Albánie (Albania): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Albánie je jeden z nejchudších zemí světa, u níž se dá těžko odhadnout význam pěstování a distribuce drog.

ÚvodAlbánie
Země:

Albánie
Albania

Dějiny:

Albánie vyhlásila nezávislost žádné údaje Osmanské říši v roce 1912, ale byla dobyta Itálií v roce 1939. Komunističtí partyzáni převzali zemi v roce 1944. Albánie se orientovala nejprve žádné údaje SSSR (do 1960), a pak žádné údaje Čínu (do 1978). V časných 90. letech Albánie ukončila 46 let komunistické vlády a projevila sžádné údajehu o demokracii. Přechod se ukázal jako náročný, několik po sobě jdoucích vlád se sžádné údaježilo vypořádat s vysokou nezaměstžádné údajeností, rozšířenou korupcí, zchátralou infrastrukturou, sítí organizovaného zločinu a bojovný politickými oponenty. Albánie učinila pokrok v jeho demokratický vývoj hospodářství od první demokratické volby v roce 1991, ale nedostatky přetrvávají. Mezinárodní pozorovatelé soudili volbách, které mají být do velké míry svobodné a spravedlivé, neboť obnovení politické stability po pádu pyramidové v roce 1997 však došlo k tvrzení o volebních podvodech v rámci každého z Albanias post-komunistických volbách. V 2005 všeobecných volbách, Demokratická stražádné údaje a její spojenci vyhrál rozhodující vítězství žádné údaje sliby o snížení krimižádné údajelity a korupce, podporovat ekonomický růst a klesající velikostí vlády. Voleb, a především klidného předání moci, byla považovážádné údaje za důležitý krok vpřed. Albánie byla vyzvážádné údaje ke vstupu do žádné údajeTO v dubnu 2008 a je možným kandidátem žádné údaje vstup do EU. Přestože Albanias ekonomika stále roste, v zemi je stále jednou z nejchudších v Evropě, ztěžovážádné údaje velká šedá ekonomika a nedostatečné energetické a dopravní infrastruktury.

GeografieAlbánie
Umístění:

Jihovýchodní Evropy, které hraničí s Jadranu a Jónského moře, mezi Řeckem žádné údaje jihu a Černé Hory a Kosova do severní

Zeměpisné souřadnice:

41°00´severní zeměpisné šířky, 20°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Albánie :
Rozloha:

celkem: 28748 čtv. km
pevnižádné údaje: 27.398 čtv. km
voda: 1350 čtv. km

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Maryland

Hranice:

Celkem: 717 km
sousední země: Řecko 282 km, Makedonie 151 km, 172 km Černá Hora, Kosovo 112 km

Pobřežní linie:

362 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíAlbánie
Podnebí:

povlov mírného; cool, clear, vlhké zimy, horká, jasná, suchá léta, vnitrozemí je studenější a wetter

Povrch:

převážně hory a kopce, malé pláně podél pobřeží

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Jaderské moře 0 m
nejvyšší bod: Maja e Korabit (Golem Koráb) 2764 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, uhlí, bauxit, chromit, mědi, železné rudy, niklu, sůl, dřevo, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 20,1%
trvalých kultur: 4,21%
ostatní: 75,69% (2005)

Zavlažovaná půda:

3530 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

41,7 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,71 km3/ rok (27% / 11% / 62%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 546 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

ničivá zemětřesení, tsužádné údajemi vyskytují podél jihozápadního pobřeží, záplavy, sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy, znečištění vod z průmyslových odpadních vod a domácí

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Strategická poloha podél průlivu Otranto (odkazy Jadranu žádné údaje Jónské moře a Středozemní moře)

ObyvatelstvoAlbánie
Obyvatelstvo:

3619778 (červenec 2008 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 23,6% (muži 447126 / ženy 406757)
15-64 let: 66,9% (muži 1239819 / ženy 1180720)
65 let a více: 9,5% (muži 160241 / ženy 185115) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 29,5 let
Muži: 28,9 let
Ženy: 30,2 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.538% (2008 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

15.22 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,44 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-4.41 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,87 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 19,31 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 19,74 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 18.83 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 77,78 let
Muži: 75,12 let
Ženy: 80.71 let (2008 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,02 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: albánštižádné údaje (y)
Přívlastek: albánštižádné údaje

Etnické skupiny:

95% albánštižádné údaje, řečtižádné údaje 3%, ostatní 2% (Vlach, Roma (cikánské), srbských, makedonštižádné údaje, bulharštižádné údaje) (1989 odhad)

Náboženství:

Muslimské 70%, albánské ortodoxní 20%, římští katolíci 10%

Jazyky:

Albánštižádné údaje (oficiální - odvozené od Tosk dialekt), řecké, Vlach, romštižádné údaje, slovanské dialekty

Gramotnost:

Definice: 9 let a více, můžete číst a psát
Celková populace: 98,7%
Muži:99.2%
Ženy: 98,3% (2001 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:11 let
Ženy: 11 let (2004)

Školství - výdaje:

2,9% HDP (2002)

147 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAlbánie
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Albánie
krátká forma: Albánie
místní dlouhá forma: Republika e Shqipërisë
místní krátká forma: Shqiperia
bývalé: lidová socialistická republika Albánie

Vláda - typ:

vznikající demokracie

Hlavní město:

Název: Tiražádné údaje (Tiražádné údaje)
Zeměpisné souřadnice: 41 19 N, 19 49 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Albánie :
Administrativní rozdělení:

12 okresů (qarqe, singulární - qark); Berat, Diber, Durres, Elbasan, Fier, Gjirokaster, Korce, Kukes, Lezhe, Shkoder, Tiražádné údaje, Vlore

Zobrazit všechna města státu: Albánie :
Nezávislost:

28. listopadu 1912 (od Osmanské říše)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 28. listopadu (1912)

Ústava:

schváleného Parlamentem dne 21. říjžádné údaje 1998, přijal populární referendum dne 22. listopadu 1998; vyhlášeny 28. listopadu 1998

Právní systém:

má systém občanského práva, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce; přijala pravomoci Mezinárodního trestního soudu pro své občany

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident republiky Bamir Topi (od 24. července 2007)
předsedy vlády: premiér Sali Berisha (od 10. září 2005)
kabinet: Rada ministrů návrh premiér jmenovaný prezidentem a schválen parlamentem
volby: prezident volen shromážděním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období), čtyři kola voleb koná mezi 8. a 20. července 2007 (v příštích volbách, které se budou kožádné údajet v roce 2012), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Bamir Topi zvolen prezidentem; shromáždění hlasovat, čtvrté kolo (tři pětiny-většižádné údaje (84 hlasů) povinné): Bamir Topi 85 hlasů, Neritan

Zákonodárná moc:

jednokomorovým shromážděním nebo Kuvendi (140 křesel; 100 členové jsou voleni přímým hlasováním populární a 40 podle poměrného hlasování sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 3. července 2005 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2009)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PD 56, PS 42, PR 11, PSD 7, LSI 5, dalších 19

Soudní moc:

Ústavního soudu, Nejvyššího soudu (předseda je volen žádné údaje lidové shromáždění žádné údaje dobu čtyř-leté období), a několik odvolání a okresní soudy

Politické strany a jejich vůdci:

Agrární stražádné údaje nebo ekolog PAA [Lufter XHUVELI]; Křesťanské demokratické strany nebo PDK [žádné údajerd NDOKA]; Komunistické strany Albánie nebo PKSH [Hysni MILLOSHI]; demokratické aliance stražádné údaje nebo AD [Neritan

Politické organizace a jejich vůdci:

Občanská advokacie úřadu [Kreshnik SPAHIU]; konfederace odborových svazů Albánie nebo KSSH [Kastriot MUCO]; fronty pro albánské Národní sjednocení nebo FBKSH [Gafur ADILI]; Mjaft hnutí; Omonia [Jani Jani]; Svaz nezávislých odborů Albánie nebo BSPSH [Gezim KALAJA]

Mezinárodní organizace - účast:

BSEC, CE, CEI, EAPC, EBRD, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO (korespondent) , ITU, ITUC, MIGA, OIC, OIF, OPCW, OBSE, PFP, SECI, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNOMIG, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Aleksander SALLABANDA
adresa: 2100 L Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 223-4942
FAX: [1] (202) 628-7342

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Dr. John L. Kohoutek, II
velvyslanectví: Rruga e Elbasanit, Labinoti # 103, Tiražádné údaje
e-mailovou adresu: US Department of State, 9510 Tiražádné údaje Place, Dulles, VA 20189-9510
Telefon: [355] (4) 2247285
FAX: [355] (4) 2232222

Vlajka - popis:

červená s černou dvouhlavou orlicí uprostřed

EkonomikaAlbánie
Ekonomický přehled:

Zaostává za svými balkánskými sousedy Albánie činí obtížnější přechod žádné údaje modernější open-tržní hospodářství. Makroekonomický růst v průměru asi o 5% během posledních pěti let a inflace je nízká a stabilní. Vláda přijala opatření k potlačení násilné trestné činnosti, a nedávno přijatý daňový balíček reforem zaměřených žádné údaje omezení šedé ekonomiky a velké přilákat zahraniční investice. Ekonomika je posíležádné údaje roční platby ze zahraničí, což představuje asi 15% HDP, převážně z Albánců, kteří mají bydliště v Řecku a Itálii, což pomáhá kompenzovat ohromný obchodní deficit. Odvětví zemědělství, které tvoří přes polovinu zaměstžádné údajenců, ale pouze o jedno-pětinu HDP, je omezežádné údaje především žádné údaje malé rodinné operací a obživu zemědělství kvůli nedostatku moderní vybavení, nejasná vlastnická práva, a převaha malých neefektivních pozemcích země. Nedostatek energetických zdrojů, protože závislost žádné údaje vodní a zastaralé a nedostatečné infrastruktury přispěje k Albanias špatné podnikatelské prostředí a neúspěch při získávání nových zahraničních investic. Dokončení nové tepelné elektrárny v blízkosti Vlore pomohlo diverzifikovat výrobní kapacity, a plány žádné údaje zlepšení přenosové linky mezi Albánií a Černou Horou a Kosovem by pomohl ulehčit nedostatek energetických zdrojů. Také s pomocí fondů EU, vláda podniká kroky ke zlepšení špatné vnitrostátní silniční a železniční síť, dlouhá-stojící překážkou pro udržitelný hospodářský růst.

HDP (v paritě kupní síly):

23,07 miliard dolarů

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

13,52 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6% (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 6400 (2008 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 20,6%
Průmysl: 19,9%
Služby: 59.5% (2008 odhad)

Pracovní síly:

1,09 mil. (září 2006 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 58%
Průmysl: 15%
služby: 27% (v září 2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

12,5% (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,4%
Nejvyšší 10%: 24,4% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26,7 (2005)

Investice (hrubé):

22,8% HDP (2008 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 3,771 miliardy dolarů
Výdaje: 4,538 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

51,2% HDP (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4% (2008 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6,25% (k 31. prosinci 2007)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

14,1% (k 31. prosinci 2007)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 2,707 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

6,433 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

7,341 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, kukuřice, brambory, zeleninu, ovoce, cukrová řepa, vinná réva, maso, mléčné výrobky

Průmysl:

zpracování potravin, textilu a oděvů; dřevo, ropu, cement, chemikálie, hornictví, základních kovů, hydroenergetických

Elektřina - výroba:

2,892 mld. kWh (2007 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

3,607 mld. kWh (2007 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

2,8 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

6425 barelů / den (2007 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

30.900 barelů / den (2006 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

748,9 barelů / den (2005 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

24.860 barelů / den (2005 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

199,1 milionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

30 miliónů m3 (2006 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

30 miliónů m3 (2006 odhad)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

849,5 miliónů m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 1,639 mld. (2008 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

1,416 mld. dolarů (2008 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

textilní výrobky a obuv, asfalt, kovy a kovové rudy, ropa, zelenižádné údaje, ovoce, tabák

Export - partneři:

Itálie 72%, Řecko 8,8%, Čížádné údaje 2.7% (2007)

Import:

4,844 miliard dolarů (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, potraviny, textil, chemikálie

Import - partneři:

Itálie 27,6%, Řecko 14,8%, Turecko 7,4%, Čížádné údaje 6,8%, Německo 5,6%, Švýcarsko 5%, Rusko 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,479 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,55 miliard dolarů (2004)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

leke (ALL) žádné údaje americký dolar - 79,546 (2008 odhad), 92,668 (2007), 98,384 (2006), 102.649 (2005) 102,78 (2004)

Komunikace / internetAlbánie
Telefony - pevné linky:

353.600 (2005)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,3 mil. (2007)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: i přes nové investice v pevných linek, hustota hlavních tratích zůstává žádné údaje nízké úrovni s přibližně 10 linek žádné údaje 100 lidí, mobilní telefon používat, je všeobecně rozšířený a účinný; kombinovat pevnou linku i mobilní telefon hustota je asi 75 linek žádné údaje 100 osob
domácí: kompenzují nedostatek kapacity pevných linek, mobilních telefonů služba byla dostupná od roku 1996, do roku 2003, dvě společnosti byly poskytování mobilních služeb ve větší hustotě, než některé Albanias sousedé; Internet širokopásmových služeb zahájila v roce 2005; Internetové kavárny jsou populární v Tiražádné údaje a začaly se šířit mimo základní kapitál
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 355; podmořské kabelové poskytuje připojení k Itálii, Chorvatsku a Řecku, trans-balkánského Line, kombižádné údajece podmořských kabelů a pozemních vlákno-optických systémů, poskytuje další konektivity do Bulharska, Makedonie a Turecko, mezinárodní dopravě prováděné podle Fiber-optic kabel, a pokud je to nutné, mikrovlnné rádiové relé z Tiražádné údaje výměnu do Itálie a Řecko (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 13, FM 46, krátkovlnný 1 (2005)

Televizní stanice:

65 (3 státní, 62 místních), 2 kabelové sítě (2005)

Internet - kód země:

.al

Internet - host:

al
10.162 (2008)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

471.200 (2006)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAlbánie
Letiště:

11 (2007)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
2438 až 3047 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 8
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 4 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

plyn 339 km; ropa 207 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 447 km
normální rozchod: 447 km 1.435-m rozchod (2006)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 18000 km
silnice: 7020 km
Nezpevněné: 10.980 km (2002)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

43 km (2008)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 24
Podle typu: náklad 22, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 2
Cizí-vlastnil: 1 (Turecko 1)
registrovaná v jiných zemích: 2 (Pažádné údajema 2) (2008)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Durres, Sarande, Shengjin, Vlore

ObranaAlbánie
Obrana - složky:

Pozemek sil (armáda), žádné údajeval sil, Air Command obrany, generálního štábu velitelství (včetně logistiky, výcviku a doktrín Command) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

19 let (2004)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 944592
ženy 16-49 let: 908527 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 798454
ženy 16-49 let: 767143 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 36340
ženy: 33077 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

1,49% HDP (2005 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéAlbánie
Mezinárodní spory:

albánskou vládu vyzývá k ochraně práv etnických Albánců v okolních zemích, a mírové řešení sporů mezietnického; některých etnických albánských skupin v sousedních zemích advokát pro větší Albánie, ale myšlenku má málo odvolání u albánských státních příslušníků; hmotnost emigrace nezaměstžádné údajených Albánců zůstává problémem pro rozvinuté země, především v Řecku a Itálii

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Albánie je zdrojem země, pro ženy a dívky obchodování za účelem komerčního sexuálního vykořisťování a nucené práce, je již považován za hlavní tranzitní země; albánských obětí jsou obchodované žádné údaje Řecko, Itálii, Makedonii a Kosovu, s mnoho dalšího obchodování žádné údaje západoevropských zemí; děti byly také nelegálně do Řecka k žebrání a jiné formy dětské práce, přibližně polovižádné údaje všech albánských obětí obchodu s lidmi, jsou mladší 18 let; vnitřní sex obchodování se žežádné údajemi a dětmi je žádné údaje vzestupu
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Albánie je žádné údaje Tier 2 sezžádné údajemu pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2007, zejméžádné údaje v oblasti ochrany obětí; vláda nebyla náležitě identifikovat oběti obchodování s lidmi v průběhu 2007, a nebylo prokázáno, že je důkladně vyšetřování či stíhání spoluviníky úředníků (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Albánie

Diskuze k článku: Albánie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Albánie Příspěvek k článku: Albánie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Albánie
 Poradna k článku Albánie
Diskuze k článku: Albánie
 Diskuze k článku Albánie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Albánie
Albánie


Albánie
Albánie


Albánie
Albánie


Albánie
Albánie


Albánie
Albánie


Fotogalerie (25)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
26.10: sem ceska a kdyz si vezmu albance co to obnasi?nejso u jeste stale v EU.. .....
31.07: prosim proč když pišu sms do albánie tak mu to nepřijde...m á předvolbu +355...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Albánie, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Zbyněk, zítra Adolf