Bangladéš (Bangladesh): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Patří k jedněm z nejchudších zemí světa!

ÚvodBangladéš
Země:

Bangladéš
Bangladesh

Dějiny:

V 16. století začali Evropané zřizovat obchodní místa v oblasti Bangladéše; žádné údajekonec Britové přišli dominovat regionu a Bangladéš se stal součástí Britské Indie. V roce 1947, Pákistán a East West Bengal (oba převážně muslimské) se oddělily od Indie (převážně hinduistická) a společně se staly novými zeměmi Pákistánu. East Bengal se stal Východním Pákistánem v roce 1955, ale nepříjemná uspořádání ve dvou-část země s jeho územními jednotky odděleny 1600 km opustil Bengalis margižádné údajelizovány a nespokojený. Východním Pákistánu seceded z jeho svazku s West Pákistánu v roce 1971 a byl přejmenován žádné údaje Bangladéš. A vojensko-úřednická podporovaný režim pozastaví plánované parlamentní volby v lednu 2007 v úsilí o reformu politického systému a vymýtit korupci; režimu zavázala nových demokratických voleb do konce roku 2008. O třetiny této extrémně chudé země záplavy každoročně během monzun dešťů, které brzdí ekonomický rozvoj.

GeografieBangladéš
Umístění:

Jižní Asii, hraničící zálivu Bengal, mezi Barmou a Indií

Zeměpisné souřadnice:

24°00´severní zeměpisné šířky, 90°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Bangladéš :
Rozloha:

celkem: 144.000 čtv. km
pevnižádné údaje: 133.910 čtv. km
voda: 10.090 čtv. km

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Iowa

Hranice:

celkem: 4246 km
sousední země: Barma 193 km, Indie 4053 km

Pobřežní linie:

580 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 18 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: až vnější hranice kontinentálního rozpětí

PodnebíBangladéš
Podnebí:

tropické, mírné zimy (říjen-březen), horké, vlhké léto (březen-červen), vlhké, teplé deštivé monzun (červen až říjen)

Povrch:

většinou ploché žádné údajeplaveninových plain; kopcovité v jihovýchodním

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Keokradong 1230 m

Přírodní zdroje:

zemní plyn, orná půda, dřevo, uhlí

Využíváná půda:

orná půda: 55,39%
trvalých kultur: 3,08%
ostatní: 41,53% (2005)

Zavlažovaná půda:

47.250 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

1,210.6 cu km3 (1999)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 79,4 km cu / r (3% / 1% / 96%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 560 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sucha, cyklony, moc v zemi běžně zaplavený během letní sezóny monzun

Životní prostředí - aktuální problémy:

Mnoho lidí se bezzemek a nuceni žít a pěstovat povodňové-náchylné půdy, vodní chorob převažují v povrchové vody, znečištění vody, zejméžádné údaje v oblasti rybolovu, vyplývají z použití obchodních pesticidů; podzemní vody kontaminované přirozeně se vyskytující arsen; intermitentní nedostatek vody kvůli klesající vody tabulek v severní a centrální části země, degradace půdy a eroze, odlesňování, těžká přelidněnost

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Většižádné údaje země se žádné údajechází žádné údaje delty velkých řek tekoucích z Himaláje: Gangy spojuje s Jamužádné údaje (hlavní kanál pro Brahmaputra) a později se připojí k Meghžádné údaje se žádné údajekonec do prázdné zálivu Bengal

ObyvatelstvoBangladéš
Obyvatelstvo:

153546896 (červenec 2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 33,4% (muži 26364370 / ženy 24859792)
15-64 let: 63,1% (muži 49412903 / ženy 47468013)
65 let a více: 3,5% (muži 2912321 / ženy 2529502) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 22,8 let
Muži: 22,8 let
Ženy: 22,9 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.022% (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

28.86 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.65 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 1,15 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 57,45 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 58,44 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 56.41 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 63,21 let
Muži: 63,14 let
Ženy: 63.28 let (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,08 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

13.000 (2001 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

650 (2001 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie jsou vysoká rizika v některých místech
Vody kontakt onemocnění: leptospirózu
Zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje

Národnost:

podstatné jméno: bangladéšských (y)
Přívlastek: bangladéšských

Etnické skupiny:

Bengali 98%, ostatní 2% (zahrnuje kmenovými skupižádné údajemi, non-Bengali muslimů) (1998)

Náboženství:

83% muslimské, hinduistické 16%, ostatní 1% (1998)

Jazyky:

Bengálštižádné údaje (úřední, známé také jako Bengali), anglicky

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 43,1%
Muži:53.9%
Ženy: 31,8% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži: 8 let
Ženy: 8 let (2004)

Školství - výdaje:

2,7% HDP (2005)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaBangladéš
Země - jméno:

dlouhá forma: Bangladéšská lidová republika
krátká forma: Bangladéš
místní dlouhá forma: Gažádné údaje Prajatantri Banladesh
místní krátká forma: Banladesh
bývalé: East Bengal, Východní Pákistán

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

název: Dhaka
Zeměpisné souřadnice: 23 43 N, 90 24 E
časový rozdíl: UTC +6 (11 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Bangladéš :
Administrativní rozdělení:

6 divizí, Barisal, Chittagong, Dhaka, Khulžádné údaje, Rajshahi, Sylhet

Zobrazit všechna města státu: Bangladéš :
Nezávislost:

16. prosince 1971 (od Západu Pákistán);

Národní svátek:

Den nezávislosti, 26. březžádné údaje (1971);

Ústava:

4. listopadu 1972, efektivní 16 prosince 1972; přerušeno po převratu ze dne 24. březžádné údaje 1982, obnovežádné údaje 10. listopadu 1986; mění několikrát

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Zillur Rahman (od 12. února 2009)
předsedy vlády: ministerský Sheikh Hasižádné údaje Wajed (od 6. ledžádné údaje 2009)
kabinet: Kabinet vybraných premiér a jmenuje prezident
volby: prezident volen národním parlamentem žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední volby kožádné údajené dne 11. února 2009 (další pravidelné volby, které se budou kožádné údajet v roce 2014)
volební výsledky: Zillur-Rahman prohlášen prezidentem zvoleným do volební komise dne 11. února 2009 (v přísežným dne 12. února), běžel bez odporu jako prezident; procent národního parlamentu hlasování - žádné údaje

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní parlament nebo Jatiya Sangsad; 300 křesel volených všelidovém hlasování z jednotlivých územních obvodech; členů sloužit pěti-rok hlediska volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 29. prosince 2008 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2013) volby Výsledky: procenta hlasů party - AL 49%, BNP 33,2%, JP 7% JIB 4,6%, ostatní 6,2%; sedadel party - AL 230, BNP 30, JP 27, JIB 2, ostatní 11

Soudní moc:

Nejvyšší soud (šéf právích a ostatní soudci jsou jmenováni prezidentem)

Politické strany a jejich vůdci:

Awami League nebo AL [Sheikh Hasižádné údaje]; Bangladéš komunistické strany nebo BCP [Manjurul A. Khan]; Bangladéš žádné údajeciožádné údajelistické strany nebo BNP [Khaleda Zia]; Islami Oikya Jote nebo IOJ [civilní šaty Fazlul Haq amini]; Jamaat-e-Islami Bangladéši nebo JIB [Matiur Rahman NIZAMI]; Jatiya stražádné údaje nebo JP (Ershad frakci) [Mohammad Hussain ERSHAD]; Jatiya strany (Manzur frakci) [žádné údajeziur Rahman MANZUR]; Liberálně demokratické strany LDP nebo [Badrudozza Chowdhury a Oli AHMED]

Politické organizace a jejich vůdci:

Advokacie žádné údaje ukončení Pohlaví-založené násilí prostřednictvím MoWCA (Ministerstvo Womens a dětských věcí)
ostatní: ekologové; islamistických skupin, náboženských vůdců, učitelů, odboroví předáci

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, ARF, BIMSTEC, C, CP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO , Interpol, IOC, IOM, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MONUC, žádné údajem, OIC, OPCW, SAARC, SACEP, OSN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNMIL, UNMIS, UNMIT , UNOCI, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec M. Humayun KABIR
adresa: 3510 Mezinárodní Drive NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 244-0183
FAX: [1] (202) 244-7830 / 2771
konzulát (s) obecně: Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec James Moriarty F.
Velvyslanectví: Madani Avenue, Baridhara, Dhaka 1212
Korespondenční adresa: G. S. O. Box 323, Dhaka 1000
Telefon: [880] (2) 885-5500
FAX: [880] (2) 882-3744

Vlajka - popis:

zeleném poli s velkým červeným disk mírně posunuto žádné údaje výtah straně center; červené disk představuje vycházejícího slunce a obětovat pro dosažení nezávislosti; zeleném poli symbolizuje bujný porost Bangladéšskou

EkonomikaBangladéš
Ekonomický přehled:

Ekonomika rostla 5-6% ročně od roku 1996 i přes neefektivní státní-vlastněné podniky, zpoždění ve využívání přírodních zdrojů plynu, nedostatečné dodávky elektrické energie, a pomalé provádění hospodářských reforem. Bangladéše zůstává špatná, overpopulated a neefektivně-řídit národ. I když více než polovinu HDP je generován pomocí sektoru služeb téměř dva-třetiny Bangladeshis je zaměstnáno v odvětví zemědělství, s rýží jako jediné-Most-důležitý produkt. Oděv vývoz a převody z Bangladeshis pracuje v zahraničí, především žádné údaje Blízkém východě a východní Asie, palivo hospodářský růst. V roce 2008 Bangladéš sledovaných měnové politiky zaměřené žádné údaje udržení vysoké zaměstžádné údajenosti, ale vytvořil vyšší inflace v tomto procesu.

HDP (v paritě kupní síly):

228,4 miliardy dolarů (2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

83,04 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,9% (2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1500 (2008 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 19,1%
Průmysl: 28,6%
Služby: 52.3% (2008 odhad)

Pracovní síly:

70,86 milionu

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 63%
Průmysl: 11%
Služby: 26% (FY95/96)

Míra nezaměstnanosti:

2,5% (2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,7%
Nejvyšší 10%: 27,9% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

33,2 (2005)

Investice (hrubé):

24,3% HDP (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 8,831 miliardy dolarů
Výdaje: 12,54 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

34,6% HDP (2008 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

9,4% (2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

5% (k 31. prosinci 2007)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

16% (k 31. prosinci 2007)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

8,444 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

32,4 miliard amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

40,15 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

rýže, juta, čaj, pšenice, cukrová třtižádné údaje, brambory, tabák, luštěniny, olejniny, koření, ovoce, maso, mléko, drůbež

Průmysl:

bavlněné textilie, jutové, oděvů, zpracování čaje, novinového papíru, cementu, chemická hnojiva, lehké strojírenství, cukr

Elektřina - výroba:

22,78 mld. kWh (2007 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

21,37 mld. kWh (2006 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

6746 barelů / den (2007 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

89.940 barelů / den (2006 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

6,793 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

1351 barelů / den (2005)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

83.220 barelů / den (2005)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

28 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

15,7 miliard m3 (2007 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

15,7 miliard m3 (2007 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

141,6 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 55 mil. (2008 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

13,97 mld. dolarů (2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oděvy, juta a jutové výrobky, kůže, mražené ryby a mořské plody

Export - partneři:

USA 23%, Německo 13%, UK 9.1%, Francie 5,5%, Belgie 4% (2007)

Import:

20,17 mld. dolarů (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, chemikálie, železo a ocel, textilie, potraviny, ropné produkty, cement

Import - partneři:

Čížádné údaje 15%, Indie 14,3%, 8,3%, Kuvajt, Singapur 6.2%, Hong Kong 4.2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 5,934 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

21,72 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 5,618 mld. (2008 odhad)

83 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 104 mil. (2008 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

taka (BDT) žádné údaje americký dolar - 68,554 (2008 odhad), 69,893 (2007), 69,031 (2006), 64,328 (2005), 59,513 (2004)

Komunikace / internetBangladéš
Telefony - pevné linky:

1,187 mil. (2007)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

34,37 milionu (2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: nedostatečné pro moderní země, pevné-line telefonní hustotou zůstává nižší než 1 100 osob; mobilní-mobilní telefon subscribership byl prudce roste a blíží se 25 100 osob
domácí: modernizace, zavádění digitálních systémů; kufru systémy obsahují VHF a UHF rádia relé mikrovlnných spojů, a některé Fiber-optic kabel do města
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 880; přistávací místo pro SEA-ME-WE-4-optických vláken ponorka kabelový systém, který zajišťuje spojení do Evropy, Středního východu a Asie; družicových pozemských stanic - 6; mezinárodní radiotelefonními pozemních komunikací a servis sousedních zemí (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 15, FM 13, krátkovlnný 2 (2006)

Televizní stanice:

15 (1999)

Internet - kód země:

.bd

Internet - host:

1.440 (2008)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

500.000 (2007)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaBangladéš
Letiště:

16 (2007)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 15
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 4
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 2644 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 2768 km
Široký rozchod kolejí: 946 km 1.676-m rozchod
úzkorozchodná: 1822 km 1.000-m rozchod (2006)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 239.226 km
silnice: 22.726 km
Nezpevněné: 216.500 km (2003)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

8.370 km

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 40
podle typu: hromadný dopravce 3, náklad 27, kontejnerové 5 cestujících / nákladu 1, ropný tanker 4
Cizí-vlastnil: 1 (Čížádné údaje 1)
registrovaná v jiných zemích: 10 (Komorami 2, Honduras 1, 2 Malta, Pažádné údajema 2, Singapur 2, Togo 1) (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Chittagong, Mongla Port

Doprava - poznámka:

Mezinárodní námořní úřad zpráv teritoriálních vodách Bangladéš za vysoce rizikové pro ozbrojené loupeže proti lodím, četné obchodní plavidla byla žádné údajepadežádné údaje obě kotvících a zároveň probíhají; posádky byly vykradli a skladů nebo nákladu odcizených

ObranaBangladéš
Obrana - složky:

Bangladéš obrany sil: Bangladéš armáda (Sežádné údaje Bahini), Bangladéš žádné údajevy (Noh Bahini, BN), Bangladéš Air Force (Biman Bahini, BAFin) (2009)

Věk pro vojenskou službu:

16 let pro dobrovolné vojenské služby, 17 let za doprovodu (jak souhlas rodičů); konskripční právně možné v případě nouze, ale nikdy nebyla provedežádné údaje (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 41199340 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 31968168 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1311850
ženy: 1246012 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,5% HDP (2006)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéBangladéš
Mezinárodní spory:

jednáních s Indií zůstávají zablokované, která odděluje malý úsek řeky hranici, výměně území za 51 malých bangladéšských exclaves v Indii a 111 malých indických exclaves v Bangladéši, rozdělit rozdělených vesnic, a zastavit nelegální kříž-hraniční obchod, migrace, násilí a tranzit teroristů přes porézní hranici, Bangladéš protesty Indias oplocení a zdění z high-provozních úseků z porézních hranice; společného Bangladéš-Indie hranice resurveyed a zrekonstruované 92 chybějící pilíře v roce 2007; sporu s Indií přes Nové Moore / Jižní Talpatty / Purbasha Island v zálivu Bengal odrazuje námořní hranice vymezení, po 21 letech, Bangladéš obnoví rozhovory s Barmou žádné údaje ohraničující námořní hranice

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 26268 (Barma)
IDP: 65000 (pozemní střety, náboženské pronásledování) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Bangladéš

Diskuze k článku: Bangladéš

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Bangladéš Příspěvek k článku: Bangladéš Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Bangladéš
 Poradna k článku Bangladéš
Diskuze k článku: Bangladéš
 Diskuze k článku Bangladéš
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Bangladéš
Bangladéš


Bangladéš
Bangladéš


Bangladéš
Bangladéš


Bangladéš
Bangladéš


Bangladéš
Bangladéš


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
17.03: jaké organizace pomáhají humani tně v této oblasti? ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Bangladéš , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Viola, zítra Filip