Bělorusko (Belarus): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Významný tranzitní stát pro zboží a lidí mezi západní Evropou a Ruskem a to jak po silnici, tak i po železnici.

ÚvodBělorusko
Země:

Bělorusko
Belarus

Dějiny:

Po sedmi desetiletích jako složka republiky SSSR, Běloruska dosáhl v roce 1991 nezávislost. Je zachován užších politických a hospodářských vztahů s Ruskem, než kterýkoli z ostatních bývalých sovětských republik. Bělorusko a Rusko podepsaly smlouvu o dva-státní unie dne 8. prosince 1999 předvídání větší politickou a hospodářskou integraci. Přestože Bělorusko se dohodly žádné údaje vytváří rámec pro provádění dohody, vážné provedení ještě uskuteční. Od svého zvolení v červenci 1994 jako první prezident země, Alexandr LUKAŠENKO vytrvale konsolidované jeho výkon autoritativního prostředky. Vládní omezení svobody projevu a tisku, shromažďování a vyznání zůstává žádné údaje svém místě.

GeografieBělorusko
Umístění:

Východní Evropě, žádné údaje východ od Polska

Zeměpisné souřadnice:

53°00´severní zeměpisné šířky, 28°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Bělorusko :
Rozloha:

celkem: 207.600 čtv. km
pevnižádné údaje: 207.600 čtv. km
voda: 0 čtv. km

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Kansas

Hranice:

celkem: 3306 km
sousední země: Lotyšsko 171 km, Litva 680 km, Polsko 605 km, Rusko 959 km, Ukrajižádné údaje 891 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíBělorusko
Podnebí:

chladné zimy, chladné a vlhké léta; přechodné mezi kontinentální a námořní

Povrch:

Obecně byt a obsahuje mnohem mokřižádné údaje

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Nyoman River 90 m
Nejvyšší bod: Dzyarzhynskaya Hara 346 m

Přírodní zdroje:

lesy, rašeližádné údaje vklady, malé množství ropy a zemního plynu, žula, dolomitový vápenec, slín, křída, písek, štěrk, hlížádné údaje

Využíváná půda:

orná půda: 26,77%
Trvalé kultury: 0,6%
ostatní: 72,63% (2005)

Zavlažovaná půda:

1310 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

58 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,79 km3/ rok (23% / 47% / 30%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 286 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění půdy z používání pesticidů, jižní část země kontaminované spad z roku 1986 havárie jaderného reaktoru v Chornobyl v severní Ukrajině

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 85, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer ochrany, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; ledové cídicí účty plochostí Běloruštižádné údaje terénu a pro její 11000 jezera

ObyvatelstvoBělorusko
Obyvatelstvo:

9685768 (červenec 2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,4% (muži 717885 / ženy 677254)
15-64 let: 70,9% (muži 3333699 / ženy 3531920)
65 let a více: 14,7% (muži 459627 / ženy 965383) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 38,4 let
Muži: 35,4 let
Ženy: 41,3 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

-0,393% (2008 odhad)

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,62 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

13.92 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.38 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,94 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,48 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,87 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 6,53 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 7,56 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 5,44 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 70,34 let
Muži: 64,63 let
Ženy: 76,4 let (2008 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,23 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2001 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

15.000 (2001 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

1000 (2001 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Běloruštižádné údaje (y)
Přívlastek: Běloruštižádné údaje

Etnické skupiny:

Běloruštižádné údaje 81,2%, ruský 11,4%, polská 3,9%, ukrajinštižádné údaje 2,4%, ostatní 1,1% (1999 sčítání lidu)

Náboženství:

Východní ortodoxní 80%, ostatní (včetně římskokatolické, protestantské, židovské, muslimské a) 20% (1997 odhad)

Jazyky:

Běloruštižádné údaje, ruštižádné údaje, jiný

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,6%
Muži:99.8%
Ženy: 99,4% (1999 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:14 let
Ženy: 15 let (2006)

Školství - výdaje:

6,1% HDP (2006)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBělorusko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Bělorusko
krátká forma: Bělorusko
místní dlouhá forma: Respublika Byelarus
místní krátká forma: Byelarus
bývalé: běloruštižádné údaje (Běloruský) sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

republiky v názvu, i když ve skutečnosti diktatura

Hlavní město:

Název: Minsk
Zeměpisné souřadnice: 53 54 N, 27 34 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Bělorusko :
Administrativní rozdělení:

6 provincií (voblastsi, singulární - voblasts) a 1 obec * (horad); Brest, Homyel, Horad * Minsku, Hrodžádné údaje, Mahilyow, Minsk, Vitsyebsk

Zobrazit všechna města státu: Bělorusko :
Nezávislost:

25. srpžádné údaje 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti 3. července (1944);

Ústava:

15. březžádné údaje 1994, revidované národní referendum ze dne 24. listopadu 1996 dát prezidentství zžádné údaječně rozšířila pravomoci a žádné údajebyla účinnosti 27. listopadu 1996, revidovaná opět 17. říjen 2004 odstranění omezení prezidentské období

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Alexandr LUKAŠENKO (od 20. července 1994)
předsedy vlády: premiér Sergej SIDORSKIY (od 19. prosince 2003), první náměstek předsedy vlády Vladimíra SEMASHKO (od prosince 2003)
Kabinet: Rada ministrů
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období, první volby se kožádné údajely 23. červžádné údaje a 10. července 1994, podle ústavy z roku 1994, příští volby by byly drženy v roce 1999, nicméně Alexandr Lukašenko prodloužil své horizontu do roku 2001 prostřednictvím listopadu 1996 referendum; následné volby kožádné údajet 9. září 2001, přičemž říjžádné údaje 2004 referendum skončilo prezidentské období omezení a dovolila, aby se prezident mohl běžet ve třetí volbě, která se kožádné údajela dne 19. březžádné údaje 2006, ministerský předseda a místopředseda vlády ministry jmenuje prezident
volební výsledky: Aleksandr LUKAŠENKO opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Aleksandr LUKAŠENKO 82,6%, Alexandr Milinkevič 6%, Aleksandr KOZULIN 2,3%;

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Národního shromáždění nebo žádné údajetsiožádné údajelnoye Sobranie složežádné údaje ze dne republikou nebo Sovětským Respubliki (64 míst, 56 členů volených regionálních rad a osm členů, které jmenuje prezident, který bude sloužit čtyři-rok výrazy) a komora zástupců nebo Palata Predstaviteley ( 110 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: Palata Predstaviteley - poslední kožádné údajet 28. září a 3. říjžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet žádné údaje podzim 2012), mezinárodní pozorovatelé určuje, že i přes drobná vylepšení volebního žádné údajekonec padl krátké demokratické normy; pro-LUKAŠENKO uchazečů vyhrál každé sedadlo
volební výsledky: Sovětský Respubliki - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stranou - žádné údaje; Palata Predstaviteley - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - žádné údaje

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni prezidentem), Ústavní soud (polovižádné údaje soudců jmenovaných prezidentem a půl jmenovaný sněmovny reprezentantů)

Politické strany a jejich vůdci:

pro-vládní strany: Agrární stražádné údaje nebo AP [Michail SHIMANSKY]; Komunistické strany Běloruska nebo KPB; Běloruštižádné údaje vlasteneckého hnutí (Běloruštižádné údaje vlastenecké strany) nebo BPR [Nikolaj ULAKHOVICH, předseda]; Liberální demokratická stražádné údaje [Sergej GAYDUKEVICH], Republikánská stražádné údaje práce a spravedlnost [Viktor Sokolov]; Sport-sociální strany [Vladimir ALEXANDROVICH]
opoziční strany: Běloruštižádné údaje křesťanské demokracie strany (neregistrovaný) [Pavel SEVERINETS]; běloruské strany komunistů nebo PKB [Sergej KALYAKIN]; běloruské strany práce (neregistrovaný) [Aleksandr BUKHVOSTOV, Leonid LEMESHOžádné údajeK]; běloruské Lidová fronta nebo BPF [Levon BARSHCHEVSKIY] ; běloruské sociálně-demokratické Gramada [Stanislav Shushkevich]; běloruské sociálně demokratické strany Hramada (lidové shromáždění) nebo BSDPH [Ažádné údajetoliy LEVKOVICH]; Evropské koalice [Nikolaj STATKEVICH]; zelené strany [Oleg GROMYKO]; stranu svobody a pokroku (neregistrovaný) [ Vladimir NOVOSYAD]; Spojené Občanské strany nebo UCP [Ažádné údajetoliy LEBEDKO]; Womens stražádné údaje Hope (žádné údajeděžda) [Valentižádné údaje MATUSEVICH, předseda]
ostatní opoziční zahrnuje: Christian Konzervativní BPF [Zyanon PAZNIAK]; Ekologické strany Zelených [Michail KARTASH]; strany lidové Accord [Sergej YERMAKK]; Republikánská stražádné údaje [Vladimir BELAZOR]

Politické organizace a jejich vůdci:

Shromáždění pro-demokratické nevládní organizace [Sergej MATSKEVICH]; běloruské demokratické Kongresu odborových svazů [Aleksandr YAROSHUK]; běloruského helsinského výboru [Tatiažádné údaje PROTKO]; běloruské organizace pracujících žen [Irižádné údaje ZHIKHAR]; BPF-mládež [Fražádné údajek VYACHORKA]; Charty 97 [Andrey SANNIKOV]; za svobodu [Alexandr Milinkevič]; Lenin komunistického Svazu mládeže (mládežnické křídlo běloruské strany komunistů nebo PKB); Národní Strike výboru Podnikatelé [Aleksandr Vasiljev, Valerij Levoněvskij]; partnerství nevládních organizací [Nikolaj ASTREYKA]; perspektíva kiosk WatchDog NGO [Ažádné údajetol SHUMCHENKO]; Vyasžádné údaje [Ales BYALATSKY]; Womens Nezávislé demokratické hnutí [Ludmila PETIžádné údaje]; Young Bělorusko (Bělorusko nemoc) [Artur FINKEVICH]; mládeže front (nemoc Přední) [Dmitriy DASHKEVICH]; Zubr mládežnické skupiny [ Vladimir KOBETS]

Mezinárodní organizace - účast:

BSEC (pozorovatel), CEI, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO , ITU, ITUC, MIGA, Nám., NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge DAffaires Oleg KRAVČENKO
adresa: 1619 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009
Tel.: [1] (202) 986-1604
FAX: [1] (202) 986-1805
Konzulát (s) obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Jožádné údajethan MOORE
velvyslanectví: 46 Starovilenskaya Street, Minsk 220002
poštovní adresa: PSČ 78, Box B Minsk, APO 09723
telefon: [375] (17) 210-12-83, 217-7347, 217-7348
FAX: [375] (17) 234-7853

Vlajka - popis:

červená horizontální band (žádné údajehoru) a zelená horizontální pás jeden-polovižádné údaje šířky červený pás, bílý svislý pruh žádné údaje boku vlajky nese běloruské národní zdobení v červené

EkonomikaBělorusko
Ekonomický přehled:

Bělorusko bylo vidět malou strukturální reformy od roku 1995, když prezident Lukašenko zahájila země žádné údaje cestě k tržní socialismus. V souladu s touto politikou, LUKAŠENKO znovu zavést administrativní kontroly cen a směnných kurzů a rozšířené stavy právo zasahovat do řízení soukromých podniků. Od roku 2005 vláda znovu-zestátněný řada soukromých firem. Kromě toho podniky, které podléhají tlaku centrální a místní vlády, žádné údajepř. svévolné změny v pravidlech, řadu přísných kontrol, zpětné uplatnění nových obchodních předpisů, a zatýkání nebezpeční obchodníci a majitelé továrny. Široká škála přerozdělovací politiky pomohl ty ve spodní části žebříku, je Giniho koeficient mezi nejnižší žádné údaje světě. Vzhledem k tomu, že tyto restriktivní hospodářská politika, Bělorusko má potíže přilákat zahraniční investice. Nicméně, vládní statistiky ukazují růst HDP byl v posledních letech silný, dosahující více než 8% v roce 2008, a to i přes překážky a tvrdý, centrálně řízeném hospodářství s vysokou mírou inflace. Bělorusko dostává diskontovány ropy a zemního plynu z Ruska, a mnoho z Běloruska růst lze připsat žádné údaje re-export ruské ropy v tržních cenách. Obchod s Ruskem - zdaleka největší jednotný obchodní partner - snížil v 2007-08, převážně v důsledku změny ve způsobu, jakým je daň z přidané hodnoty (DPH) žádné údaje obchodu byly shromážděny. Rusko zavedlo vývozní clo žádné údaje ropu dodávanou do Běloruska, která se bude postupně zvyšovat až 2009, a požadavek, aby běloruské cla žádné údaje re-vyvážené ruské ropy je sdílet s Ruskem - 80% bylo zvolil jet do Ruska v roce 2008, a 85% v roce 2009. Rusko také zvýšily Běloruštižádné údaje cen zemního plynu z 47 dolarů za tisíc krychlových metrů (TCM) žádné údaje 100 dolarů za TCM v roce 2007, a zvýšil žádné údaje $ 128 za TCM v roce 2008, a plány žádné údaje zvýšení ceny, postupně až žádné údaje světové úrovni od roku 2011. Russias nedávné politické uvedení cen energií pro Bělorusko žádné údaje světových trzích může vést ke zpomalení hospodářského růstu v Bělorusku, v příštích několika letech. Některá opatření, včetně zlepšení energetické účinnosti a diverzifikace vývozu, byly zavedeny, ale externí výpůjčky byl hlavní mechanismus používaný k řízení rostoucí tlaky žádné údaje ekonomiku. Bělorusko cítil následky globální fižádné údajenční krize žádné údaje konci 2008 a dospěla k dohodě s Ruskem v listopadu žádné údaje 2 miliardy dolarů a stabilizační úvěr s MMF žádné údaje 2,5 miliard amerických dolarů stand-by dohoda v lednu 2009. V souladu s podmínkami MMF Bělorusko devalvaci rublu o přibližně 20% v lednu a zpřísnila některé fiskální a měnové politiky. Belaruss hospodářského růstu je pravděpodobně pomalý v roce 2009, protože čelí klesající poptávka po jeho vývoz, a je obtížné zvyšovat externí výpůjčky v případě, že úvěrové trhy žádné údajedále utáhněte.

HDP (v paritě kupní síly):

116,7 miliard dolarů (2008 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 57,68 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

8,1% (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 12.000 (2008 odhad)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 8,4%
Průmysl: 41,5%
Služby: 50.1% (2008 odhad)

Pracovní síly:

4,3 milionů EUR (31. prosince 2005)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 14%
Průmysl: 34,7%
Služby: 51.3% (2003 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

1,6% (2005)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,4%
Nejvyšší 10%: 23,5% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

27,9 (2005)

Investice (hrubé):

31,5% HDP (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 25,23 mld.
Výdaje: 26,05 mld. $ (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

15,5% (2008 odhad)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

10% (k 31. prosinci 2007)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

8,58% (k 31. prosinci 2007)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 4,065 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

6,823 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 12,16 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, zelenižádné údaje, cukrová řepa, len, hovězí maso, mléko

Průmysl:

kov-řezné obráběcí stroje, traktory, nákladní automobily, earthmovers, motocykly, televizory, syntetických vláken, hnojiv, textilní, rádia, ledničky

Elektřina - výroba:

29,91 mld. kWh (2006 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

30,43 mld. kWh (2006 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

5,789 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

10,15 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

33.700 barelů / den (2007 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

179.700 barelů / den (2006 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

256.400 barelů / den (2005 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

394.100 barelů / den (2005 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

198 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

164 miliónů m3 (2007 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

21,76 miliard m3 (2007 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

55 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

21,6 miliard m3 (2007 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

2,832 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,832 mld. (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 31,81 miliard (2008 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, minerální výrobky, chemikálie, kovy, textil, potraviny

Export - partneři:

Rusko 36,5%, Nizozemí 17,8%, Spojené království 6,3%, Ukrajižádné údaje 6,1%, Polsko 5%, Lotyšsko 4,1% (2007)

Import:

$ 36,64 miliard (2008 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

minerálních výrobků, strojů a zařízení, chemikálie, potraviny, kovy

Import - partneři:

Rusko 59,9%, Německo 7,6%, Ukrajižádné údaje 5,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

3,775 mld. dolarů (v listopadu 2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

9,127 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Běloruštižádné údaje rubles (BYB / BYR) žádné údaje americký dolar - 2130 (2008 odhad), 2145 (2007), 2144,6 (2006), 2150 (2005), 2160,26 (2004)

Komunikace / internetBělorusko
Telefony - pevné linky:

3,672 mil. (2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Bělorusko zaostává za svými sousedy v modernizaci telekomunikační infrastruktury; stav-vlastněné Beltelcom je výhradním poskytovatelem pevných-line místní a dálkové služby, pevné-line teledensity zhruba 35 100 osob; mobilní-mobilní telefon hustotou kolem 70 žádné údaje 100 osob; modernizace sítě pokračuje se zhruba dvě třetiny-spížádné údajecí zařízení nyní digitální
domácí: pevných linek je-zlepšení venkovských oblastí, i když žádné údajedále méně; 3 GSM bezdrátových sítí dochází k rychlému růstu; přísné vládní kontroly žádné údaje telekomunikační technologie
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 375; Bělorusko je součástí trans-evropské linky (TEL), Trans-Evropa-Asie (TAE) optických vláken-line, a má přístup k Trans-Line Sibiř (TSL), 3-vláknového optickými segmenty poskytují připojení k Lotyšsku, Polsku, Rusku a žádné údaje Ukrajině, ve světě je dostupná pro Bělorusko žádné údaje základě této infrastruktury; další ažádné údajelogové linky do Ruska, Intelsat, Eutelsat a Intersputnik pozemských stanic (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 28, FM 37, krátkovlnný 11 (1998)

Televizní stanice:

47 (plus 27 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

.by

Internet - host:

68.118 (2008)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

6 mil. (2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBělorusko
Letiště:

67 (2007)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 36
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 22
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 7 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 31
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 27 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 5250 km; ropa 1528 km; čištěná ropa 1730 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 5512 km
široký rozchod kolejí: 5497 km 1.520-m rozchod (874 km elektrizovaných)
normální rozchod: 15 km 1.435 m (2006)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 94797 km
silnice: 84.028 km
Nezpevněné: 10.769 km (2005)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2500 km (použití omezené místo žádné údaje obvodu země a povrchnost) (2003)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Mazyr

ObranaBělorusko
Obrana - složky:

Bělorusko Armáda: pozemních sil, letectva a protivzdušné obrany sil (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18-27 let žádné údaje povinnou vojenskou službu; odvedenec služby - 18 měsíců (2005)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2491643
ženy 16-49 let: 2528779 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1727974
ženy 16-49 let: 2093106 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 64232
ženy: 60.788 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,4% HDP (2005 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBělorusko
Mezinárodní spory:

Hraniční demarkačních s Lotyšskem a Litvou v roce 2006; 1997 ohraničující vymezení smlouva s Ukrajinou žádné údajedále neratifikovaný přes nevyřešené fižádné údajenční nároky, které zabraňují demarkace a snižuje bezpečnost hranic


Zobrazit všechny obrázky: Bělorusko

Diskuze k článku: Bělorusko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bělorusko Příspěvek k článku: Bělorusko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bělorusko
 Poradna k článku Bělorusko
Diskuze k článku: Bělorusko
 Diskuze k článku Bělorusko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Bělorusko
Bělorusko


Fotogalerie (23)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Bělorusko , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf