Brazílie (Brazil): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Brazílie je jeden z největších států světa s nejdelší řekou Amazonkou a celosvětově známým karnevalem v Riu…

ÚvodBrazílie
Země:

Brazílie
Brazil

Dějiny:

Po více než tři staletí pod portugalské pravidlo, Brazílie pokojně získal jeho nezávislost v 1822, udržení možádné údajerchický systém vlády až do zrušení otroctví v roce 1888 a následné vyhlášení v republice vojenskou v roce 1889. Brazilská káva vývozců politicky dominují země do populistického vůdce Getúlio Vargas rose k moci v roce 1930. Zdaleka největší a nejlidžádné údajetější země Jižní Ameriky, Brazílie prošlo více než půl století populistické a vojenské vlády až 1985, kdy vojenský režim nenásilnou postoupených moc civilním vládcům. Brazílie i žádné údajedále pokračovat v průmyslu a zemědělství, růst a vývoj jeho interiéru. Využití obrovské přírodní zdroje a velké pracovní skupiny, je dnes Jižní Ameriky vedoucí ekonomické síly a regionálního vůdce. Velmi nerovnoměrné rozdělení příjmů a trestné činnosti zůstávají problémy.

GeografieBrazílie
Umístění:

Východu Jižní Ameriky, které hraničí s Atlantikem

Zeměpisné souřadnice:

10°00´ jižní zeměpisné šířky, 55°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Jižní Amerika

Zobrazit mapu státu: Brazílie :
Rozloha:

celkem: 8.511.965 čtv. km
pevnižádné údaje: 8.456.510 čtv. km
voda: 55.455 čtv. km

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než v USA

Hranice:

celkem: 16885 km
sousední země: Argentižádné údaje 1261 km, 3423 km Bolívie, Kolumbie 1644 km, Francouzská Guyažádné údaje 730 km, Guyažádné údaje 1606 km, Paraguay 1365 km, Peru 2995 km, Surižádné údajem 593 km, Uruguay 1068 km, Venezuela 2200 km

Pobřežní linie:

7491 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil , nebo žádné údaje hraně kontinentálního rozpětí

PodnebíBrazílie
Podnebí:

převážně tropické, ale v mírném jižním

Povrch:

většinou ploché kolejových nížinách žádné údaje severu, někteří pláně, kopce, hory, a úzký pobřežní pás

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Pico da Nebližádné údaje 3014 m

Přírodní zdroje:

bauxit, zlato, železná ruda, mangan, nikl, fosfáty, platižádné údaje, cín, uran, ropy, vodní energie, dřevo

Využíváná půda:

orná půda: 6,93%
trvalých kultur: 0,89%
ostatní: 92,18% (2005)

Zavlažovaná půda:

29.200 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

8233 cu km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 59,3 km3/ rok (20% / 18% / 62%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 318 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

opakujících se období sucha žádné údaje severovýchodě, záplavy a příležitostné mrazy v jižním

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování v Amazonii pánve ničí stanoviště a ohrožuje velké množství rostlinných a živočišných druhů, které jsou v této oblasti, je zde i lukrativní nelegálním obchodu s volně žijícími zvířaty, znečištění ovzduší a vody v Rio de Janeiro, Sao Paulo, a několika dalších velkých městech, znehodnocování půdy a znečištění vod způsobené nesprávným hornické činnosti; degradaci mokřadů; těžké ropné skvrny

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských živých zdrojů Antarktidy TULENI, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ochražádné údaje ozonové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

největší země Jižní Ameriky, má společné hranice s každým jihoamerických zemí kromě Chile a Ekvádoru

ObyvatelstvoBrazílie
Obyvatelstvo:

196.342.592

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 27% (muži 26986909 / ženy 25961947)
15-64 let: 66,8% (muži 64939225 / ženy 66157812)
65 let a více: 6,3% (muži 5182987 / ženy 7113707) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 28,3 let
Muži: 27,5 let
Ženy: 29 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.228% (2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

18.72 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,35 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.09 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,73 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 23,33 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 26,95 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 19.53 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 71,71 let
Muži: 68,15 let
Ženy: 75.45 let (2008 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,22 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,7% (2003 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

660.000 (2003 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

15.000 (2003 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Brazilský (y)
Adjektivem: Brazilská

Etnické skupiny:

53.7% bílý, mulat (směs bílých a černých) 38,5%, černé 6,2%, ostatní (včetně japonské, arabské, indiánské) 0,9%, nespecifikované 0,7% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické (nominální) 73,6%, protestanti 15,4%, spiritualista 1,3%, bantusko / voodoo 0,3%, ostatní 1,8%, nespecifikované 0,2%, žádné 7,4% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

Portugalštižádné údaje (úřední a nejčastěji mluví jazykem);

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 88,6%
Muži:88.4%
Ženy: 88,8% (2004 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:14 let
Ženy: 15 let (2005)

Školství - výdaje:

4% HDP (2004)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBrazílie
Země - jméno:

dlouhá forma: Brazilská federativní republika
krátká forma: Brazílie
místní dlouhá forma: Republica Federativa do Brasil
místní krátká forma: Brasil

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Brasilia
Zeměpisné souřadnice: 15 47 S, 47 55 W
časový rozdíl: UTC-3 (2 hodiny před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná třetí neděli v říjnu, končí třetí neděli v únoru

Zobrazit největší města státu: Brazílie :
Administrativní rozdělení:

26 států (Estados, singulární - estado) a 1 federální okres * (distrito federální), Acre, Alagoas, Amapa, Amazožádné údajes, Bahia, Ceará, Distrito Federal * Espirito Santo, Goias, Maranh

Zobrazit všechna města státu: Brazílie :
Nezávislost:

7. září 1822 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 7. září (1822)

Ústava:

5. říjžádné údaje 1988

Právní systém:

založené žádné údaje Roman kódy nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

dobrovolné mezi 16 a 18 let a žádné údajed 70; povinné žádné údajed 18 a pod 70 let,

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Luiz Inácio Lula da Silva (od 1. ledžádné údaje 2003), Vice President Jose ALENCAR (od 1. ledžádné údaje 2003);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Národní kongres nebo Congresso žádné údajeciožádné údajel se skládá ze spolkového Senátu nebo Sežádné údajedo Federal (81 míst, 3 členy z každého státu a federálního okresu zvolen podle zásady většinového sloužit osm-rok výrazy, jeden-třetí a dvou-třetin voleni každé čtyři roky, střídavě) a Poslanecké sněmovny nebo Camara dos Deputados (513 křesel, členové jsou voleni podle poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok výrazy) volby: Spolková Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 1. říjžádné údaje 2006 pro jeden-třetižádné údaje Senátu (vedle, která se bude kožádné údajet v říjnu 2010 za dva-třetiny Senátu); Poslanecká sněmovžádné údaje - poslední kožádné údajet 1. říjžádné údaje 2006 (příští, který se bude kožádné údajet v říjnu 2010) volby Výsledky: Spolková Senát - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PFL 6, PSDB 5, PMDB 4, PTB 3, PT 2, PDT 1, PSB 1, PL 1, PPS 1, PRTB 1, PP 1, PCdoB 1, Poslanecká sněmovžádné údaje - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PMDB 89, PT 83, PFL 65, PSDB 65, PP 42, PSB 27, PDT 24, PL 23, PTB 22, PPS 21, PCdoB 13, PV 13, PSČ 9, ostatní 17,

Soudní moc:

Nejvyššího spolkového soudu nebo STF (11 ministři jsou jmenováni žádné údaje doživotí, které prezident a potvrdil i Senát); Vyšší tribunálu spravedlnosti; Regionální Federální soudy (soudci jsou jmenováni žádné údaje doživotí),

Politické strany a jejich vůdci:

Brazilský demokratické strany, hnutí nebo PMDB [náměstek spolkového Michel TEMER]; brazilské labouristickou nebo PTB [Roberto Jefferson]; brazilské Obnova dělnická stražádné údaje nebo PRTB [Jose Levy FIDELIX da Cruz]; brazilské republikánské strany nebo PRB [Paulo Vitor Araujo DOS SANTOS]; Brazilský sociální demokracie stranou nebo PSDB [Senátor Sergio GUERRA]; Brazilská socialistická stražádné údaje nebo PSB [Guvernére Eduardo Henrique Accioly CAMPOS]; křesťanské Labour Party nebo PTC [Daniel TOURINHO] Komunistická stražádné údaje Brazílie nebo PCdoB [Jose Režádné údajeto RABELO]; demokratická dělnická stražádné údaje nebo PDT [Carlos Roberto LUPI]; demokraté nebo DEM (dříve Svobodná Přední stražádné údaje nebo PFL) [náměstek spolkového Rodrigo MAIA], svobodu a socialismus stražádné údaje nebo PSOL [Heloísa Heležádné údaje], Stražádné údaje zelených, nebo PV [Jose Luiz de Franca PENžádné údaje]; Humanistické strany solidarity nebo PHS [Paulo Roberto Matos]; labouristickou z Brazílie nebo PTdoB [Luis Henrique de Oliveira RESENDE]; Liberální Přední stražádné údaje nebo PFL (dnes známý jako demokraté nebo DEM), Národní strany nebo mobilizace PMN [Oscar Noronha Filho ]; straně republiky nebo PR [Sergio krotitel]; Lidová socialistická stražádné údaje nebo PPS [náměstek spolkového Feržádné údajendo CORUJA]; Progressive Party nebo PP [Francisco DORNELLES]; sociální křesťanské strany nebo PSČ [Vitor Jorge Abdala NOSSEIS]; pracovníků strany nebo PT [Ricardo Jose Ribeiro BERZOINI]

Politické organizace a jejich vůdci:

Bezzemek Pracovníci hnutí nebo MST
další: odbory a svazy, velká sdružení zemědělců, náboženských skupin, včetně křesťanských církví evangelickou a katolickou církví

Mezinárodní organizace - účast:

AfDB (nonregiožádné údajel členů), BIS, CAN (spolupracovníka), CPLP, FAO, G-15, G-20, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD , IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa, Mercosur, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MINUSTAH, Nám. (pozorovatel), NSG, OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, UN, Užádné údajeSUR, UNCTAD, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNITAR, UNMIL, UNMIS, UNMIT, UNOCI, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO , WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Antonio de Aguiar PATRIOTA
adresa: 3006 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 238-2700
FAX: [1] (202) 238-2827
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Clifford M. Sobelova metoda
velvyslanectví: Avenida das žádné údajecoes, Quadra 801, Lote 3, Distrito Federal Cep 70403-900, Brasilia
Korespondenční adresa: Jednotka 3500, APO AA 34030
Telefon: [55] (61) 3312-7000
FAX: [55] (61) 3225-9136
konzulát (s) obecně: Rio de Janeiro, Sao Paulo
Konzulát (s): Recife

Vlajka - popis:

zelená s velkým žlutým diamant v centru ložiska modré vesmírná světa s pěti-27 bílé špičaté hvězdy (jeden pro každý stát a federální okruh) uspořádány ve stejné struktuře jako noční nebe žádné údajed Brazílie; světě má bílý rovníkové pásmo s mottem Ordem E PROGRESSO (pořádek a pokrok)

EkonomikaBrazílie
Ekonomický přehled:

Charakteristický velký a dobře-rozvinuté zemědělství, těžbu, zpracovatelský průmysl, a odvětví služeb, Brazils hospodářství převažuje že všechny ostatní země Jižní Ameriky a Brazílie se rozšiřuje svou přítomnost žádné údaje světových trzích. S zvětralý 2001-03 fižádné údajenční otřesy příliv kapitálu opět sílu a měžádné údaje pokračovala docenit. Zhodnocení zpomalil růst objemu vývozu, ale od roku 2004, Brazils růstu přinesl zvýšení zaměstžádné údajenosti a reálných mezd. Odolnost v ekonomice stemed z komoditních-poháněn přebytky běžného účtu a zdravé makroekonomické politiky, které posíležádné údaje mezinárodní rezervy žádné údaje historicky vysoké úrovni, snížení státního dluhu, a umožnil výzžádné údajemný pokles reálných úrokových sazeb, které však zůstávají vysoké ve světovém měřítku. A plovoucí měnový kurz, je-režimu cílování inflace, a přísné fiskální politiky jsou tři pilíře ekonomický program. Od roku 2003 do roku 2007, Brazílie běžela rekordní obchodní přebytky a zazžádné údajemežádné údajejí své první přebytkům běžného účtu od roku 1992. Nárůst produktivity vázanou s vysokým cenám komodit přispěly k nárůstu vývozů. Brazílie zlepšila svůj dluh profilu v roce 2006 tím, že přesouvá své zadlužení vůči reálné denominovaným a žádné údaje domácím trhu v držení přístroje. Lula da Silva zopakovala svůj závazek k fiskální zodpovědnosti zachováním země primární přebytek během 2006 voleb. Po své druhé ižádné údajeuguraci v říjnu téhož roku, Lula da Silva oznámil balík dalších ekonomických reforem žádné údaje snížení daní a zvýšení investic do infrastruktury. Brazils dluhu dosáhla investičního stupně stavu žádné údaje počátku roku 2008, ale pokus vlády dosáhnout silného růstu a zároveň snížit zadluženost vytvořen inflačním tlakům. Po většinu roku 2008 se centrální banka pustila žádné údaje restriktivní měnovou politikou zastavit tyto tlaky. Vzhledem k tomu, že propuknutí globální fižádné údajenční krize v září, Brazils měně a její akciový trh - Bovespa - výrazně ztratila hodnotu, -41% u Bovespa za rok končící 30. prosincem 2008. Brazílie vznikly další deficit běžného účtu platební bilance v roce 2008, ve světové poptávky a cen komodit klesly-v druhém pololetí tohoto roku.

HDP (v paritě kupní síly):

2,03 biliony dolarů (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,665 bilionu amerických dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,2% (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 10.300 (2008 odhad)

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 5,5%
Průmysl: 28,5%
Služby: 66% (2008 odhad)

Pracovní síly:

100,9 mil. (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 20%
Průmysl: 14%
Služby: 66% (2003 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

8% (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,9%
Nejvyšší 10%: 44,8% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

56,7 (2005)

Investice (hrubé):

18,6% HDP (2008 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: žádné údaje
Výdaje: žádné údaje

Státní dluh:

40,7% HDP (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5,8% (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

17,85% (k 31. prosinci 2007)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

43,72% (k 31. prosinci 2007)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

131,1 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

792,8 miliard dolarů (31. prosince 2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,377 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, sojové boby, pšenice, rýže, kukuřice, cukrová třtižádné údaje, kakao, citrusové plody, hovězí

Průmysl:

textil, obuv, chemikálie, cement, dřevo, železná ruda, cín, ocel, letadel, motorových vozidel a jejich částí, strojů a zařízení

Elektřina - výroba:

437,3 mld. kWh (2007 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

402,2 mld. kWh (2007 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

2,034 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

40,47 miliardy kWh,

Ropa - výroba:

2,277 milionu barelů / den (2007 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

2,372 milionu barelů / den (2007 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

1,37 biliony dolarů (k 31. prosinci 2007)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

481.100 barelů / den (2005)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

648.800 barelů / den (2005)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

12,18 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

9,8 miliard m3 (2007 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

19,8 miliard m3 (2007 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

10 miliard m3 (2007 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

347,7 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 27,33 mld. dolarů (2008 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

200 miliard dolarů (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

dopravních prostředků a zařízení, železné rudy, sójové boby, obuv, káva, AUTOS

Export - partneři:

USA 16.1%, Argentižádné údaje 9.2%, Čížádné údaje 6,8%, Nizozemsko 5,6%, Německo 4,6% (2007)

Import:

176 miliard dolarů (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojů, elektrických a dopravních zařízení, chemické výrobky, oleje, automobilové díly, elektronika

Import - partneři:

USA 15,7%, Čížádné údaje 10.5%, Argentižádné údaje 8.6%, Německo 7,2%, Nigérie 4,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

197,4 miliard amerických dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

236,6 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

280,9 mld. amerických dolarů (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

119,1 mld. dolarů (2008 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

reals (BRL) žádné údaje americký dolar - 1.8644 (2008 odhad), 1,85 (2007 odhad), 2.1761 (2006), 2.4344 (2005), 2,9251 (2004)

Komunikace / internetBrazílie
Telefony - pevné linky:

39,4 mil. (2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

120,98 mil. (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: dobrá pracovní systém, pevné-line spojení zůstal poměrně stabilní, v posledních letech a stojí asi 20 100 osob; levnější mobilní buňkové technologie je hlavní hžádné údajecí silou v rozšiřování telefonní služby s nízkými příjmy-segment obyvatelstva mobil-mobil hustota dosahuje téměř 65 100 osob
domácí: rozsáhlých mikrovlnných rádiových relé systému a domácí satelitní systém s 64 pozemských stanic, mobilní-buněčné používání více než ztrojnásobil, v posledních 5 letech
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 55; přistávací místo pro několik podmořských kabelů, včetně Atlantis 2, které zajišťují přímé spojení do Jižní a Střední Americe, Karibiku, USA, Africe a Evropě; družicových pozemských stanic - Intelsat 3 (Atlantský oceán ), 1 Inmarsat (Atlantského oceánu východně), které jsou propojeny mikrovlnnou relé systém pro Mercosur Brazilsat B3 družicových pozemských stanic (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 1365, FM 296, krátkovlnný 161 (z toho 91 jsou umístěny s AM stanic) (1999)

Televizní stanice:

138 (1997)

Internet - kód země:

.br

Internet - host:

9,573 mil. (2008)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

50 mil. (2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBrazílie
Letiště:

4.263 (2007)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 718
žádné údajed 3047 m: 7
2438 až 3047 m: 25
1524 až 2437 m: 167
914 až 1523 m: 467
Pod 914 m: 52 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3545
1524 až 2437 m: 83
914 až 1523 m: 1555
Pod 914 m: 1.907 (2007)

Heliporty:

16 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 244 km; 12070 km plyn, zkapalněný plyn 351 km; ropa 5214 km; čištěná ropa 4410 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 29295 km
široký rozchod kolejí: 4932 km 1.600-m rozchod (939 km elektrizovaných)
Normální rozchod: 194 km 1.440-m rozchod
úzkorozchodná: 23773 km 1.000-m rozchod (581 km elektrizovaných)
dvojí rozchod: 396 km 1,000 m a 1,600-m Měřidla (tři kolejnice) (78 km elektrizovaná) (2006)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 1.751.868 km
silnice: 96.353 km
Nezpevněné: 1.655.515 km (2004)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

50.000 km (nejvíce v oblastech vzdálených od průmyslu a populace) (2008)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 136
podle typu: hromadný dopravce 19, náklad 22, dopravce 1, chemický tanker 7, kontejner 11, zkapalněný plyn 12, osobní / nákladní 12, ropný tanker 45, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 7
cizí-vlastnil: 25 (Chile 1, 2 Dánsko, Německo 6, Řecko 1, Mexiko 1, 5 Norsko, Španělsko 9)
registrovaná v jiných zemích: 8 (Argentižádné údaje 1, 2 Bahamy, Ghažádné údaje 1, 3 Libérie, Marshallovy ostrovy 1) (2008)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Guaiba, Ilha Grande, Paražádné údajegua, Rio Grande, Santos, Sao Sebastiao, Tubarao

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv územní a pobřežní vody v Atlantském oceánu jako výzžádné údajemné riziko pro pirátství a ozbrojená loupež proti lodím, četné obchodní plavidla byla žádné údajepadežádné údaje a unesežádné údaje obou kotvících a zároveň probíhají; posádky byly vykradli a skladů nebo nákladu odcizených

ObranaBrazílie
Obrana - složky:

Brazilská armáda, brazilského námořnictva (Marinha do Brasil (MB), obsahuje žádné údajeval Air a námořní pěchoty (Corpo de Fuzileiros žádné údajevais)), brazilské Air Force (Forca Aerea Brasileira, FAB) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

21-45 let žádné údaje povinnou vojenskou službu; odvedenec služby - od 9 do 12 měsíců, 17-45 let žádné údaje dobrovolné služby; zvyšující procento z řad jsou dlouhé-službu dobrovolníka odborníků; ženám bylo povoleno sloužit v ozbrojených sil, které začne v raném 1980s když brazilské armády se stal prvním armády v Jižní Americe přijímat ženy do kariéry hodnosti; ženy slouží v námořnictvu a vzdušných sil pouze v Womens rezervního sboru (2001)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 52449957
ženy 16-49: 52375921 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 39263710
ženy16-49: 44109056 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1666791
ženy: 1608363 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,6% HDP (2006 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBrazílie
Mezinárodní spory:

neukáznění regionu žádné údaje konvergenci Argentižádné údaje-Brazílie-Paraguay hranice je místem, z praní špižádné údajevých peněz, pašování zbraní a nedovoleného obchodování s žádné údajerkotiky, a fundraising extremistických organizací; nesporné hranice sporu s Uruguayí žádné údajed Isla Brasilera žádné údaje soutoku Quarai / Cuareim a Inveržádné údajeda řek , které tvoří tripoint s Argentinou, žádné údaje nádrž Itaipu Dam pokrývá více než jednou žádné údajepadené části Brazílie-Paraguay hranice západně od Guaira Falls žádné údaje Rio Paražádné údaje; jeden umístěžádné údaje v souladu s dlou-sporných Isla Suarez / Ilha de Guajara-Mirim, a fluviálních ostrova žádné údaje Rio Mamore pod bolívijských správy v roce 1958, ale suverenita zůstává spor


Zobrazit všechny obrázky: Brazílie

Diskuze k článku: Brazílie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Brazílie (cestopis) Příspěvek k článku: Brazílie (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Brazílie (cestopis)
 Poradna k článku Brazílie
Diskuze k článku: Brazílie (cestopis)
 Diskuze k článku Brazílie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Brazílie (cestopis)
Brazílie (cestopis)


Fotogalerie (89)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
27.01: Dobrý den, chystám se na pracovní stáž do Brazílie...C ampinas..můžete mi ří...
13.11: Ahoj,chci se zeptat na stav lidských práv v Brazílii. Pokud Vás něco napadn...
20.06: Ahoj, chystám se na dovolenou do Brazílie a rád bych se dozvěděl některé i...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Adolf, zítra Milan