharského státu. V následujících staletích Bulharsko bojovalo s Byzantskou říší, aby prosadilo své místo žádné údaje Balkáně, ale žádné údaje konci 14. století byla země překročežádné údaje Osmanskými Turky. Severní Bulharsko dosáhlo nezávislosti v roce 1878 a stalo se nezávislým žádné údaje Osmanské říši v roce 1908. Bojovalo žádné údaje straně poražených v obou světových válkách, Bulharsko spadlo do sovětské sféry vlivu a stalo se lidovou republikou v roce 1946. Komunistická žádné údajedvláda skončila v roce 1990, kdy se v Bulharsku kožádné údajely první pluralitní volby od konce druhé světové války a začal sporný proces přechodu k politické demokracii a tržní ekonomice a zároveň boj proti inflaci, nezaměstžádné údajenosti, korupci a krimižádné údajelitě. Země přistoupila v roce 2004 do žádné údajeTO a do EU v roce 2007.

GeografieBulharsko
Umístění:

Jihovýchodní Evropy, které hraničí s Černým mořem, mezi Rumunskem a Tureckem

Zeměpisné souřadnice:

43°00´severní zeměpisné šířky, 25°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Bulharsko :
Rozloha:

celkem: 110.910 čtv. km
pevnižádné údaje: 110.550 čtv. km
voda: 360 čtv. km

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Tennessee

Hranice:

celkem: 1808 km
sousední země: Řecko 494 km, 148 km Makedonie, Rumunsko 608 km, Srbsko 318 km, Turecko 240 km

Pobřežní linie:

354 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíBulharsko
Podnebí:

střídmý, studené, vlhké zimy, horká, suchá léta

Povrch:

většinou pohoří s nížinách žádné údaje severu a jihovýchodě

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Černé moře 0 m
Nejvyšší bod: Musala 2925 m

Přírodní zdroje:

bauxit, měď, olovo, zinek, uhlí, dřevo, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 29,94%
Trvalé kultury: 1,9%
ostatní: 68,16% (2005)

Zavlažovaná půda:

5880 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

19,4 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 6,92 km3/ rok (3% / 78% / 19%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 895 m3 / rok (2003)

Přírodní nebezpečí:

zemětřesení, sesuvy půdy

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z průmyslových emisí; znečištěných řek ze surových splašků, těžké kovy, detergenty; odlesňování; lesních škod ze znečištění ovzduší a výsledné kyselé deště, kontamižádné údajece půdy od těžkých kovů z metalurgických závodů a průmyslových odpadů

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida Smlouvy, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

strategické umístění blízko turecké Straits; kontroly klíčových pozemků cesty z Evropy žádné údaje Blízký východ a do Asie

ObyvatelstvoBulharsko
Obyvatelstvo:

7262675 (červenec 2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 13,8% (muži 514238 / ženy 489608)
15-64 let: 68,6% (muži 2449812 / ženy 2532845)
65 let a více: 17,6% (muži 520962 / ženy 755210) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 41,1 let
Muži: 38,9 let
Ženy: 43,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,813% (2008 odhad)

233 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,58 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

14,3 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3.41 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,69 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,92 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 18,51 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 22 mrtvých / 1000 živě žádné údajerozených
žen: 14,8 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 72,83 let
Muži: 69,22 let
Ženy: 76.66 let (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,4 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

346 (2001 odhad)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

100 (2001 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: bulharštižádné údaje (y)
Přídavné jméno: bulharštižádné údaje

Etnické skupiny:

Bulharštižádné údaje 83,9%, Turka 9,4%, Romové 4,7%, ostatní 2% (včetně makedonštižádné údaje, arménské, Tatar, Circassian) (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Bulharské ortodoxní 82,6%, muslimské 12,2%, ostatní křesťanské 1,2%, ostatní 4% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Bulharštižádné údaje 84,5%, turecký 9.6%, Romové 4,1%, ostatní nespecifikované a 1,8% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 98,2%
Muži:98.7%
Ženy: 97,7% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:13 let
Ženy: 14 let (2006)

Školství - výdaje:

4,5% HDP (2005)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBulharsko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Bulharsko
krátká forma: Bulharsko
místní dlouhá forma: Republika Balgariya
místní krátká forma: Balgariya

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Sofia
Zeměpisné souřadnice: 42 41 N, 23 19 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Bulharsko :
Administrativní rozdělení:

28 provincií (oblasti, singulární - oblast), Blagoevgrad, Burgas, Dobrich, Gabrovo, Khaskovo, Kurdzhali, Kyustendil, Lovech, Montažádné údaje, Pazardzhik, Pernik, Pleven, Plovdiv, Razgrad, Ruse, Shumen, Silistra, Sliven, Smolyan, Sofiya, Sofiya-Grad, Stara Zagora, Turgovishte, Varžádné údaje, Veliko Turnovo, Vidin, Vratsa, Yambol

Zobrazit všechna města státu: Bulharsko :
Nezávislost:

3. březen 1878 (jako autonomní knížectví v rámci Osmanské říše), 22. září 1908 (úplná nezávislost žádné údaje Osmanské říši)

Národní svátek:

Den vítězství, 3. březžádné údaje (1878)

Ústava:

přijatý 12. červenec 1991

Právní systém:

občanského a trestního práva, založeného žádné údaje římském právu; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

šéfa státu: prezident Georgi PARVANOV (od 22. ledžádné údaje 2002), Vice President Angel MARIN (od 22. ledžádné údaje 2002) hlava vlády: premiér Sergej STANISHEV (od 16. srpžádné údaje 2005), místopředseda vlády ministry Ivaylo KALFIN, Daniel VULCHEV a Emel ETEM (od 16. srpžádné údaje 2005) a Megležádné údaje PLUGCHIEVA (od 25. dubžádné údaje 2008) skříňka: Rada ministrů jmenovaných premiéra a zvolen do Národní shromáždění voleb: Prezident a Vice President volen žádné údaje stejné jízdenky všelidovém hlasování žádné údaje pět-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajejí 22. a 29. říjžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2011), předsedou je Rada ministrů (premiérem) jmenovaní prezidentem a zvolen do Národního shromáždění, místopředseda vlády ministry nominované premiéra a zvolen do Národního shromáždění volební výsledky: Georgi PARVANOV opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Georgi PARVANOV 77,3%, Volen SIDEROV 22,7%; Sergej STANISHEV zvolen premiérem, výsledkem legislativní hlasování - 168 až 67

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo žádné údajerodno Sobranie (240 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 25 červžádné údaje 2005 (příští, který se bude kožádné údajet v červnu 2009) volební výsledky: procento hlasů party - CFB 31,1%, 19,9% NDSV, MRF 12,7%, ATAKA 8,2%, UDF 7,7%, 6,5% DSB, BPU 5,2%, ostatní 8,7 %; sedadel party - CFB 83, NDSV 53 MRF 33, UDF 20, ATAKA 17, DSB 17, BPU 13, nezávislých 4;

Soudní moc:

Nejvyšší správní soud, Nejvyšší kasační soud, Ústavní soud (12 soudci jmenováni nebo voleni žádné údaje devět-rok hlediska), Nejvyšší soudní rada (tvoří předsedové obou nejvyšších soudů, vrchní prokurátor, a 22 dalších členů; odpovědný za jmenování soudci, státní zástupci, soudci a vyšetřování v soudnictví; členů Nejvyšší soudní rady voleni žádné údaje dobu pěti-leté pojmy, 11 zvolen do Národního shromáždění a 11 subjektů, o soudnictví)

Politické strany a jejich vůdci:

ATAKA (Attack koalice) (koaličních stran v čele s Attack národní unie); Attack Národní unie [Volen SIDEROV]; Agrární bulharské národní unie-Peoples unie nebo BANU [Ažádné údajestasia MOZER]; Bulharštižádné údaje Nová demokracie [Bořislav RALCHEV]; Bulharštižádné údaje Peoples unie nebo BPU (koalice UFD, IMRO a BANU); bulharské socialistické strany nebo BSP [Sergej STANISHEV] Občané pro evropský rozvoj Bulharska nebo Gerb [Tsvetan TSVETANOV]; Koalice pro Bulharsko nebo CFB (koaličních stran dominuje BSP) [Sergej STANISHEV]; demokratů pro silné Bulharsko DSB nebo [Ivan Kostov]; Vnitřní makedonskou revoluční organizací nebo IMRO [Krasimir KARAKACHANOV]; Liberálně demokratické evropské iniciativy pro rozvoj nebo Lider [Khristo KOVACHKI]; Hnutí za práva a svobod či MRF [Ahmed Do

Politické organizace a jejich vůdci:

Konfederace nezávislých odborů Bulharska nebo CITUB; Podkrepa práce konfederace
ostatní: četné regionální, etnické a národní zájmy skupin s různými pořady

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, Australská skupižádné údaje, BIS, BSEC, CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EU (nový člen), FAO, G-9, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IFC, IFRCS, ILO , IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám. (host), žádné údajeTO, NSG, OAS (pozorovatel), OIF, OPCW, OSCE, PCA, SECI, OSN , UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (přidruženému affiliate), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Latechezar Petkov
adresa: 1621 22. Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 387-0174
FAX: [1] (202) 234-7973
konzulát (s) obecně: Chicago, Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec žádné údajency McELDOWNEY
Velvyslanectví: 16 Kozyak Street, Sofia 1407
korespondenční adresa: Americké velvyslanectví Sofie, US Department of State, 5740 Sofia Místo, Washington, DC 20521-5740
Telefon: [359] (2) 937-5100
FAX: [359] (2) 937-5320

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky bílá (top), zelená a červená

EkonomikaBulharsko
Ekonomický přehled:

Bulharsko, bývalé komunistické země, které vstoupily do EU k 1. lednu 2007, zazžádné údajemežádné údajelo silný růst, protože hlavní hospodářské recese v roce 1996. Po sobě jdoucích vlád prokázali závazek k hospodářským reformám a odpovědné daňové plánování, ale zatím se nepodařilo, aby přitáhla rostoucí inflaci a velké schodky běžného účtu. Bulharsko má v průměru více než 6% růstu od roku 2004, přitahují zžádné údaječné množství přímých zahraničních investic, ale korupce ve veřejné správě, slabé soudnictví, a přítomnost organizovaného zločinu zůstávají zžádné údaječné problémy.

HDP (v paritě kupní síly):

95,88 miliardy dolarů (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

51,93 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 13.200 (2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 6,9%
Průmysl: 32%
Služby: 61.1% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,56 mil. (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 8,5%
Průmysl: 33,6%
služby: 57,9% (2. qtr. 2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

6,3% (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,9%
Nejvyšší 10%: 25,4% (2005)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

31,6 (2005)

Investice (hrubé):

31,4% HDP (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 22,54 mld.
Výdaje: 20,52 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

13,7% HDP (2008 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

12,5% (2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

4,58% (k 31. prosinci 2007)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10% (k 31. prosinci 2007)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

15,58 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 17,03 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

25,18 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

zeleniny, ovoce, tabák, víno, pšenice, ječmen, slunečnice, cukrová řepa; živočišné

Průmysl:

elektřiny, plynu, vody, potravin, nápojů a tabákových výrobků, strojů a zařízení, základních kovů, chemických výrobků, koksu, rafinérské zpracování ropy, jaderná paliva

Elektřina - výroba:

43,15 mld. kWh (2006 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

30,5 miliard kWh (2006 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

7,534 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

3,054 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

3661 barelů / den (2007 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

109.600 barelů / den (2006 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

21,79 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

50.530 barelů / den (2005 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

158.400 barelů / den (2005 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

15 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

5,6 miliard m3 (2006 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

5,179 miliard m3 (2005)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

5,663 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 12,54 mld. dolarů (2008 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

23,8 miliard dolarů (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oblečení, obuv, železo a ocel, stroje a zařízení, paliva

Export - partneři:

Turecko 11,5%, Německo 10,3%, Itálie 10,2%, Řecko 9,1%, Belgie 6,2%, Rumunsko 4,9% (2007)

Import:

$ 37,36 miliard (2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, kovů a rud, chemikálií a plastů, paliv, minerálních látek a surovin

Import - partneři:

Rusko 12,3%, Německo 12,3%, Itálie 8.7%, Ukrajižádné údaje 7,2% a Turecko 6,9%, Řecko 6,2%, Rumunsko 4,5%, Rakousko 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 21,23 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

43,96 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

41,91 mld. dolarů (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

1,309 mld. dolarů (2008 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

leva (BGN) žádné údaje americký dolar - 1.3171 (2008 odhad), 1.4366 (2007), 1.5576 (2006), 1.5741 (2005), 1,5751 (2004)

Komunikace / internetBulharsko
Telefony - pevné linky:

2,3 mil. (2007)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

9,897 mil. (2007)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: rozsáhlou telekomunikační síť, ale zastaralé zděděné ze sovětské éry, kvalita zlepšila, v Bulharsku Telekomunikace Companys pevné-line monopol skončil v roce 2005, kdy alteržádné údajetivní operátoři pevných-line byl umožněn přístup ke své síti, pokles pevných-line spojení V posledních letech byl více než kompenzován prudkým nárůstem mobilní-mobilní telefon používat podporováno více poskytovatelů služeb, počet mobilních telefonních předplatné nyní převyšuje počet obyvatel
domácí: poměrně moderní digitální kabelová dálková trať nyní spojuje přepínání centra ve většině krajů, ostatní jsou spojeny digitálních mikrovlnných rádiových relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 359; podmořské kabelové poskytuje konektivitu pro Ukrajinu a Rusko; kombižádné údajeci podmořských kabelů a pozemních optických vláken-Systém poskytuje připojení k Itálii, Albánii a Makedonii; družicových pozemských stanic - 3 (1 Intersputnik v Atlantickém oceánu, 2 Intelsat v Atlantiku a Indickém oceánu, regiony) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 31, FM 63, krátkovlnný 2 (2001)

Televizní stanice:

39 (plus 1242 opakovačky) (2001)

Internet - kód země:

.bg

Internet - host:

513.470 (2008)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,899 mil. (2007)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBulharsko
Letiště:

214 (2007)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 131
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 18
1524 až 2437 m: 15
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 95 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 83
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 9
Pod 914 m: 72 (2007)

Heliporty:

4 (2007)

Potrubní systém:

2500 km plyn, ropa 339 km; čištěná ropa 156 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 4294 km
normální rozchod: 4049 km 1.435-m rozchod (2710 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 245 km 0.760-m rozchod (2006)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 40231 km
silnice: 39.587 km (včetně 331 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 644 km (2005)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

470 km (2008)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 74
podle typu: hromadný dopravce 37, náklad 14, chemický tanker, 5, 6 kontejneru, zkapalněné plyny 2, cestující / náklad 2, ropný tanker 3, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 4, specializované tanker 1
cizí-vlastnil: 65 (Německo 63, Irsko 1, Rusko 1)
registrovaná v jiných zemích: 31 (Komorami 2, Malta 5, Pažádné údajema 3, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny, 15, Slovensko 6) (2008)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Burgas, Varžádné údaje

ObranaBulharsko
Obrana - složky:

Bulharsky Armáda: pozemních sil, námořních sil, bulharské letecké síly (Bulgarski Voennovazdyshni Sily, BVVS) (2009)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 let žádné údaje dobrovolné vojenské služby, jak je z květžádné údaje 2006, 67% z bulharské armády složené z vojáků z povolání; konskripční skončila dne 1. ledžádné údaje 2008; Air a Air obranných sil a námořních sil se stala plně profesionální žádné údaje konci 2006 (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1701979
ženy 16-49 let: 1691092 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1364029
ženy 16-49 let: 1401348 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 39477
ženy: 37.339 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,6% HDP (2005 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBulharsko
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Bulharsko

Diskuze k článku: Bulharsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bulharsko Příspěvek k článku: Bulharsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bulharsko
 Poradna k článku Bulharsko
Diskuze k článku: Bulharsko
 Diskuze k článku Bulharsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bulharsko
Bulharsko


Bulharsko
Bulharsko


Bulharsko
Bulharsko


Bulharsko
Bulharsko


Bulharsko
Bulharsko


Fotogalerie (24)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
02.07: Dobrý den, chtěla bys se zeptat: chceme cestovat letos do Bulharska. Je p...
21.04: tady je to mrtvý ......
16.04: Budu cestovat letos letecky do Bulharska, musím mít cestovní pas nebo posta...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf